An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. Coighneail Oir.) Ar Aghaidh (CUID IV. Bainc Scair-shealbhacha.)

32 1927

ACHT AIRGID REATHA, 1927

CUID III.

Coimisiun an Airgid Reatha.

Có-dhéanamh Choimisiún an Airgid Reatha.

14. —(1) Bunófar do réir an Achta so cólucht dá ngairmfar Coimisiún an Airgid Reatha chun na feidhmeanna a ceaptar do leis an Acht so do chólíona.

(2) Beidh an Coimisiún ina chólucht chorparáideach agus síorchomharbas aige agus séala oifigiúil (ar a dtabharfar áird i gcúrsaí breithiúntais) agus comhacht chun dul chun dlí agus chun go raghfí chun dlí leis fé n-a ainm chorparáideach agus chun talamh do bheith ar seilbh aige agus do chur dá láimh.

(3) Beidh an Coimisiún có-dhéanta de sheachtar ball dá ngairmfar Coimisinéirí an Airgid Reatha (dá ngairmtear na Coimisinéirí san Acht so) eadhon, Cathaoirleach (dá ngairmtear an Cathaoirleach san Acht so) agus seisear Gnáth-Choimisinéirí (dá ngairmtear na Gnáth-Choimisinéirí san Acht so) a toghfar no a hainmneofar sa tslí a luaidhtear anso ina dhiaidh seo.

(4) Beidh i gcomhlachas leis an gCoimisiún do réir an Achta so pé Bainc Scair-shealbhacha agus pé méid díobh a foráltar leis an Acht so agus beidh ag na Bainc Scair-shealbhacha san pé cirt, príbhléidí, agus oblagáidí a bronntar no a forchuirtar ortha leis an Acht so ach ní léireofar tagairtí san Acht so don Choimisiún no do bhaill den Choimisiún mar thagairtí a fholuíonn Bainc Scair-shealbhacha.

Cathaoirleach an Choimisiúin.

15. —(1) Gheobhaidh an Cathaoirleach pé luach saothair agus liúntaisí agus beidh sé fé réir pé coiníollacha seirbhíse a ordóidh na Gnáth-Choimisinéirí.

(2) Marab éag, eirghe as, cur as oifig no teach fé dhí-cháilíocht roimhe sin do isé is téarma oifige don Chathaoirleach (nách duine a ceapfar chun bheith ina Chathaoirleach go sealadach) ná tréimhse chúig mblian a thosnóidh, i gcás an chéad Chathaoirligh, ar bhunú an Choimisiúin agus, i gcás gach Cathaoirligh ina dhiaidh sin, ar dháta a thoghtha no a ainmnithe no, i gcás Cathaoirligh a toghfar no a hainmneofar no a haththogfar no a hathainmneofar i rith téarma oifige, ar bheith caithte don téarma oifige sin.

(3) Aon Chathaoirleach a raghaidh as oifig ar bheith caithte dá théarma oifige le himeacht aimsire, beidh sé ion-aththoghtha no ionathainmnithe.

(4) Ar feadh a théarma oifige beidh an Cathaoirleach fé dhícháilíocht chun a ainmnithe no chun a thoghtha agus chun suidhe no chun íocaíocht do ghlaca mar bhall de Dháil Éireann no de Sheanad Éireann agus beidh sé neamh-iontoghtha mar stiúrthóir ar aon Bhanc in aon chor.

(5) Más stiúrthóir ar aon Bhanc in aon chor é le linn a thoghtha no a ainmnithe scarfidh an Cathaoirleach leis an stiúrthóireacht san laistigh de dheich lá tar éis a thoghtha no a ainmnithe agus má theipeann air é sin do dhéanamh beidh sé, ar bheith caithte don deich lá san, fé dhí-cháilíocht chun bheith i seilbh oifige mar Chathaoirleach.

An Cathaoirleach do chur as oifig agus do theacht fé dhí-cháilíocht.

16. —(1) Má thagann an Cathaoirleach, tré easláinte, chun bheith fé mhí-chumas bhuan chun a dhualgaisí do chólíona mar Chathaoirleach, féadfidh na Gnáth-Choimisinéirí, le vóta d'aon aonta, é do chur as oifig.

(2) Féadfidh na Gnáth-Choimisinéirí aon uair, le vóta d'aon aonta, an Cathaoirleach do chur as oifig ar chúis adéarfar agus tar éis caoi réasúnta do thabhairt do ar éisteacht d'fháil.

(3) Má thárluíonn agus pé uair a thárlóidh go mbreithiúnófar an Cathaoirleach do bheith gnó-bhriste no go ndéanfa sé socrú no réiteach le n-a fhiach-éilitheoirí no go ndaorfidh cúirt údaráis inniúla chun príosúntachta no chun pian-tseirbhíse é, beidh sé fé dhí-cháilíocht chun bheith i seilbh oifige mar Chathaoirleach.

(4) Na comhachta a bronntar leis an alt so ar na Gnáth-Choimisinéirí ní bheid infheidhmithe faid a bheidh folúntas ina líon.

Toirmeasc ar an gCathaoirleach bheith i seilbh scaireanna i mbanc.

17. —(1) Gach éinne a toghfar no a hainmneofar chun bheith ina Chathaoirleach déanfa sé laistigh de ráithe tar éis a thoghtha no a ainmnithe gach scair is leis no ina mbeidh leas chun tairbhe dho féin aige in aon Bhanc le linn a thoghtha no a ainmnithe do dhíol, no scarúint leo ar shlí eile, amuich is amach.

(2) Má thárluíonn agus pé uair a thárlóidh aon scaireanna i mBanc do theacht chun an Chathaoirligh no do dhílsiú ann tré uacht no tré chomharbas chun tairbhe dho féin, déanfa sé, laistigh de ráithe tar éis iad do theacht chuige no do dhílsiú ann amhlaidh, iad-san no a leas ionta do dhíol agus scarúint leo amuich is amach.

(3) Ní cheannóidh ná ní thógfidh an Cathaoirleach aon scaireanna in aon Bhanc ná ní ghlacfa sé leas ionta chun tairbhe dho féin.

(4) Má dhineann an Cathaoirleach aon scaireanna in aon Bhanc do choinneáil, do cheannach, no do thógaint, no leas ionta do thógaint no do choinneáil, contrárdha don alt so, beidh sé fé dhí-cháilíocht chun bheith i seilbh oifige mar Chathaoirleach.

(5) San alt so cialluíonn an focal “banc” banc a dhineann gnó i Saorstát Éireann no atá, go bhfios don Chathaoirleach, i seilbh smacht-leasa i mbanc a dhineann gnó i Saorstát Éireann, agus léireofar tagairtí do scaireanna i mbanc mar thagairtí a fholuíonn stoc, scaireanna, debentiúirí, stoc debentiúra, bannaí, no urrúis eile leis an mbanc san.

(6) Ní bhainfidh an t-alt so le duine a ceapfar chun bheith ina Chathaoirleach go sealadach go dtí go dtoghfar no go n-ainmneofar duine chun bheith ina Chathaoirleach.

Na G náth-Choimisinéirí.

18. —(1) De sna Gnáth-Choimisinéirí toghfar triúr (dá ngairmtear Coimisinéirí toghtha san Acht so) do réir an Achta so ag ionadaithe do sna Bainc Scair-shealbhacha agus ainmneofar triúr (dá ngairmtear Coimisinéirí ainmnithe san Acht so) do réir an Achta so ag an Aire.

(2) Ní foláir beirt de sna Coimisinéirí ainmnithe do bheith ina ndaoine atá ionadathach do gnó, do cheárdas, no do thrádáil no 'na bhfuil taithí acu air agus ná fuil i mbuan-tseirbhís an Stáit, agus féadfidh an Coimisinéir ainmnithe eile, más rogha leis an Aire é, bheith ina dhuine atá no ina dhuine ná fuil i mbuantseirbhís an Stáit agus, má orduítear amhlaidh ag an Aire le linn do é d'ainmniú agus sa chás san amháin, beidh sé i seilbh oifige faid is toil leis an Aire é.

(3) Gheobhaidh gach Gnáth-Choimisinéir pé luach saothair agus liúntaisí agus beidh sé fé réir pé coiníollacha seirbhíse a shocróidh an tAire o am go ham ag cuimhneamh do ar na standaird a bheidh i bhfeidhm ag na Bainc Scair-shealbhacha maidir le luach saothair, liúntaisí, agus coiníollacha seirbhíse a stiúrthóirí do shocrú.

(4) Ní foláir gach Gnáth-Choimisinéir do bheith ina chomhnaí do ghnáth i Saorstát Éireann agus duine ná beidh ina chomhnaí amhlaidh ní bheidh sé ion-ainmnithe ná incheaptha mar Ghnáth-Choimisinéir.

(5) Faid a bheidh Gnáth-Choimisinéir i seilbh na hoifige sin beidh sé fé dhí-cháilíocht chun a ainmnithe no chun a thoghtha agus chun suidhe no chun íocaíocht do ghlaca mar bhall de Dháil Éireann no de Sheanad Éireann.

(6) Faid a bheidh Coimisinéir ainmnithe i seilbh na hoifige sin beidh sé neamh-iontoghtha mar stiúrthóir ar aon Bhanc in aon chor agus, más stiúrthóir ar aon Bhanc in aon chor é le linn a ainmnithe, scarfa sé leis an stiúrthóireacht san laistigh de dheich lá tar éis a ainmnithe, agus má theipeann air é sin do dhéanamh beidh sé, ar bheith caithte don deich lá san, fé dhícháilíocht chun bheith i seilbh oifige mar Choimisinéir ainmnithe.

Téarma oifige Gnáth-Choimisinéirí.

19. —(1) De sna céad Choimisinéirí toghtha beidh éinne amháin, a roghnófar le crann-chur chó luath agus is féidir é tar éis a thoghtha, i seilbh oifige go ceann bliana o bhunú an Choimisiúin marab éag, eirghe as, no teacht fé dhí-cháilíocht roimhe sin do, agus beidh duine eile, a roghnófar sa tslí chéanna, i seilbh oifige go ceann dhá bhliain o bhunú an Choimisiúin marab éag, eirghe as, no teacht fé dhí-cháilíocht roimhe sin do, agus beidh duine eile, a roghnófar sa tslí chéanna, i seilbh oifige go ceann trí mblian o bhunú an Choimisiúin marab éag, eirghe as, no teacht fé dhí-cháilíocht roimhe sin do.

(2) De sna céad Choimisinéirí ainmnithe beidh éinne amháin, a roghnófar le crann-chur chó luath agus is féidir é tar éis a ainmnithe, i seilbh oifige go ceann bliana o bhunú an Choimisiúin marab éag, eirghe as, no teacht fé dhí-cháilíocht roimhe sin do, agus beidh duine eile, a roghnófar sa tslí chéanna, i seilbh oifige go ceann dhá bhlian o bhunú an Choimisiúin marab éag, eirghe as no teacht fé dhí-cháilíocht roimhe sin do, agus beidh duine eile, a roghnófar sa tslí chéanna, i seilbh oifige go ceann trí mblian o bhunú an Choimisiúin marab éag, eirghe as, no teacht fé dhícháilíocht roimhe sin do.

(3) Fé réir na bhforálacha den alt so a bhaineann leis na céad Choimisinéirí toghtha, leis na céad Choimisinéirí ainmnithe, le Coimisinéir i seilbh oifige faid is toil leis an Aire é, agus le daoine a toghfar no a hainmneofar chun foth-fholúntaisí san oifig sin Ghnáth-Choimisineura, marab éag, eirghe as, no teacht fé dhí-cháilíocht roimhe sin do, beidh gach Gnáth-Choimisinéir i seilbh oifige go ceann trí mblian o bheith caithte don téarma oifige gurb é a bheith caithte fé ndeár a thogha no a ainmniú.

(4) Duine a toghfar no a hainmneofar chun foth-fholúntais san oifig sin Ghnáth-Choimisineura, beidh sé i seilbh oifige ar feadh an iarsma den téarma go mbeadh ag an gCoimisinéir, 'na dtáinig an folúntas tré éag, eirghe as no teacht fé dhí-cháilíocht do, seilbh oifige mara mbeadh a éag, a eirghe as no a theacht fé dhí-cháilíocht.

(5) Aon Ghnáth-Choimisinéir a imeoidh as oifig ar bheith caithte dá théarma oifige le himeacht aimsire beidh sé ionaththoghtha no ion-athainmnithe (pe'ca aca é).

(6) Bainfidh na forálacha so a leanas le Coimisinéir ainmnithe a bheith i seilbh oifige faid is toil leis an Aire é no le cúrsaí a leithéide, sé sin le rá:—

(a) féadfidh an tAire an Coimisinéir sin do chur as oifig aon uair agus marab éag, eirghe as no teacht fé dhícháilíocht do roimhe sin beidh sé i seilbh oifige go dtí go gcuirfar as oifig amhlaidh é,

(b) na forálacha den alt so a bhaineann le téarma oifige Gnáth-Choimisineura no Coimisineura ainmnithe ní bhainfid le Coimisinéir ainmnithe a bheidh i seilbh oifige faid is toil leis an Aire é,

(c) má ainmnítear duine de sna céad Choimisinéirí ainmnithe chun bheith i seilbh oifige faid is toil leis an Aire é, gheobhfar amach téarmaí oifige na gcéad-Choimisinéirí ainmnithe eile le crann-chur do réir an ailt seo ach go mbeidh an t-atharú so ann, cadhon, gur dhá bhliain agus trí bliana fé seach a bheidh mar théarmaí oifige ag na Coimisinéirí eile sin,

(d) pé uair a dhéanfidh Coimisinéir ainmnithe atá i seilbh oifige faid is toil leis an Aire é a oifig d'fhágaint ar aon tslí agus nách chun bheith i seilbh oifige faid is toil leis an Aire é a hainmneofar a chomharba, ansan, marab éag, eirghe as, no teacht fé dhí-cháilíocht roimhe sin do, beidh an comharba san i seilbh oifige go dtí an chéad lá cinn bliana eile i gcuimhneamh bunú an Choimisiúin ar ná raghaidh téarma ceachtar de sna Coimisinéirí ainmnithe eile in éag.

Teacht fé dhícháilíocht do Ghnáth-Choimisinéirí.

20. —(1) Má thagann Gnáth-Choimisinéir nách Coimisinéir ainmnithe i seilbh oifige faid is toil leis an Aire é, má thagann sé, tré easláinte, fé mhí-chumas bhuan chun a dhualgaisí do chólíona mar Choimisinéir den tsort san, feadfidh na baill eile den Choimisiún, mara mbeidh no nuair ná beidh folúntas ina líon, a fhaisnéis go bhfuil an Coimisinéir sin fé dhí-cháilíocht chun bheith i seilbh oifige mar Ghnáth-Choimisinéir.

(2) Má thárluíonn agus pé uair a thárlóidh go mbreithiúnófar Gnáth-Choimisinéir do bheith gnó-bhriste, no go ndéanfa sé socrú no réiteach le n-a fhiach-éilitheoirí no go ndaorfidh cúirt údaráis inniúla chun príosúntachta no chun pian-tseirbhíse é no go scuirfe sé de bheith ina chomhnaí do ghnáth i Saorstát Éireann no go mbeidh sé ar feadh sé mí gan teacht go dtí cruinnithe an Choimisiúin agus san gan cead ón gCoimisiún, beidh sé fé dhícháilíocht chun bheith i seilbh oifige mar Ghnáth-Choimisinéir.

Toirmeasc ar Choimisinéir ainmnithe bheith i seilbh scaireanna i mBanc.

21. —(1) Déanfidh Coimisinéir ainmnithe, laistigh de ráithe tar éis a ainmnithe, gach scair is leis no ina mbeidh leas chun tairbhe dho féin aige in aon Bhanc le linn a ainmnithe do dhíol, no scarúint leo ar shlí eile, amuich is amach.

(2) Má thárluíonn agus pé uair a thárlóidh aon scaireanna i mBanc do theacht chun Coimisineura ainmnithe no do dhílsiú ann tré uacht no tré chomharbas chun tairbhe dho féin, déanfa sé, laistigh de ráithe tar éis iad do theacht chuige no do dhílsiú ann amhlaidh, iad-san no a leas ionta do dhíol agus scarúint leo amuich is amach.

(3) Ní cheannóidh ná ní thógfidh Coimisinéir ainmnithe aon scaireanna in aon Bhanc ná ní ghlacfa sé leas ionta chun tairbhe dho féin.

(4) Má dhineann Coimisinéir ainmnithe aon scaireanna in aon Bhanc do choinneáil, do cheannach, no do thógaint, no leas ionta do thógaint no do choinneáil, contrárdha don alt so, beidh sé fé dhí-cháilíocht chun bheith i seilbh oifige mar Choimisinéir ainmnithe.

(5) San alt so cialluíonn an focal “Banc” banc a dhineann gnó i Saorstát Éireann no atá, go bhfios don Choimisinéir ainmnithe, i seilbh smacht-leasa i mbanc a dhineann gnó i Saorstát Éireann, agus léireofar tagairtí do scaireanna i mbanc mar thagairtí a fholuíonn stoc, scaireanna, debentiúirí, stoc debentiúra, bannaí, no urrúis eile leis an mbanc san.

Na céad Choimisinéirí toghtha do thogha.

22. —(1) Nuair a bheidh fachta ag an Aire o gach Banc a luaidhtear sa Triú Sceideal a ghabhann leis an Acht so iarratas agus íocaíocht do réir an Achta so ar a leigint isteach chun bheith ar cheann de sna céad Bhainc Scair-shealbhacha no a bheidh an tréimhse caithte a ceaptar leis an Acht so chun iarrataisí den tsórt san do dhéanamh (pe'ca aca is túisce thárlóidh), ceapfidh an tAire am agus áit (dá ngairmtear an t-am agus an áit cheaptha san alt so) don chruinniú d'ionadaithe do sna céad Bhainc Scairshealbhacha chun na céad Choimisinéirí toghtha do thogha agus fógróidh sé i scríbhinn do gach Banc acu san an t-am agus an áit a bheidh ceaptha amhlaidh.

(2) Féadfidh aon cheann de sna céad Bhainc Scair-shealbhacha a chur fé ndeár aon ionadaí amháin agus gan ach aon ionadaí amháin, a ainmneoidh sé chuige sin, do bheith i láthair san am agus san áit cheaptha, agus, na hionadaithe uile agus fé seach den tsórt san a bheidh i láthair san am agus san áit sin, déanfid ansan, no laistigh de thrí lá ina dhiaidh sin, do réir na Rialacha atá sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht so, triúr iontoghtha a bheidh toilteannach chun gníomhuithe do thogha chun bheith ina gcéad Choimisinéirí toghtha agus déanfid láithreach ainmneacha na ndaoine a toghadh amhlaidh do chur in úil don Aire do réir na Rialacha san.

(3) Má theipeann ar na hionadaithe sin do sna céad Bhaine Scair-shealbhacha a bheidh i láthair san am agus san áit cheaptha aon daoine iontoghtha a bheidh toilteanach chun gníomhuithe do thogha do réir an fho-ailt sin roimhe seo chun bheith ina gcéad Choimisinéirí toghtha no má thoghaid amhlaidh níos lú ná triúr den tsórt san no más rud é ná beidh aon ionadaithe do sna céad Bhainc Scair-shealbhacha i láthair san am agus san ait cheaptha, déanfidh an tAire, laistigh de dheich lá tar éis an ama cheaptha, triúr iontoghtha a bheidh toilteannach chun gníomhuithe, no pé méid dá sórt fé n-a bhun san is gá sa chás, d'ainmniú chun bheith ina gcéad Choimisinéirí toghtha agus tuigfar chun gach críche gurb amhlaidh a dhin ionadaithe do sna céad Bhainc Scair-shealbhacha na daoine a hainmneofar mar sin do thogha go cuibhe agus léireofar tagairtí san Acht so do thogha na gcéad Choimisinéirí toghtha mar thagairtí a fholuíonn an t-ainmniú san.

(4) Más féidir agus sa mhéid gur féidir daoine iontoghtha oiriúnacha a bheidh toilteanach chun gníomhuithe d'fháil imeasc stiúrthóirí na gcéad Bhanc Scair-shealbhach uile agus fé seach ní ainmneoidh an tAire, fén bhfo-alt san roimhe seo, éinne nách stiúrthóir ar cheann de sna céad Bhainc Scair-shealbhacha agus pé scéal é ní hainmneofar amhlaidh éinne bheidh i mbuantseirbhís an Stáit.

(5) Mara n-iarraidh aon Bhanc do réir an Achta so go leigfí isteach é chun bheith ar cheann de sna céad Bhainc Scair-shealbhacha, déanfidh an tAire, laistigh de dheich lá tar éis an tréimhse do bheith caithte a ceaptar leis an Acht so chun iarrataisí den tsórt san do dhéanamh, triúr iontoghtha a bheidh toilteanach chun gníomhuithe agus ná beidh i mbuan-tseirbhís an Stáit d'ainmniú chun bheith ina gcéad Choimisinéirí toghtha agus chun gach críche tuigfar gurb amhlaidh a dineadh na daoine a hainmneofar mar sin do thogha go cuibhe chun bheith ina gcéad Choimisinéirí toghtha agus léireofar tagairtí san Acht so do thogha na gcéad Choimisinéirí toghtha mar thagairtí a fholuíonn an t-ainmniú san.

Na céad Choimisinéirí ainmnithe d'ainmniú.

23. —Fé cheann deich lá ar a mhéid tar éis an ama a cheapfidh an tAire don chruinniú d'ionadaithe na gcéad Bhanc Scairshealbhach chun na céad Choimisinéirí toghtha do thogha no, más rud é toisc nár iarr aon Bhanc go cuibhe go leigfí isteach chun bheith ar cheann de sna céad Bhainc Scair-shealbhacha é nár ceapadh aon am den tsórt san amhlaidh, laistigh de dheich lá tár éis an tréimhse do bheith caithte a ceaptar leis an Acht so chun iarrataisí den tsórt san do dhéanamh, déanfidh an tAire triúr iontoghtha a bheidh toilteanach chun gníomhuithe d'ainmniú chun bheith ina gcéad Choimisinéirí ainmnithe.

An chéad Chathaoirleach do thogha.

24. —(1) Nuair a bheidh agus chó luath is bheidh na céad Ghnáth-Choimisinéirí go léir toghtha no ainmnithe go cuibhe ceapfidh an tAire am agus áit (dá ngairmtear an t-am agus an áit cheaptha san alt so) do chruinniú na gCoimisinéirí sin chun an chéad Chathaoirleach do thogha agus fógróidh sé i scríbhinn do gach Coimisinéir acu an t-am agus an áit a bheidh ceaptha amhlaidh.

(2) Beidh sé de dhualgas ar na céad Ghnáth-Choimisinéirí bheith i láthair san am agus san áit cheaptha agus déanfidh na Coimisinéirí sin no pé méid acu a bheidh i láthair, ansan no laistigh de dheich lá no de pé aimsir is sia ná san agus nách sia ná deich lá fichead ina dhiaidh sin agus a cheadóidh an tAire, duine iontoghtha a bheidh toilteanach chun gníomhuithe do thogha, do réir na Rialacha atá sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht so, chun bheith ina chéad Chathaoirleach agus déanfid láithreach ainm an té a toghadh amhlaidh do chur in úil don Aire do réir na Rialacha san.

(3) Má theipeann ar na Gnáth-Choimisinéirí duine iontoghtha a bheidh toilteanach chun gníomhuithe do thogha, laistigh den aimsir a ceapadh anso roimhe seo chuige sin, chun bheith ina chéad Chathaoirleach déanfidh an tAire, chó luath is bheidh caoi ann chuige tar éis an aimsir sin do bheith caithte agus tar éis do dul i gcomhairle le gach ceann de sna Bainc Scair-shealbhacha agus le gach duine de sna Gnáth-Choimisinéirí, duine iontoghtha a bheidh toilteanach chun gníomhuithe d'ainmniú chun bheith ina chéad Chathaoirleach.

Bunú an Choimisiúin.

25. —(1) Laistigh de mhí tar éis togha no ainmniú (pe'ca aca é) an chéad Chathaoirligh foillseoidh an tAire san Iris Oifigiúil fógra á fhaisnéis go bhfuiltar tar éis an Coimisiún do bhunú o dháta (dáta a bheidh tar éis togha no ainmniú an chéad Chathaoirligh agus roimh fhoillsiú an fhógra san) a luadhfar sa bhfógra san agus leis sin tuigfar chun gach críche gur bunuíodh an Coimisiún go cuibhe ar an dáta a bheidh luaidhte amhlaidh.

(2) San Acht so léireofar gach tagairt maidir le haimsir, do bhunú an Choimisiúin mar thagairt don dáta ar a dtuigfar de bhua an ailt seo a bunuíodh an Coimisiún.

An Cathaoirleach nách é an chéad Chathaoirleach é do thogha.

26. —(1) Fé cheann deich lá fichead ar a mhéid no deich lá ar a laighead roimh théarma oifige an chéad Chathaoirligh no aon Chathaoirligh ina dhiaidh sin do bheith caithte le himeacht aimsire, déanfidh na Gnáth-Choimisinéirí duine iontoghtha a bheidh toilteanach chun gníomhuithe do thogha chun teacht chun bheith agus chun bheith ina Chathaoirleach ar bheith caithte don téarma san, agus láithreach tar éis an toghtha san cuirfid in úil don Aire ainm an té do toghadh amhlaidh.

(2) Má thárluíonn agus pé uair a thárlóidh, ar aon ócáid ar a gceangailtear ortha leis an bhfo-alt san roimhe seo duine do thogha chun teacht chun bheith agus chun bheith ina Chathaoirleach, go dteipfidh ar na Gnáth-Choimisinéirí duine iontoghtha a bheidh toilteanach chun gníomhuithe mar sin do thogha laistigh den aimsir a ceaptar sa bhfo-alt san, déanfid laistigh den aimsir sin agus o am go ham ina dhiaidh sin Gnáth-Choimisinéir ná beidh i mbuan-tseirbhís an Stáit do cheapa chun bheith ina Chathaoirleach go sealadach ar bheith caithte do théarma oifige an Chathaoirligh a bheidh ag druidim le n-a dheire an uair sin agus go dtí go ndéanfar Cathaoirleach do thogha no d'ainmniú fén alt so agus laistigh de ráithe tar éis an téarma san do bheith caithte toghfid chun bheith ina Chathaoirleach duine iontoghtha a bheidh toilteanach chun gníomhuithe agus láithreach tar éis an toghtha san cuirfid in úil don Aire ainm an té do toghadh amhlaidh.

(3) Má thárluíonn agus pé uair a thárlóidh, ar aon ócáid den tsórt san roimhráite, go dteipfidh ar na Coimisinéirí, laistigh den aimsir a ceaptar le fo-alt (1) den alt so, duine iontoghtha bheidh toilteanach chun gníomhuithe do thogha chun bheith ina Chathaoirleach no duine bheidh toilteanach chun gníomhuithe do thogha chun bheith ina Chathaoirleach go sealadach no, tar éis dóibh duine bheidh toilteannach chun gníomhuithe do thogha chun bheith ina Chathaoirleach go sealadach, go dteipfidh ortha, laistigh den tréimhse ráithe sin, duine iontoghtha a bheidh toilteanach chun gníomhuithe do thogha chun bheith ina Chathaoirleach no, laistigh den aimsir no den tréimhse sin, go gcuirfid in úil don Aire i scríbhinn ná fuil ar a gcumas éinne den tsórt san do thogha chun bheith ina Chathaoirleach, déanfidh an tAire chó luath agus is féidir é tar éis an aimsir a ceaptar i bhfo-alt (1) den alt so do bheith caithte no tar éis an tréimhse ráithe sin do bheith caithte no tar éis do an t-eolas san d'fháil i scríbhinn (pe'ca aca é), duine iontoghtha a bheidh toilteanach chun gníomhuithe d'ainmniú chun bheith ina Chathaoirleach agus láithreach tar éis an ainmnithe sin cuirfe sé in úil don Choimisiún ainm an té do hainmníodh amhlaidh.

(4) Má eiríonn agus pé uair eireoidh oifig an Chathaoirligh folamh tré éag, eirghe as, teacht fé dhí-cháilíocht, no cur as oifig don Chathaoirleach i rith a théarma oifige, déanfidh na Gnáth-Choimisinéirí, chó luath is bheidh caoi ann chuige, duine iontoghtha a bheidh toilteanach chun gníomhuithe do thogha chun beith ina Chathaoirleach agus más rud é ná toghfidh na Gnáth-Choimisinéirí éinne den tsórt san amhlaidh laistigh de ráithe tar éis oifig an Chathaoirligh d'eirghe folamh amhlaidh no má chuireann na Gnáth-Choimisinéirí in úil don Aire i scríbhinn laistigh den ráithe sin ná fuil ar a gcumas éinne den tsórt san do thogha amhlaidh, déanfidh an tAire, chó luath is bheidh caoi ann chuige tar éis an ráithe sin do bheith caithte no tar éis do an t-eolas san d'fháil (pe'ca aca é), duine iontoghtha a bheidh toilteanach chun gníomhuithe d'ainmniú chun bheith ina Chathaoirleach ar feadh iarsma an téarma oifige sin.

(5) Pé uair eireoidh oifig an Chathaoirligh folamh i gcás den tsórt a luaidhtear sa bhfo-alt san roimhe seo féadfidh na Gnáth-Choimisinéirí, más oiriúnach leo é, Gnáth-Choimisinéir, no éinne eile do cheapa o am go ham chun bheith ina Chathaoirleach go sealadach go dtí go ndéanfar duine do thogha no d'ainmniú fén alt so chun bheith ina Chathaoirleach.

(6) Lasmuich de chás dá bhforáltar a mhalairt san Acht so, gach éinne a ceapfar fén alt so chun bheith ina Chathaoirleach go sealadach beidh aige, faid is Cathaoirleach den tsórt san é, na cirt, na comhachta, agus na dualgaisí uile a bronntar no a forchuirtar leis an Acht so ar an gCathaoirleach, agus aon Ghnáth-Choimisinéir a ceapfar amhlaidh chun bheith ina Chathaoirleach go sealadach leanfa sé de bheith i seilbh a oifige mar Ghnáth-Choimisinéir d'ainneoin an cheaptha sin.

Coimisinéirí toghtha eile seachas na céad Choimisinéirí den tsórt san do thogha.

27. —(1) Fé cheann deich lá fichead ar a mhéid no deich lá ar a laighead roimh théarma oifige Coimisineura thoghtha do bheith caithte le himeacht aimsire agus chó luath is bheidh caoi ann chuige tar éis oifig Choimisineura thoghtha d'eirghe folamh ar shlí eile seachas le himeacht aimsire, tabharfidh an Coimisiún do gach Banc Scair-shealbhach fógra i scríbhinn i dtaobh an fholúntais sin atá le teacht no atá tagtha in oifig an Choimisineura thoghtha san agus sa bhfógra san iarrfa sé ar an mBanc san a chur fé ndeár aon ionadaí amháin, agus gan ach aon ionadaí amháin, do theacht i láthair in am agus in áit (dá ngairmtear an t-am agus an áit cheaptha san alt so) a cheapfidh an Coimisiún agus adéarfar sa bhfógra san chun Coimisinéir toghtha do thogha chun an folúntas san do líona.

(2) Na hionadaithe uile agus fé seach do sna Bainc Scairshealbhacha (gan níos mó ná aon ionadaí amháin o gach Banc acu) a thiocfidh i láthair san am agus san áit cheaptha, déanfid ansan no laistigh de thrí lá ina dhiaidh sin duine iontoghtha a bheidh toilteanach chun gníomhuithe do thogha, do réir na Rialacha atá sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht so, chun an folúntas san san oifig sin Choimisineura thoghtha do líona agus cuirfid in úil don Choimisiún láithreach, do réir na Rialacha san, ainm an té do toghadh amhlaidh.

(3) Má theipeann ar na hionadaithe sin do sna Bainc Scairshealbhacha a thiocfidh i láthair amhlaidh san am agus san áit cheaptha duine iontoghtha a bheidh toilteanach chun gníomhuithe do thogha do réir an fho-ailt sin roimhe seo chun an folúntas san san oifig sin Choimisineura thoghtha do líona no más rud é ná tiocfidh aon ionadaithe Banc Scair-shealbhacha i láthair san am agus san áit cheaptha, cuirfidh an Coimisiún an teip no an neatheacht san in úil don Aire i scríbhinn agus laistigh de dheich lá tar éis a churtha san in úil do déanfidh an tAire duine iontoghtha a bheidh toilteanach chun gníomhuithe d'ainmniú chun an folúntas san do líona agus tuigfar chun gach críche gurb amhlaidh a dhin ionadaithe Banc Scair-shealbhach an té a hainmneofar amhlaidh do thogha go cuibhe agus léireofar tagairtí san Acht so do thogha Coimisineura thoghtha mar thagairtí a fholuíonn an t-ainmniú san.

(4) Más féidir duine iontoghtha oiriúnach a bheidh toilteanach chun gníomhuithe d'fháil imeasc stiúrthóirí na mBanc Scairshealbhach uile agus fé seach ní ainmneoidh an tAire, fén bhfo-alt san roimhe seo, éinne nách stiúrthóir ar Bhanc Scair-shealbhach agus pé scéal é ní hainmneofar amhlaidh éinne bheidh i mbuantseirbhís an Stáit.

Coimisinéirí ainmnithe eile seachas na céad Choimisinéirí den tsórt san d'ainmniú.

28. —Fé cheann deich lá fichead ar a mhéid no deich lá ar a laighead roimh théarma oifige Coimisineura ainmnithe do bheith caithte le himeacht aimsire agus chó luath is bheidh caoi ann chuige tar éis oifig Choimisineura ainmnithe d'eirghe folamh ar shlí eile seachas le himeacht aimsire, tabharfidh an Coimisiún don Aire fógra i scríbhinn i dtaobh an fholúntais sin atá le teacht no atá tagtha in oifig an Choimisineura ainmnithe sin agus laistigh de dheich lá tar éis do an fógra san d'fháil déanfidh an tAire duine iontoghtha a bheidh toilteanach chun gníomhuithe d'ainmniú chun an folúntas san do líona agus cuirfe sé in úil don Choimisiún ainm an té do hainmníodh amhlaidh.

Gníomh aireachtán Lundain.

29. —(1) Bunóidh an Coimisiún agus cimeádfa sé ar siúl i pé slí agus fuirm is dó leis is ceart pé oifig no brainse i Lundain is dó leis is riachtanach no oiriúnach chun feidhmeanna an Choimisiúin do chólíona, pé cuid acu is gá do réir an Achta so do chólíona i Lundain no gur ansan is dó leis an gCoimisiún is caothúla is féidir iad do chólíona.

(2) In ionad brainse no oifig den tsórt a luaidhtear sa bhfo-alt san roimhe seo do bhunú no do chimeád ar siúl (pe'ca aca é) féadfidh an Coimisiún, aon uair agus ar feadh pé aimsir is oiriúnach leis, Banc go mbeidh oifig aige i Lundain d'fhostú chun bheith ina ghníomhaire i Lundain don Choimisiún agus feidhmeanna an Choimisiúin do chólíona mar ghníomhaire den tsórt san don Choimisiún, pé cuid acu is gá do réir an Achta so do chólíona i Lundain no gur ansan is dó leis an gCoimisiún is caothúla is féidir iad do chólíona.

(3) An oifig no an bhrainse no an gníomhaireachtán (pe'ca aca é) a bheidh á chimeád ar siúl i Lundain de thurus na huaire ag an gCoimisiún fén alt so gairmtear Gníomhaireachtán Lundain de san Acht so.

Leas-Chathaoirleach do cheapa.

30. —(1) Féadfidh an Cathaoirleach o am go ham éinne de sna Gnáth-Choimisinéirí do cheapa chun gníomhú mar Leas-Chathaoirleach le linn an Cathaoirleach do bheith as láthair go sealadach aon uair no fé mhí-chumas go sealadach tré easláinte aon uair, agus le linn na nea-láithreachta no an mhí-chumais sin beidh ag an Leas-Chathaoirleach a ceapfar amhlaidh agus feidhmeoidh agus cólíonfa sé cirt, comhachta, agus dualgaisí an Chathaoirligh fén Acht so, pé cuid acu a leigfidh an Cathaoirleach chuige.

(2) Le linn Gnáth-Choimisinéir a bheidh ag gníomhú mar Leas-Chathaoirleach fén alt so do bheith ag gníomhú amhlaidh íocfar leis pé luach saothair agus liúntaisí a shocróidh an Cathaoirleach agus na Gnáth-Choimisinéirí (lasmuich den Leas-Chathaoirleach).

(3) Aon Ghnáth-Choimisinéir a bheidh ag gníomhú mar Leas-Chathaoirleach fén alt so leanfa sé i seilbh a oifige mar Ghnáth-Choimisinéir d'ainneoin é bheith ag gníomhú amhlaidh.

Oifigí agus fuireann an Choimisiúin.

31. —(1) Féadfidh an Coimisiún oifigí agus áitreabhacha eile do cheannach, do ghlaca ar léas, do thógáil no d'fháil ar shlí eile, agus do ghléasa agus do chimeád ar siúl, pé cinn agus i pé áit is do leis is gá chun a fheidhmeanna fén Acht so do chólíona go cuibhe agus féadfa sé aon áitreabhacha den tsórt san nách gá chun na críche sin a thuille dar leis do dhíol no do chur ar cíos.

(2) Ceapfidh an Coimisiún rúnaí agus pé oifigigh agus seirbhísigh eile is dó leis an gCoimisiún o am go ham do bheith riachtanach chun a fheidhmeanna fén Acht so do chólíona go cuibhe agus is ar pé téarmaí agus fé réir pé coiníollacha a shocróidh an Coimisiún a bheidh seilbh oifige ag gach rúnaí, oifigeach, agus seirbhíseach a ceapfar amhlaidh.

(3) Íocfar le rúnaí agus le hoifigigh agus seirbhísigh eile an Choimisiúin pé tuarastail agus luach saothair a shocróidh an Coimisiún.

(4) Féadfidh an Coimisiún, le haontú an Aire, scéim do dhéanamh le n-a socrófar chun aois-liúntaisí agus liúntaisí eile no aiscí do dheona do pé cuid dá oifigigh agus dá sheirbhísigh is dó leis is ceart no chun sochair dóibh, agus féadfa sé, amach as na cistí a bheidh ar fáil fén Acht so chun íoctha costaisí an Choimisiúin, aois-liúntaisí agus liúntaisí eile no aiscí do réir na scéime sin d'íoc leis na daoine sin ar imeacht as oifig dóibh no le n-a n-ionadaithe pearsanta dlíthiúla ar fháil bháis dóibh, agus féadfidh an tAire a shocrú gur cistí puiblí na cistí sin chun crícheanna an Superannuation Act, 1892.

(5) Gach scéim a dhéanfidh an Coimisiún fén bhfo-alt san roimhe seo leagfar í fé bhráid gach Tighe den Oireachtas chó luath agus is féidir é tar éis a déanta agus má dhineann aon Tigh den Oireachtas, laistigh den lá is fiche a shuidhfe sé tar éis leaga na scéime sin fé n-a bhráid, rún do rith ag cur na scéime sin ar nea-mbrí beidh an scéim sin gan brí dá réir sin ach beidh san gan dochar do dhleathacht éinní a dineadh fúithi roimhe sin

Mionn a thabharfidh Cathaoirleach, Coimisinéirí agus oifigigh an Choimisiúin.

32. —(1) Déanfidh Cathaoirleach an Choimisiúin agus gach ball eile dhe agus gach oifigeach do, láithreach tar éis a thoghtha, a ainmnithe, no a cheaptha agus roimh thosnú dho ar ghníomhú mar Chathaoirleach, mar bhall no mar oifigeach den tsórt san, mionn do thabhairt agus do shighniú sa bhfuirm seo a leanas:—

“Mionnuím-se,                       go solamanta ná déanfad aon eolas a thiocfidh chugham ar ghnó, ar bhreacacháin, no ar leabhair aon bhainc de bhua an ionaid atá agam mar Chathaoirleach ar Choimisiún an Airgid Reatha no mar bhall de Choimisiún an Airgid Reatha no mar oifigeach do Choimisiún an Airgid Reatha do nochta ach do sna daoine sin amháin a ghníomhóidh i bhfeidhmiú an Achta Airgid Reatha, 1927 , agus i gcás ina mbeidh sé riachtanach san do nochta dhóibh chun crícheanna an Achta san.”

(2) Is i láthair Feadhmannaigh Shíochána a tabharfar an mionn a horduítear leis an bhfo-alt san roimhe seo.

(3) Gach éinne a ghníomhóidh mar Chathaoirleach ar an gCoimisiún no mar bhall eile den Choimisiún no mar oifigeach don Choimisiún sara mbeidh an mionn a horduítear le fo-alt (1) den alt so tabhartha aige, beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfar fíneáil ná raghaidh thar céad punt do chur air.

Nós-imeachta an Choimisiúin.

33. —(1) Féadfidh an Coimisiún, le rialacha no ar aon tslí eile is oiriúnach leis, a nós-imeachta féin do rialáil.

(2) Triúr Coimisinéirí i láthair i bpearsain is quorum ag cruinniú den Choimisiún.

(3) Lasmuich de chás dá bhforáltar a mhalairt leis an Acht so féadfidh an Coimisiún gníomhú d'ainneoin folúntais no folúntaisí i líon a bhall.

(4) Ag aon chruinniú den Choimisiún féadfidh an Cathaoirleach. i gcás có-ionannais vótanna, vóta réitigh do thabhairt uaidh ach amháin i dtaobh éinní acu so a leanas, sé sin le rá:—

(a) a fhaisnéis go bhfuil Gnáth-Choimisinéir fé dhí-cháilíocht chun bheith i seilbh oifige mar Choimisinéir den tsórt san, no

(b) banc do leigint isteach chun bheith ina Bhanc Scairshealbhach, no

(c) banc do chur as bheith ina Bhanc Scair-shealbhach, no

(d) a shocrú cé méid nóta bainc có-dhlúite is mó fhéadfidh, fén Acht so, bheith amuich ar aon tslí seachas tré thabhairt amach nea-ghnáthach, no

(e) a shocrú cadé an quota no an cion de nótaí bainc códhlúite fhéadfidh, fén Acht so, bheith amuich le Banc Scair-shealbhach.

Séala an Choimisiúin.

34. —(1) Déanfidh an Coimisiún láithreach tar éis a bhunuithe séala do sholáthar do féin.

(2) Deimhneofar dílseacht shéala an Choimisiúin le sighniú Chathaoirligh an Choimisiúin no le sighniú baill éigin eile dhe 'na mbeidh údarás chuige sin aige ón gCoimisiún agus le contrashighniú an rúnaí no duine éigin eile 'na mbeidh údarás chuige sin aige ón gCoimisiún.

(3) Gach scríbhinn a thugann le tuisgint gur ordú no instruimid eile í a thug an Coimisiún amach agus go bhfuil sí séaluithe le séala an Choimisiúin agus dílseacht an tséala san deimhnithe sa tslí a foráltar leis an alt so, glacfar i bhfianaise í agus go dtí go dtaisbeánfar a mhalairt tuigfar, gan cruthúnas ar údarás ná ar shighnithe na ndaoine do shighnigh no do chontra-shighnigh í, gurb é an t-ordú no an instruimid sin í.

Cuntaisí agus breacacháin an Choimisiúin.

35. —(1) Cimeádfidh an Coimisiún gach leabhar cuntais agus leabhar eile agus breacachán is ceart agus laistigh de shé mhí tar éis deire gach bliana ullamhóidh sé agus cuirfe sé chun an Ard-Scrúdóra cuntas in aghaidh na bliana san i pé fuirm a bheidh orduithe le rialacháin a bheidh déanta fén alt so.

(2) Déanfidh an tArd-Scrúdóir iniúcha, deimhniú, agus tuairisciú ar gach cuntas a chuirfidh an Coimisiún chuige fén alt so agus cuirfe sé chun an Aire gach tuarasgabháil den tsórt san uaidh maraon leis an gcuntas le n-a mbaineann sí agus cuirfidh an tAire fé ndeár an céanna do chur fé bhráid Dháil Éireann chó luath is bheidh caoi ann chuige.

(3) Féadfidh an tAire, tar éis do dul i gcomhairle leis an gCoimisiún, rialacháin do dhéanamh ag ordú fuirme na gcuntaisí a ullamhóidh an Coimisiún fén alt so.

(4) Gach rialachán a dhéanfidh an tAire fén alt so leagfar fé bhráid Dháil Éireann é chó luath agus is féidir é tar éis a dhéanta agus má dhineann Dáil Éireann, laistigh den lá is fiche a shuidhfe sí tar éis leaga an rialacháin sin fé n-a bráid, rún do rith ag cur an rialacháin sin ar nea-mbrí beidh an rialachán san gan brí dá réir sin ach beidh san gan dochar do dhleathacht éinní a dineadh fé roimhe sin.

Tuarasgabhála agus cuntaisí ón gCoimisiún.

36. —(1) Laistigh de shé mhí tar éis deire gach bliana ullamhóidh an Coimisiún agus cuirfe sé chun an tAire tuarasgabháil ar a imeachta i rith na bliana san agus tíolaicfidh an tAire gach tuarasgabháil den tsórt san do gach Tigh den Oireachtas láithreach tar éis í fháil do.

(2) Tabharfidh an Coimisiún don Aire, chun a bhfoillsithe san Iris Oifigiúil, pé cuntaisí tréimhsiúla ar ghnó an Choimisiúin a ordóidh an tAire o am go ham.

Bancaerí do thabhairt eolais don Choimisiún.

37. —(1) Féadfidh an Coimisiún a éileamh ar éinne a bheidh ag déanamh gnótha bhancaera i Saorstát Éireann (pe'ca mar ghnó aonair no i dteanta gnótha eile é) pé eolas do thabhairt don Choimisiún ar an ngnó bancaerachta san aige is dó leis an gCoimisiún is gá no is maith chun a fheidhmeanna fén Acht so do chólíona go cuibhe.

(2) Féadfidh an Coimisiún a éileamh ar aon bhanc a luaidhtear sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht so no a bheidh ina Bhanc Scair-shealbhach de thurus na huaire cé ná luaidhtear amhlaidh é no ar aon bhanc ag a mbeidh smacht-leas in aon bhanc den tsórt san no ina mbeidh smacht-leas ag aon bhanc den tsórt san caoi do thabhairt don Chathaoirleach, no do bhuanoifigeach don Choimisiún 'na mbeidh údarás speisialta i scríbhinn aige ón gCathaoirleach chuige sin, chun teacht ar leabhair agus ar bhreacacháin an bhainc ar a ndéanfar an t-éileamh san, pé caoi is dó leis an gCoimisiún is gá no is maith chun a fheidhmeanna fén Acht so do chólíona go cuibhe.

(3) Gach éinne ar a dteipfidh, laistigh den aimsir a cheapfidh an Coimisiún chuige sin, aon eolas do thabhairt don Choimisiún a éileoidh an Coimisiún go dleathach air fén alt so agus gach banc ar a dteipfidh, laistigh den aimsir a cheapfidh an Coimisiún chuige sin, aon chaoi a éileoidh an Coimisiún go dleathach air fén alt so do thabhairt don Chathaoirleach no d'oifigeach den tsórt san roimhráite chun teacht ar leabhair no ar bhreacacháin, beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfar fíneáil ná raghaidh thar caoga punt do chur air in aghaidh gach lá a mhairfidh an teip sin.

(4) Aon eolas a gheobhaidh an Cathaoirleach no oifigeach don Choimisiún ar ghnó bhainc tré fheidhmiú na gcomhacht a bronntar leis an Acht so chun caoi chun teacht ar leabhair no ar bhreacacháin do bheith aige no chun a n-iniúchta, ní dhéanfidh an Cathaoirleach ná an t-oifigeach san é do thabhairt d'aon Ghnáth-Choimisinéir in aon fhuirm ina bhféadfí an t-eolas san d'aithint mar eolas ar dheighleála an bhainc sin le haon chustuiméir áirithe no le héinne eile.

An Coimisiún do thabhairt amach agus d'athcheannach monaí fén Acht Coighneála, 1926 .

38. —(1) Féadfidh an tAire, más oiriúnach leis é, pé socruithe is dó leis is ceart do dhéanamh chun a chur ar chumas an Choimisiúin pé méid a theastóidh ó aon bhanc de sna monaí do sholáthruigh an tAire fén Acht Coighneála, 1926 (Uimh. 14 de 1926) , do thabhairt amach thar a cheann don bhanc san agus chun a chur ar chumas an Choimisiúin monaí do thug an tAire amach fén Acht san no do thug an Coimisiún amach thar a cheann fén alt so d'athcheannach.

(2) Gach airgead a gheobhaidh an Coimisiún ar mhonaí a thabharfa sé amach thar ceann an Aire fén alt so béarfar é chun an chiste ghenerálta mar thaisce in ainm an Aire no in ainm an Choimisiúin thar ceann an Aire.

(3) Féadfidh an tAire, amach as an bPrímh-Chiste no as a thora fáis, gach suim do roimh-íoc a theastóidh no a measfar a bheith ag teastáil ón gCoimisiún chun monaí d'athcheannach fén alt so.