8 1937


Uimhir 8 de 1937.


ACHT CHUN IOMPORTÁLANNA DO RIALÚ (LEASÚ), 1937.


ACHT CHUN SOCRUITHE BHREISE AGUS FHEABHSA DO DHÉANAMH MAIDIR LE hIOMPORTÁLANNA DO RIALÚ AGUS LE QUOTANNA IOMPORTÁLA D'FHORCHUR AGUS D'FHOIRFHEIDHMIÚ, AGUS CHUN AN ACHTA CHUN IOMPORTÁLANNA DO RIALÚ, 1934 , DO LEASÚ CHUIGE SIN. [12adh Márta, 1937.]

ACHTUIGHEADH OIREACHTAS SHAORSTáIT ÉIREANN MAR LEANAS:—

An Príomh-Acht.

1. —(1) San Acht so cialluíonn an abairt “an Príomh-Acht” an t Acht chun Iomportálanna do Rialú, 1934 (Uimh. 12 de 1934) .

(2) Léireofar an Príomh-Acht agus an tAcht so le chéile, agus dá réir sin gach focal agus abairt dá dtugtar brí áirithe leis an bPríomh-Acht no ann chun crícheanna an Achta san tá aige, san Acht so, an brí tugtar dó amhlaidh.

Saoirsí in orduithe quota.

2. —Féadfaidh an Ard-Chomhairle, in ordú quota agus leis, gach ní no éinní acu so leanas do dhéanamh, sé sin le rá:—

(a) earraí a hiomportálfar chun críche áirithe no i gcás áirithe no i slí áirithe no i gcaindíochtaí teoranta do shaoradh ón toirmeasc a déanfar leis an ordú san;

(b) aon tsaoradh den tsórt san a luaidhtear sa mhír dheiridh sin roimhe seo den fho-alt so do dhéanamh go díreach no tré údarás do thabhairt don Aire no do sna Coimisinéirí Ioncuim;

(c) aon teora no coinníoll áirithe, i dtaobh caindíochta, ama, cruthúnais, no eile, do chur ag gabháil le haon tsaoradh den tsórt san agus go sonnrách coinníoll á chur mar cheangal gur gá an tAire no na Coimisinéirí loncuim do bheith sásta i dtaobh nithe áirithe sara raghaidh an saoradh in éifeacht maidir le haon earraí áirithe;

(d) comhacht no dualgas no dlighinse, chun a chinneadh ce'ca tá earraí áirithe i dteideal sochair aon tsaortha áirithe den tsórt san no ná fuilid do thabhairt don Aire no do sna Coimisinéirí Ioncuim;

(e) a údarú don Aire no do sna Coimisinéirí Ioncuim coinníollacha d'fhorchur a bheidh le cólíonadh (roimh ré no iar ré) ag daoine bheidh ag éileamh no ag fáil sochair aon tsaortha den tsórt san.

Orduithe quota atá déanta cheana do leasú.

3. —(1) Aon ordú quota do rinneadh roimh an Acht so do rith féadfaidh an Ard-Chomhairle é leasú, fé alt 11 den Príomh-Acht, tré fhoráil ar bith do chur isteach san ordú quota san d'fhéadfaí a chur isteach ann go dleathach dá mbeadh an tAcht so i bhfeidhm nuair a rinneadh an t-ordú quota san.

(2) Pé uair a dhéanfaidh an Ard-Chomhairle, de bhuadh an ailt seo, leasú ar ordú quota do rinneadh roimh an Acht so do rith, féadfaidh an Ard-Chomhairle, le hordú déanta an leasuithe sin, a dhearbhú go mbeidh an leasú san fé mar a bheadh éifeacht aige o dháta an orduithe quota san, agus pé uair a déanfar an dearbhú san amhlaidh beidh éifeacht ag an ordú quota san agus tuigfear éifeacht do bheith riamh aige fé is dá mbeadh na forálacha cuirfear isteach ann tríd an leasú san san ordú quota san nuair a rinneadh ar dtúis é.

Earraí áirithe do dhúnadh amach o gach ordú quota.

4. —In ionad fo-ailt (4) d'alt 3 den Phríomh-Acht (fo-alt a hathghairmtear leis an Acht so) achtuítear leis seo ná bainfidh aon ordú quota, ar n-a dhéanamh roimh an Acht so do rith no dá éis sin, le hiomportáil na n-earraí seo leanas isteach i Saorstát Éireann ná ná déanfaidh deifir don iomportáil sin ná ná tuigfear, i gcás ordú quota do rinneadh roimh an Acht so do rith, é do bhaint riamh leis an iomportáil sin ná é do dhéanamh deifreach riamh di, eadhon—

(a) earraí (pe'ca rinneadh no táirgeadh iad i Saorstát Éireann no do hiomportáladh iad isteach i Saorstát Éireann) go gcuirfear ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim ina dtaobh gur heasportáladh iad amach as Saorstát Éireann, pe'ca roimh dháta an orduithe quota san no dá éis sin no roimh dháta an Phríomh-Achta no an Achta so do rith no dá éis sin do rinneadh an easportáil sin, no

(b) earra ar bith go gcuirfear ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim ina taobh í bheith á hiomportáil in ionad earra den tsamhail chéanna do hiomportáladh (roimh an Acht so do rith no dá éis sin) fé cheadúnas ar n-a thabhairt amach fén bPríomh-Acht no fén Acht so agus do heasportáladh no do díthíodh ina dhiaidh sin gan í d'úsáid go substainteach i Saorstát Éireann.

Alt ó den Phríomh-Acht do leasú.

5. —(1) Pé uair a cheapfaidh an Ard-Chomhairle quota le hordú ar n-a dhéanamh fé alt 6 den Phríomh-Acht, féadfaid, más oiriúnach leo é, a ordú leis an ordú céanna ná háirmheofar sa quota san aon earraí is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim (do réir mar a luadhfar san ordú san)—

(a) do rinneadh no do táirgeadh i dtír áirithe, no

(b) do consighníodh go dtí an t-iomportálaí o thír áirithe, no

(c) do rinneadh no do táirgeadh i dtír áirithe agus do consighníodh go dtí an t-iomportálaí ón tír sin.

(2) Pé uair a cheapfaidh an Ard-Chomhairle quota speisialta le hordú ar n-a dhéanamh fé alt 6 den Phríomh-Acht, féadfaid, más oiriúnach leo é, a ordú leis an ordú céanna ná déanfar earraí le n-a mbaineann an quota speisialta san d'áireamh ach sa quota speisialta san agus ná háirmheofar aon earraí den tsórt san san iarmhar den quota gur cionúireacht de an quota speisialta san.

(3) Pé uair a cheapfaidh an Ard-Chomhairle quota breise le hordú ar n-a dhéanamh fé alt 6 den Phríomh-Acht, féadfaid, más oirúnach leo é, a ordú leis an ordú céanna go mbeidh an quota breise sin no aon chuid áirithe dhe ina quota speisialta ann féin no go gcuirfear é le quota speisialta do ceapadh roimhe sin agus go mbeidh sé ina chuid den chéanna.

(4) Pé uair a cheapfaidh an Ard-Chomhairle quota no quota speisialta no quota breise le hordú ar n-a dhéanamh fé alt 6 den Phríomh-Acht, féadfaid an chaindíocht d'earraí a bheidh le háireamh sa quota no sa quota speisialta no sa quota breise sin (do réir mar a bheidh) do cheapadh do réir lín, meáchainte, méide no luacha na n-earraí sin no do réir aon airdhean eile bhaineann leis na hearraí sin.

Daoine atá i dteideal bheith cláruithe.

6. —(1) In ionad fo-ailt (2) d'alt 7 den Phríomh-Acht (fo-alt a hathghairmtear leis an Acht so) achtuítear leis seo, pé uair agus faid a bheidh aon chlár áirithe d'iomportálaithe á choinneáil ar siúl do réir fo-ailt (1) den alt san 7, go gclárófar agus, fé réir forálacha an Phríomh-Achta agus an Achta so, go gcoimeádfar ar clárú sa chlár san gach duine iarrfaidh sa tslí orduithe ar an Aire é chlárú amhlaidh agus a chuirfidh ina luighe ar an Aire sa tslí orduithe—

(a)   (i) gur pearsa é is saoránach de Shaorstát Éireann, no

(ii) gur páirtnéireacht é ag á bhfuil gnó ar siúl go bhfuil níos mó ná leath an chaipitail ann ar únaeracht thairbheach ag pearsain is saoránach de Shaorstát Éireann no ag beirt phearsan no níos mó gur saoránach de Shaorstát Éireann gach pearsa fé leith acu, no

(iii) gur cuideachta é atá ionchorpruithe fé dhlithe Shaorstáit Éireann, no

(iv) gur duine é (nach duine le n-a mbaineann aon cheann de sna clásanna san roimhe seo den mhír seo) ag á raibh, ar feadh na gcúig mblian i ndiaidh a chéile díreach roimh an gclár san do bhunú an chuid is lugha dhe, earraí de shaghas le n-a mbaineann an t-ordú quota oiriúnach á iomportáil isteach i Saorstát Éireann,

agus, in aon chás den tsórt san, go bhfuil áit ghnótha aige i Saorstát Éireann agus go bhfuil gnó ar siúl aige, no go bhfuil beartuithe aige gnó do bheith ar siúl aige, san áit ghnótha san gur gá no gur gnáth ina thaobh no mar chuid de, dar leis an Aire, earraí de shaghas le n-a mbaineann an t-ordú quota oiriúnach d'iomportáil, no

(b) gur cumann, fundúireacht no cólucht eile (ionchorpruithe no neamh-ionchorpruithe) é do bunuíodh ar fad no nach mór ar fad chun gnó no obair eile de shaghas a bhaineann le cúrsaí creidimh no déarcais no daonlaíochta do bheith ar siúl acu, agus 'na mbíonn san ar siúl acu, i Saorstát Éireann agus gur gá no gur gnáth ina thaobh no mar chuid de, dar leis an Aire, earraí de shaghas le n-a mbaineann an t-ordú quota oiriúnach d'iomportáil, no

(c) gur Aire é is ceann ar Roinn Stáit, no

(d) gur corporáid, bord, coiste, no cólucht eile (ionchorpruithe no neamh-ionchorpruithe) é do bunuíodh le reacht, no le hordú ar n-a dhéanamh fé údarás reachtúil, chun aon fheidhm rialtais (le n-a n-áirmhítear rialtas áitiúil) d'fheidhmiú go generálta no go háitiúil no chun dualgaisí puiblí i dtaobh riaracháin phuiblí no seirbhíse puiblí do chólíonadh go generálta no go háitiúil, no

(e) gur duine é ag á bhfuil ceadúnas fé sna hAchtanna chun Déantúisí do Rialú, 1932 go 1935, á údarú dhó aon phróiseas do bheith ar siúl aige i Saorstát Éireann gur gá no gur gnáth ina thaobh no mar chuid de, dar leis an Aire, earraí de shaghas le n-a mbaineann an t-ordú quota oiriúnach d'iomportáil, no

(f) gur duine é ag á bhfuil gnó déantóireachta ar siúl i Saorstát Éireann gur gá no gur gnáth ina thaobh no mar chuid de, dar leis an Aire, earraí de shaghas le n-a mbaineann an t-ordú quota oiriúnach d'iomportáil.

(2) D'ainneoin éinní atá sa bhfo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so, gach duine do bhí, díreach roimh an Acht so do rith, cláruithe i gclár d'iomportálaithe a bunuíodh, agus a bhí á choinneáil ar siúl an uair sin, do réir fo-ailt (1) d'alt 7 den Príomh-Acht tuigfear, ar an Acht so do rith agus gan aon iarratas uaidh, é bheith cláruithe sa chlár san fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo (pe'ca thagann sé laistigh d'aon cheann de mhíreanna an fho-ailt sin no ná tagann) agus déanfar, fé réir forálacha an Phríomh-Achta agus an Achta so, é choimeád cláruithe sa chlár san.

Comhacht chun diúltú do chlárú do dhéanamh i gcásanna áirithe.

7. —D'ainneoin éinní atá in alt 7 den Phríomh-Acht no san Acht so, féadfaidh an tAire, fé mar is rogha leis féin, diúltú do dhuine ar bith do chlárú i gclár d'iomportálaithe—

(a) ná deineadh de ghnáth, roimh é d'iarraidh é do chlárú amhlaidh, earraí den tsaghas le n-a mbaineann an t-ordú quota oiriúnach d'iomportáil, no

(b) ná deineadh de ghnáth, roimh é d'iarraidh é do chlárú amhlaidh, na hearraí sin d'iomportáil mar adubhradh ach i méideanna nach fiú, dar leis an Aire, a áireamh, no

(c) do bhí, roimh é d'iarraidh é do chlárú amhlaidh, cláruithe sa chlár san agus scriosta as fén alt san 7 no fén Acht so.

Comhachta chun scriosadh as clár do dhéanamh.

8. —I dteanta na gcomhacht a bronntar ar an Aire le fo-alt (3) d'alt 7 den Phríomh-Acht, féadfaidh an tAire, más dóich leis agus pé uair is dóich leis san do bheith ceart, éinne do scríosadh as clár d'iomportálaithe bheidh a choinneáil ar siúl do réir fo-ailt (1) den alt san 7—

(a) is duine go dteipfidh air, in aghaidh dhá thréimhse quota as a chéile fén ordú quota gur maidir leis a bheidh an clár san á choinneáil ar siúl amhlaidh, aon cheadúnas fén Acht so d'iarraidh chun earraí le n-a mbaineann an t-ordú quota san d'iomportáil, no

(b) is duine dhéanfaidh, chun é do chlárú sa chlár san no chun go gcoimeádfaí cláruithe sa chlár san é, ráiteas do thabhairt don Aire no d'aon oifigeach don Aire no cúis do phlé le ceachtar acu is ráiteas no cúis a bhí bréagach no mí-threorach in aon phonc táchtach, no

(c) is duine do bhí cláruithe sa chlár san díreach roimh an Acht so do rith agus a scuirfidh de bheith ina dhuine bheadh, dá mba ná rithfí an tAcht so, i dteideal, fé Alt 7 den Phríomh-Acht, chun é do chlárú agus do choimeád cláruithe sa chlár san, no

(d) is duine clárófar sa chlár san tar éis an Achta so do rith agus a scuirfidh de bheith ina dhuine bheidh i dteideal, fé alt 7 den Phríomh-Acht fé mar a leasuítear san leis an Acht so, chun é do chlárú agus do choimeád cláruithe sa chlár san, no

(e) is duine iarrfaidh sa tslí orduithe ar an Aire a ainm do scriosadh as an gclár san.

Ceadúnaisí speisialta in aghaidh na roimh-thréimhse.

9. —(1) Pé uair a bheidh an Ard-Chomhairle tar éis ordú quota do dhéanamh agus gur mian le duine earraí áirithe de shaghas le n-a mbaineann an t-ordú quota san d'iomportáil tar éis na roimh-thréimhse alos an orduithe quota san do bheith caithte, ansan agus sa chás san, má chuireann an duine sin ina luighe ar an Aire—

(a) gur horduíodh na hearraí sin roimh thosach na roimhthréimhse sin no go raibh beartuithe iad d'iomportáil i rith na roimh-thréimhse sin, agus

(b) nár mhó an chaindíocht de sna hearraí sin ná an chaindíocht ba ghnáth leis an duine sin d'iomportáil, agus

(c) go bhfuil sé reasúnta, ag féachaint do chúrsaí uile an scéil, a cheadú na hearraí sin d'iomportáil,

féadfaidh an tAire ceadúnas do thabhairt amach don duine sin chun na n-earraí áirithe sin d'iomportáil isteach i Saorstát Éireann roimh dháta (nach déanaí ná mí tar éis deireadh na roimh-thréimhse sin) a luadhfar chuige sin sa cheadúnas san agus fé réir pé coinníollacha (más aon choinníoll é) is dóich leis an Aire is ceart agus a luadhfaidh sa cheadúnas san.

(2) Gach ceadúnas a bhéarfar amach fén alt so déarfaidh agus déanfaidh a údarú don duine dá dtabharfar amach é na hearraí áirithe bheidh luaidhte ann d'iomportáil isteach i Saorstát Éireann roimh an dáta bheidh luaidhte chuige sin ann, ach san fé réir na gcoinníollacha (más aon choinníoll é) a bheidh luaidhte sa cheadúnas san agus fé réir an duine sin do dhéanamh go cuibhe do réir na dlí bheidh i bhfeidhm de thurus na huaire maidir le hearraí den tsórt san d'iomportáil agus go sonnrách fé réir íoca na ndiúitéthe custum (más ann dóibh) a bheidh inéilithe ar an iomportáil sin do dhéanamh.

Alt 9 den Phríomh-Acht do leasú.

10. —(1) An méid sin d'fho-alt (1) d'alt 9 den Phríomh-Acht le n-a gceangailtear iarratas fén bhfo-alt san, maidir le quota breise, do dhéanamh laistigh de cheithre lá déag tar éis an quota breise sin do cheapadh scuirfidh d'éifeacht do bheith aige agus, ina ionad san, achtuítear leis seo go bhféadfar iarratas fén bhfo-alt san, maidir le quota breise, do dhéanamh laistigh de pé am a ceapfar chuige sin leis an ordú ag ceapadh an quota bhreise sin.

(2) Beidh éifeacht ag na forálacha so leanas maidir leis an Aire do thabhairt ceadúnaisí amach do réir fo-ailt (2) d'alt 9 den Phríomh-Acht, sé sin le rá:—

(a) nuair a bheidh an tAire ag cinneadh, fé mhír (c) den fho-alt san (2), cadé an chaindíocht d'earraí luadhfar in aon cheadúnas áirithe do bhéarfar amach do réir na míre sin, féadfaidh féachaint d'éinní (i dteanta na gcúrsaí luaidhtear sa mhír sin) go mbeith baint aige leis an scéal;

(b) más rud é, i gcás quota no quota speisialta no quota bhreise, go mbeidh an méid ceadúnas a hiarrfar chó mór san i gcomparáid leis an gcaindíocht d'earraí bheidh sa quota san, sa quota speisialta san no sa quota bhreise sin (do réir mar a bheidh) nach féidir an méid iomlán de cheadúnaisí a hiarrfar amhlaidh do thabhairt amach no ná beidh sé oiriúnach, dar leis an Aire, san do dhéanamh, ní thabharfaidh an tAire amach ach an méid sin ceadúnas a chífear dó do bheith réasúnta ag féachaint dó don chaindíocht d'earraí adubhradh agus, i gcás den tsórt san, do bhéarfaidh an tAire amach na ceadúnaisí sin do pé daoine (eadhon, daoine bheidh tar éis iarratais do dhéanamh mar adubhradh) agus in aghaidh pé caindíochtaí d'earraí is dóich leis is ceart ag féachaint dó do chúrsaí uile an scéil.

(3) Ní tabharfar amach ceadúnas fé fho-alt (3) d'alt 9 den Phríomh-Acht do dhuine ná beidh tar éis ceadúnas den tsórt san d'iarraidh no ná beidh tar éis a chur in úil ar shlí eile é do bheith toilteanach ceadúnas den tsórt san do ghlacadh.

(4) D'ainneoin éinní atá i bhfo-alt (5) d'alt 9 den Phríomh-Acht—

(a) féadfar a rá i gceadúnas do bhéarfar amach fén alt san ná húdaruíonn sé iomportáil do dhéanamh ach amháin i rith coda áirithe den tréimhse quota le n-a mbainfidh an ceadúnas san agus, nuair adéarfar san ann, oibreoidh an ceadúnas san chun a údarú na hearraí le n-a mbainfe sé d'iomportáil i rith na coda áirithe sin den tréimhse quota san agus ní haon am eile, agus

(b) féadfar a rá i gceadúnas do bhéarfar amach fén alt san ná húdaruíonn sé ach earraí áirithe no consighneacht áirithe d'earraí d'iomportáil agus, nuair adéarfar san ann, oibreoidh an ceadúnas san chun a údarú na hearraí áirithe no an chonsighneacht áirithe d'earraí (pe'ca aca é) bheidh luaidhte chuige sin sa cheadúnas san d'iomportáil agus ní haon earraí eile.

Coinníollacha do chur ag gabháil le ceadúnaisí.

11. —(1) Féadfaidh an tAire, maidir le haon cheadúnas do bhéarfa sé amach fé alt 8 no alt 9 den Phríomh-Acht tar éis an Achta so do rith, pé coinníollacha do chur ag gabháil leis is dóich leis is ceart agus a luadhfaidh sa cheadúnas san.

(2) Tuigfear, maidir le haon cheadúnas do thug an tAire amach fé alt 8 no alt 9 den Phríomh-Acht roimh an Acht so do rith, go raibh comhacht riamh ag an Aire chun pé coinníollacha do chur ag gabháil leis an gceadúnas san ba dhóich leis ba cheart agus do luaidh sé sa cheadúnas san, agus gach coinníoll do luadhadh amhlaidh i gceadúnas do tugadh amach amhlaidh beidh sé, agus tuigfear go raibh sé riamh, ag gabháil go dleathach leis an gceadúnas san.

(3) An t-údarás chun iomportáil do dhéanamh a bronntar le ceadúnas ar n-a thabhairt amach (roimh an Acht so do rith no dá éis sin) fé alt 8 no alt 9 den Phríomh-Acht beidh sé agus, i gcás ceadúnais do tugadh amach roimh an Acht so do rith, tuigfear go raibh sé riamh fé réir na gcoinníoll ar n-a ngabháil leis an gceadúnas san do chóilíonadh go cuibhe.

Ceadúnaisí do leasú.

12. —Féadfaidh an tAire tráth ar bith, ar iarratas no le toiliú an cheadúnaí fé cheadúnas ar n-a thabhairt amach fén bPríomh-Acht (roimh an Acht so do rith no dá éis sin) no fén Acht so, coinníoll do chuir an tAire sa cheadúnas san do scriosadh amach as no aon choinníoll den tsórt san do mhaolú no d'atharú, ach ní hi slí go mbeidh an coinníoll san níos truime ar an gceadúnaí sin.

Ceadúnaisí do thabhairt suas.

13. —(1) Féadfaidh ceadúnaí fé cheadúnas ar n-a thabhairt amach fén bPríomh-Acht no fén Acht so an ceadúnas san do thabhairt suas don Aire am ar bith roimh dheireadh na tréimhse quota gur ina haghaidh do tugadh amach an ceadúnas san.

(2) Pé uair a bhéarfar suas ceadúnas fén alt so, féadfaidh an tAire a mbeidh gan caitheamh de thairbhe an cheadúnais sin do bhéarfar suas d'aistriú chun ceadúnaí no ceadúnaithe ar bith eile in aghaidh na tréimhse quota céanna agus alos an tsaghais chéanna earraí, agus féadfaidh an t-aistriú san do dhéanamh tríd an gcaindíocht d'earraí bheidh luaidhte sa cheadúnas no sna ceadúnaisí bheidh ag an gceadúnaí no ag na ceadúnaithe eile sin do mhéadú agus, chuige sin, féadfaidh an ceadúnas no na ceadúnaisí sin is déanaí luaidhtear do leasú.

Comhacht chun ceadúnaisí de bhreis ar quota do thabhairt amach.

14. —(1) D'ainneoin éinní atá sa Phríomh-Acht no san Acht so beidh comhacht sháruitheach ag an Aire chun ceadúnas speisialta do thabhairt amach do dhuine ar bith chun iomportáil do dhéanamh, i rith aon tréimhse áirithe, ar chaindíocht áirithe d'earraí d'aon tsaghas áirithe go dtoirmeascfar de thurus na huaire, de bhuadh ailt 5 den Phríomh-Acht, iad d'iomportáil, agus beidh sé dleathach don Aire an chomhacht sháruitheach san d'fheidhmiú pé uair is dóich leis is ceart san do dhéanamh.

(2) Féadfaidh an tAire pé coinníollacha do chur ag gabháil le ceadúnas do bhéarfar amach fén alt so is dóich leis is ceart agus a luadhfaidh sa cheadúnas san.

(3) Oibreoidh gach ceadúnas a bhéarfar amach fén alt so chun a údarú don duine bheidh ainmnithe ann earraí d'iomportáil isteach i Saorstát Éireann do réir téarmaí an cheadúnais sin, ach san fé réir déanamh go cuibhe do réir na dlí bheidh i bhfeidhm de thurus na huaire maidir le hearraí den tsórt san d'iomportáil agus, go sonnrách, fé réir íoca na ndiúitéthe custum (más ann dóibh) a bheidh inéilithe ar an iomportáil sin do dhéanamh.

(4) Ní háirmheofar mar chuid de quota ar bith a ceapfar fén bPríomh-Acht earraí go dtabharfar ceadúnas amach fén alt so chun iad d'iomportáil.

(5) Chó luath agus is féidir é tar éis deireadh gach tréimhse quota alos aon orduithe quota, leagfaidh an tAire ráiteas fé bhráid Dháil Éireann ina dtaisbeánfar cadé an méid ceadúnas (más aon cheann é) do tugadh amach fén alt so i rith na tréimhse quota san alos earraí le n-a mbainfidh an t-ordú quota san, agus ina dtaisbeánfar, alos gach ceadúnais den tsórt san, an duine dar tugadh amach é, an chaindíocht d'earraí do húdaruíodh leis d'iomportáil, an tréimhse bheidh ceaptha leis chun na hiomportála san, agus pé nithe eile maidir leis an gceadúnas san is dóich leis an Aire is ceart a chur sa ráiteas san.

E bheith d'oblagáid eolas do thabhairt.

15. —(1) Gach duine iarrfaidh ar an Aire, fén bPríomh-Acht no fén Acht so, é do chlárú i gclár d'iomportálaithe no ceadúnas do thabhairt dó chun earraí d'iomportáil déanfaidh, ar an Aire á cheangal san air, gach eolas do thabhairt don Aire theastóidh ón Aire chun an iarratais sin do bhreithniú.

(2) Aon ráiteas réada déanfar no aon eolas do bhéarfar in aon iarratas den tsórt san a luaidhtear so bhfo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so no déanfar no do bhéarfar (do réir mar a bheidh) mar fhreagra ar an Aire ar eisean d'iarraidh colais fén bhfo-alt san, féadfaidh an tAire a chur mar cheangal go bhfíorófaí iad i gceachtar slí no sa dá shlí acu so leanas, sé sin le rá, le dearbhú reachtúil o dhuine éigin go n-eolas pearsanta aige ar na réada bheidh sna ráitisí sin no tré pé tuairisceáin agus figiúirí do thabhairt a bheidh deimhnithe ag pé duine agus i pé slí is dóich leis an Aire is gá.

(3) Má dheineann duine ar bith, in iarratas fén bPríomh-Acht no fén Acht so ar chlárú i gclár d'iomportálaithe no ar cheadúnas chun earraí d'iomportáil, no le linn dó aon colas do thabhairt uaidh mar fhreagra ar iarratas ón Aire fén alt so, aon ráiteas a bheidh bréagach no mí-threorach in aon phonc táchtach beidh an duine sin ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar caoga punt do chur air.

(4) Má theipeann ar dhuine ar bith aon eolas no aon fhíorú do thabhairt uaidh a cheanglóidh an tAire ar an duine sin fén alt so do thabhairt uaidh, féadfaidh an tAire, ar scór an teipthe sin agus gan dochar d'aon chomhacht eile chun diúltuithe bronntar air leis an bPríomh-Acht no leis an Acht so, diúltú don iarratas gur ina thaobh do ceangladh ar an duine sin amhlaidh an t-eolas no an fíorú san do thabhairt uaidh.

Pionós mar gheall ar choinníollacha do shárú.

16. —Má dheineann duine ar bith, tar éis an Achta so do rith, éinní (tré ghníomh no tré fhaillí) is sárú ar choinníoll—

(a) ar n-a fhorchur (roimh an Acht so do rith no dá éis sin) le hordú quota, no

(b) ar n-a fhorchur (roimh an Acht so do rith no dá éis sin) ag an Aire no ag na Coimisinéirí Ioncuim fé údarás chuige sin ar n-a bhronnadh le hordú quota, no

(c) a bheidh ag ghabháil le ceadúnas ar n-a thabhairt amach (roimh an Acht so do rith no dá éis sin) fén bPríomh-Acht no fén Acht so,

beidh an duine sin ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar cúig púint fhichead do chur air.

Athghairm.

17. —Athghairmtear leis seo fo-ailt (3) agus (4) d'alt 3 agus fo-alt (2) d'alt 7 den Phríomh-Acht.

Gearr-theideal agus luadh.

18. —(1) Féadfar an tAcht chun Iomportálanna do Rialú (Leasú), 1937 , do ghairm den Acht so.

(2) Féadfar na hAchtanna chun Iomportálanna do Rialú, 1934 agus 1937, do ghairm den Phríomh-Acht agus den Acht so le chéile.