An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CEAD SCEIDEAL. Achtachain go n-Aistritear na Comhachta agus na Dualgaisi Futha leis an Acht so.) Ar Aghaidh (TRIU SCEIDEAL. Rialacha chun Costaisi Taistil d'Ioc.)

8 1931

ACHT TALMHAÍOCHTA, 1931

DARA SCEIDEAL.

Ceapa agus Ballraiocht Chosti Talmhaiochta.

1. Sa Sceideal so—

cialluíonn na habairtí “an chomhairle” agus “an chontae” fé seach, chó fada agus bhainid le coiste talmhaíochta, an chomhairle chontae cheapfaidh an coiste sin agus an chontae dá gceapfar é;

chó fada agus bhaineann an abairt “bliain toghacháin” le baill den choiste talmhaíochta do chontae Bhaile Atha Cliath (seachas baill a ceapfar chun foth-fholúntas) do cheapa cialluíonn sí an bhliain 1931 no an bhliain 1933, no aon tríú bliain ina dhiaidh sin tar éis na bliana 1933 agus, chó fada agus bhaineann sí le baill d'aon choiste eile talmhaíochta (seachas baill a ceapfar chun foth-fholúntas) do cheapa. cialluíonn sí an bhliain 1931 no aon tríú bliain ina dhiaidh sin.

2. Có-dhéanfar gach coiste talmhaíochta de dhaoine is baill den chomhairle no neachtar acu de dhaoine is baill den chomhairle agus de dhaoine nách baill di, pe'ca aca is rogha leis an gcomhairle.

3. Beidh éifeacht ag na forálacha so leanas maidir le códhéanamh gach coiste talmhaíochta do chontae, sé sin le rá:—

(a) an méid ball den choiste sin a ceapfar i mbliain toghacháin ag an gcruinniú bliantúil den chomhairle a bheidh ann an bhliain sin ní bheidh sé níos lugha ná oiread fé thrí ná níos mó ná oiread fé cheathair is bheidh de thogha-líomatáistí contae sa chontae ar dháta an chruinnithe bhliantúla san;

(b) fé réir forálacha na fo-mhíre sin roimhe seo, isé méid ball den choiste sin a ceapfar i mbliain toghacháin ag an gcruinniú bliantúil den chomhairle bheidh ann an bhliain sin ná pé méid is oiriúnach leis an gcomhairle agus, d'ainneoin aon atharuithe ar líon na dtoghlíomatáistí sa chontae sin idir an dá linn, beidh an coiste sin có-dhéanta den mhéid ball san is déanaí luaidhtear go dtí an cruinniú bliantúil den chomhairle bheidh ann sa chéad bhliain toghacháin eile ina dhiaidh sin.

4. Beidh ar bhaill choiste thalmhaíochta, in aghaidh gach toghlíomatáiste chontae sa chontae, duine amháin ar a laighead a chomhnuíonn sa togh-líomatáiste chontae sin.

5. Ní ceapfar duine ar bith chun bheith ina bhall de choiste thalmhaíochta mara mbeidh aige maidir le talamh eolas a fuair sé as taithí no as tráchtáil, no eolas teicniciuil, no mara mbeidh estát no leas aige i dtalamh éigin talmhaíochta sa chontae no eolas speisialta áitiuil ar chúrsaí talmhaíochta.

6. Ceapfar baill an choiste thalmhaíochta (seachas ball a ceapfar chun foth-fholúntais) i ngach bliain toghacháin ag an gcruinniú bliantúil den chomhairle bheidh ann an bhliain sin agus beidh ceapa na mball san den choiste sin ina chuid den chéad ghnó déanfar ag gach cruinniú bliantúil den tsórt san.

7. Tosnóidh téarma oifige gach baill de choiste thalmhaíochta (seachas ball a toghfar chun foth-fholúntais) i ndeire an chruinnithe bhliantúla den chomhairle ag ar ceapadh é agus, marab éag, eirghe as no teacht fé dhí-cháilíocht roimhe sin do, beidh gach ball den tsórt san i seilbh oifige go dtí an chéad chruinniú bliantúil eile den chomhairle go gceangailtear ar an gcomhairle leis an Acht so baill den choiste sin do cheapa aige (seachas chun fothfholúntais do líona).

8. Duine scuirfidh, le himeacht aimsire, de bheith ina bhall de choiste thalmhaíochta beidh sé ion-athcheaptha.

9. (1) Pé uair a thiocfaidh folúntas (dá ngairmtear fothfholúntas sa Sceideal so) i mballraíocht choiste thalmhaíochta tré éag, eirghe as, no teacht fé dhí-cháilíocht do bhall den choiste sin, déanfaidh an chomhairle, chó luath agus bheidh caoi ann chuige, duine do cheapa chun an fholúntais sin do líona.

(2) Duine ceapfar chun foth-fholúntais do líona i mballraíocht choiste thalmhaíochta beidh sé, marab éag, eirghe as, no teacht fé dhí-cháilíocht roimhe sin do, i seilbh oifige mar bhall den choiste sin ar feadh iarsma an téarma go mbeadh ag an mball, 'na dtáinig an folúntas tré éag, eirghe as, no teacht fé dhí-cháilíocht do, seilbh oifige mar bhall den tsórt san mara mbeadh a éag, a eirghe as, no a theacht fé dhí-cháilíocht.

10. Nuair a thárlóidh do bhall de choiste thalmhaíochta, a bheidh ina bhall den chomhairle freisin, go scuirfe sé de bheith ina bhall den chomhairle scuirfidh láithreach de bheith ina bhall den choiste sin ach beidh sé ion-athcheaptha fé réir forálacha Rialach 2 mara mbeidh sé dí-cháilithe ar aon tslí eile.

11. Má bhíonn ball de choiste thalmhaíochta as láthair o gach cruinniú den choiste sin ar feadh tréimhse de shé mhí as a chéile beidh sé dí-cháilithe, i gcionn na tréimhse sin, chun leanúint de bheith ina bhall den choiste sin, maran rud é gur bhreoiteacht fé ndéar a bheith as láthair no gur aontuigh an coiste le n-a bheith as láthair, agus fós beidh sé dí-cháilithe go ceann bliana o dheire na tréimhse sin chun bheith ina bhall den choiste sin.