An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT AIRÍ AGUS RÚNAITHE (LEASÚ), 1928)

6 1928

ACHT AIRÍ AGUS RÚNAITHE (LEASÚ), 1928

SCEIDEAL.

Cead Chuid.

Brainsí áirithe Riaracháin atá ceaptha don Roinn Talmaíochta.

Roinn Talmhaíochta agus Ceárd-Oideachais na hÉireann (lasmuich den ghnó agus de sna feidhmeanna a bhaineann le hiascach agus le ceárd-oideachas agus lasmuich de sna seirbhísí áirithe a ceaptar go soiléir leis an bPríomh-Acht don Roinn Oideachais).

Aireacht na Talmhaíochta agus an Iascaigh ach amháin sa mhéid go mbaineann sí le Suirbhéireacht an Ordonáis.

Coláiste Ríoga Sréidliaghachta na hÉireann.

Fundúireachtaí Feirme leis an Rialtas no fé chúram an Rialtais.

Garraí Ríoga na Lus.

Dara Cuid.

Brainsí áirithe Riaracháin atá ceaptha don Roinn Tailte agus Iascaigh.

Coimisiún Talmhan na hÉireann (maraon le Bord na gCeanntar gCumhang in Éirinn, a bhí ann le déanaí).

Iontaobhaí Puiblí na hÉireann.

Roinn Talmhaíochta agus Ceárd-Oideachais na hÉireann— Brainse an Iascaigh.

Cimeádaithe an Iascaigh.