An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT IASCAIGH, 1925) Ar Aghaidh (CUID II. AIRGEADAS BORDANNA CIMEADAITHE.)

32 1925

ACHT IASCAIGH, 1925

CUID I.

TOGHACHAN AGUS BALLRAIOCHT BHORDANNA CIMEADAITHE.

Scuirfidh na búird atá ann anois de bheith i seilbh oifige.

4. —An chéad Luan den chéad mhí Dheire Fomhair tar éis tosach feidhme na Coda so den Acht so scuirfidh gach bord cimeádaithe atá ann le linn rithte an Achta so de bheith i seilbh oifige agus toghfar búird nua.

Féadfidh an tAire líon na gcimeádaithe d'atharú.

5. —(1) Beidh sé dleathach don Aire le hordú, o am go ham nuair is dó leis agus chó minic agus is dó leis gur ceart é, an líon cimeádaithe a bheidh le togha agus le tuairisciú i gcóir aon togh-roinne d'atharú, ach ní déanfar le haon ordú den tsórt san líon na gcimeádaithe sin do mhéadú go dtí níos mó ná naonúr ná do luíodú go dtí níos lú ná triúr.

(2) Gach ordú a déanfar fén alt so tiocfa sé i ngníomh, maidir le gach togh-roinn le n-a mbainfidh an t-ordú, sa chéad toghachán a bheidh ann tar éis dáta an orduithe chun cimeádaithe do thogha don togh-roinn sin.

Leasú ar alt 29 den Salmon Fishery (Ireland) Act, 1863.

6. —Léireofar alt 29 den Salmon Fishery (Ireland) Act, 1863, agus beidh éifeacht aige fé is dá gcuirtí an focal “district” ann in ionad na bhfocal “electoral division” atá anois ann.

Leasú ar alt 6 den Fisheries (Ireland) Act, 1848.

7. —Léireofar alt 6 den Fisheries (Ireland) Act, 1848, agus beidh éifeacht aige fé is dá gcuirtí na focail “fifty pounds yearly or upwards” ann in ionad na bhfocal “one hundred pounds yearly or upwards.”

Scála vótanna.

8. —(1) Cuirfar an scála vótanna so a leanas in ionad an scála atá in alt 9 den Fisheries (Ireland) Act, 1848, sé sin le rá, mara mbeidh an diúité ceadúnais do híocadh mar a luaidhtear san alt san, ag an té a bheidh ag vótáil, chó mór le trí púint beidh aon vóta amháin aige, má bhíonn an diúité ceadúnais sin chó mór le trí púint gan bheith chó mór le sé púint beidh dhá vóta aige, má bhíonn an diúité ceadúnais sin chó mór le sé púint gan bheith chó mór le deich bpúint beidh trí vótanna aige, agus má bhíonn an diúité ceadúnais sin chó mór le deich bpúint no os a chionn san beidh ceithre vótanna aige.

(2) Nuair a bheidh an diúité ceadúnais d'íoc éinne á áireamh chun críche an scála atá sa bhfo-alt san roimhe seo ní cuirfar na suimeanna so a leanas san áireamh, sé sin le rá:—

(a) aon tsuim dheich scillinge d'íoc an duine sin as iascach i gceanntar eile seachas an ceanntar ina bhfuil ceadúnas do shlait iascaigh bhradán aige cheana, no

(b) aon tsuim phúint d'íoc an duine sin as aon cheadúnas amháin do shlait iascaigh bhradán i gcóir tréimhse nár shia ná ceithre lá déag.

(3) An oiread den alt san 9 den Fisheries (Ireland) Act, 1848, agus údaruíonn vótáil tré leas-vótálaithe, scuirfe sé d'éifeacht do bheith aige agus an vótáil fén alt san mar a leasuítear é leis an alt so is i bpearsain amháin a déanfar í.

Féadfidh Cimeádaithe eirghe as oifig.

9. —(1) Féadfidh aon bhall tofa de bhórd chimeádaithe aon uair, tré fhógra i scríbhinn do sheachada do chléireach an bhúird, eirghe as bheith ina bhall den bhord agus, i ngach cás den tsórt san, an t-ionad a bheidh ag an mball san ar an mbord tiocfidh agus beidh sé folamh (mara ndintar an fógra do tharrac siar roimhe sin) i dtosach agus o thosach an chéad chruinnithe a bheidh ag an mbord tar éis an fógra do bheith seachadtha don chléireach.

(2) Féadfar fógra eirghe-as fén alt so do tharrac siar tré fhógra i scríbhinn do sheachada do chléireach an bhúird roimh thosach an chéad chruinnithe a bheidh ag an mbord tar éis fógra an eirghe-as do bheith seachadtha don chléireach.

(3) Féadfar fógra fén alt so do sheachada don chléireach tré n-a fhágaint ina chóir ina oifig no tré n-a chur chuige tríd an leitir-phost roimh-íoctha i gclúdach a seolfar chun an chléirigh ina oifig, agus sa chás deiridh sin tuigfar gur seachadadh an fógra don chléireach an uair a seachadfí ina oifig i ngnáthchúrsa an phuist an clúdach ina bhfuil an fógra.

Dí-cháiliú ball de bhúird chimeádaithe.

10. —(1) Aon bhall tofa de bhord chimeádaithe a bheidh ar feadh tréimhse de shé mhí as a chéile as láthair o chruinnithe uile an bhúird sin agus o chruinnithe uile na gcimeádaithe don toghroinn darb ionadaí é, beidh sé dí-cháilithe chun leanúint de bheith ina bhall den bhord san agus i gceann coicís tar éis deire na tréimhse roimhráite tiocfidh agus beidh a ionad ar an mbord san folamh fé réir forálacha an ailt seo.

(2) Má bhíonn ball de bhord chimeádaithe dí-cháilithe no ar tí bheith dí-cháilithe fén alt so chun leanúint de bheith ina bhall den bhord san, féadfidh an tAire, ar dháta nách déanaí ná coicís tar éis deire na tréimhse roimhráite, agus más ceart do é dhéanamh, dar leis, mar gheall ar na nithe fé leith a bhaineann leis an gcás, pé tréimhse bhreise is do léis is ceart do chur leis an tréimhse sin, agus leis sin beidh éifeacht ag an gcéad fho-alt den alt so sa chás áirithe sin fé is dá gcuirtí an tréimhse fhaduithe sin in ionad na tréimhse sin de shé mhí as a chéile, ach ní faideofar fén bhfo-alt so aon tréimhse den tsórt san, de shé mhí as a chéile, níos mó ná aon uair amháin.

Tré chó-thogha a líonfar fothfholúntaisí.

11. —(1) Más rud é, i rith téarma oifige aon bhúird chimeádaithe, go bhfolamhófar ionad aon bhaill thofa den bhord tré bhás, eirghe-as, mí-chumas, no dí-cháiliú, beidh sé dleathach do sna baill eile den bhord, no do pé méid acu a bheidh i láthair, tré rún a rithfar go cuibhe ag cruinniú den bhord, duine do thogha chun bheith ina bhall den bhord ar feadh iarsma téarma oifige an bhúird in ionad an bhaill go mbeidh a ionad folamh amhlaidh. Ag an dara cruinniú a bheidh ag an mbord tar éis teacht d'aon fhoth-fholúntas den tsórt san no roimh an gcruinniú san isea líonfar an folúntas san.

(2) Nuair a folamhófar mar adubhradh ionad aon bhaill de bhord chimeádaithe, féadfidh na baill eile den bhord leanúint ag gníomhú in ainneoin an fholúntais sin, go dtí go líonfar an folúntas fén alt so.