An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Triu Sceideal. Sean-Oifigigh agus Seana-Sheirbhisigh.) Ar Aghaidh (Cuigiu Sceideal. An Roinnt agus an Fhuirm a bheidh ar Sceidealacha de Riail-Eilithe.)

29 1924

ACHT NA mBÓTHAR IARAINN, 1924

Ceathru Sceideal.

Foralacha i dtaobh Sceimeanna do chur fe bhreithniu.

Alt 9 (2).

An scéim a bheidh le cur fé bhreithniú cuirfar í fé bhreithniú únaerí agus sealbhóirí stuic dhebentiúra gach cuideachtan fé leith le n-a mbaineann sí agus san ag cruinniú a comórfar d'aon ghnó chuige sin.

Gairmfar an cruinniú san tré fhógrán a cuirfar uair sa tseachtain ar feadh dhá sheachtain i ndiaidh a chéile i bpáipéar éigin amháin, agus sa pháipéar céanna, dá bhfoillsítear i mBaile Atha Cliath, agus i bpáipéar éigin amháin, agus sa pháipéar céanna, de pháipéirí na contae no na gcontaethe ina bhfuil príomh-oifig no príomh-oifigí aon chuideachtan den tsórt san suidhte; agus fós tré chearcalán a díreofar chun gach únaera agus chun gach sealbhóra stuic dhebentiúra ag an seola aitheanta is déanaí a bhí aige no ag á ghnáth-sheola, agus a cuirfar tríd an bpost no a seachadfar ag an seola san seacht lá ar a luíod sara gcomórfar an cruinniú san, agus fuirm fholamh leasvótála ag gabháil leis, maraon le treoracha cearta i dtaobh conus an céanna d'úsáid; agus isiad an fhuirm chéanna leas-vótála agus na treoracha céanna a cuirfar chun gach únaera agus gach sealbhóra stuic dhebentiúra den tsórt san agus ní haon tsaghas eile; ach ní stampálfar aon fhuirm leas-vótála den tsórt san sara gcuirtar amach í, ná ní húsáidfar cistí aon chuideachtan chun aon leas-vótanna do stampáil, ná ní cuirfar chun siúil aon eolas i dtaobh cé hé éinne go ndeonfar an leas-vóta ina fhábhar, agus ní cuirfar aon chearcalán ná fuirm leas-vótála eile i dtaobh an chruinnithe sin chun aon únaera ná chun aon tsealbhóra stuic dhebentiúra o oifig aon chuideachtan, ná o aon stiúrthóir no oifigeach d'aon chuideachtain a thabharfidh san mar thuairisc air féin.

Comórfar an cruinniú san ar dháta nách luaithe ná an seachtú lá tar éis an fógrán san do chur isteach mar an uair dheireannach, agus féadfar é chomóra an lá céanna a comórfar gnáth-chruinniú coitiann den chuideachtain.

Ag an gcruinniú san cuirfar an scéim sin fé bhreithniú a mbeidh de sna húnaerí agus de sna sealbhóirí stuic dhebentiúra roimhráite i láthair an uair sin, agus molfar é ag na húnaerí a bheidh i láthair i bpearsan no tré leas-vótálaithe agus 'na mbeidh seilbh acu ar thrí cheathrú cuid ar a luíod den mhéid de chaipital íoctha na cuideachtan (eadhon, caipital le na ngabhann ceart chun vótáil ag gach gnáth-chruinniú den chuideachtain) a bheidh ar seilbh ag na húnaerí a bheidh i láthair, mar adubhradh, ag an gcruinniú.

Daoine gur leo aon scaireanna íoctha nó stuic íoctha ar a n-áirítear stoc debentiúra, agus ná beidh cáilithe chun vótáil ag gnáth chruinnithe agus 'na ndéanfadh an scéim difir dá leasanna, féadfid a vótanna do thairisgint ag an gcruinniú, agus cuirfar ar breaca ar leithligh na vótanna uile a tairgfar amhlaidh.

Cuirfidh an chuideachta ar breaca ainmneacha na n-únaerí agus na sealbhóirí stuic dhebentiúra a bheidh i láthair i bpearsain ag an gcruinniú agus cuirfar cóip den bhreacachán san chun an bhínse bhóthair iarainn. Chun na críche sin tuigfar gurb aon chruinniú amháin an cruinniú san agus aon chruinnithe eile, speisialta no generálta, roimhe no ina dhiaidh, a bheidh in aon tsreath leis. Féadfidh aon únaer a bheidh i láthair i bpearsain ag an gcruinniú vótaíocht d'éileamh.