First Previous (EXPIRING LAWS ACT, 1937)

29 1937

EXPIRING LAWS ACT, 1937

SCEIDEAL.—Cuid. I.

SCHEDULE.—Part I.

ACHTACHAIN A COIMEADTAR BEO.

ENACTMENTS CONTINUED.

Session and Chapter

Short Title

How far Continued

Amending Acts

31 & 32 Vict., c. 125.

The Parliamentary Elections Act, 1868.

So much as is continued by the Corrupt and Illegal Practices Prevention Act, 1883.

35 & 36 Vict., c. 33; 42 & 43 Vict., c. 75; 46 & 47 Vict., c. 51.

32 & 33 Vict., c. 21.

The Corrupt Practices Commission Expenses Act, 1869.

The whole Act.

34 & 35 Vict., c. 61.

46 & 47 Vict., c. 60.

The Labourers (Ireland) Act, 1883.

The whole Act.

48 & 49 Vict., c. 72; 48 & 49 Vict., c. 77; 49 & 50 Vict., c. 59; 54 & 55 Vict., c. 48; 54 & 55 Vict., c. 71; 55 & 56 Vict., c. 7; 59 & 60 Vict., c. 53; 61 & 62 Vict., c. 37; 3 Edw. VII., c. 37; 6 Edw. VII., c. 37; 8 & 9 Geo. V., c. 20; 9 & 10 Geo. V., c. 55; No. 25 of 1930; No. 50 of 1931; No. 19 of 1932; No. 24 of 1936.

8 & 9 Geo. V., c. 34.

The Statutory Undertakings (Temporary Increase of Charges) Act, 1918.

The whole Act.

10 & 11 Geo. V., c. 14.

SCEIDEAL.—Cuid II.

SCHEDULE.—Part II.

ACHTACHAIN A COIMEADTAR BEO.

ENACTMENTS CONTINUED.

Uimhir agus Bliain

Number and Year

Gearr-Theideal

Short Title

An méid a Coimeádtar beo

How far Continued

Achtanna Leasuíonn é

Amending Acts

Uimh. 9 de 1923.

An tAcht um Rialtas Aitiúil (Forálacha Sealadacha), 1923.

An tAcht iomlán sa mhéid ná fuil sé athghairmthe.

Uimh. 13 de 1924;

Uimh. 25 de 1931;

Uimh. 19 de 1935.

No. 9. of 1923.

The Local Government (Temporary Provisions) Act, 1923 .

The whole Act so far as unrepealed.

No. 13 of 1924;

No. 25 of 1931

No. 19 of 1935.

Uimh. 16 de 1923.

An tAcht um Thoisceanna Reachtúla (Buanú Muirearacha) (Uimh. 2), 1923.

An tAcht iomlán ach amháin sa mhéid go mbaineann sé le horduithe d ο ceileabh radh nó do scuir d'éifeacht do bheith acu.

Uimh. 4 de 1936.

No. 16 of 1923.

The Statutory Undertakings (Continuance of Charges) (No. 2) Act, 1923 .

The whole Act except so far as it relates to orders which have been revoked or ceased to be effective.

No. 4 of 1936.

Uimh. 19 de 1923.

Acht um Méadú Cíosa agus Uis Mhorgáiste (Coscanna), 1923.

An tAcht iomlán sa mhéid go bhfuil sé i bhfeidhm.

Uimh. 24 de 1926;

Uimh. 5 de 1928;

Uimh. 15 de 1929;

Uimh. 18 de 1930;

Uimh. 50 de 1931;

Uimh. 55 de 1931.

No. 19 of 1923.

The Increase of Rent and Mortgage Interest (Restrictions) Act, 1923 .

The whole Act so far as at present in force.

No. 24 of 1926;

No. 5 of 1928;

No. 15 of 1929;

No. 18 of 1930;

No. 50 of 1931;

No. 55 of 1931.

Uimh. 20 de 1925.

Acht na nUdarás nAitiúil (Có-Cheannach), 1925.

An tAcht iomlán.

No. 20 of 1925.

The Local Authorities (Combined Purchasing) Act, 1925 .

The whole Act.

Uimh. 40 de 1929.

Acht Fóirithin na mBocht (Baile Átha Cliath), 1929.

An tAcht iomlán

Uimh. 27 de 1930;

Uimh. 7 de 1931;

Uimh. 9 de 1936.

No. 40 of 1929.

Poor Relief (Dublin) Act, 1929 .

The whole Act.

No. 27 of 1930;

No. 7 of 1931;

No. 9 of 1936.