An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Cuigiu Sceideal. An Roinnt agus an Fhuirm a bheidh ar Sceidealacha de Riail-Eilithe.) Ar Aghaidh (Seachtu Sceideal. Achtachain a Leasuitear.)

29 1924

ACHT NA mBÓTHAR IARAINN, 1924

Seu Sceideal.

Foralacha Ilghneitheacha i dTaobh Ratai.

Alt 49.

Faid do thomhas.

1. Ag tomhas na faide fan an bhóthair iarainn dóibh chun an t-éileamh ar iompar aon earraí tráchtála do shocrú ní áireoidh an chuideachta aon chuid dá mbóthar iarainn le n-a mbaineann éileamh cinn-scríbe stáisiúin mar gheall ar na hearraí sin.

Eilithe ar mheáchaint agus ar thomhas d'áireamh.

2. Mara socruítear ar a mhalairt idir an chuideachta agus an trádálaí, socrófar gach éileamh, sa mhéid gur féidir é, do réir na mór-mheáchainte a bheidh sna hearraí trádála nuair a gheobhaidh an chuideachta iad, rud a déanfar amach do réir na gnáth-mheáchainte impiriúla, ach féadfidh an bínse bóthair iarainn aon earraí trádála do luadh 'na bhféadfar na héilithe ortha do dhéanamh amach do réir an mhéide chúbaigh atá ionta, agus leagfid amach an modh ar a ndéanfar amach cadé an méid cúbach atá ionta i gcóir an éilimh.

Seirbhísí cinn-scríbe in áiteanna eile seachas áiteanna cinn-scríbe na cuideachtan.

3. Má dintar earraí trádála a hiompruíodh i dtruc fé leith do ládáil no do dhí-ládáil in áit eile seachas seid no foirgint leis an gcuideachtain, ní fhéadfidh an chuideachta aon éileamh cinn-scríbe seirbhíse d'éileamh ar thrádálaí ar son na cuideachtan do dhéanamh aon tseirbhíse acu san má iarr an trádálaí ar an gcuideachtain leigint do féin an tseirbhíse do dhéanamh do féin agus gur dhiúltuigh an chuideachta go mí-réasúnta do leigint do déanamh amhlaidh. Isé an bínse bóthair iarainn a shocróidh aon aighneas a eireoidh idir an trádálaí agus an chuideachta i dtaobh aon éilimh cinn-scríbe seirbhíse a héilíodh ar thrádálaí ná leigfadh an chuideachta dho an tseirbhís do dhéanamh do féin.

Eilithe ar son leataobhacha agus cóiríochta.

4. Ní dhéanfidh éinní san Acht so an chuideachta do chosc ar éilithe agus íocanna, i bhfuirm cíosa no éinní eile, do dhéanamh agus do ghlaca, i dteanta na n-éilithe a húdaruítear leis an Acht so, ar son leataobhacha no cóiríocht eile déanmhachta atá ar fáil no a cuirfar ar fáil chun úsáid phríobháideach trádálaithe agus ná teastuíonn ón gcuideachtain chun deighleáil leis an trácht chun crícheanna iompair:

Ach is le marga i scríbhinn, a shighneoidh an trádálaí no duine éigin go mbeidh údarás cuibhe aige uaidh chuige sin, a socrófar méid na n-éilithe no na n-íocanna san no, i gcásanna easaontais, isé an bínse bóthair iarainn a shocróidh é.

Eilithe ar son eadar-iompair.

5. Maidir le hearraí tráchtála a glacfar o chuideachta bóthair iarainn eile go bhfuil bóthar iarainn ar leithead eile acu no a seachadfar dóibh no a malairteofar idir roinn leathan agus roinn chaol de bhóthar iarainn na cuideachtan, féadfidh an chuideachta éileamh réasúnta do dhéanamh ar son aon tseirbhíse eadar-iompair a dhéanfid ach i gcás easaontais, isé an bínse bóthair iarainn a shocróidh méid an éilimh sin.

Eilithe ar son trucanna d'úsáid.

6.—(1) Féadfidh an chuideachta pé suimeanna a shocróidh an bínse bóthair iarainn d'éileamh ar son úsáid trucanna a sholáthróid chun earraí tráchtála d'iompar i gcás gan soláthar trucanna do bheith áirithe sna rátaí iompair.

(2) Mara soláthruíonn an chuideachta trucanna i gcóir iompar earraí tráchtála, nách earraí ná fuil soláthar trucanna áirithe ina gcóir sna rátaí iompair, luíodfar an t-éileamh ar son iompair pé méid a shocróidh an bínse bóthair iarainn.

(3) Ní bheidh ar an gcuideachtain trucanna do sholáthar i gcóir iompar earraí tráchtála ná fuil soláthar trucanna áirithe ina gcóir sna rátaí iompair, ná chun aol ina charn ná salann ina charn, ná aon earraí tráchtála dhéanfadh díobháil do thrucanna, d'iompar:

Ach má eiríonn aon aighneas idir an chuideachta agus trádálaí i dtaobh ce'ca dhéanfadh aon tsaghas áirithe earraí tráchtála díobháil do thrucanna no ná déanfadh, féadfar é chur fé bhráid an bhínse bhóthair iarainn, ach má dintar aon chur-fé-bhráid den tsórt san beidh ar an trádálaí go dteastuíonn uaidh go n-iomprófí na hearraí a thaisbeáint ná déanfidh na hearraí sin díobháil do sna trucanna.

Eilithe nuair iompruíonn cuideachta bóthair iarainn ar bhóthar iarainn na cuideachtan.

7. Aon chuideachta bóthair iarainn a iompróidh earraí ar bhóthar iarainn na cuideachtan no a dhéanfidh aon cheann de sna seirbhísí go n-údaruítear rátaí no éilithe ar a son leis an Acht so, beidh acu, fé réir forálacha an Achta so, teideal chun na rátaí agus na héilithe céanna d'éileamh a húdaruítear don chuideachtain a éileamh.

Eilithe duga agus cur-arbord-luinge.

8. Ní dhéanfidh éinní san Acht so aon difir don cheart atá ag an gcuideachtain chun aon éilithe d'éileamh go n-údaruítear dóibh le haon reacht iad d'éileamh ar son aon chóiríocht no seirbhísí a sholáthródh no a dhéanfadh an chuideachta i no mar gheall ar aon duganna no áiteanna cur-ar-bord-luinge.

Forálacha i dtaobh earraí meathtacha.

9. Bainfidh na forálacha agus na rialacháin seo a leanas le hearraí tráchtála meathtacha d'iompar ar thraen phaisnéara:—

(a) Tabharfidh an chuideachta saoráidí réasúnta chun na hearraí a haicmítear mar earraí meathtacha d'iompar fé luas ar thraen phaisnéara no ar sheirbhís eile dá saghas:

(b) Beidh na saoráidí sin fé réir na rialachán réasúnta a bheidh ag an gcuideachtain chun a seirbhís traenach paisnéara d'oibriú go caothúil agus go puinteálta, agus ní háireofar ortha aon oblagáid chun earraí meathtacha d'iompar ar aon traen áirithe:

(c) Ní bheidh an chuideachta fé oblagáid aon earraí tráchtála nách earraí meathtacha d'iompar ar thraen phaisnéara ná ar sheirbhís dá saghas:

(d) Isé an bínse bóthair iarainn a shocróidh aon cheist i dtaobh na saoráidí a thabharfidh an chuideachta uatha fé sna forálacha agus na rialacháin seo.

Eilithe ar son seirbhísí ná fuil socrú déanta ar aon tslí eile ina dtaobh.

10.—(1) Féadfidh an chuideachta suim réasúnta d'éileamh ar son na seirbhísí a luaidhtear anso síos, no ar son aon cheann acu, nuair a déanfar iad do thrádálaí ar iarratas uaidh no chun áise dho:—

(i) Seirbhísí a thabharfidh an chuideachta uatha ag leataobhacha no i mbaint le leataobhacha nách leis an gcuideachtain agus ná fuil ráta ná éileamh ar a son socair ar aon tslí eile;

(ii) Earraí tráchtála atá le hiompar no a hiompruíodh ar an mbóthar iarainn do bhailiú no do sheachada lasmuich de stáisiún cinn-scríbe ar aon tslí eile seachas mar a foráltar le halt 46 den Acht so;

(iii) Earraí tráchtála do mheádh;

(iv) Trucanna do choinneáil no aon chóiríocht d'úsáid no fanúint ina seilbh, roimh iompar earraí no dá éis, níos sia ná pé tréimhse is gá do réir réasúin chun go bhféadfidh an chuideachta deighleáil le hearraí tráchtála mar lucht iompair dóibh, no chun go bhféadfidh an consighneoir no an consighné iad do sheachada no do ghlaca, no, i gcásanna ina gconsighneofar na hearraí tráchtála go dtí seola eile seachas an stáisiún cinn-scríbe, níos sia ná tréimhse réasúnta ón am a seachadadh fógra ag an seola san i dtaobh na hearraí tráchtála bheith tagtha go dtí an stáisiún cinn-scríbe chun a seachada agus seirbhísí a tabharfar i mbaint leis an úsáid agus leis an seilbh sin;

(v) Earraí tráchtála ná fuil aon éileamh socair ina gcóir do ládáil no do dhí-ládáil, do chlúdach no do dhí-chlúdach;

(vi) Tuiteáin ghuail d'úsáid;

(vii) Cóiríocht a thabharfidh an chuideachta uatha ar chaladh cois uisce agus seirbhísí speisialta a thabharfidh an chuideachta uatha ann maidir le hearraí tráchtála do chur ar bórd árthach no báirsí no do thógaint amach asta i gcás gan aon éileamh speisialta do bheith orduithe le haon reacht, ach chun aon bhrise dhéanamh ar ráta tuigfar gurb éileamh duga an t-éileamh a luaidhtear sa bhfo-mhír seo;

(viii) Aon chóiríocht no seirbhísí a sholáthróidh an chuideachta no a thabharfid uatha laistigh de scóip a ngnótha agus ná fuil aon fhorálacha ina gcóir sa Sceideal so.

(2) Isé an bínse bóthair iarainn, ar iarratas ceachtar den dá pháirtí, a shocróidh aon difríocht a eireoidh fén mír seo, ach má dhineann trádálaí, sara dtabharfar aon tseirbhís do, fógra thabhairt i scríbhinn don chuideachtain ná teastuíonn an tseirbhís sin uaidh, ní tuigfar gur ar iarratas an trádálaí ná chun áiseachta dho a tugadh an tseirbhís.

(3) Aon éileamh a éileoidh an chuideachta fé seo agus do réir ordú ón mbínse bóthair iarainn a bheidh i bhfeidhm de thurus na huaire, féadfar, fé fhorálacha na míre seo, é bhaint amach le haicsean i gcúirt dlí.

11. Isé an riail-ráta ar son iompair an ráta a fhéadfidh an chuideachta a éileamh ar son earraí tráchtála d'iompar ar traen earraí tráchtála agus, fé réir na n-eisceacht agus na bhforálacha a luaidhtear sa Sceideal so, foluíonn sé an chuideachta do sholáthar comhachta gluaiseachta agus trucanna, agus gach costas eile a bhaineann leis an iompar san agus ná foráltar éinní ina thaobh anso ar aon tslí eile.

12. Isé an riail-éileamh cinn-scríbe stáisiúin an t-éileamh a fhéadfidh an chuideachta a éileamh ar thrádálaí ar son úsáid a dhéanamh den chóiríocht (lasmuich de thuiteáin ghuail) a sholáthruíonn an chuideachta agus ar son na ndualgaisí a thógann an chuideachta ortha féin, agus ná foráltar éinní ina dtaobh sa Sceideal so, ag an stáisiún cinnscríbe chun deighleáil no ag deighleáil le hearraí tráchtála mar lucht iompair dóibh roimh a n-iompar no dá éis sin.

13. Isiad na riail-éilithe cinn-scríbe seirbhíse na héilithe a fhéadfidh an chuideachta a éileamh ar thrádálaí ar son na seirbhísí seo a leanas nuair a tabharfar iad do thrádálaí no ina chóir, sé sin le rá, ládáil, dí-ládáil, clúdach, agus dí-chlúdach earraí tráchtála, agus tuigfar go bhfoluíonn na héilithe sin, maidir le gach seirbhís fé leith, gach éileamh ar son an chuideachta do sholáthar lucht oibre, meaisínteachta, gléasra, stóranna agus clúdacha.

14. Má bhíonn consighneacht ar traen earraí tráchtála os cionn trí chéad meáchaint, féadfar éileamh ar son cuid de cheathrú céad meáchaint mar cheathrú céad meáchaint.

15. Féadfidh an chuideachta éileamh ar son cuid de mhíle slí do réir an méid ceathrú míle atá sa chuid sin agus féadfar éileamh ar son cuid de cheathrú míle mar cheathrú míle.

16. Ní tuigfar gur beartáin bheaga earraí a cuirfar chun siúil ina gcaindíochtaí móra le chéile bíodh go mbeid có-dhéanta de bheartáin difriúla de shaghas málaí siúicre, caifé, agus a leithéidí.

17. Aon mhéid earraí tráchtála níos lú ná ualach truc a ghlacfidh no a sheachadfidh an chuideachta in aon truc amháin ar leataobh no ag leataobh nách leis an gcuideachtain, no go mbeidh ar an gcuideachtain no go n-éileofar ortha iad d'iompar in aon truc amháin mar gheall ar staid an cháis in ar tairgeadh na hearraí no mar gheall ar chineál na n-earraí, féadfidh an chuideachta éileamh ar a son fé mar éileoidís ar son ualaigh mhinimum réasúnta agus cuimhneamh acu ar chineál na n-earraí.

18. Cialluíonn an téarma “stáisiún cinn-scríbe” stáisiún no áit ar an mbóthar iarainn ina ndintar consighneacht d'earraí tráchtála do ládáil no do dhí-ládáil sara n-iompruítear ar an mbóthar iarainn iad no dá éis sin, ach ní fholuíonn sé aon stáisiún ná siúnta in ar dineadh na hearraí tráchtála a mbeifar ag éileamh aon éilimh chinn-scríbe ina dtaobh, do mhalairtiú le haon chuideachta bóthair iarainn, do thabhairt suas dóibh, no do ghlaca uatha, ná ní fholuíonn sé siúnta idir an bóthar iarainn agus leataobh atá curtha ar cíos ag an gcuideachtain no nách leo, ná ní fholuíonn sé, maidir le hearraí tráchtála ag gluaiseacht chun na leataoibhe sin no uaidh, aon stáisiún go bhfuil baint ag an leataoibh sin leis, ná aon dug ná áit cur-ar-bord luinge go bhfuil na héilithe ar son é úsáid regleálta le reacht.

Foluíonn an focal “leataobh” brainse-bhóithre iarainn nách le cuideachtain bhóthair iarainn.

19. Sa Sceideal so cialluíonn an focal “an chuideachta” an chuideachta chó-nasctha, agus foluíonn an focal “trádálaí” éinne a dhineann no gur mian leis earraí tráchtála do chur chun siúil no do ghlaca ar bóthar iarainn.