An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CEAD SCEIDEAL. Cuideachtana Ainmnithe na baineann an tAcht so leo.) Ar Aghaidh (TRIU SCEIDEAL. Scribhinni 'na bhfuil Coipeanna dhiobh le cur chun an Chlarathora.)

21 1924

ACHT CUIDEACHTAN (ATHDHÉANAMH BREACACHÁN), 1924

DARA SCEIDEAL.


Fuirm an Raitis ata le deanamh fen Acht so.

Mion-innste ar Ainm agus ar Chó-dhéanamh na Cuideachtan mar a bhíodar 25 Bealtaine, 1921.

1. Ainm na Cuideachtan.     ..     ..     ..     ..

2. Sean-Ainm na Cuideachtan (má bhí ainm eile uirthi), agus dáta an Deimhniú ar Atharú na hAinme     ..     ..     ..     ..

3. Oifig Chláruithe na Cuideachtan     ..     ..

4. Dáta Ionchorporú na Cuideachtan     ..     ..

5. Bunuíodh an Chuideachta agus regleáltar í le

(Abartar ce'ca le Memorandum agus Airtiogail, le hAcht Speisialta, le Cairt Ríoga, le Leitreacha Paitinne, le Dintiúir Socruithe no ar aon tslí eile é, cuirtar síos dátaí agus mion-innste eile, agus luaidhtear aon Rúin Speisialta agus Orduithe Cúirte a bhaineann leis an scéal.)

6. Cadé an sórt Cuideachtan í—

(a) Ce'ca teoranta nó nea-theoranta ata     ..

(b) Ce'ca le scaireanna no le hurraíocht atá sí tecranta     ..     ..     ..

(c) Más le hurraíocht é, bhfuil scairchaipital ann ?     ..     ..     ..

(d) Má tá sí nea-theoranta, bhfuil scairchaipital ann ?     ..     ..     ..

7. An t-ainm-chaipital a bhí ag an gCuideachtain ar dháta a hionchorporuithe no, mara bhfuil aon scair-chaipital ag an gCuideachtain, cá mhéid ball a bhí inti nuair a cláruíodh í     ..     ..     ..

8. Dáta agus méid gach méadú ina dhiaidh sin ar chaipital no, mara bhfuil aon scairchaipital ag an gCuideachtain, dáta agus líon gach méadú ina dhiaidh sin ar líon na mball     ..     ..     ..     ..     ..

9. Ar dhin an Chuideachta an scair-chaipital do chódhlúthú agus do roinnt ina scaireanna níos mó ? Má dhin, cuirtar síos na dátaí agus mion-innste     ..     ..     ..

10. Ar iompuigh an Chuideachta aon chuid dá scaireanna ina stoc no ar ath-iompuigh sí stoc ina scaireanna ? Má dhin, cuirtar síos na dátaí agus mion-innste     ..     ..

11. Dáta agus méid gach luíodú ina dhiaidh sin ar chaipital agus conus a dineadh é ?     ..

12. Ar ceapadh aon tSocrathóir ? Má ceapadh, innstear a ainm agus a sheola, dáta agus módh a cheaptha, agus a bhfuil sé ag gníomhú fós, agus ceangailtear de seo Fógra Ceaptha Socrathóra sa bhfuirm orduithe no cóip oifige den Ordú a dhin an Chúirt chun gnó na Cuideachtan do chríochnú     ..     ..     ..     ..     ..

13. Ar ceapadh aon Ghlacadóir ? Má ceapadh, innstear a ainm agus a sheola, dáta agus módh a cheaptha, agus a bhfuil sé ag gníomhú fós, agus ceangailtear de seo Fógra Ceaptha Glacadóra sa bhfuirm orduithe     ..     ..     ..     ..     ..

14. Ar rith an Chuideachta Rún Speisialta aon uair ? Má dhin, cuirtar síos dáta agus tuairisc gach Rúin den tsórt san, agus ceangailtear de seo cóip de gach Rún den tsórt san a ritheadh roimh 26 Bealtaine, 1921, agus a dílse deimhnithe go cuibhe le séala na Cuideachtan     ..     ..

N.B.—Glacfidh an Clárathóir le cóipeanna láimhscríbhte mara bhfuil cóipeanna clóbhuailte ar fáil.

15. Ar rith an Chuideachta Rún Nea-ghnáith aon uair ó 30 Meitheamh, 1908 ? Má dhin, cuirtar síos dáta agus tuairisc gach Rúin den tsórt san, agus ceangailtear de seo cóip de gach Rún den tsórt san a rithcadh tar éis an 30adh lá san de Mheitheamh, 1908, agus roimh 26 Bealtaine, 1921, agus a dílse deimhnithe go cuibhe le séala na Cuideachtan     ..     ..     ..

N.B.—Glacfidh an Clárathóir le cóipeanna láimhscríbhte mara bhfuil cóipeanna clóbhuailte ar fáil.

16. Mion-innste ar an Scair-Chaipital mar a bhí 25 Bealtaine, 1921:—

An Scair-Chaipital Ainmniúil £......, agus é roinnte i ......scaireanna de £...... an ceann. Líon iomlán na scaireanna a bhí tógtha suas go dtí an 25adh lá de Bhealtaine, 1921........

An méid scaireanna a tugadh amach ar coiníoll go n-íocfí ar fad asta in airgead tirm     ..     ..     ..     ..

............................

An méid scaireanna a tugadh amach mar scaireanna gur lán-íocadh asta ar aon tslí seachas in airgead tirm     ..     ..     ..     ..     ..     ..     ..

............................

An méid scaireanna a tugadh amach gur páirt-íocadh asta chó fada le ............ an scair ar aon tslí eile seachas in airgead tirm     ..     ..     ..

............................

Do glaodhadh suas, in aghaidh gach scaire de

                                                 ......scaireanna     ..

£............................

,,      ,,        ,,    ,,   ,,    ......        ,,           ..

£............................

,,      ,,        ,,    ,,   ,,    ......        ,,           ..

£............................

An méid glaoite a fuaradh ar fad, maraon le híoc nuair a hiarradh agus a roinneadh     ..     ..     ..

£............................

An méid ar fad (má b'ann do) a haontuíodh a mheas mar a híocfí é in aghaidh scaireanna a tugadh amach mar scaireanna gur lán-íocadh asta ar aon tslí eile seachas in airgead tirm     ..     ..     ..     ..

£............................

An méid ar fad (má b'ann do) a haontuíodh a mheas mar a híocfí é in aghaidh...... scaireanna a tugadh amach mar scaireanna gur páirt-íocadh asta chó fada le............ an scair ar aon tslí eile seachas in airgead tirm     ..     ..     ..

£............................

An méid glaoite ar fad nár íocadh     ..     ..     ..

£............................

An méid ar fad a híocadh (má híocadh éinní) in aghaidh ......scaireanna a giallbhruideadh     ..     ..

£............................

Méid iomlán na scaireanna agus an stuic go bhfuil scair-bharántaisí ina seasamh fós dóibh     ..     ..

£............................

Méid na scaireanna no méid an stuic atá i ngach scairbharántas fé leith     ..     ..     ..     ..     ..

£............................

17. Mion-innste ar Chonnartha a dhin an Chuideachta chun scaireanna do roinnt ar chomaoine nárb airgead tirm:—

Dáta an Chonnartha.

Ainmneacha na bPáirtithe.

An chomaoine a tugadh don Chuideachtain.

Mion-innste ar na scaireanna a roinneadh ar an gcomaoine sin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Mion-innste ar Mhorgáistí agus ar Mhuirir a chruthnuigh an Chuideachta:

A.—Morgáistí agus Muirir a cruthnaíodh roimh 1 Iúl, 1908, agus ba ghá a chlárú dá mba ar an dáta san no ina dhiaidh a cruthnófí iad, ach ní háirítear ortha Morgáistí ná Muirir ba ghá a chlárú fé Alt 14 den Companies Act, 1900.

I dtaobh gach Morgáiste no Muirir den tsórt san tugtar na mion-innste seo a leanas, eadhon:—

(a) Dáta a chruthnuithe agus a thuairisc

..

(b) An tsuim a cuireadh in áirithe

..

..

(c) Mion-innste gearra ar an maoin a

muirearadh

..

..

..

..

(d) Ainmneacha agus seolta na Morgáistithe no na muirearthóirí no na ndaoine eile go bhfuil teideal acu chun an mhorgáiste no chun an

mhuirir

..

..

..

..

(e) Méid agus dáta cláruithe gach sásaimh

chláruithe

..

..

..

..

Innstear, leis, an méid ar fad a bhí gan íoc ar an 25adh Bealtaine, 1921, ar na Morgáistí agus na Muirir sin.

B.—Morgáistí agus Muirir Chláruithe a cruthnaíodh 1 Eanair, 1901, no ina dhiaidh sin, agus roimh 26 Bealtaine, 1921, agus nách Debentiúirí de shreath atá ar chéim pari passu.

I dtaobh gach Morgáiste no Muirir den tsórt san tugtar na mion-innste seo a leanas, eadhon:—

(a) Dáta a chruthnuithe agus a thuairisc

..

(b) Dáta a chláruithe

..

..

..

(c) Mion-innste ar an méid a céadchuireadh in áirithe agus ar an méid a bhí gan íoc 25 Bealtainc,

1921

..

..

..

..

..

(d) Mion-innste gearra ar an maoin a

muirearadh

..

..

..

..

(e) Ainmneacha na Morgáistithe no na muirearthóirí no na ndaoine eile go bhfuil teideal acu chun an

mhorgáiste no chun an mhuirir

..

(f) Méid agus dáta cláruithe gach sásaimh

chláruithe

..

..

..

..

C.—Debentiúirí de shreath ar chéim pari passu a tugadh amach 1 Eanair, 1901, no ina dhiaidh sin, agus roimh 26 Bealtaine, 1921.

I dtaobh gach sreatha Debentiúirí den tsórt san tugtar na mion-innste seo a leanas, eadhon:—

(a) Dáta an chláruithe

..

..

..

(b) An méid ar fad a cuireadh in áirithe

leis an sreath

..

..

..

(c) Dáta an rúin le n-ar húdaruíodh an

sreath do thabhairt amach

..

..

(d) Dáta agus méid gach

tabhartha-amach a dineadh ar an sreath

..

(e) An méid a glanadh agus a scriosadh

amach

..

..

..

..

(f) An méid a bhí gan glana 25 Bealtaine,

1921

..

..

..

..

..

(g) Dáta an Dintiúra folúcháin

..

..

(h) Gearr-thuairisc gheanerálta ar an

maoin a muirearadh

..

..

(i) Ainmneacha Iontaobhaithe na

sealbhóirí debentiúra

..

..

..

(j) Méid agus dáta cláruithe gach sásaimh

chláruithe

..

..

..

..

(k) Ar dineadh aon choimisiún no lascaine d'íoc no do lomháil ar shíntiúisí do sholáthar no ar aontú chun iad do sholáthar i gcóir aon scaireauna sa Chuideachtain agus, má dineadh, tagartar do sna hAirtiogail le n-a n-údaruítear an t-íoc no an lomháil agus cuirtar síos ráta an choimisiúin no na lascaine agus dáta an chearcaláin no an fhógra, má b'ann do (agus nách prospectus é), le n-ar hiarradh síntiúisí i gcóir na scaireanna agus le n-ar nochtadh méid no ráta an choimisiúin no na

lascaine

..

..

..

..

19. Ainmneacha, etc., na Stiúrthóirí a bhí ar an gCuideachtain 25 Bealtaine, 1921.

Ainm iomlán.

Gnáth-áit Chomhnaí.

Náisiúntacht.

Gnó eile (má tá sé aige).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Mion-innste breise atá le tabhairt ag Cuideachtain Phríobháidigh ar nithe mar a bhíodar 25 Bealtaine, 1921.

(a) A raibh in Airtiogail Chó-Chumainn na Cuideachtan, ar dháta a hionchorporuithe, na clásanna ba ghá chun “Cuideachta Phríobháideadh” do dhéanamh den

Chuideachtain ?

..

..

..

..

..

Mara raibh, cuirtar síos dáta an Rúin Speisialta le n-ar dineadh Cuideachta Phríobháideach den chuideachtain.

(b) Más ar an 1 Eanair, 1901, no ina dhiaidh sin, a hionchorporuíodh an Chuideachta agus nár Chuideachta Phríobháideach ar dháta a hionchorporuithe í, ar dhin an Chuideachta aon uair cuire thabhairt don phuiblíocht sighniú i gcóir aon chuid dá

scaireanna ?

..

..

..

..

..

Má dhin, abartar (i) Cad is dáta don phrospectus le n-ar tairgeadh scaireanna

don phuiblíocht chun sighniú ina gcóir

..

(ii) Cá mhéid scair-chaipital a céadthairgeadh don phuiblíocht chun sighniú

ina chóir

..

..

..

..

..

(iii) Cadé an síntiús minimum a socruíodh le Memorandum no le hAirtíogail Chó-Chumainn agus atá ainmnithe sa Phrospectus nó sa Ráiteas atá in ionad Prospectuis

(iv) Cá mhéid caipital go raibh sighnithe ina chóir nuair a thosnuigh an Chuideachta ar an gcéad roinnt a dhéanamh ar scaireanna a bhí iníoctha ar fad in airgead tirm

(v) Cad is dáta don Deimhniú le n-ar cuireadh an Chuideachta i dteideal chun

tosnú ar ghnó do dhéanamh

..

..

21. Mion-innste breise atá le tabhairt ag Cuideachta a hionchorporuíodh 1 Eanair, 1901, no ina dhiaidh sin, agus nách Cuideachta Phríobháideach, ar nithe mar a bhíodar 25 Bealtaine, 1921.

(a) Ar dhin an Chuideachta aon uair cuire thabhairt don phuiblíocht sighniú i gcóir aon chuid dá scaireanna nó dá debentiúirí ?

(b) Dáta an Phrospectuis le n-ar tairgeadh scaireanna no debentiúirí don phuiblíocht

chun sighniú ina gcóir

..

..

..

(c) An méid scair-chaipitail a céad-thairgeadh

don phuiblíocht chun sighniú ina chóir

..

(d) An méid debentiúirí a tairgeadh don

phuiblíocht chun sighniú ina gcóir

..

..

(e) An síntiús minimum a socruíodh le Memorandum no le hAirtiogail agus atá ainmnithe sa Phrospectus nó sa Ráiteas atá in ionad

Prospectuis

..

..

..

..

..

(f) An méid caipitail go raibh sighnithe ina chóir nuair a thosnuigh an Chuideachta ar an gcéad roinnt a dhéanamh ar scaireanna a

bhí iníoctha ar fad in airgead tirm

..

..

(g) Dáta an Deimhnithe le n-ar cuireadh an Chuideachta i dteideal chun tosnú ar ghnó

do dhéanamh

..

..

..

..

(h) A raibh an Chuideachta ina Cuideachtain

Phríobháidigh aon uair

..

..

..

(i) Má bhí, abartar cathin a dineadh Cuideachta

Phuiblí dhi

..

..

..

..

..

22. Scríbhinní go bhfuil cóipeanna dhíobh á gcur chun siúil ina theanta so.

 

(Cuirtar síos anso liost de sna scríbhinní go bhfuil cóipeanna dhíobh á gcur chun siúil leis seo do réir Alt 3 agus Sceideal 3 den Acht Cuideachtan (Athdhéanamh Breacachán), 1924 .)

23. Deimhnithe atá á gcur chun siúil ina theanta so.

(Cuirtar síos anso liost de sna deimhnithe bunaidh atá á gcur chun siúil leis seo do réir Alt 3 agus Sceideal 4 den Acht Cuideachtan (Athdheánamh Breacachán), 1924 .)

Cuireadh Séala Coitiann na Cuideachtan leis seo an......lá so de............192  , i bhfianaise

........................

........................

Stiúthóirí.

........................

........................

........................

Rúnaí.

Faisneis Reachtuil.

Luaidhtear sa bhFaisnéis seo na hoifigí atá ag na Faisnitheoirí sa Chuideachtain.

Dinimid-ne,....................................as .................. agus .................................................. as .................. a fhaisnéis leis seo, go solamanta agus go macánta, gur fíor agus gur ceart na mion-innste, na nithe agus na rudaí uile agus fé leith a luaidhtear anso roimhe seo; nár dineadh............................................, Teoranta, do scur ná do scrios amach as an gClár, agus nár dineadh aon ordú agus nár ritheadh aon rún roimh 26 Bealtaine, 1921, chun gnó na Cuideachtan san do chríochnú,

Más gá é, ba chóir, foclú na Faisnéise seo d'atharú do réir fírinne an scéil.

Ar a fhaisnéis do

.............................................

.............................................

.............................................

san thuas am'fhianaise-sei

........................ ....................

.............................................

an........lá so de..........

.................192    .