An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III. An Votaiocht.) Ar Aghaidh (DARA SCEIDEAL. Fuirmeacha.)

32 1937

ACHT TOGHACHÁN AN UACHTARÁIN, 1937

CEAD SCEIDEAL.

Rialacha chun Votaiocht do Dheanamh.

CUID I.

Feidhmeanna na gCeann Comhrimh Áitiúil.

Leas-cheann comhrimh áitiúil.

1. Beidh sé dleathach d'aon cheann comhrimh áitiúil, le toiliú an Aire, leas-cheann comhrimh áitiúil do cheapadh chun dualgaisí uile an chinn chomhrimh áitiúil sin no aon chuid áirithe dhíobh do chólíonadh agus dá réir sin, nuair a húsáidtear an abairt “ceann comhrimh áitiúil” sa Sceideal so maidir le haon dualgaisí dá gceapfar leas-cheann comhrimh áitiúil amhlaidh, foluíonn sí an leas-cheann comhrimh áitiúil a ceapfar amhlaidh.

Fógra do chinn chomhrimh áitiúla.

2. Chó luath agus is féidir é tar éis toghachán uachtaráin do chur ar athló chun vótaíocht do dhéanamh, cuirfidh an ceann comhrimh toghacháin uachtaráin go dtí gach ceann comhrimh áitiúil fógra i scríbhinn i dtaobh an toghacháin sin do bheidh curtha ar athló agus i dtaobh ainmneacha, seolta agus mion-innste eile na n-iarrthóirí agus dáta an lae vótaíochta.

Fógra d'fhoillsiú i dtaobh na vótaíochta.

3. Déanfaidh gach ceann comhrimh áitiúil, díreach tar éis an fhógra luaidhtear sa riail deiridh sin roimhe seo d'fháil ón gceann comhrimh toghacháin uachtaráin, fógra puiblí do thabhairt i dtaobh na vótaíochta do dhéanamh agus i dtaobh ainmneacha, seolta agus mion-innste eile na n-iarrthóirí, dáta an lae vótaíochta, agus am tosnuithe agus críochnuithe na vótaíochta.

Stáisiúin vótaíochta do sholáthar.

4. I ngach áit vótaíochta soláthróidh an ceann comhrimh áitiúil oiread stáisiún vótaíochta agus is gá do sna toghthóirí bheidh i dteideal vótála san áit vótaíochta san agus roinnfidh na stáisiúin vótaíochta ar na toghthóirí sin sa tslí sin is dóich leis is caothúla.

Eadranna do sholáthar.

5. Gléasfar gach stáisiún vótaíochta le hoiread agus is dóich leis an gceann comhrimh áitiúil is gá d'eadranna ina bhféadfaidh na vótálaithe a vótanna do mharcáil gan súil éinne ortha, ach soláthrófar aon eadrann amháin ar a laighead in aghaidh gach céad go leith vótálaí bheidh i dteideal vótála sa stáisiún vótaíochta san.

Suidheamh an stáisiúin vótaíochta.

6. Féadfaidh stáisiún vótaíochta ar leithligh bheith i scomra ar leithligh no i mboth ar leithligh, no féadfar roinnt stáisiún vótaíochta do dhéanamh san aon tseomra amháin no san aon bhoth amháin.

Vótáil i stáisiún vótaíochta.

7. Ní leigfear éinne isteach chun vótála in aon stáisiún vótaíochta ach amháin sa cheann a bheidh ceaptha dhó.

Fógra i dtaobh suidheamh na stáisiún vótaíochta.

8. Bhéarfaidh an ceann comhrimh áitiúil fógra puiblí i dtaobh suidheamh na stáisiún vótaíochta, i dtaobh an tsaghais toghthóirí bheidh i dteideal vótála i ngach stáisiún, agus i dtaobh na slí inar ceart do thoghthóirí vótáil.

An ceann comhrimh áitiúil do sholáthar abhar, etc.

9. Soláthróidh an ceann comhrimh áitiúil i ngach stáisiún vótaíochta fé leith abhair le n-a bhféadfaidh vótálaithe a bpáipéirí ballóide do mharcáil, ionstruimí chun an mhairc oifigiúil do stampáil ar na páipéirí ballóide, agus cóipeanna den rolla de thoghthóirí no de pé cuid de ina mbeidh ainmneacha na dtoghthóirí dá mbeidh ceaptha vótáil sa stáisiún san.

Seicréideacht an mhairc oifigiúil.

10. Coiméadfaidh an ceann comhrimh áitiúil rún ar an marc oifigiúil.

Cléirigh do cheapadh chun cabhruithe le hoifigigh cheannais.

11. (1) Féadfaidh an ceann comhrimh áitiúil pé cléirigh agus pé méid díobh is dóich leis is ceart do cheapadh do gach stáisiún vótaíochta fé leith chun cabhruithe leis an oifigeach ceannais sa stáisiún vótaíochta san.

(2) Féadfaidh oifigeach ceannais, tré sna cléirigh a ceapfar fén riail seo chun cabhruithe leis, aon ghníomh do dhéanamh a ceangailtear air no a húdaruítear dó, leis an Acht so, do dhéanamh, ach amháin a ordú éinne do ghabháil no éinne do dhúnadh amach no do chur amach as an stáisiún vótaíochta.

Dualgaisí oifigeach ceannais le linn na vótaíochta.

12. Coimeádfaidh gach oifigeach ceannais ordúlacht ina stáisiún vótaíochta, socróidh cé méid toghthóir a leigfear isteach in éineacht, agus dúnfaidh amach gach duine eile ach amháin a chléirigh, gníomhairí pearsanála na n-iarrthóirí, agus na baill den Ghárda Síochána bheidh ar diúité.

Geallúint seicréideachta sa vótaíocht.

13. Gach ceann comhrimh áitiúil agus gach oifigeach, cléireach, iarrthóir, gníomhaire pearsanála agus duine eile dá gceadófar bheith i láthair i stáisiún vótaíochta (ar chúis seachas chun vótáil sa vótaíocht) déanfaid, roimh thosach na vótaíochta, geallúint sa bhfuirm orduithe go gcoimeádfaid rún ar an mballóid do shighniú.

Boscaí ballóide.

14. (1) Beidh gach bosca ballóide déanta ar chuma leigfidh na páipéirí ballóide do chur isteach ann agus ná leigfidh iad do thógaint amach as gan an glas do bhaint den bhosca.

(2) Díreach roimh thosach na vótaíochta déanfaidh an t-oifigeach ceannais i ngach stáisiún vótaíochta na boscaí ballóide do thaisbeáint agus iad folamh do pé daoine bheidh i láthair an uair sin sa stáisiún san, má bhíonn éinne i láthair ann, i dtreo go bhfeicfid iad do bheith folamh, agus glasfaidh gach bosca ballóide ansan agus cuirfidh a shéala air ar chuma ná leigfidh é d'oscailt gan an séala san do bhriseadh, agus leagfaidh ina radharc é chun páipéirí ballóide do ghlacadh ann agus coimeádfaidh glasta agus séaluithe amhlaidh é.

An modh vótála.

15. Díreach roimh pháipéar ballóide do thabhairt do thoghthóir marcálfar é ar a dhá thaobh leis an marc oifigiúil tré n-a stampáil air no tré n-a pholladh tríd, agus glaodhfar amach uimhir, ainm agus tuairisc an toghthóra fé mar a bheid ar an gcóip den rolla de thoghthóirí agus marcálfar uimhir an toghthóra san ar an gcó-dhuille, agus cuirfear marc ar an rolla os coinne uimhir an toghthóra mar chomhartha ar pháipéar ballóide do bheith faighte aige, ach gan a thaisbeáint cadé an páipéar ballóide áirithe do fuair sé.

An modh vótála ar leanúint.

16. Ar fháil an pháipéir bhallóide don toghthóir, raghaidh isteach i gceann de sna headranna sa stáisiún vótaíochta láithreach, agus marcálfaidh a pháipéar san áit sin, agus fillfidh é ar chuma cheilfidh a vóta, agus ansan cuirfidh a pháipéar ballóide, agus é fillte amhlaidh, isteach sa bhosca bhallóide; vótálfaidh gan ró-mhoill, agus fágfaidh an stáisiún vótaíochta chó luath agus bheidh a pháipéar ballóide curtha isteach sa bhosca bhallóide aige.

Toghthóirí fé mhí-chumas.

17. (1) Má chuireann aon toghthóir ina luighe ar an oifigeach ceannais go bhfuil a radharc chó holc san no go bhfuil sé chó mór san fé mhí-chumas eile cuirp no go bhfuil sé chó nea-léigheanta san nach féidir dó vótáil gan congnamh, bhéarfaidh an t-oifigeach ceannais, i bhfianaise gníomhairí pearsanála na n-iarrthóirí, go marcálfar vóta an toghthóra san ar pháipéar bhallóide ar an gcuma adéarfaidh an toghthóir sin agus cuirfidh an páipéar ballóide, agus é marcálta amhlaidh, isteach sa bhosca bhallóide.

(2) Má iarrann aon toghthóir laistigh de cheithre huaire a' chluig roimh an am a bheidh ceaptha chun na vótaíochta do chríochnú go marcálfaí a pháipéar ballóide dhó fén riail seo féadfaidh an t-oifigeach ceannais diúltú don iarratas san más dóich leis, ag féachaint don mhéid toghthóirí bheidh ag teacht isteach an uair sin chun vótála no is deallrathach a thiocfaidh isteach chun vótála roimh chríochnú na vótaíochta, go ndéanfadh a ghéilleadh don iarratas san cur-isteach ar cheart-chólíonadh a dhualgaisí no go gcuirfeadh sé bac ró-mhór ar vótáil toghthóirí eile.

(3) Ag feidhmiú forálacha na rialach so dhó coimeádfaidh agus cólíonfaidh an t-oifigeach ceannais na treoracha so leanas, sé sin le rá:—

(a) fiafróidh an t-oifigeach ceannais den vótálaí—“Cé hiad na hiarrthóirí gur mian leat rogha do dhéanamh díobh agus cadé an t-ord inar mian leat iad do bheith?”, agus marcálfaidh an t-oifigeach ceannais an páipéar ballóide ansan do réir an fhreagra bhéarfaidh an vótálaí;

(b) mara dtuigidh an vótálaí brí na ceiste sin déanfaidh an t-oifigeach ceannais na nithe seo leanas, sé sin le rá:—

(i) léighfidh amach ainmneacha na n-iarrthóirí uile san ord ina mbeid ar an bpáipéar ballóide agus fiafróidh den vótálaí ansan—“Ce'ca de sna hiarrthóirí sin gur mian leat do vóta do thabhairt dó?”,

(ii) cuirfidh an t-oifigeach ceannais an figiúir 1 ar an bpáipéar ballóide ansan i slí thaisbeánfaidh an chéad rogha do dhéanamh den iarrthóir ainmneoidh an vótálaí sa bhfreagra bhéarfaidh ar an gceist sin,

(iii) fiafróidh an t-oifigeach ceannais den vótálaí ansan— “An mian leat an dara rogha do dhéanamh d'éinne?”, agus más freagra aontach an freagra bhéarfar léighfidh amach ainmneacha na coda eile de sna hiarrthóirí san ord ina mbeid ar an bpáipéar ballóide agus fiafróidh den vótálaí ansan—“Ce'ca de sna hiarrthóirí sin gur mian leat an dara rogha do dhéanamh de?”,

(iv) cuirfidh an t-oifigeach ceannais an figiúir 2 ar an bpáipéar ballóide ansan i slí thaisbeánfaidh an dara rogha do dhéanamh den iarrthóir ainmneoidh an vótálaí sa bhfreagra bhéarfaidh ar an gceist deiridh sin,

(v) déanfaidh an t-oifigeach ceannais an ní céanna arís, más gá é agus chó minic agus is gá é, maidir leis an tríú rogha no aon rogha ina dhiaidh sin faid is mian leis an vótálaí aon rogha den tsórt san do chur in úil;

(c) ní ghlacfaidh ná ní bhreithneoidh an t-oifigeach ceannais aon pháipéar ná scríbhinn do bheir le tuisgint go dtaisbeánann an tslí inar mian leis an vótálaí a vóta do thabhairt no rogha do chur in úil ná ní dhéanfaidh beart dá réir, agus ní mharcálfaidh páipéar ballóide an vótálaí ach do réir na bhforálacha san roimhe seo den riail seo agus tar éis iad a chólíonadh.

Pearsanáil do chur i leith duine.

18. Má abrann duine gurb aon toghthóir áirithe é dá mbeidh ainmnithe ar an rolla agus go n-iarrfaidh páipéar ballóide tar éis duine eile do vótáil fé ainm an toghthóra san, beidh an t-iarratasóir i dteideal páipéar ballóide do mharcáil ar nós aon toghthóra eile ar na ceisteanna san do fhreagairt agus ar an mionn san do thabhairt no an dearbhú san do dhéanamh, go cuibhe, a ceaduítear leis an Acht so a fhiafraí de vótálaithe agus a chur ortha le linn na vótaíochta ach beidh malairt datha ar an bpáipéar ballóide (dá ngairmtear san Acht so páipéar ballóide tairgthe) seachas mar a bheidh ar na páipéirí ballóide eile, agus in ionad é chur sa bhosca bhallóide bhéarfar don oifigeach ceannais é agus scríobhfaidh seisean ar a chúl ainm an vótálaí agus an uimhir a bheidh aige ar an rolla de thoghthóiri, agus cuirfear i leataoibh é i bpacáid fé leith agus ní chomhreoidh an ceann comhrimh é, agus déanfar ainm an toghthóra san agus an uimhir a bheidh aige ar an rolla do chur ar an liost de vótanna tairgthe sa bhfuirm orduithe.

Páipéar ballóide do mhilleadh tré nea-chuimhneamh.

19. Má bheireann vótálaí, gan cuimhneamh air féin, a leithéid sin de dhéanamh dá pháipéar ballóide nach uiriste é d'úsáid mar pháipéar bhallóide, agus go dtabharfaidh don oifigeach ceannais an páipéar ballóide ’na mbeidh sé tar éis an déanamh san do thabhairt dó gan cuimhneamh air féin agus go gcrúthóidh chun sástachta an oifigigh cheannais gur gan cuimhneamh air féin do rinne amhlaidh, féadfaidh páipéar ballóide eile d'fháil in ionad an pháipéir bhallóide bhéarfaidh suas amhlaidh (dá ngairmtear san Acht so páipéar ballóide loitithe), agus cealófar láithreach an páipéar ballóide loitithe.

Na boscaí ballóide do shéalú agus do chur de láimh.

20. (1) Chó luath agus is féidir é tar éis críochnú na vótaíochta déanfaidh an t-oifigeach ceannais i ngach stáisiún vótaíochta, i láthair gníomhairí pearsanála na n-iarrthóirí, na boscaí ballóide do húsáideadh sa vótaíocht sa stáisiún vótaíochta san do shéalú le n-a shéala féin, agus le séalaí na ngníomhairí pearsanála san le n-ar mian a séalaí do chur ortha, ar chuma ná leigfidh a thuilleadh páipéirí ballóide do chur isteach ionta.

(2) Chó luath agus is féidir é tar éis críochnú na vótaíochta déanfaidh an t-oifigeach ceannais i ngach stáisiún vótaíochta na boscaí ballóide sin, agus iad séaluithe mar a horduítear leis an riail seo, do sheachadadh don cheann chomhrimh áitiúil agus leis sin glacfaidh seisean na boscaí ballóide sin fé n-a chúram.

Dualgas an oifigigh cheannais ar chríochnú na vótaíochta.

21. Chó luath agus is féidir é tar éis críochnú na vótaíochta déanfaidh an t-oifigeach ceannais i ngach stáisiún vótaíochta, i bhfianaise gníomhairí pearsanála na n-iarrthóirí—

(a) na páipéirí ballóide neamh-úsáidthe agus na páipéirí ballóide loitithe agus iad i dteanta a chéile; agus

(b) na páipéirí ballóide tairgthe; agus

(c) na cóipeanna marcálta den rolla de thoghthóirí, agus có-dhuillí na bpáipéirí ballóide; agus

(d) an liost de vótanna tairgthe,

do chur i bpacáidí fé leith a séalófar le n-a shéala féin agus le séalaí na ngníomhairí pearsanála san le n-ar mian a séalaí do chur ortha, do chur agus seachadfaidh na pacáidí sin uile don cheann chomhrimh áitiúil.

Ráiteas ón oifigeach ceannais.

22. Na pacáidí luaidhtear sa riail deiridh sin roimhe seo beidh ráiteas ón oifigeach ceannais sa bhfuirm orduithe ag gabháil leo, á innsint cé méid páipéirí ballóide do tugadh dó agus ag tabhairt cuntais ortha fé sna mírchinn seo: (a) páipéirí ballóide sa bhosca bhallóide, (b) páipéirí ballóide neamh-úsáidthe, (c) páipéirí ballóide loitithe, agus (d) páipéirí ballóide tairgthe, agus an cuntas ar pháipéirí ballóide gairmtear den ráiteas san san Acht so.

Na boscaí ballóide d'oscailt.

23. Chó luath agus is féidir é tar éis críochnú na vótaíochta i ngach dáilcheanntar fé leith déanfaidh ceann comhrimh áitiúil an dáilcheanntar sin gach bosca ballóide fé leith do húsáideadh sa vótaíocht sa dáilcheanntair san d'oscailt, na páipéirí ballóide bheidh ann do thógaint amach as, a líon do chomhreamh agus do chur ar breacadh, agus ansan na páipéirí ballóide uile bhí sna boscaí ballóide sin do mheascadh ar a chéile.

E ceaduithe gníomhairí do sna hiarrthóirí bheith i láthair le linn na mboscaí ballóide d'oscailt.

24. Féadfaidh gach gníomhaire áitiúil d'iarrthóir gníomhairí do cheapadh chun bheith i láthair thar ceann an iarrthóra san le linn na mboscaí ballóide ina dháil cheanntar do bheith á n-oscailt ag an gceann comhrimh áitiúil agus le linn na n-imeacht a leanfaidh as an oscailt sin, agus bhéarfaidh an ceann comhrimh áitiúil do gach gníomhaire ceapfar amhlaidh, agus go bhfuighidh fógra i dtaobh a cheaptha do réir na céad rialach ina dhiaidh seo, fógra i dtaobh an ama agus na háite ina dtosnóidh ar na boscaí ballóide d'oscailt amhlaidh.

Ainmneacha na ngníomhairí áitiúla do thabhairt do sna cinn chomhrimh áitiúla.

25. (1) Déanfaidh gníomhaire áitiúil gach iarrthóra ainm agus seoladh gach gníomhaire ceapfar chun bheith i láthair thar ceann an iarrthóra san le linn na mboscaí ballóide do bheith á n-oscailt agus le linn na n-imeacht a leanfaidh as an oscailt sin in aon dáilcheanntar do thabhairt i scríbhinn do cheann chomhrimh áitiúil an dáilcheanntair sin lá nach déanaí ná an dara lá roimh an lá vótaíochta.

(2) Féadfaidh ceann comhrimh áitiúil diúltadh d'aon ghníomhaire nár tugadh a ainm agus a sheoladh dhó do réir na rialach so do leigint isteach chun bheith i láthair le linn na mboscaí ballóide do bheith á n-oscailt agus le linn na n-imeacht a leanfaidh as an oscailt sin.

(3) Aon fhógra is gá don cheann chomhrimh áitiúil do thabhairt d'aon ghníomhaire den tsórt san roimhráite féadar é sheachadadh ag seoladh an ghníomhaire sin, mar a tugadh don cheann chomhrimh áitiúil sin é do réir na rialach so, no é chur do dtí an seoladh san.

Na daoine bheidh i láthair le linn na mboscaí ballóide do bheith á n-oscailt.

26. (1) Féadfaidh an ceann comhrimh áitiúil, a chongantóirí agus a chléirigh, agus féadfaidh na gníomhairí thar ceann na n-iarrthóirí, bheith i láthair le linn na mboscaí ballóide do bheith á n-oscailt ag an gceann comhrimh áitiúil no le linn aon imeachta dá leanfaidh as an oscailt sin, agus ní fhéadfaidh éinne eile bheith i láthair amhlaidh ach amháin le cead an chinn chomhrimh áitiúil.

(2) An ceann comhrimh áitiúil agus gach cléireach, congantóir, agus gníomhaire dá gceadófar bheith i láthair le linn na mboscaí ballóide do bheith á n-oscailt no le linn aon imeachta dá leanfaidh as san, déanfaidh, sara dtosnófar ar an oscailt sin do dhéanamh, geallúint sa bhfuirm orduithe go gcoimeádfaidh rún ar an mballóid do shighniú.

Oscailt na mboscaí ballóide agus na himeachta ina dhiaidh sin do bheith leanúnach.

27. Sa mhéid gur féidir é raghaidh an ceann comhrimh áitiúil ar aghaidh go leanúnach le hoscailt na mboscaí ballóide agus leis na himeachta leanfaidh as an oscailt sin, gan stad ach chun bia no deoch do chaitheamh agus ar feadh sosa leanfaidh (ach amháin sa mhéid go gcó-aontófar ar a mhalairt idir é féin agus na gníomhairí thar ceann na n-iarrthóirí) o n-a seacht a' chlog istoíche go dtí a naoi a chlog maidin lá ar n-a mháireach. I rith an tsosa san cuirfidh an ceann comhrimh áitiúil na páipéirí ballóide agus na scríbhinní eile bhaineann leis an vótaíocht fé n-a shéala féin agus fé shéalaí pé gníomhairí acu san le n-ar mian a séalaí do chur ortha agus déanfaidh ar shlite eile pé réamhchúram is cóir chun na bpáipéirí agus na scríbhinní sin do choimeád sábhálta.

Na páipéirí ballóide do riaradh ina mbeartáin.

28. (1) Nuair a bheidh na páipéirí ballóide measctha ar a chéile ag an gceann comhrimh áitiúil do réir na Rialacha san roimhe seo, cuirfidh fé ndeár na páipéirí ballóide do riaradh ina mbeartáin do réir na gcéad-roghna bheidh breactha ortha do gach iarrthóir fé leith agus le linn a dhéanta san diúltóidh d'aon pháipéirí ballóide bheidh gan bhrí.

(2) Ansan comhreoidh an ceann comhrimh áitiúil na páipéirí ballóide bheidh i ngach beartán fé leith acu san agus cuirfidh a líon ar breacadh.

(3) Má iarrann gníomhaire iarrthóra san air seiceálfaidh an ceann comhrimh áitiúil dáiliú na bpáipéirí ballóide ar na beartáin sin uile no ar aon chuid acu agus athchomhreoidh na páipéirí ballóide sa chéanna, ach ní bheidh air seiceáil ná athchomhreamh do dhéanamh amhlaidh maidir le haon bheartán acu ach uair amháin.

(4) Ní bheidh dul thar an mbreith do bhéarfaidh an ceann comhrimh áitiúil maidir le dleathacht no le nea-dhleathacht aon pháipéir bhallóide.

Páipéirí ballóide diúltuithe.

29. (1) Scríobhfaidh an ceann comhrimh áitiúil “diúltuithe” ar chúl aon pháipéir bhallóide dá ndiúltóidh mar pháipéar atá gan bhrí agus cuirfidh leis an gcúl-scríbhinn sin “agóid i gcoinnibh an diúltuithe” má chuireann aon ghníomhaire i gcoinnibh a bhreithe.

(2) Cuirfidh an ceann comhrimh áitiúil in úil don cheann chomhrimh toghacháin uachtaráin cé méid páipéar ballóide dar dhiúltuigh agus nár chomhrimh mar gheall ar gach cúis fé leith acu so leanas, sé sin le rá:—

(a) easba an mhairc oifigiúil,

(b) gan bhrí fén Acht so mar gheall ar uimhriú nea-chruinn roghna,

(c) scríbhneoireacht no marc tré n-a bhféadfaí an vótálaí d'aithint,

(d) nea-marcálta no gan éifeacht toisc nea-chinnteachta.

(3) Na páipéirí cuirfear fén mírcheann (b) sa mhír dheiridh sin roimhe seo roinnfear iad fé thrí fo-mhírchinn, eadhon, an figiúir 1 gan cur síos, an figiúir 1 curtha síos níos mó ná uair amháin, agus an figiúir 1 curtha síos i bhfochair uimhreach eile.

Réamhohúram chun seicréideachta.

30. Le linn bheith ag comhreamh agus ag riaradh na bpáipéirí ballóide agus ag breacadh a n-uimhreacha do réir na rialacha san roimhe seo, coimeádfaidh an ceann comhrimh áitiúil na páipéirí ballóide ar a n-aghaidh in áirde agus déanfaidh gach réamhchúram is cóir chun gan leigint d'éinne na huimhreacha bheidh clóbhuailte ar chúl na bpáipéirí ballóide sin d'fheiscint.

Páipéirí ballóide do chur chun an chinn chomhrimh toghacháin uachtaráin.

31. (1) Nuair a bheidh na páipéirí ballóide dleathacha riartha ina mbeartáin ag an gceann comhrimh áitiúil do réir na rialach san roimhe seo, cuirfidh na beartáin sin uile agus fé seach de pháipéirí ballóide dleathacha fé shéala ina bpacáidí fé leith agus cúl-scríobhfaidh ar gach pacáid fé leith acu san an líon de pháipéirí ballóide bheidh sa phacáid agus ainm an iarrthóra dá mbeidh na céad-roghna breactha ar na páipéirí ballóide sin agus cuirfidh gach pacáid acu san chun an chinn chomhrimh toghacháin uachtaráin.

(2) Déanfaidh an ceann comhrimh áitiúil an chúl-scríbhinn ar gach pacáid fé leith acu san do thaisbeáint do ghníomhairí na n-iarrthóirí agus leigfidh d'aon ghníomhaire acu cóip do dhéanamh di.

Na páipéirí ballóide diúltuithe agus scríbhinní eile do chur de láimh.

32. (1) Ar chríochnú oscailt na mboscaí ballóide agus na n-imeacht a leanfaidh as an oscailt sin, cuirfidh an ceann comhrimh áitiúil na páipéirí ballóide diúltuithe fé shéala i bpacáid ar leith ligh; ní osclóidh na pacáidí séaluithe ina mbeidh na páipéirí ballóide tairgthe agus an chóip mharcálta den rolla de thoghthóirí agus na có-dhuillí, fé seach, ach raghaidh ar aghaidh, i láthair gníomhairí na n-iarrthóirí, leis an gcuntas ar pháipéirí ballóide thug gach oifigeach ceannais fé leith uaidh d'fhíorú tré n-a chur i gcompráid leis an líon de pháipéirí ballóide do chuir sé ar breacadh mar adubhradh, agus leis na páipéirí ballóide neamh-úsáidthe agus na páipéirí ballóide loitithe bheidh ina sheilbh agus leis an liost de vótanna tairgthe, agus ath-shéalóidh gach pacáid shéaluithe fé leith tar éis a scrúduithe.

(2) Tuairisceoidh an ceann comhrimh áitiúil toradh an fhíoruithe sin don cheann chomhrimh toghacháin uachtaráin agus, ar n-a iarraidh sin air, leigfidh do ghníomhaire aon iarrthóra cóip do dhéanamh den tuairisc sin sara gcuirtear chun siúil í.

Pacáidí do chur chun chinn chomhrimh toghacháin uachtaráin.

33. Sa deireadh, cuirfidh an ceann comhrimh áitiúil chun an chinn chomhrimh toghacháin uachtaráin gach pacáid de pháipéirí ballóide dá mbeidh ar seilbh aige (ach amháin aon phacáidí den tsórt san go socruítear sna Rialacha san roimhe seo i dtaobh iad do chur chun siúil) maraon leis na tuairiscí sin, na cuntaisí ar pháipéirí ballóide, na liostaí de vótanna tairgthe, agus na pacáidí de chó-dhuillí, agus na cóipeanna marcálta de rollaí do chuir gach oifigeach ceannais ag triall air, agus cúl-scríobhfaidh ar gach pacáid fé leith tuairisc ar a bhfuil inti agus dáta an toghacháin le n-a mbainid, agus ainm an dáilcheanntair ina ndearna sé an vótaíocht.

CUID II.

Feidhmeanna an Chinn Chomhrimh Toghachain Uachtarain.

An t-am agus an áit chun na vótanna do chomhreamh.

34. Chó luath agus gheobhaidh an ceann comhrimh toghacháin uachtaráin o sna cinn chomhrimh áitiúla uile gach pacáid, tuairisc, agus ní eile is gá do sna hoifigigh sin do réir na rialacha so do chur chuige, ecapfaidh an ceann comhrimh toghacháin uachtaráin an t-am agus an áit ina gcomhreoidh na vótanna.

An ceann comhrimh toghacháin uachtaráin do chomhreamh na vótanna.

35. San am agus san áit a cheapfaidh fén riail deiridh sin roimhe seo, comhreoidh an ceann comhrimh toghacháin uachtaráin na vótanna do réir na Rialacha atá sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht so agus, ar chríochnú an chomhrimh sin, cuirfidh chun an Taoisigh deimhniú sa bhfuirm atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so, ag luadh ainm an iarrthóra do toghadh, méid iomlán na vótanna tugadh i bhfabhar gach iarrthóra fé leith (pe'ca toghadh é no nár toghadh), aon aistriú vótanna do rinneadh fé sna Rialacha san agus méid iomlán na vótanna do cuireadh i leith gach iarrthóra fé leith i ndeireadh an chomhrimh ina ndearnadh an t-aistriú san, agus foillseoidh cóip den deimhniú san san Iris Oifigiúil.

E ceaduithe gníomhairí do sna hiarrthóirí bheith i láthair le linn na vótanna do chomhreamh.

36. Féadfaidh prímh-ghníomhaire iarrthóra gníomhairí do cheapadh chun bheith i láthair thar ceann an iarrthóra san le linn na vótanna bheith á gcomhreamh ag an gceann comhrimh toghacháin uachtaráin, agus bhéarfaidh an ceann comhrimh toghacháin uachtaráin do gach gníomhaire ceapfar amhlaidh, agus go gcuirfear a ainm agus a sheoladh in úil dó do réir na céad rialach ina dhiaidh seo, fógra i dtaobh an ama agus na háite ina dtosnóidh ar na vótanna do chomhreamh.

Ainmneacha na ngníomhairí do chur in úil don cheann chomhrimh toghacháin uachtaráin.

37. (1) Bhéarfar i scríbhinn don cheann chomhrimh toghacháin uachtaráin am nach déanaí ná a dó dhéag a chlog meán lae an lá vótaíochta ainm agus seoladh gach gníomhaire ceapfar chun bheith i láthair thar ceann iarrthóra le linn na vótanna do chomhreamh.

(2) Féadfaidh an ceann comhrimh toghacháin uachtaráin diúltú d'aon ghníomhaire nár cuireadh a ainm agus a sheoladh chuige do réir na rialach so do leigint isteach chun bheith i láthair le linn na vótanna do chomhreamh.

(3) Aon fhógra is gá don cheann chomhrimh toghacháin uachtaráin do thabhairt d'aon ghníomhaire den tsórt san roimhráite féadfar é sheachadadh ag seoladh an ghníomhaire sin, mar a tugadh don cheann chomhrimh toghacháin uachtaráin é do réir na rialach so, no é chur go dtí an seoladh san.

Na daoine bheidh i láthair le linn na vótanna do chomhreamh.

38. (1) Féadfaidh an ceann comhrimh toghacháin uachtaráin, a chongantóirí agus a chléirigh, agus féadfaidh na gníomhairí thar ceann na n-iarrthóirí, bheith i láthair le linn na vótanna do chomhreamh, agus ní fhéadfaidh éinne eile bheith i láthair amhlaidh ach amháin le cead an chinn chomhrimh toghacháin uachtaráin.

(2) Gach oifigeach, cléireach, iarrthóir, gníomhaire agus duine eile bheidh i láthair le linn na vótanna do chomhreamh, déanfaidh, sara leigfear isteach é, geallúint sa bhfuirm orduithe go gcoimeádfaidh rún ar an mballóid do shighniú.

Na himeachta chun na vótanna do chomhreamh do bheith leanúnach.

39. Sa mhéid gur féidir é raghaidh an ceann comhrimh toghacháin uachtaráin ar aghaidh go leanúnach le comhreamh na vótanna gan stad ach chun bia no deoch do chaitheamh agus ar feadh sosa leanfaidh (ach amháin sa mhéid go gcó-aontófar ar a mhalairt idir é féin agus na gníomhairí thar ceann na n-iarrthóirí) o n-a seacht a' chlog istoíche go dtí a naoi a' chlog maidin lá ar n-a mháireach; i rith an tsosa san cuirfidh an ceann comhrimh toghacháin uachtaráin na páipéirí ballóide agus na scríbhinní eile bhaineann leis an toghachán fé n-a shéala féin agus fé shéalaí pé gníomhairí acu san le n-ar mian a séalaí do chur ortha agus déanfaidh ar shlite eile pé réamhchúram is cóir chun na bpáipéirí agus na scríbhinní sin do choimeád sábhálta.

An ceann comhrimh toghacháin uachtaráin do chur scríbhinní de láimh.

40. Coinneoidh an ceann comhrimh toghacháin uachtaráin, go ceann sé mhí, na scríbhinní uile bhaineann le toghachán agus a chuirfidh ceann comhrimh áitiúil chuige do réir na Rialacha so, agus dítheoidh na scríbhinní sin ansan; i rith na tréimhse sin de shé mhí féadfaidh éinne (lasmuich de chás dá bhforáltar a mhalairt leis an gcéad riail ina dhiaidh seo), le cead i scríbhinn ón Aire no le hordú ón Ard-Chúirt, aon scríbhinn den tsórt san d'iniúchadh; ní tabharfar aon chead den tsórt san ná ní déanfar aon ordú den tsórt san maran deimhin nó go dtí gur deimhin leis an Aire no leis an Ard-Chúirt (do réir mar a bheidh) gur chun críche córa réasúnta theastuíonn an t-iniúchadh.

Gan iniúchadh do dhéanamh ar na có-dhuillí ná ar na páipéirí ballóide comhrithe.

41. D'ainneoin éinní atá sa riail deiridh sin roimhe seo, ní hosclófar aon phacáid shéaluithe de chó-dhuillí uair ar bith ná ní hiniúchfar aon chó-dhuille ná aon pháipéar ballóide comhrithe uair ar bith ach amháin fé réim agus do réir ordú ón Ard-Chúirt; ní déanfar aon ordú den tsórt san maran deimhin ná go dtí gur deimhin leis an Ard-Chúirt an oscailt sin no an t-iniúchadh san (do réir mar a bheidh) do bheith riachtanach agus cóir toisc réasúin a chífear don Ard-Chúirt is leor; féadfaidh pé coinníollacha agus srianta bheith in aon ordú den tsórt san, maidir leis an oscailt no leis an iniúchadh a húdarófar leis, is dóich leis an Ard-Chúirt is ceart do chur ann.

CUID III.

Generalta.

An tslí chun fógra puiblí do thabhairt.

42. I gcás ina gceangailtear ar an gceann comhrimh toghacháin uachtaráin no ar cheann chomhrimh áitiúil, no ina n-údaruítear dó, leis an Acht so aon fhógra puiblí do thabhairt, bhéarfaidh an fógra san le pé fógráin, placárdaí, láimhbhillí, no eile is dóich leis is fearr chun eolas do thabhairt do sna toghthóirí.

Gníomhairí gan bheith i láthair.

43. I gcásanna ina n-úsáidtear san Acht so abairtí le n-a gceangailtear no le n-a n-údaruítear no as ar tuigthe aon ghníomh no ní do dhéanamh no do bheith le déanamh i láthair gníomhairí na n-iarrthóirí, tuigfear go dtagrann na habairtí sin do pé gníomhairí do sna hiarrthóirí do bheith i láthair dá mbeidh údaruithe teacht i láthair agus a bheidh i láthair in am agus in áit déanta an ghnímh no an ní sin, agus má bhíonn aon ghníomhairí no gníomhaire gan bheith i láthair san am agus san áit sin ní bheidh an gníomh no an ní déanfar amhlaidh gan bhrí dá dheascaibh sin amháin.

Gníomhaire d'éagadh.

44. Má thárlann do dhuine ar bith, ceapfar fé sna Rialacha so chun bheith ina ghníomhaire thar ceann iarrthóra chun aon chríche, go n-éagfaidh no go dtiocfaidh chun bheith neamhábálta ar ghníomhú (roimh na himeachta gur maidir leo a ceapfar é amhlaidh no le linn na n-imeacht san) féadfaidh prímhghníomhaire no gníomhaire áitiúil an iarrthóra san (fé mar is gá sa chás) gníomhaire eile do cheapadh in áit an duine éagfaidh no thiocfaidh chun bheith neamh-ábalta amhlaidh agus déanfaidh láithreach fógra i scríbhinn i dtaobh an cheaptha san agus i dtaobh ainm agus seoladh an gníomhaire ceapfar amhlaidh do thabhairt don cheann chomrimh toghacháin uachtaráin no don cheann chomrimh áitiúil (fé mar is gá sa chás).

Ceart an iarrthóra chun gníomhú i bpearsain.

45. Féadfaidh iarrthóir aon dualgaisí do ghlacadh air féin d'fhéadfadh gníomhaire ar n-a cheapadh aige fé sna Rialacha so do dhéanamh no féadfaidh cabhrú le haon ghníomhaire den tsórt san chun aon dualgaisí den tsórt san do dhéanamh, agus féadfaidh iarrthóir bheith i láthair in aon áit no le linn aon imeacht go mbeidh ag gníomhaire, ar n-a cheapadh aige no thar a cheann fé sna Rialacha so, teideal fé sna Rialacha so chun bheith i láthair ann no le n-a linn.

Srian maidir le daoine fhostóidh cinn chomhrimh.

46. Ní fhostóidh an ceann comrimh togacháin uachtaráin ná ceann comhrimh áitiúil éinne do bhí ar fostú ag duine ar bith eile sa toghachán no ina thaobh no i ndéanamh na vótaíochta no ina thaobh.