An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III. Ospideal Fiabhrais Bhaile Atha Cliath.) Ar Aghaidh (CUID V. Foralacha Diombuana maidir leis an Ospideal Fiabhrais i Sraid Chorcaighe, Baile Atha Cliath, agus le Teaghlach Eadarshlainte Beneavin.)

21 1936

ACHT OSPIDÉIL FHIABHRAIS BHAILE ÁTHA CLIATH, 1936

CUID IV.

An Colucht Corpruithe ar a dtugtar an Tigh Eadarshlainte agus an tOspideal Fiabhrais, Sraid Chorcaighe, Baile Atha Cliath, do scur agus a maoin, a bhfiachaisi agus a n-oifigigh d'aistriu go dti Bord Ospideil Fhiabhrais Bhaile Atha Cliath.

An cólucht corpruithe agus an seana-choiste do scur.

51. —Ar an lá ceaptha scuirfidh an cólucht corpruithe agus an seana-choiste, agus beidh deireadh leo, de bhuadh an ailt seo.

Maoin d'aistriú.

52. —(1) Gach maoin, réalta no pearsanta (agus rudaí-arfiunraoi d'áireamh), a bheidh, díreach roimh an lá ceaptha, dílsithe sa chólucht chorpruithe no dá gcuid féin acu no i seilbh ar iontaoibh dóibh agus gach ceart, comhacht agus príbhléid a bhaineann no ghabhann le haon mhaoin den tsórt san tiocfaid chun bheith agus beid, ar an lá ceaptha, agus gan leithliú ná sannadh ar bith ach fé réir a n-aistrithe i leabhair aon bhainc, corpráide no cuideachtan más gá san, dílsithe i mbord an óspidéil no dá gcuid féin acu no i seilbh ar iontaoibh dóibh (fé mar is gá sa chás) chun an estáit, an téarma no an leasa uile chun a rabhadar, díreach roimh an lá ceaptha, dílsithe sa chólucht chorpruithe no dá gcuid féin acu no i seilbh ar iontaoibh dóibh.

(2) An mhaoin uile a haistrítear leis an alt so agus a bheidh, díreach roimh an lá ceaptha, i leabhair aon bhainc no cláruithe i leabhair aon bhainc, corpráide no cuideachtan in ainm an chóluchta chorpruithe, aistreoidh an banc no an chorpráid no an chuideachta san í sna leabhair sin chun ainm bhord an óspidéil ar n-a iarraidh sin do bhord an óspidéil an lá ceaptha no aon uair ina dhiaidh sin.

(3) Gach rud-ar-fiunraoi a haistrítear leis an alt so ón gcólucht corpruithe go dtí bord an óspidéil féadfaidh bord an óspidéil, an lá ceaptha agus dá éis, dul chun dlí mar gheall air no é do bhaint amach no é d'fhoirfheidhmiú ina n-ainm féin agus ní gá do bhord an óspidéil fógra i dtaobh an aistrithe deintear leis an alt so do thabhairt don té ar a mbeidh an rud-ar-fiunraoi sin ina cheangal.

(4) Má bhíonn aon chistí a haistrítear go dtí bord an óspidéil leis an alt so i seilbh ar iontaoibh don chólucht chorpruithe ag éinne seachas iontaobhaithe an chóluchta chorpruithe díreach roimh an lá ceaptha, ansan, d'ainneoin éinní atá san alt so, ach gan dochar do cheart bhord an óspidéil chun íoc d'éileamh agus d'fháil san ioncum ghlan a thagann as na cistí sin, ní bheidh bord an óspidéil i dteideal a cheangal ar na daoine is iontaobhaithe do sna cistí sin de thurus na huaire na cistí sin d'aistriú chúcha.

(5) Cuirfear i gcuntas na gcostaisí teaghlachais an t-airgead uile a haistrítear go dtí bord an óspidéil leis an alt so agus an t-ioncum uile thagann as aon chistí le n-a mbaineann an fo-alt deiridh sin roimhe seo agus an t-airgead uile thiocfaidh as díol aon mhaoine a haistrítear go dtí bord an óspidéil leis an alt so agus an t-ioncum uile thiocfaidh as an maoin sin.

Fiachaisí d'aistriú.

53. —(1) Na fiacha agus na fiachaisí eile go léir (ar a n-áirmhítear fiachaisí nea-shocruithe do tháinig as torta no as sáruithe connartha) a bheidh, díreach roimh an lá ceaptha, dlite ar an gcólucht corpruithe agus gan íoc acu no curtha suas agus gan glanadh acu tiocfaid chun bheith agus beid, ar an lá ceaptha, ina bhfiacha no ina bhfiachas ar bhord an óspidéil agus íocfaidh no glanfaidh bord an óspidéil iad agus féadfar iad do bhaint díobh no iad d'fhoirfheidhmiú ina gcoinnibh da réir sin.

(2) Tuigfear, chun crícheanna an Achta so, gur costaisí teaghlachais aon chostaisí fé n-a raghaidh bord an óspidéil de bhuadh an ailt seo.

Connartha leanúnacha do bhuan-choimeád.

54. —Gach banna, urraíocht no urrús eile de shaghas leanúnach do thug an cólucht corpruithe do dhuine ar bith no do thug duine ar bith don chólucht chorpruithe agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá ceaptha, agus gach connradh no có-aontú i scríbhinn a bheidh déanta idir an cólucht corpruithe agus duine eile agus ná beidh feidhmithe agus críochnuithe go hiomlán roimh an lá ceaptha, leanfa sé i bhfeidhm an lá ceaptha agus dá éis in ainneoin an chóluchta chorpruithe agus an tseana-choiste do scur, ach léireofar é agus beidh éifeacht aige fé is dá gcuirtí ainm bhord an óspidéil ann in ionad ainm an chóluchta chorpruithe agus beidh an t-urrús, an connradh, no an có-aontú san ionfhoirfheidhmithe ag bord an óspidéil no ina gcoinnibh dá réir sin.

Imeachta dlí bheidh ar feitheamh do choimeád ar siúl.

55. —I ngach aicsean, agra, no imeacht a bheidh ar feitheamh an lá ceaptha in aon chúirt no bínse agus ina mbeidh an cólucht corpruithe ina bpáirtí tiocfaidh bord an óspidéil chun bheith agus beid, ar an lá ceaptha, ina bpáirtí in ionad an chóluchta chorpruithe agus coimeádfar an imeacht san ar siúl idir bord an óspidéil agus na páirtithe eile san imeacht san dá réir sin agus ní raghaidh aon imeacht den tsórt san ar ceal ná ní déanfar dochar di de bhíthin an chóluchta chorpruithe no an tseanachoiste do scur.

Oifigigh d'aistriú.

56. —(1) Gach duine is oifigeach íoctha don chólucht chorpruithe an lá roimh an lá ceaptha aistreofar do dtí bord an óspidéil é, agus tiocfa sé chun bheith ina oifigeach do bhord an óspidéil, ar an lá ceaptha agus fé réir forálacha an ailt seo.

(2) Gach duine a haistrítear leis an alt so cólíonfa sé, fé réir forálacha an ailt seo, i bhfostaíocht bhord an óspidéil, dualgaisí bheidh cosúil leo san do bhí á gcólíonadh aige i bhfostaíocht an chóluchta chorpruithe roimh é d'aistriú.

(3) Gan é féin do thoiliú chuige, ní bhfuighidh duine ar bith a haistrítear leis an alt so luach saothair is lugha ná an luach saothair chun a raibh teideal aige, ná ní bheidh sé fé choinníollacha seirbhíse is lugha tairbhe ná na coinníollacha seirbhíse fé n-a raibh sé, i bhfostaíocht an chóluchta chorpruithe.

(4) Féadfaidh bord an óspidéil, le ceadú an Aire, na dualgaisí bheidh le cólíonadh ag oifigigh a haistrítear chúcha leis an alt so d'athroinnt no d'athshocrú agus beidh sé de cheangal ar gach oifigeach den tsórt san na dualgaisí do chólíonadh ceapfar dó ar aon athroinnt no athshocrú den tsórt san do dhéanamh agus ní tuigfear gur cur as oifig no deireadh do chur le hoifig chun crícheanna Coda IV d'Acht 1925, mar a leasuítear san le hAcht 1927, agus mar do bheirtear feidhm di leis an Acht so, aon athroinnt no athshocrú den tsórt san.

(5) Féadfaidh bord an óspidéil, le ceadú an Aire, agus déanfaid, nuair ordóidh an tAire dhóibh é, deireadh do chur le hoifig aon oifigigh a haistrítear chúcha leis an alt so agus, chun crícheanna Coda IV d'Acht 1925, mar a leasuítear san le hAcht 1927, agus mar do bheirtear feidhm di leis an Acht so, tuigfear maidir le gach oifigeach go gcuirfear deireadh le n-a oifig amhlaidh gur ar chúis seachas mí-iompar no mí-chumas do chuir bord an óspidéil as oifig é.

(6) Chun crícheanna Coda IV d'Acht 1925, mar a leasuítear san le hAcht 1927, agus mar do bheirtear feidhm di leis an Acht so, tuigfear oifigeach a haistrítear leis an alt so agus go gcuirfear deireadh le n-a oifig fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo do bheith ina oifigeach inphinsin do bhord an óspidéil d'ainneoin gan é do thabhairt a chuid aimsire uile i seirbhís bhord an óspidéil.

(7) Má eiríonn aon cheist fé fho-alt (3) den alt so maidir le duine ar bith a haistrítear leis an alt so cuirfear an cheist sin fé bhráid an Aire agus ní bheidh dul thar a bhreith-sean uirthi.

Connartha seirbhíse do bhuan-choimeád.

57. —Gach connradh seirbhíse, ráite no iontuigthe, a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá ceaptha idir an cólucht corpruithe agus duine ar bith nach oifigeach don chólucht chorpruithe leanfa sé i bhfeidhm an lá ceaptha agus dá éis sin, ach léireofar é agus beidh éifeacht aige fé is dá gcuirtí bord an óspidéil ann in ionad an chóluchta chorpruithe agus beidh gach connradh den tsórt san ionfhoirfheidhmithe ag bord an óspidéil no ina gcoinnibh dá réir sin.