An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Ceathru Sceideal. Foralacha i dtaobh Sceimeanna do chur fe bhreithniu.) Ar Aghaidh (Seu Sceideal. Foralacha Ilghneitheacha i dTaobh Ratai.)

29 1924

ACHT NA mBÓTHAR IARAINN, 1924

Cuigiu Sceideal.

An Roinnt agus an Fhuirm a bheidh ar Sceidealacha de Riail-Eilithe.

Alt 27 (2).

Mar seo a leanas isea a bheidh na codacha ina roinnfar gach sceideal de riail-éilithe a chuirfidh an chuideachta chó-nasctha fé bhreithniú an bhínse bhóthair iarainn:—

Cuid I. ina mbeidh na héilithe ar son na n-earraí agus na minearál a háirítear sna haicmí uile agus fé seach d'earraí tráchtála (ar a n-áirítear earraí cúntúrthacha agus earraí is an-fhuiriste do dhamáistiú) a luaidhtear san aicmíocht;

Cuid II. ina mbeidh na héilithe ar son ainmhithe;

Cuid III. ina mbeidh na héilithe ar son caráistí;

Cuid IV. ina mbeidh na héilithe ar son earraí tráchtála meathtacha a hiomprófí ar thraen phaisnéara no tré sheirbhís eile den tsaghas san;

Cuid V. ina mbeidh na héilithe ar son beartán mbeag;

Cuid VI. ina mbeidh na héilithe ar son earraí tráchtála de shaghas nea-ghnáith;

Cuid VII. ina mbeidh na táillí agus na héilithe a tógfar ar son paisnéirí agus a mbagáiste d'iompar agus ar son eallach stuic, caráistí, beartáin, agus earraí tráchtála (lasmuich díobh súd a háirítear i gCuid IV.) d'iompar ar thraen phaisnéara no tré sheirbhís eile den tsaghas san;

Cuid VIII. ina mbeidh na héilithe ar son aon chustuim is iníoctha ag trádálaí.

Mar a ordóidh an bínse bóthair iarainn isea bheidh fuirmeacha na gCoda difriúla i gcás Coda V., VI., VII., agus VIII., agus is mar leanas a bheid i gcás Coda I., II., III., agus IV.:—

Cuid I.

Earrai agus Minearail.

An aicme maidir leis na hEarraí Tráchtála le n-a mbainid na hEilithe

Riail-Rátaí Iompair

Riail-Eilithe Cinn-Scríbe

 

 

 

 

 

Ar son an ch ad Míle no aon chuid den bhFaíd sin

Ar son an chéad Míle eile no aon chuid den bhFaíd sin

Ar son an chéad Míle eile no aon chuid den bhFaíd sin

Ar son an chéad Míle eile no aon chuid den bhFaíd sin

 

Ar son an chuid eile den bhFaid

Eileamh Cinn Scríbe Stáisiúin ag gach ceann den tslí

Eilithe Cinn Scríbe Seirbhíse

Ládáil

-ládáil

Clúdach

chlúdach

An Tonna an Míle

An Tonna an Míle

An Tonna an Míle

An Tonna an Míle

An Tonna an Míle

An Tonna

An Tonna

An Tonna

An Tonna

An Tonna

1

2

3

etc.

Cuid II.

Aicme na nAinmhithe.

Tuairisc.

An Ráta Iompair an Míle slí

Eileamh Cinn-Scríbe Stáisiúin ag gach ceann den tslí

Eilithe Cinn-Scríbe Seirbhíse

An t-éileamh minimum i gcóir Ainmhithe

Ar son an chéad Míle no aon chuid den bhFaid sin

Ar son an chéad Míle eile no aon chuid den bhFaid sin

Ar son an chéad Míle eile no aon chuid den bhFaid sin

Ar son an chéad Míle eile no aon chuid den bhFaid sin

 

Ar son an chuid eile den bhFaid

Ládáil

ládáil

d.

d.

d.

d.

d.

s. d.

s. d.

s. d.

s. d.

1

2

3

etc.

Cuid III.

Caraisti.

Tuairisc

An Ráta Iompair an Míle slí

Eileamh Cinn-Scribe Stáisiúin ag gach ceann den tslí

Eilithe Cinn-Scríbe Seirbhíse

Ar son an chéad Míle no aon chuid den bhFaid sin

Ar son an chéad Míle eile no aon chuid den bhFaid sin

Ar son an chéad Míle eile no aon chuid den bhFaid sin

Ar son an chéad Míle eile no aon chuid den bhFaid sin

Ar son an chuid eile den bhFaid

Ládáil

ládáil

Clúdach

chlúdach

d.

d.

d.

d.

d.

s. d.

s. d.

s. d.

s. d.

s. d.

1

2

3

etc.

Cuid IV.

Earrai Trachtala Meathtacha ar Thraen Phaisneara.

Roinn I.

Tuairisc.

Roinn II.

Tuairisc,

etc.

Roinn I.

An Ráta Iompair

Eileamh Cinn-Scribe Stáisiúin ag gach ceann den tslí

Eilithe Cinn-Scríbe Seirbhise

Ar son aon Fhaid nách sia ná Míle

Ar son aon Fhaid is sia ná Míle gan bheith thar Míle

Ar son aon Fhaid is sia ná Míle gan bheith thar Míle

Ar son aon Fhaid is sia ná Míle gan bheith thar Míle

Ar son aon Fhaid is sia ná Míle gan bheith thar Míle

Ar son aon Fhaid is sia ná Míle

Ládáil

-ládáil

An Galún

An Galún

An Galún

An Galún

An Galún

An Galún

An Canna

An Canna

An Canna

d.

d.

d.

d.

d.

d.

d.

d.

d.

CANNAI

FOLMHA

A GCUR

THAR N-

AIS

An Canna

An Canna

An Canna

An Canna

An Canna

An Canna

An Canna

An Canna

An Canna

d.

d.

d.

d.

d.

d.

d.

d.

d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranna II. agus III.

An Ráta Iompair

Eileamh Cinn Scríbe Stáisiúin ag gach ceann den tslí

Eilithe Cinn-Scríbe Seirbhíse

Ar son an chéad Míle no aon chuid den bhFaid sin

Ar son an chéad Míle eile no aon chuid den bhFaid sin

Ar son an chéad Míle eile no aon chuid den bhFaid sin

Ar son an chéad Míle eile no aon chuid den bhFaid sin

Ar son an chuid eile den bhFaid

Ládáil

-ládáil

An Céad Meáchaint an Míle

An Céad Meáchaint an Míle

An Céad Meáchaint an Míle

An Céad Meáchaint an Míle

An Céad Meáchaint an Míle

An Céad Meáchaint

An Céad Meáchaint

An Céad Meáchaint

d.

d.

d.

d.

d.

d.

d.

d.