An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Cead Sceideal. Cuideachtana Co-nascthacha agus Togtha-Isteach.) Ar Aghaidh (Triu Sceideal. Sean-Oifigigh agus Seana-Sheirbhisigh.)

29 1924

ACHT NA mBÓTHAR IARAINN, 1924

Dara Sceideal.

Bord Stiurthoiri na Cuideachtan Co-nasctha.

Alt 4 (d).

CUID I.

An Chead Bhliain.

1. Ar feadh na tréimhse dar tosach an dáta ar a dtiocfidh an scéim chó-nascthachta i ngníomh agus dar críoch dáta tionól coitiann na cuideachtan có-nasctha sa bhliain ina dhiaidh sin, beidh an chuideachta á stiúra ag bórd a bheidh có-dhéanta de pé méid daoine a socrófar leis an scéim no leis na scéimeanna có-nascthachta agus ná beidh os cionn líon cúig dhuine dhéag ná fé bhun líon dáréag.

2. Roimh dháta na scéime có-nascthachta do theacht i ngníomh toghfidh únaerí gach cuideachtan có-nascthaí, as na stiúrthóirí sin ar an gcuideachtain sin a bheidh i seilbh oifige an uair sin, pé méid daoine a socrófar leis an scéim chun fónamh mar stiúrthóir no mar stiúrthóirí ar an gcuideachtain chó-nasctha mar adubhradh.

3. Na stiúrthóirí a toghfar amhlaidh beid i seilbh oifige go dtí dáta an tionóil choitinn sin agus raghaid as oifig ansan, ach féadfar aon stiúrthóir a raghaidh as oifig amhlaidh do thogha mar stiúrthóir don chuideachtain fé sna forálacha atá curtha síos ina dhiaidh seo anso má bhíonn sé cáilithe chuige ar gach slí eile.

4. Má thagann foth-fholúntas imeasc na stiúrthóirí i rith na tréimhse sin, cuirfar ann duine a chó-thoghfid na stiúrthóirí, eadhon, duine a bhí ina stiúrthóir ar an gcuideachtain chó-nascthach 'nar thoibh a húnaerí an stiúrthóir d'imigh.

CUID II.

Tar eis na Cead Bhliana.

1. O dháta tionól coitiann na cuideachtan có-nasctha sa bhliain i ndiaidh bliain na scéime có-nascthachta do theacht i ngníomh, beidh an chuideachta á stiúra ag bord stiúrthóirí a bheidh có-dhéanta de pé méid ball a luadhfar sa scéim agus a thoghfid únaerí na cuideachtan agus ná beidh os cionn líon cúig dhuine dhéag ná fé bhun líon dáréag.

2. Sí cáilíocht a bheidh ag stiúrthóir ná oiread de scair-chaipital na cuideachtan có-nasctha is luadhfar sa scéim do bheith ar seilbh aige dá cheart féin agus, fé réir a bhforáltar ina dhiaidh seo anso, trí bliana a bheidh mar théarma oifige dá leithéid sin de stiúrthóir, ach féadfar é ath-thogha ar dhul as oifig do má bhíonn sé cáilithe chuige ar gach slí eile.

3. Cuirfar in aon fhoth-fholúntas a thiocfidh imeasc na stiúrthóirí duine a chó-thoghfid na stiúrthóirí eile, agus aon stiúrthóir a cóthoghfar chun foth-fholúntais beidh sé i seilbh oifige ar feadh na tréimhse céanna a leanfadh an té a chuaidh roimhe i seilbh oifige.

4. An chéad uair a toghfar stiúrthóirí tuigfar trian líon iomlán na stiúrthóirí no, maran iolrú ar trí a líon, ansan an líon is goire do thrian agus nách mó ná trian (daoine a roghnófar le crannchur i gcás easaontais) do bheith tofa go ceann bliana, agus trian, no an líon is goire dho mar adubhradh (daoine a roghnófar le crannchur i gcás easaontais) do bheith tofa go ceann dhá bhlian.

5. Fé réir na bhforálacha san roimhe seo den Sceideal so, feidhmeofar na forálacha den Companies Clauses Consolidation Act, 1845, a bhaineann le ceapa agus le sealaíocht stiúrthóirí.