An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CEAD SCEIDEAL. Rialacha chun Votaiocht do Dheanamh.) Ar Aghaidh (TRIU SCEIDEAL. Rialacha chun na Votanna do Chomhreamh.)

32 1937

ACHT TOGHACHÁN AN UACHTARÁIN, 1937

DARA SCEIDEAL.

Fuirmeacha.

Nota—Isé dáta an lae dheiridh chun ainmniúcháin do ghlacadh an dáta atá le cur i mírchinn na bhfuirm sa Sceideal so fé sna focail “Toghachán Uachtaráin”.

I.

FUIRM AN PHÁIPÉIR AINMNIÚCHÁIN CHUN COMHALTAÍ DEN OIREACHTAS D'AINMNIÚ IARRTHÓIRÍ.

TOGHACHÁN UACHTARÁIN.

.................. lá de .........................................., 19 .........

Deinimíd-ne, na comhaltaí den Oireachtas go bhfuil a lámha leis seo,

* Cuir ainm iomlán an iarrthóra anso, agus a shloinne ar tosach.

* ......................................................................................................

† as .....................................................................................................

† Cuir seoladh puist iomlán an iarrthóra anso.

.........................................................................................................

† Cuir céim no gairm no slí bheatha an iarrthóra anso.

‡ .........................................................................................................

d'ainmniú leis seo mar dhuine atá oiriúnach chun bheith ina iarrthóir sa toghachán a luaidhtear thuas.

Caithfidh gach ainmnitheoir a ainm do shighniú sa chéad cholún agus an Tigh dar comhalta é do luadh sa dara colún.

.........................................................................

...............................................

.........................................................................

...............................................

.........................................................................

...............................................

.........................................................................

...............................................

.........................................................................

...............................................

.........................................................................

...............................................

.........................................................................

...............................................

.........................................................................

...............................................

.........................................................................

...............................................

.........................................................................

...............................................

.........................................................................

...............................................

.........................................................................

...............................................

.........................................................................

...............................................

.........................................................................

...............................................

.........................................................................

...............................................

.........................................................................

...............................................

.........................................................................

...............................................

.........................................................................

...............................................

.........................................................................

...............................................

.........................................................................

...............................................

2.

FUIRM AN PHÁIPÉIR AINMNIÚCHÁIN CHUN COMHAIRLÍ CONTAE NO CONTAE-BHUIRGE D'AINMNIÚ IARRTHÓIRI.

TOGHACHÁN UACHTARÁIN.

..................lá de........................................., 19............

* Cuir ainm iomlán an iarrthóra anso, agus a shloinne ar tosach.

Do réir rúin do ritheadh an.............................................................. ..................

lá de..........................................19........., ainmníonn Comhairle Chontae

Cuir seoladh puist iomlán an iarrthóra anso.

(Chontae-Bhuirge)............................................................................................

leis seo* ........................................................................................................

Cuir céim no gairm no slí bheatha an iarrthóra anso.

.....................................................................................................................

as...................................................................................................................

......................................................................................................................

mar dhuine atá oiriúnach chun bheith ina iarrthóir sa toghachán a luaidhtear thuas.

/images/seal.jpg

Ar n-a shéalú le có-shéala.....................................................

.......................................................................................

i bhfianaise.........................................................................

(Sighnithe).....................................................

Rúnaí Contae no Baile-Chléireach.

3.

FUIRM AN PHÁIPÉIR AINMNIÚCHÁIN CHUN DUINE BHÍ INA UACHTARÁN TRÁTH DÁ AINMNIÚ FÉIN CHUN BHEITH INA IARRTHÓIR.

TOGHACHÁN UACHTARÁIN.

..................lá de.........................................., 19..............

* Cuir ainm iomlán an ainmnitheora anso, agus a shloinne ar deireadh.

Deinim se*...................................................................................................

as ..............................................................................................................

Cuir seoladh puist iomlán an ainmnitheora anso.

.................................................................................................................

Cuir céim no gairm no slí bheatha an ainmnitheora anso.

do bhí im' Uachtarán ar Éirinn tráth, mé féin d'ainmniú leis seo chun bheith

im' iarrthóir sa toghachán a luaidhtear thuas.

Nóta: Caithfidh an t-iarrthóir an fhuirm seo do shighniú.

(Sighnithe)..................................................................

4.

FUIRM AN PHÁIPÉAR AINMNIÚCHÁIN CHUN AN UACHTARÁIN A BHEIDH AG DUL AS OIFIG DÁ AINMNIÚ FÉIN CHUN BHEITH INA IARRTHÓIR.

TOGHACHÁN UACHTARÁIN.

..................lá de.........................................., 19...............

* Cuir ainm iomlán an ainmnitheora anso, agus a shloinne ar deireadh.

Deinim-se, *...............................................................................................

as .............................................................................................................

Cuir stát-árus an ainmnitheora anso.

Uachtarán na hÉireann, mé féin d'ainmniú leis seo chun bheith im' iarrthóir

sa toghachán a luaidhtear thuas.

Nóta: Caithfidh an t-iarrthóir an fhuirm seo do shighniú.

(Sighnithe).....................................................

5.

FUIRM CHEAPTHA IONADAÍ ÚDARUITHE.

TOGHACHÁN UACHTARÁIN.

..................lá de.........................................., 19................

* Cuir ainm iomlán, seoladh, agus tuairisc an iarrthóra anso.

Deinim-se,*......................................................................................

as ....................................................................................................

.......................................................................................................

iarrthóir sa toghachán a luaidhtear thuas, a údarú leis seo do ........................

Cuir ainm iomlán, seoladh, agus tuairisc an ionadaí anso.

.......................................................................................................

as ....................................................................................................

Nóta: Caithfidh an t-iarrthóir an fhuirm seo do shighniú i bhfianaise fínné agus caithfidh seisean a ainm do chur léi agus a sheoladh agus a thuairisc do chur sios chó maith.

bheith ina ionadaí dhom le linn breith do thabhairt ar ainmniúcháin sa toghachán san.

(Sighnithe)

.....................................................

Ar n-a shighniú ag an duine luaidhtear thuas i bhfianaise:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

6.

FUIRM AN DEIMHNITHE AR THORADH AN TOGHACHÁIN I gCÁS NÁ DÉANTAR VÓTAÍOCHT.

TOGHACHÁN UACHTARÁIN.

............lá de........................................, 19............

Deimhním leis seo gurb é ..........................................................................................................

...................................................................................................................................................

as ...............................................................................................................................................

an t-aon iarrthóir amháin do hainmníodh go cuibhe sa toghachán a luaidhtear thuas agus gur dhearbhuíos dá bhrí sin é do bheith toghtha ina Uachtarán ar Éirinn.

...................................................................

Ceann Comhrimh Toghacháin Uachtaráin.

7.

FUIRM AN DEIMHNITHE AR THORADH AN TOGHACHÁIN I gCÁS GACH IARRTHÓIR ACH ÉINNE AMHÁIN DO THARRAC SIAR TAR ÉIS BREITH DO THABHAIRT AR AINMNIÚCHÁIN.

TOGHACHÁN UACHTARÁIN.

............lá de.........................................., 19............

Deimhním leis seo go raibh ........................................................................................................

.................................................. as ............................................................................................

agus..............................iarrthóir(í) ............................................................ eile ainmnithe ar thabhairt na breithe ar ainmniúcháin do bheith críochnuithe agus gur tharraig an t-iarrthóir (na hiarrthóirí) eile sin (go léir) siar ina dhiaidh sin o bheith ina

iarrthóir (n-iarrthóirí) agus gur dhearbhuíos dá bhrí sin .............................. sin do bheith toghtha ina Uachtarán ar Éirinn.

...................................................................

Ceann Comhrimh Toghacháin Uachtaráin.

8.

FUIRM AN PHÁIPÉIR BHALLÓIDE.

FUIRM AGHAIDH AN PHÁIPÉIR BHALLÓIDE.

Uimh. an Chódhuille.

Nóta: Beidh ar an gcó-dhuille an uimhir chéanna bheidh ar chúl an pháipéir bhallóide.

Marcáil ordú do roghna sna spáis seo síos. Mark order of preference in spaces below

Ainmneacha na nIarrthóirí Names of candidates

De BÚRCA, SÉAMUS (CUNTASÓIR):

(Séamus de Búrca, ó 10 an tSráid Árd, Cuntasóir).

BURKE, HENRY (GROCER):

(Henry Burke of 14 Green Street, Grocer).

LODER:

(Wilfred Loder of Townparks, Greenfield, Farmer).

NÍ LOINGSIGH, SIOBHÁN EIBHLÍN (GRÓSAER):

(Siobhán Eibhlín Ní Loingsigh, ó 7 Sráid na Faiche, Grósaer).

LYNCH, THOMAS (DENTIST):

(Thomas Lynch, of Ardnalee, the Crescent, Hilltown, Dentist).

MAC LIAM, TOMÁS (BÓTHAR DARTRAÍ):

(Tomás Mac Liam, ó 22 Bóthar Dartraí, Chemist).

MADDEN:

(John Madden of Killeen, Solicitor).

O DUBHGHAILL:

(Séamus Ó Dubhghaill, ó 22 Plás Chlós an Tobair, Duine Uasal).

WILSON, THOMAS (ROCK ROAD):

(Thomas Wilson of 144 Rock Road, Chemist).

FUIRM CHÚL AN PHÁIPÉIR BHALLÓIDE.

Uimh. ...............

An Toghachán Uachtaráin, an............lá de.............................., 19.........

Nota.—Isé dáta an lae vótaíochta an dáta bheidh ar chúl an pháipéir bhallóide.

9.

FUIRM AN DEIMHNITHE AR THORADH AN TOGHACHÁIN I gCÁS VÓTAÍOCHT DO DHÉANAMH.

TOCHACHÁN UACHTARÁIN.

............lá de.........................................., 19............

Deimhním leis seo go ndearnas, toisc...............................................................................iarrthóirí

do bheith ainmnithe go cuibhe, an toghachán do chur ar athló chun vótaíocht

do dhéanamh, agus deimhním freisin leis seo gur toghadh.....................................................................

as ..............................................................................................................................

sa vótaíocht san agus gur dhearbhuíos dá bhrí sin é do bheith toghtha ina Uachtarán ar Éirinn.

Mion-innste ar an vótáil sa vótaíocht.

An méid iarrthóirí...............................................................................................................

An méid vótanna dleathacha...................................................................................................

An quota (an méid vótanna is leor chun iarrthóir do thogha).........................................................

Ainmneacha na n-iarrthóirí

An Chéad Chomhreamh

An Dara Comhreamh

An Triú Comhreamh

Ainm an iarrathóra do toghadh

Vótanna

Aistriú Vótanna

Toradh

Aistriú Vótanna

Toradh

............................................................

............................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Páipéirí neamhionaistrithe, neamhéifeachtacha.

An tIomlán

Dáta: an...............lá so de............................................................................................., 19............

......................................................................

Ceann Comhrimh Toghacháin Uachtaráin.