An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT UM ÁRACHAS SLÁINTE NÁISIÚNTA, 1929) Ar Aghaidh (DARA SCEIDEAL. Achtachain a hAthghairmtear.)

42 1929

ACHT UM ÁRACHAS SLÁINTE NÁISIÚNTA, 1929

CEAD SCEIDEAL.

Cuntaisi Cumann Ceaduithe agus a mBrainsi d'iniucha.

1.—(1) Fé réir forálacha na míre seo, má chítear d'iniúchóir ar bith 'na gcuirfear cuntaisí cumainn cheaduithe (ar a n-áirítear cuntaisí aon oifigigh no seirbhísigh don chumann) fé n-a bhráid fé mhír (a) d'fho-alt (1) d'alt 35 d'Acht 1911 aon ítim chuntais do bheith contrárdha don dlí no aon airgead no ioncum ba cheart do chur i gcuntas do bheith gan cur i gcuntas amhlaidh, déanfaidh an t-iniúchóir an ítim chuntais do nealomháil agus suim aon íocaíochta nea-dhleathaighe no caiteachais nea-dhleathaigh no aon chailliúna no easnaimh do chur mar fhormhuirear ar bhall ar bith de choiste bhainistí an chumainn no ar oifigeach no ar sheirbhíseach ar bith don chumann no ar éinne eile gur tré n-a mhór-fhaillí no tré n-a mhí-iompar do dineadh no do húdaruíodh an íocaíocht no an caiteachas san no do tháinig an chailliúint no an t-easnamh san.

(2) Ní dhéanfaidh an t-iniúchóir aon ítim chuntais do nealomháil ná d'fhormhuirearú fén mír seo má cheaduigh na Coimisinéirí Arachais í.

2.—(1) Féadfaidh coiste bainistí cumainn cheaduithe no duine ar bith ar a ngoillfidh aon nea-lomháil no formhuirear athchomharc do dhéanamh chun na gCoimisinéirí Arachais laistigh de thriocha lá tar éis dáta deimhniú an iniúchóra agus ní bheidh dul thar a mbreith sin agus is fé mar a hordófar a bheidh an nós-imeachta san athchomharc.

(2) Féadfaidh na Coimisinéirí Arachais ar aon chéim de sna himeachta san athchomharc, agus déanfaid, má orduíonn an Ard-Chúirt é, aon cheist dlí eireoidh le linn an athchomhairc do chur síos i bhfuirm cáis speisialta chun barúil na Cúirte uirthi d'fháil.

3.—(1) Nuair a bheidh na Coimisinéirí Arachais á bhreithniú ce'ca ceadófar aon ítim chuntais áirithe no ná ceadófar no ag tabhairt breithe ar aon athchomharc áirithe fén Sceideal so, má sé a dtuairim gur go dleathach do dineadh aon nea-lomháil no formhuirear no go mbeadh sé dleathach é do dhéanamh ach, ag féachaint do gach ní bhaineann leis an scéal go bhfuil sé cothrom gan an nea-lomháil no an formhuirear do dhéanamh, féadfaid an ítim chuntais do cheadú agus maitheamh do thabhairt sa nealomháil no sa bhformhuirear.

(2) Má bhaineann an ítim chuntais no chaiteachais i bpáirt no go hiomlán le hairgead 'na bhforáltar le scéim, le vóta, no le rialachán cad déanfar leis, féachfaidh na Coimisinéirí Arachais do théarmaí na scéime, an vóta, no an rialacháin sin agus iad ag gníomhú fén mír seo.

4.—I gcás ar bith ina mbeifear tar éis athchomharc do dhéanamh chun na gCoimisinéirí Arachais féadfaidh an t-iniúchóir athchroma ar an iniúcha chun éifeacht do thabhairt do bhreith na gCoimisinéirí Arachais.

5.—(1) Aon tsuim a chuirfidh an t-iniúchóir mar fhormhuirear no aon iarmhéid a dheimhneoidh sé do bheith dlite, déanfaidh an té ar a gcuirfe sé an formhuirear no 'na ndeimhneoidh sé an t-iarmhéid do bheith dlite air an tsuim no an t-iarmhéid sin d'íoc leis na Coimisinéirí Arachais fé cheann triocha lá tar éis dáta deimhniú an iniúchóra no, má cuirtear athchomharc isteach agus ná maithfear an tsuim a cuireadh mar fhormhuirear no an t-iarmhéid a deimhníodh a bheith dlite, fé cheann triocha lá tar éis dáta breith na gCoimisinéirí, agus mara n-íoctar é fé cheann na haimsire roimhráite féadfaidh na Coimisinéirí é do bhaint amach ar an slí achmair mar fhiacha síbhialta, agus cuirfear i gcoinnibh an chumainn cheaduithe na costaisí bhainfidh le himeachta ar bith chun aon tsuim den tsort san do bhaint amach, sa mhéid ná bainfear iad den té ar ar cuireadh an formhuirear.

(2) In imeachta ar bith chun a leithéid sin de shuim do bhaint amach beidh deimhniú dheabhróidh bheith sighnithe ag iniúchóir do ceapadh fé Acht 1911 ina fhianaise dho-chlaoite ar na nithe bheidh á ndeimhniú leis.

6.—Duine ar bith ath-chuirfidh i gcoinnibh cistí cumainn cheaduithe go feasach aon tsuim do nea-lomháil an t-iniúchóir agus nár lomháil na Coimisinéirí Arachais ar athchomharc, beidh sé ciontach i gcionta fén Sceideal so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil nách mó ná trí oiread na suime d'athchuir sé i gcoinnibh na gcistí sin do chur air.

7.—Bainfidh forálacha an Sceidil seo le brainsí de chumann cheaduithe fé mar a bhainid le cumainn cheaduithe.