An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CÉAD SCEIDEAL. Teaghlachas Maximum an Gharda Siochana.) Ar Aghaidh (TRIU SCEIDEAL. Forsa Cuil.)

37 1923

ACHT AN GHÁRDA SÍOCHÁNA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923

DARA SCEIDEAL.

Fuirm Faisneise.

“Dinim-se......................................................a fhaisnéis agus a

“dheimhniú agus m'fhocal agus m'onóir do thabhairt, go solamanta agus

“go macánta i láthair Dé, go mbead dílis chó fada lem’ chumas

“sa bhfostaíocht ina bhfuil Ard-Chomhairle Shaorstáit Éireann am

“chur in oifig..............................................................................

“sa Ghárda Síochána agus go dtabharfad seirbhís agus go mbead umhal, go

“maith agus go dílis macánta, do Shaorstát Éireann agus dá bhunreacht

“agus dá rialtas fé mar a buníodh do réir dlí, gan báidh ná páirt

“gan eagla, mailís ná droch-aigne, agus go bhféachfad chuige agus go

“gcuirfad fé ndeár go gcimeádfar agus go gcosnófar an tsíocháin,

“agus chó fada lem’ dhícheall go gcoiscfead gach cionta in aghaidh an

“chéanna, agus an fhaid a bheidh an oifig sin agam go ndéanfad chó

“fada lem’ eolas gach dualgas a bhaineann leis do chó-líona go

“dílis do réir dlí, agus ná bainim anois agus, an fhaid a bheidh an

“oifig sin agam, ná ceanglód agus ná bainfad agus ná cabhród le

“haon chumann polaitíochta in aon chor ná le haon Chumann Sicréideach

“in aon chor.”