An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (UIBHE), 1924) Ar Aghaidh (CUID II. CLARU AITREABHACHA.)

35 1924

ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (UIBHE), 1924

CUID I.

EASPORTAIL UBH.

Easportáil abh.

3. —(1) Lasmuich de sna heisceachtaí a luaidhtear san alt so, na huibhe go léir a cuirfar amach as Saorstát Éireann tar éis tosach feidhme an Achta so beid do réir na gcoiníollacha so a leanas, sé sin le ra:—

(a) ní foláir na huibhe do bheith tástálta, grádaithe agus pacálta, do réir forálacha an Achta so agus do réir aon rialachán a déanfar fé, in áitreabh a bheas cláruithe an uair sin i gclár na n-easportálaithe, agus

(b) beidh na huibhe gan bheith tógtha as an bpacáiste in ar pacáladh iad amhlaidh san áitreabh san, agus

(c) beidh na huibhe glan agus oiriúnach mar bhia do dhaoine, agus

(d) gach ceann de sna huibhe agus fós an pacáiste ina mbeidh na huibhe sin, beid marcálta leis na marcanna (más ann dóibh) a hordófar le rialacháin a déanfar fén Acht so, agus

(e) déanfidh an t-únaer cláruithe na huibhe d'easportáil díreach ón áitreabh cláruithe in ar pacáladh iad.

(2) Gach éinne dhéanfas, aon uair tar éis dhá mhí bheith caithte o thosach feidhme an Achta so, aon uibhe ná beidh do réir na gcoiníollacha go léir atá leagtha amach so bhfo-alt san roimhe seo d'easportáil no tabhairt fé n-a n-easportáil, beidh sé ciontach i gcionta fén alt so.

(3) Gach éinne a iomprós ar luach saothair, ar muir no ar tír, aon uibhe a bheidh á n-easportáil no le heasportáil contrárdha don alt so, más le linn na huibhe sin do bheith á n-easportáil no chun iad d'easportáil a déanfar an t-iompar san beidh sé ciontach i gcionta fén alt so mara gcruthuighe sé ná raibh a fhios aige agus ná luíonn sé le réasún go bhféadfadh sé a fhios a bheith aige go raibh na huibhe sin á n-easportáil contrárdha don alt so.

(4) Gach éinne a bheas ciontach i gcionta fén alt so féadfar, ar a chiontú ann ar an slí achmair, é chur fé fhíneáil ná raghaidh thar fiche púnt má sé an chéad chionta aige é agus fé fhíneáil ná raghaidh thar caoga púnt no, más maith leis an gcúirt é, fé phríosúntacht ar feadh aon téarma nách sia ná sé mhí no fén bhfíneáil agus fén bpríosúntacht san le chéile i gcás an dara cionta no aon chionta ina dhiaidh sin.

(5) Ní bhainfidh an t-alt so le haon uibhe a heasportálfar—

(a) tré phost na mbeart; no

(b) in aon chonsighneacht nách mó a meáchan iomlán ar fad ná an meáchan maximum a leigtar a chur tré phost na mbeart de thurus na huaire; no

(c) chun iad do ghora i gcaindíochtaí nách mó ná an maximum orduithe i bpacáistí a marcálfar ar an gcuma orduithe; no

(d) fé cheadúnas easportála a deonfar fén Acht so agus do réir an cheadúnais sin; no

(e) i bpacáiste a consighneofar agus a cuirfar ar aghaidh tré Shaorstát Éireann o aon áit lasmuich de Shaorstát Éireann go haon áit eile den tsórt san agus ná deighleálfar leis ar aon tslí eile i Saorstát Éireann.

Uibhe do scrúdú, etc.

4. —(1) Beidh teideal ag aon chigire ar gach tráth réasúnta chun dul isteach agus chun saorchead a bheith aige istigh—

(a) in aon áitreabh atá cláruithe fén Acht so; no

(b) in aon áitreabh ina ndíoltar uibhe no ina dtaisbeántar, ina gcimeádtar, no ina dtaiscítear iad chun iad do dhíol; no

(c) in aitreabh éinne i mbun gnó earraí d'iompar ar luach saothair; no

(d) in aon stóras no áitreabh eile le héinne i mbun gnó stórála earraí atá le heasportáil no atá a n-easportáil; no

(e) ar aon phiara, céibh, caladh, fánán no dug, no in aon áitreabh duga; no

(f) in aon long, bád, bhaigín traenach, laraí mótair, trucail, no árthach no feithicil eile a húsáidtear chun earraí d'iompar.

(2) Féadfidh aon chigire scrúdú dhéanamh ar aon uibhe, no ar aon phacáiste a gheobhfar in aon áit a mbeidh teideal aige fén alt so chun dul isteach ann no chun saorchead istigh a bheith aige ann no in no ar aon áit phuiblí, agus féadfa sé aon phacáiste den tsórt san a gcreideann sé le réasún no a bhfuil amhrus réasúnta aige go bhfuil uibhe ann d'oscailt, agus féadfa sé na rudaí seo do thógaint agus d'aistriú gan íoc asta—

(a) samplaí réasúnta d'aon uibhe a gheobhfar in aon áit den tsórt san, pe'ca i bpacáiste do sna huibhe sin no nach ea; agus

(b) samplaí réasúnta d'aon abhair phacála ina bhfuil aon uibhe den tsórt san pacálta; agus

(c) aon phacáiste áirithe is cuid de chonsighneacht ubh a gheobhfar in aon áit den tsórt san.

(3) Má dhineann éinne—

(a) aon chigire do chosc no do bhac i bhfeidhmiú aon chomhachta dá mbronntar air leis an alt so; no

(b) agus a fhios aige cad is ainm do chonsighneoir, do chonsighné, no d'únaer aon uibhe no aon phacáiste a bhfuil teideal ag cigire chun a scrúduithe fén alt so, no fios aige ar nithe eile i dtaobh éinne acu, diúltú don ainm sin no do sna nithe eile sin d'innsint don chigire sin; no

(c) aon ainm no eolas eile, atá bréagach no a chuirfadh duine amú, do thabhairt, go toiliúil no ar nós cumaliom, don chigire sin ar aon chonsighneoir, consighné no únaer den tsórt san,

beidh an duine sin ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair féadfar, má sé an chéad chionta aige é, fíneáil ná raghaidh thar cúig púint do chur air agus, i gcás an dara cionta no aon chionta ina dhiaidh sin, fíneáil ná raghaidh thar deich bpúint.

(4) Má thógann cigire aon tsampla no pacáiste fén alt so beidh sé de dhualgas ar an gcigire sin a chur in úil don únaer no don chonsighneoir agus don chonsighné (más rud é agus sa mhéid go bhfuil fios a n-ainmneacha agus a seolta aige no go luíonn sé le réasún go bhféadfadh sé eolas do chur ortha) gur thóg sé an sampla no an pacáiste sin.

(5) Ar iniúcha aon phacáiste a tógfar fén alt so má chítar don Aire gur dineadh no gur tugadh fé aon cheann d'fhorálacha an Achta so no aon rialacháin a dineadh fé do shárú maidir leis an gconsighneacht as ar tógadh an pacáiste, geallbhruidfar an pacáiste don Aire, agus in aon chás eile deighleálfar leis an bpacáiste do réir orduithe an chonsighneora no, mara dtuga sé orduithe ina thaobh, díolfar an pacáiste agus íocfar sochar glan a dhíolta leis an gconsighneoir.

(6) Ní bheidh an tAire ná aon chigire freagarthach in aon chailliúint ná damáiste a thiocfidh as cigire d'fheidhmiú aon chomhachta dá mbronntar air leis an alt so, agus ní luighfidh aon aicsean i gcoinnibh an chonsighneora ná éinne eile i dtaobh ná de dheascaibh aon chailliúna ná damáiste den tsórt san roimhráite.

Ceadúnaisí chun uibhe d'easportáil.

5. —(1) Féadfidh an tAire, ar iarratas o éinne sa bhfuirm agus sa tslí orduithe agus ar íoc na dtáillí a luaidhtear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht so don duine sin, ceadúnas do dheona don duine sin chun an chonsighneacht d'uibhe a luadhfar sa cheadúnas d'easportáil chun pé consighné (más ann do), ar pé cúrsa (más ann do), agus fé réir pé coiníollacha a luadhfar sa cheadúnas.

(2) Aon cheadúnas a deonfar fén alt so, oibreoidh sé mar údarás don té dá ndeonfar é chun an chonsighneacht d'uibhe a luadhfar ann d'easportáil do réir téarmaí an cheadúnais.

(3) Aon uair sara n-easportáltar consighneacht d'uibhe a luaidhtear i gceadúnas, féadfidh an tAire an ceadúnas a bhaineas leis an gconsighneacht san d'athghairm.

(4) Má dhineann éinne dar deonadh ceadúnas fén alt so aon téarma no coiníoll dá bhfuil sa cheadúnas san do shárú, no má dhineann éinne, go bréagach, a thabhairt le tuisgint, le marc ar an gconsighneacht no ar aon tslí eile, go bhfuil aon chonsighneacht d'uibhe á heasportáil do réir aon cheadúnais den tsórt san, beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus, ar a chiontú ann ar an slí achmair, féadfar é chur fé fhíneáil ná raghaidh thar fiche púnt.

(5) Déanfidh gach éinne dá ndeonfar ceadúnas na táillí a luaidhtear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht so d'íoc leis an Aire.

Comhachta oifigeacha custum agus máil.

6. —Beidh ag oifigigh custum agus máil, maidir le haon uibhe agus pacáistí, a gcoiscthar no a sriantar a n-easportáil leis an Acht so, na comhachta céanna atá ag na hoifigigh sin fé seach do réir dlí maidir le hearraí eile a bhfuil a n-easportáil coiscthe no srianta do réir dlí.