An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Roimhraiteach agus Generalta.) Ar Aghaidh (CUID III. Coimisiun an Airgid Reatha.)

32 1927

ACHT AIRGID REATHA, 1927

CUID II.

Coighneail Oir.

Or do choighneáil as builleon ar iarratas.

5. —(1) Pé uair a dhéanfidh éinne tar éis tosach feidhme an ailt seo céad unsa ar a laighead de bhuilleon óir do sheachada in éincacht in áit a bheidh ceaptha chuige sin de thurus na huaire ag an Aire fén alt so, cuirfidh an tAire fé ndeár an builleon san do thástáil agus do choighneáil ina mhonaí a húdaruítear leis an Acht so do thabhairt amach fén Acht so agus tabharfa sé na monaí sin amach don duine sin.

(2) Pé uair a bheidh an riail-fhíneáltacht sa bhuilleon óir a seachadfar chun a choighneálta fén alt so is do réir phúint Shaorstátaigh in aghaidh gach 123.27447 de ghráinneacha den bhuilleon san no do réir mhonaidh dheich scillinge in aghaidh gach 61.63723 de ghráinneacha den bhuilleon san a háireofar an méid monaí a tabharfar amach fén alt so mar mhalairt ar an mbuilleon san agus pé uair a bheidh fíneáltacht an bhuilleoin sin níos aoirde no níos ísle ná an riail-fhíneáltacht is do réir pé ráta níos aoirde no níos ísle (pe'ca aca é) a bheidh cothromúil leis an aoirde no leis an ísleacht fhíneáltachta san a háireofar an méid monaí sin.

(3) Aon bhuilleon óir ina mbeidh fíneáltacht de shaghas gur dó leis an Aire nách féidir é do thabhairt chun na riail-fhíneáltachta gan roinnt éigin de do ghlana, féadfidh an tAire diúltú d'é do ghlaca chun a coighneálta fén alt so, agus má ghlacann sé aon bhuilleon den tsórt san amhlaidh féadfa sé pé éileamh is dó leis is ceart d'éileamh ar é do mhíniú.

(4) Beidh sé dleathach don Aire pé éileamh is dó leis is ceart d'éileamh ar bhuilleon óir do choighneáil fén alt so ach gan é do dhul thar trí leathphinge in aghaidh gach unsa den bhuilleon san den riail-fhíneáltacht agus do réir an chothruim sin ar bhuilleon d'fhíneáltacht níos aoirde no níos ísle.

(5) Ní tabharfar aon tosach nea-chuibhe d'éinne seachas a chéile fén alt so agus déanfar do gach éinne a sheachadfidh builleon óir do réir an ailt seo chun a choighneálta an builleon a sheachadfa sé amhlaidh do choighneáil do réir pé tosaíochta a bheidh do réir am an tseachadtha san.

(6) Féadfidh an tAire, le hordú, pé áiteanna is dó leis is ceart do cheapa chun builleon óir do sheachada ionta fén alt so chun a choighneálta agus má dhineann sé oifig leis an gCoimisiún do cheapa amhlaidh mar áit don tseachada san féadfa sé leis an ordú céanna no le haon ordú ina dhiaidh sin le haontú an Choimisiúin a údarú don Choimisiún agus a cheangal air pé cinn is dó leis is ceart de sna comhachta agus de sna dualgaisí a bronntar ar an Aire leis na forálacha san roimhe seo den alt so d'fheidhmiú agus do chólíona i dtaobh an bhuilleoin óir go léir a seachadfar san oifig sin.

Gach ordú a dhéanfidh an tAire fén bhfo-alt so foillseofar san Iris Oifigiúil é chó luath agus is féidir é tar éis a dhéanta.

(7) Tiocfidh an t-alt so i ngníomh pé lá a cheapfidh an tAire, le haontú an Choimisiúin, chuige sin tré fhógra d'fhoillsiú san Iris Oifigiúil.

(8) Má éilíonn an Coimisiún é faisnéisfar leis an bhfógra fén bhfo-alt san roimhe seo, ag ceapa an lae chun an t-alt so do theacht i ngníomh, ná beidh teideal ag éinne ach ag an gCoimisiún chun builleon óir do sheachada chun a choighneálta fén alt so agus, má faisnéistear leis an bhfógra san amhlaidh, ansan ní bheidh teideal ag éinne ach ag an gCoimisiún chun builleon óir do sheachada chun a choighneálta fén alt so go dtí pé uair a fhaisnéisfidh an Coimisiún, tré fhógra d'fhollsiú san Iris Oifigiúil, go mbeidh teideal ag gach éinne amhlaidh.

Saghsanna na monaí óir agus mion-innste eile ortha.

6. —(1) Gach mona a tabharfar amach fén Acht so beidh sé de shaghas éigin acu san a luaidhtear sa chéad cholún den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so, agus beidh gach mona den tsórt san den riail-mheáchaint agus den riail-fhíneáltacht a luaidhtear do sa dara colún agus sa cheathrú colún fé seach den Dara Sceideal san, ach lomhálfar maidir leis na monaí uile den tsórt san an leigheas (no an claona ón riail-mheáchaint no ón riail-fhíneáltacht) a luaidhtear dóibh fé seach sa chúigiú colún den Dara Sceideal san.

(2) Féadfidh an tAire, le hordú, tomhais agus pátrún na saghsanna monaí uile agus fé seach a tabharfar amach fén Acht so d'ordú agus gach mona a tabharfar amach amhlaidh beidh sé do réir na dtomhas agus an phátrúin a hordófar amhlaidh do.

(3) Féadfidh an tAire a ordú le hordú cadé an tslí ina ndéanfar monaí a coighneálfar fén Acht so do thástáil chun a fháil amach ce'ca táid do réir forálacha an Achta so no ná fuilid.

amach fén Acht Monaí a tugadh so do ghlaoch isteach.

7. —Féadfidh an tAire, le hordú, monaí d'aon dáta no saghas áirithe do tugadh amach fén Acht so do ghlaoch isteach.

Toirmeasc ar mhonaí no ar chomharthaí eile óir.

8. —(1) Lasmuich de mhonaí a tabharfar amach fén Acht so agus dá réir, ní déanfar ná ní tabharfar amach i Saorstát Éireann aon phíosa d'ór ná d'aon mhiotal bhainte (agus cuid de ina ór) d'aon luach in aon chor mar mhona ná mar chomhartha ar airgead ná fé mar a bheadh sé le tuisgint uaidh go bhfuil teideal ag á shealbhóir aon luach atá marcálta air d'éileamh.

(2) Gach éinne a dhéanfidh no a thabharfidh amach aon phíosa d'ór no de mhiotal bhainte (agus cuid de ina ór) contrárdha don alt so beidh sé ciontach i mí-iompar agus ar a chiontú ann dlighfar fíneáil ná raghaidh thar céad punt do chur air.

Dlí-thairisgint i monaí óir.

9. —Má tairgtear airgead d'íoc i monaí óir a tugadh amach fén Acht so agus nár glaodhadh isteach fén Acht so agus nár chuaidh in éadtruime tré chaitheamh ná ar aon tslí eile i dtreo gur lú a meáchaint ná an mheáchaint a luaidhtear dóibh sa tríú colún den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so, beidh san ina dhlí-thairsgint ar íocaíocht d'aon mhéid.

An t-airgead reatha ina ndéanfar connartha, etc.

10. —Gach connra, díol, íoc, bille, nóta, instruimid, agus urrús ar airgead, agus gach gnó, deighleáil, ní agus rud riamh a bhaineann le hairgead no le n-a ngabhann íoc no oblagáid íoctha aon airgid, gach ní acu a déanfar, a críochnófar, a nascfar, a ceanglófar, no a bheidh ag duine ar no tar éis an lá a ceapfar fén Acht so chun tosnú ar nótaí dlí-thairgthe do thabhairt amach, is do réir mhonaí no nótaí a bheidh de thurus na huaire ina ndlí-thairisgint fén Acht Coighneála, 1926 (Uimh. 14 de 1926) no fén Acht so, agus ní har aon tslí eile, a déanfar, a críochnófar, a nascfar agus a ceanglófar an céanna agus a bheidh sé ag duine, maran do réir airgid reatha stáit no tíre éigin lasmuich de Shaorstát Éireann a déanfar, a críochnófar, a nascfar, no a ceanglófar é no a bheidh sé ag duine.

Baint achtachán áirithe.

11. —(1) Bainfidh an Coinage Offences Act, 1861, le monaí a tabharfar amach fén Acht so, agus chun críche na bainte sin déanfar na tagairtí in alt 1 den Acht san do mhonaí óir a coighneáladh in aon cheann de Mhona-cheárdchanna a Soillse no atá ag rith go dleathach de bhua aon fhurógra no ar aon tslí eile in aon pháirt de Thiarnaisí a Soillse do léiriú fé mar a bheidís ag folacha tagairtí do mhonaí ag rith go dleathach i Saorstát Éireann de bhua an Achta so.

(2) Léireofar alt 42 den Customs Consolidation Act, 1876, agus beidh éifeacht aige fé is dá gcuirtí na rudaí seo a leanas leis an Table of Prohibitions and Restrictions Inwards san alt san, sé sin le rá, airgead bréagach ag aithris ar mhonaí a tugadh amach fén Acht so.

(3) Bainfidh alt 2 den Revenue Act, 1889, le haithris ar mhonaí a tugadh amach fén Acht so, agus chun críche na bainte sin déanfar na tagairtí atá i bhfo-alt (4) den alt san do mhonaí ag rith go dleathach de bhua aon fhurógra no ar aon tslí eile in aon phairt de Thiarnaisí a Soillse do léiriú fé mar a bheidís ag folacha tagartha do mhonaí ag rith go dleathach i Saorstát Éireann de bhua an Achta so.

Monaí óir éadtroma d'agha-lot.

12. —(1) I gcás aon mhona a tugadh amach fén Acht so do bheith fé bhun na meáchainte reatha is lú dá luaidhtear do sa tríú colún den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so no i gcás aon mhona a tugadh amach fén Acht so do bheith glaoite isteach fén Acht so, déanfidh gach éinne i bpearsain no tré dhuine eile aon mhona den tsórt san a tairgfar do in íocaíocht do ghearra, do bhrise, no d'agha-lot agus beidh an té a thairg é thíos leis an gcailliúint.

(2) Má bhíonn aon mhona a gearrfar, a brisfar no a haghaloitfar do réir an ailt seo gan bheith fé bhun na meáchainte reatha is lú dá luaidhtear do sa tríú colún den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so no gan bheith glaoite isteach fén Acht so, ansan, an té do ghearr, do bhris, no d'agha-loit é glacfa sé in íocaíocht é do réir a shaghais.

(3) Féadfidh Breitheamh den Chúirt Dúithche aon aighneas a eireoidh fén alt so do bhreithiúnú do réir Rialacha Cúirte.

Costaisí tabhairtamach monaí.

13. —Is amach as an bPrímh-Chiste no as a thora fáis a híocfar gach costas fé n-a raghaidh an tAire ag cur na Coda so den Acht so in éifeacht.