An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III. Oideachas Leanuna agus Ceard-Oideachas.) Ar Aghaidh (CUID V. Oideachas Leanuna do chur i bhFeidhm.)

29 1930

ACHT OIDEACHAIS GHAIRME BEATHA, 1930

CUID IV.

Cursai Airgid Coisti Oideachais Ghairme Beatha.

Údaráis rátúcháin agus líomatáistí muirir.

42. —(1) Chun crícheanna na Coda so den Acht so—

(a) isiad is údarás rátúcháin do líomatáiste oideachais ghairme beatha bhuirge bheidh có-theoranta le contae-bhuirg ná comhairle na contae-bhuirge sin; agus

(b) isiad is údarás rátúcháin do líomatáiste oideachais ghairme beatha bhailecheanntair a bheidh có-theoranta le bailecheanntar sceidealta ná comhairle an bhailecheanntair sceidealta san; agus

(c) isiad is údarás rátúcháin do líomatáiste oideachais ghairme beatha chontae bheidh có-theoranta le contae no laistigh di ná comhairle na contae sin.

(2) Sa Chuid seo den Acht so, nuair a húsáidtear an abairt “líomatáiste muirir” maidir le húdarás rátúcháin, cialluíonn sí an líomatáiste oideachais ghairme beatha darb údarás rátúcháin an t-údarás rátúcháin sin.

Rann-íoca áitiúla bliantúla do choistí oideachais ghairme beatha.

43. —(1) Íocfaidh údarás rátúcháin líomatáiste oideachais ghairme beatha le coiste oideachais ghairme beatha an líomatáiste sin, i ngach bliain airgeadais áitiuil a thosnóidh tar éis an Achta so do rith, pé suim (dá ngairmtear san Acht so an rann-íoc áitiuil bliantúil) a éileoidh an coiste sin fén gCuid seo den Acht so in aghaidh na bliana san.

(2) Ní bheidh méid an rann-íoca áitiúla bhliantúla is iníoctha le coiste oideachais ghairme beatha in aghaidh aon bhliana airgeadais áitiúla áirithe—

(a) níos lugha ná suim (dá ngairmtear sa Chuid seo den Acht so an fiachas bliantúil minimum) is có-ionann le méid ráta trí pingne fén bpúnt ar luach ionrátuithe an líomatáiste mhuirir i dtosach na bliana san más comhairle chontae-bhuirge no bhailecheanntair sceidealta an t-údarás rátúcháin, no le méid ráta pingne is trí feoirlinge fén bpúnt ar luach ionrátuithe an líomatáiste mhuirir i dtosach na bliana san más comhairle chontae seachas contae Chorcaighe an t-údarás rátúcháin, no le méid ráta dhá phingin fén bpúnt ar luach ionrátuithe an líomatáiste mhuirir i dtosach na bliana san má sí comhairle chontae Chorcaighe an t-údarás rátúcháin; ná

(b) níos mó ná suim (dá ngairmtear sa Chuid seo den Acht so an fiachas bliantúil maximum) is có-ionann le méid ráta an méid pingin fén bpúnt a luaidhtear don bhliain sin i gCuid I den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht so ar luach ionrátuithe an líomatáiste mhuirir i dtosach na bliana san más comhairle chontae-bhuirge no bhailecheanntair sceidealta an t-údarás rátúcháin, no le méid ráta an méid pingin fén bpúnt a luaidhtear don bhliain sin i gCuid II. den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht so ar luach ionrátuithe an líomatáiste mhuirir i dtosach na bliana san más comhairle chontae an t-údarás rátúcháin.

(3) Más comhairle chontae-bhuirge no bhailecheanntair sceidealta an t-údarás rátúcháin cruinneofar gach rann-íoc áitiuil bliantúil tré ráta ar bith no as ciste ar bith is ionchurtha chun crícheanna an Public Health (Ireland) Act, 1878, agus a cáinmheasfar, más ráta é, sa tslí foráltar leis an Acht san, agus, más comhairle chontae an t-údarás rátúcháin cruinneofar gach ranníoc den tsórt san go cothrom ar fuaid iomláin an líomatáiste mhuirir tríd an ráta dealbhais.

Coistí d'ullamhú scéimeanna bliantúla.

44. —(1) Déanfaidh gach coiste oideachais ghairme beatha, ar no roimh an 1adh lá de Mhí na Nodlag gach bliain airgeadais áitiuil, meastachán (dá ngairmtear scéim bhliantúil san Acht so) d'ullamhú agus do chur fé bhráid an Aire sa bhfuirm orduithe agus an t-eolas orduithe ann—

(a) ar an airgead is gá chun na gcostas d'íoc a bheidh ar an gcoiste sin de dhruim a chomhacht d'fheidhmiú agus a dhualgas do chólíona i rith no in aghaidh na céad bhliana airgeadais áitiúla ina dhiaidh sin;

(b) ar fháltaisí an choiste sin i rith no in aghaidh na céad bhliana airgeadais áitiúla ina dhiaidh sin, ag féachaint (maraon le féachaint do nithe eile) don fhiachas bhliantúil mhinimum agus don fhiachas bhliantúil mhaximum a bheidh ar an údarás rátúcháin in aghaidh na bliana san; agus

(c) ar an méid (ná beidh in aon chás níos lugha ná an fiachas bliantúil minimum ná níos mó ná an fiachas bliantúil maximum a bheidh ar an údarás rátúcháin in aghaidh na céad bhliana airgeadais áitiúla ina dhiaidh sin) den rann-íoc áitiuil bhliantúil in aghaidh na céad bhliana airgeadais áitiúla san ina dhiaidh sin, is gá chun crícheanna na scéime sin.

(2) Féadfaidh an tAire, maidir le gach scéim bhliantúil a cuirfear fé n-a bhráid fén alt so, aontú leis an scéim sin gan í d'atharú no aontú leis an scéim sin tar éis pé atharú is oiriúnach leis do dhéanamh uirthi no diúltú d'aontú leis an scéim sin.

(3) Pé uair a dhiúltóidh an tAire d'aontú le scéim bhliantúil déanfaidh an coiste d'ullamhuigh an scéim sin scéim bhliantúil nua d'ullamhú agus do chur fé bhráid an Aire láithreach, agus bainfidh an t-alt so leis an scéim nua san fé mar a bhaineann leis an mbun-scéim.

(4) Nuair a bheidh aontuithe ag an Aire le scéim bhliantúil, tar éis no gan í d'atharú, beidh sé de dhualgas ar an gcoiste d'ullamhuigh an scéim sin an scéim sin fé mar a bheidh aontuithe léi amhlaidh do chur in éifeacht.

Fo-choiste meastachán do bhreithniú na scéime bliantúla.

45. —(1) Na baill de choiste oideachais ghairme beatha a bheidh—

(a) más coiste oideachais ghairme beatha do líomatáiste oideachais ghairme beatha bhuirge no do líomatáiste oideachais ghairme beatha bhailecheanntair an coiste sin, ma mbaill de chomhairle na contae-bhuirge no an bhailecheanntair is ionann agus an líomatáiste oideachais ghairme beatha buirge no an líomatáiste oideachais ghairme beatha bailecheanntair sin (pe'ca aca é), agus

(b) más coiste oideachais ghairme beatha do líomatáiste oideachais ghairme beatha chontae an coiste sin, ina mbaill de chomhairle na contae is ionann agus an líomatáiste oideachais ghairme beatha contae sin no ina bhfuil an líomatáiste sin agus ar n-a dtogha don chomhairle sin,

beid le chéile, chun críche an ailt seo, ina bhfo-choiste speisialta (dá ngairmtear an fo-choiste meastachán san alt so) den choiste oideachais ghairme beatha san.

(2) Má socruítear, leis an scéim bhliantúil ullamhóidh coiste oideachais ghairme beatha in aghaidh aon bhliana airgeadais áitiúla (seachas an bhliain airgeadais áitiuil dar tosach an 1adh lá d'Abrán, 1931), go n-íocfar in aghaidh na bliana airgeadais áitiúla san rann-íoc áitiuil bliantúil is mó ná an rann-íoc áitiuil bliantúil d'éileamh an coiste sin in aghaidh na bliana airgeadais áitiúla roimhe sin, ansan, sara leagfar an scéim sin fé bhráid an Aire fén alt san roimhe seo leagfar fé bhráid fho-choiste meastachán an choiste sin ar dtúis í agus sa chás san beidh sé de dhualgas ar phríomh-oifigeach fheidhmiúcháin an choiste sin cruinniú den fho-choiste meastachán san do ghairm chun teacht le chéile ar lá agus ar uair chaothúil (nách déanaí ná seacht lá tar éis dáta an chruinnithe ag ar hullamhuíodh an scéim sin) chun na scéime sin do bhreithniú.

(3) Más rud é, ag cruinniú d'fho-choiste meastachán de choiste oideachais ghairme beatha bheidh ann do réir an fho-ailt sin roimhe seo, go ndéanfaidh an fo-choiste sin, le rún a rithfidh móráireamh de sna baill den fho-choiste sin a bheidh i láthair agus a vótálfaidh, a iarraidh ar an gcoiste oideachais ghairme beatha san méid an rann-íoca áitiúla bhliantúla luaidhtear sa sceim do cuireadh fé n-a bhráid do laigheadú go dtí méid áirithe nách lugha ná an rann-íoc áitiuil bliantúil do héilíodh in aghaidh na bliana airgeadais áitiúla bheidh ann an uair sin, leasóidh an coiste sin an scéim sin do réir an iarratais sin agus déanfaidh pé leasú eile uirthi is dó leo is gá.

An coiste d'éileamh ranníoca áitiúla bhliantúla.

46. —(1) Nuair a bheidh scéim bhliantúil breithnithe ag an Aire bhéarfa sé amach don choiste oideachais ghairme beatha d'ullamhuigh an scéim sin deimhniú sa bhfuirm orduithe á údarú don choiste sin rann-íoc áitiuil bliantúil d'éileamh ar an údarás rátúcháin do líomatáiste oideachais ghairme beatha an choiste sin in aghaidh na bliana airgeadais áitiúla le n-a mbaineann an scéim bhliantúil sin, rann-íoc de pé méid is dó leis an Aire is ceart a luadh sa deimhniú san ag cuimhneamh do ar na meastacháin chostaisí agus fháltaisí sa scéim sin, ach nách lugha ná fiachas bliantúil minimum an údaráis rátúcháin sin in aghaidh na bliana san ná nách mó ná pé méid acu so leanas is mó, sé sin le rá, méid an rann-íoca áitiúla bhliantúla luaidhtear sa scéim sin agus méid an rann-íoca áitiúla bhliantúla (más ann do) in aghaidh na bliana airgeadais áitiúla roimhe sin.

(2) Déanfaidh gach coiste oideachais ghairme beatha, ar dheimhniú d'fháil ón Aire fén alt so, éileamh do chur go dtí an t-údarás rátúcháin do líomatáiste oideachais ghairme beatha an choiste sin láithreach, sa bhfuirm orduithe, ar rann-íoc áitiuil bhliantúil den mhéid a bheidh luaidhte sa deimhniú san i gcóir no ina aghaidh na bliana airgeadais áitiúla le n-a mbaineann an deimhniú san.

(3) Gach údarás rátúcháin ar a ndéanfar éileamh fén alt so ag an gcoiste oideachais ghairme beatha don líomatáiste oideachais ghairme beatha darab údarás rátúcháin an t-údarás san, íocfa sé méid an éilimh sin leis an gcoiste sin ar an tráth no ar na tráthanna orduithe agus sa tslí orduithe gan éinní in aon chor do bhaint as.

Cisteoirí coistí oideachais ghairme beatha.

47. —(1) Déanfaidh gach coiste oideachais ghairme beatha ag á chéad chruinniú cuideachta bhancaereachta do cheapa chun gníomhú mar chisteoir don choiste sin.

(2) Féadfaidh coiste oideachais ghairme beatha o am go ham glaca le cuideachtain bhancaereachta d'eirighe as bheith ina cisteoir no a ceapa mar chisteoir do cheiliúra, agus cuideachta eile den tsórt san do cheapa mar chisteoir,

(3) Féadfaidh coiste oideachais ghairme beatha urrús le n-a n-aontóidh an tAire do ghlaca óna chisteoir.

(4) Le linn do choiste oideachais ghairme beatha cisteoir do cheapa socróidh sé leis an gcisteoir sin cé méid úis a lomhálfar ar airgead a bheidh o am go ham ag an gcisteoir sin i gcreidiuint don choiste sin.

Ciste oideachais ghairme beatha.

48. —(1) Bunóidh gach coiste oideachais ghairme beatha agus coinneoidh ar siúl, i lámha cisteora an choiste sin, ciste dá dtabharfar mar ainm agus dá ngairmtear san Acht so ciste oideachais ghairme beatha an choiste sin.

(2) Gach suim do gheobhaidh coiste oideachais ghairme beatha fén Acht so o thaobh ar bith íocfar le cisteoir an choiste sin í agus, lasmuich de chás dá bhforáltar a mhalairt anso ina dhiaidh seo, beidh admháil an chisteora san ina leor-shaora inti féin don té d'íoc an tsuim darb admháil í, agus déanfaidh an cisteoir sin gach suim den tsórt san d'íoc isteach i gciste oideachais ghairme beatha an choiste sin.

(3) D'ainneoin éinní atá sa bhfo-alt san roimhe seo den alt so, beidh admháil o oifigeach do choiste oideachais ghairme beatha, 'na mbeidh údarás cuibhe aige ón gcoiste sin saghas áirithe íocaíocht do ghlaca, beidh sí ina leor-shaora do dhuine íocfaidh íocaíocht den tsaghas san leis an oifigeach san, ach beidh sé de dhualgas ar an oifigeach san méid na híocaíochta san d'íoc láithreach le cisteoir an choiste sin.

(4) Ní íocfaidh éinne aon íocaíochta amach as ciste oideachais ghairme beatha bheidh ag coiste oideachais ghairme beatha ach cisteoir an choiste sin ar ordú i scríbhinn ón gcoiste sin, agus íocfaidh an cisteoir sin as an gciste sin gach íocaíocht a hordófar amhlaidh agus is leor gach ordú den tsórt san ón gcoiste sin don chisteoir sin mar údarás don chisteoir sin na híocaíochta d'íoc a horduítear leis an ordú san d'íoc leis an duine no leis na daoine luaidhtear ann.

(5) Féadfaidh coiste oideachais ghairme beatha a údarú go n-íocfar amach as an gciste oideachais ghairme beatha bheidh á choinneail ar siúl aige íocaíochta chun gach críche no aon chríche acu so leanas, agus ní chun aon chríche ar bith eile, sé sin le rá:—

(a) chun íoca caithteachais a dhein an coiste sin fé scéim bhliantúil d'ullamhuigh sé agus le n-ar aontuigh an tAire agus do réir na scéime sin; no

(b) chun íoca costaisí riaracháin, agus costaisí bhain leo san, fé n-ar chuaidh an coiste sin chun crícheanna an Achta so tar éis toilithe generálta no speisialta an Aire d'fháil chuige sin; no

(c) chun íoca aon chaithteachais eile gur ghá no do húdaruíodh don choiste sin do réir an Achta so dul fé.

(6) Féadfaidh an tAire o am go ham a údarú do choiste oideachais ghairme beatha dul fé chostaisí riaracháin, agus costaisí bhainfidh leo san, in aon bhliain airgeadais áitiuil chó fada le méid a luadhfaidh an tAire san údarás san ach gan dul thar an méid sin, agus chun crícheanna an ailt seo oibreoidh gach údarás den tsórt san mar thoiliú ghenerálta roimh ré le gach costas riaracháin agus costas a bhainfidh leis sin fé n-a raghaidh an coiste sin an bhliain sin chó fada leis an méid a luadhfar amhlaidh.

Comhachta chun iasachtaí d'fháil.

49. —Féadfaidh coiste oideachais ghairme beatha, le toiliú an Aire, airgead d'fháil ar iasacht, tré shárú cuntais bhainc no ar aon tslí eile, chun crícheanna an chiste oideachais ghairme beatha bheidh á choinneail ar siúl aige.

Coiste oideachais ghairme beatha d'fháil iasachtaí i gcóir buanoibreacha.

50. —(1) Má bhíonn coiste oideachais ghairme beatha chun airgid do chaitheamh fén Acht so ar oibreacha gur dó leis an Aire gur cheart, mar gheall ar a mbuaine, a gcostas do leatha ar théarma de bhlianta, féadfaidh an coiste sin, le toiliú an Aire, íoc an chaithteachais sin do leatha ar pé téarma de bhlianta le n-a n-aontóidh an tAire agus chuige sin féadfaidh an coiste sin airgead d'fháil ar iasacht ar urrús an chiste oideachais ghairme beatha bheidh á choinneail ar siúl aige agus íoc colann an airgid do gheobhfar ar iasacht amhlaidh agus íoc an úis air do chur mar mhuirear ar an gciste sin.

(2) Is do réir rialachán a dhéanfaidh an tAire feidhmeofar na comhachta bheidh ag coiste oideachais ghairme beatha fén alt so.

(3) Más dó leis gur ceart é, féadfaidh coiste oideachais ghairme beatha bheidh ag fáil airgid ar iasacht fén alt so an t-airgead san d'fháil ar iasacht o Choimisinéirí na nOibreacha Puiblí in Éirinn, agus féadfaidh na Coimisinéirí sin, más oiriúnach leo é, an t-airgead san do thabhairt ar iasacht don choiste sin fé sna Public Works (Ireland) Acts, 1831 to 1886, agus d'ainneoin éinní sna hAchtanna san féadfar an iasacht san do thabhairt ar feadh pé téarma is oiriúnach leis na Coimisinéirí.

Deontaisí o údaráis rátúcháin.

51. —(1) Más rud é go mbeidh coiste oideachais ghairme beatha, le toiliú an Aire, chun no tar éis airgid do chaitheamh fén Acht so ar bhuan-oibreacha, féadfaidh an t-údarás rátúcháin do líomatáiste oideachais ghairme beatha an choiste sin, le toiliú an Aire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí, an costas san uile no cuid de (pe'ca beifear tar éis dul fé an uair sin no ná beifear) do dheona don choiste sin no aon iarmhéid a bheidh gan íoc agus a bheidh dlite ar an gcoiste sin ar scór na n-oibreacha san no ar scór airgid do fuarthas ar iasacht chun costas na n-oibreacha san d'íoc.

(2) Má bhíonn coiste oideachais ghairme beatha, de bhua an Achta so, fé fhiachas ar scór iasachta fuarthas roimh an Acht so do rith agus do caitheadh ar bhuan-oibreacha, féadfaidh an t-údarás rátúcháin do líomatáiste oideachais ghairme beatha an choiste sin, le toiliú an Aire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí, deontas do thabhairt don choiste sin uair ar bith chun no mar chabhair chun an mhéide den fhiachas san a bheidh gan aisíoc an uair sin do ghlana.

(3) Deontas a dheonfaidh údarás rátúcháin do choiste oideachais ghairme beatha fén alt so, cuirfidh an coiste sin é chun na críche chun ar deonadh é agus ní chun aon chríche eile.

(4) Féadfaidh údarás rátúcháin iasachtaí d'fháil, chun na gcrícheanna bhaineann le deontas do dheona fén alt so—

(a) i gcás comhairle contae, fé is dá mbeadh na crícheanna san ina gcrícheanna chun a bhfuil sé údaruithe iasachtaí d'fháil fé Airtiogal 22 den Sceideal a gabhann leis an Local Government (Application of Enactments) Order, 1898, agus ní déanfar airgead do gheobhaidh comhairle chontae ar iasacht fén alt so chun crícheanna aon deontais den tsórt san d'áireamh mar chuid d'fhiacha iomlána na comhairle sin chun crícheanna an Airtiogail sin; agus

(b) i gcás comhairle contae-bhuirge no bailecheanntair sceidealta, fé is dá mbeadh na crícheanna san ina gcrícheanna chun a bhfuil sé údaruithe iasachtaí d'fháil fén Public Health (Ireland) Act, 1878, agus ní déanfar airgead do gheobhaidh an chomhairle sin ar iasacht fén alt so chun crícheanna aon deontais den tsórt san d'áireamh mar chuid d'fhiacha iomlána na comhairle sin chun crícheanna aon teorann a bheidh le n-a comhachta maidir le hiasachtaí d'fháil.

(5) Más dó leis gur ceart é, féadfaidh údarás rátúcháin a bheidh ag fáil airgid ar iasacht chun na gcrícheanna bhaineann le deontas do dheona fén alt so an t-airgead san d'fháil ar iasacht o Choimisinéirí na nOibreacha Puiblí in Éirinn agus féadfaidh na Coimisinéirí sin, más oiriúnach leo é, an t-airgead san do thabhairt ar iasacht don údarás rátúcháin sin fé sna Public Works (Ireland) Acts, 1831 to 1886, agus d'ainneoin éinní sna hAchtanna san féadfar an iasacht san do thabhairt ar feadh pé téarma is oiriúnach leis na Coimisinéirí.

(6) Pé uair a dhéanfaidh údarás rátúcháin, do fuair airgead ar iasacht chun deontas do dheona fén alt so, suim ar bith d'íoc in aisíoc an airgid do fuarthas ar iasacht amhlaidh no in íoc an úis air sin, féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgid agus amach as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, íocaíocht d'íoc leis an údarás rátúcháin sin, i gcabhair don ráta no don chiste as ar íoc an t-údarás rátúcháin sin an tsuim sin amhlaidh, íocaíocht den mhéid a mheasfaidh an tAire, leis an toiliú roimhráite, do bheith ceart ach gan san do dhul thar leath na suime sin d'íoc an t-údarás rátúcháin sin amhlaidh.

Conus a cuirfear airgead áirithe.

52. —Féadfaidh coiste oideachais ghairme beatha airgead ar bith (agus aon airgead is ionann agus sochar ráta d'áireamh) a bheidh i gcreidiuint do no dlite aige agus iníoctha leis an 31adh lá de Mhárta, 1931, do chur chun críche ar bith chun a mbeidh sé údaruithe airgead do chaitheamh fén Acht so d'ainneoin gur gá, do réir aon achtacháin a hathghairmtear leis an Acht so, an t-airgead san do chur chun críche áirithe.

Conus a cuirfear deontaisí párliminteacha.

53. —Féadfaidh an tAire, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas agus do réir rialachán a dhéanfaidh an tAire le haontú an Aire Airgid, deontaisí do dheona do choistí oideachais ghairme beatha mar chabhair chun caithteachais fé scéimeanna bliantúla.

(2) Le linn rialachán den tsórt san do dhéanamh féadfar féachaint do sna nithe seo leanas (chó maith le nithe eile):—

(a) an rann-íoc áitiuil bliantúil is iníoctha le gach coiste oideachais ghairme beatha fé leith,

(b) méid an ráta is gá chun an rann-íoc áitiuil bliantúil sin do chruinniú, agus

(c) an líon daoine i líomatáiste oideachais ghairme beatha an choiste sin.

Costaisí teachtaí go dtí códhála áirithe.

54. —Féadfaidh coiste oideachais ghairme beatha, do réir rialachán a dhéanfaidh an tAire, na costaisí d'íoc a bheidh ar bhaill den choiste sin a cheapfaidh an coiste sin chun bheith i láthair ag cruinnithe no códhála comórfar chun nithe bhaineann le hoideachas leanúna agus le ceárd-oideachas no le ceachtar acu do phlé.

Síntiuisí do ghníomhaireachtaí agus do chomhlachais áirithe.

55. —(1) Féadfaidh coiste oideachais ghairme beatha, le toiliú an Aire, síntiuisí do thabhairt d'aon fhundúireacht, gníomhaireacht, no có-ghléasa gur feidhm dá bhfeidhmeanna eolas i dtaobh fostaíocht a bheidh ar fáil do dhaoine fé bhun ocht mblian déag d'aois do bhailiú agus do thabhairt uaidh.

(2) Féadfaidh coiste oideachais ghairme beatha, le toiliú an Aire, síntiuisí do thabhairt d'aon chomhlachas no fundúireacht ag a mbeidh baint le ceisteanna oideachais leanúna agus ceárdoideachais no ceachtar acu.

Costaisí taistil agus cothú oidí théigheann go ranganna áirithe.

56. —I gcás oide ar fostú ag coiste oideachais ghairme beatha do bheith ag dul go dtí ranganna ina ndeintear oidí d'oiliuint agus teistisí do thabhairt dóibh, no ag dul go dtí cúrsaí speisialta bheidh ar siúl in árd-scoil cheárd-oideachais no i gcoláiste príomhscoile no in aon áit eile le n-a n-aontóidh an tAire, agus gur gá don oide sin dá dhruim sin bheith as baile, féadfaidh an coiste sin, le toiliú an Aire, deontaisí do dheona don oide sin mar chabhair chun íoctha na gcostas fé na ragha sé chun dul go dtí na cúrsaí no na ranganna san.

Ní bheidh feidhm ag alt 51 (7) den Local Government (Ireland)Act, 1898.

57. —Ní bheidh feidhm ag fo-alt (7) d'alt 51 den Local Government (Ireland) Act, 1898, maidir le haon fhiacha no éileamh is iníoctha ag coiste oideachais ghairme beatha.

Cuntaisí coistí oideachais ghairme beatha d'iniúcha.

58. —(1) Iniúchfar cuntaisí gach coiste oideachais ghairme beatha ag iniúchóir a cheapfaidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí agus na hachtacháin seo leanas, sé sin le rá, ailt 11 go 15 den Local Government (Ireland) Act, 1871, fo-alt (2) d'alt 63 den Local Government (Ireland) Act, 1898, agus ailt 20 agus 21 den Local Government (Ireland) Act, 1902, mar do leasuíodh no do hoiriúnuíodh iad le haon achtachán no fé aon achtachán ina dhiaidh sin, bainfid le hiniúcha agus le hiniúchóir cuntaisí na gcoistí sin fé mar a bhaineann na hachtacháin sin, agus iad leasuithe no oiriúnuithe amhlaidh, le hiniúcha agus le hiniúchóir cuntaisí na gcóluchtaí puiblí luaidhtear ionta.

(2) Déanfaidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí o am go ham fé mar a bheidh gá leis a fháil amach agus a shocrú cadé an cion den tuarastal a híocfar leis an iniúchóir a ceapfar chun cuntaisí coiste oideachais ghairme beatha d'iniúcha ba cheart d'éileamh ar scór an iniúchta san, agus íocfaidh an coiste oideachais ghairme beatha san méid an cheana san den tuarastal san leis an Aire sin.