An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. An Rolla de Choluchtai Ainmniuchain.) Ar Aghaidh (CUID IV. An Votaiocht.)

43 1937

ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID (BAILL AINMLIOSTA), 1937

CUID III.

Na hAinmliostai do Dheanamh.

Ceart ag comhaltaí de Dháil Éireann chun daoine d'ainmniú chun ainmliostaí.

21. —(1) I ngach toghachán Seanaid féadfaidh uimhir de chomhaltaí de Dháil Éireann nach lugha ná dhá chomhalta duine ar bith d'ainmniú do réir an Achta so chun aon ainmliosta dá mbunófar don toghachán san.

(2) Ní bheidh aon chomhalta de Dháil Éireann páirteach in ainmniú níos mó ná éinne amháin fén alt so in aon toghachán Seanaid áirithe.

Ceart ag cóluchtaí ainmniúcháin cláruithe chun daoine d'ainmniú chun ainmliostaí.

22. —(1) I ngach toghachán Seanaid beidh sé de theideal ag gach cólucht ainmniúcháin a bheidh cláruithe ar an rolla de chóluchtaí ainmniúcháin alos aon ainmliosta áirithe pé méid daoine socruítear chuige sin leis an alt so d'ainmniú chun an ainmliosta san.

(2) Na cóluchtaí ainmniúcháin uile agus fé seach a bheidh i dteideal daoine d'ainmniú chun ainmliosta áirithe beidh gach cólucht fé leith acu i dteideal an uimhir chéanna de dhaoine d'ainmniú chun an ainmliosta san agus is mar leanas a déanfar amach an uimhir sin, sé sin le rá:—

(a) maran lugha an uimhir de chóluchtaí ainmniúcháin a bheidh i dteideal daoine d'ainmniú chun an ainmliosta san ná an uimhir de chomhaltaí de Sheanad Éireann a bheidh le togha as daoine ainmneoidh cóluchtaí ainmniúcháin chun an ainmliosta san, beidh gach cólucht ainmniúcháin fé leith acu san i dteideal beirt d'ainmniú chun an ainmliosta san;

(b) maran lugha an uimhir de chóluchtaí ainmniúcháin a bheidh i dteideal daoine d'ainmniú mar adubhradh ná leath na huimhreach de chomhaltaí de Sheanad Éireann a bheidh le togha mar adubhradh ach gur lugha í ná an uimhir iomlán de sna comhaltaí sin, beidh gach cólucht ainmniúcháin fé leith acu san i dteideal triúr d'ainmniú chun an ainmliosta san;

(c) más mó ná aon chólucht amháin an uimhir de chóluchtaí ainmniúcháin a bheidh i dteideal daoine d'ainmniú mar adubhradh ach gur lugha í ná leath na huimhreach de chomhaltaí de Sheanad Éireann a bheidh le togha mar adubhradh, beidh gach cólucht ainmniúcháin fé leith acu san i dteideal ceathrar d'ainmniú chun an ainmliosta san;

(d) mara mbeidh ach aon chólucht ainmniúcháin amháin i dteideal daoine d'ainmniú mar adubhradh, beidh an cólucht ainmniúcháin sin i dteideal uimhir de dhaoine d'ainmniú chun an ainmliosta san a bheidh có-ionann le dhá oiread na huimhreach de chomhaltaí de Sheanad Éireann a bheidh le togha mar adubhradh.

An modh ar a ndéanfaidh cóluchtaí ainmniúcháin ainmniú.

23. —(1) Ar na tráthanna so leanas, sé sin le rá:—

(a) chó luath agus is féidir é tar éis an rolla de chóluchtaí ainmniúcháin d'fhoillsiú san Iris Oifigiúil, agus

(b) fé cheann deich lá tar éis gach uair a scuirfidh Dáil Éireann,

cuirfidh an ceann cóimhrimh Seanaid tríd an bpost, go dtí gach cólucht ainmniúcháin a bheidh cláruithe ar an rolla de chóluchtaí ainmniúcháin, fuirm pháipéir ainmniúcháin maraon le fógra sa bhfuirm orduithe á innsint don chólucht san é bheith de cheart acu daoine d'ainmniú chun ainmliosta áirithe agus cadé an méid daoine bheidh an cólucht san i dteideal d'ainmniú amhlaidh agus ag tabhairt na faisnéise agus na dtreoracha san don chólucht san, i dtaobh an ainmnithe do dhéanamh, is dóich leis an Aire is ceart d'ordú.

(2) Is do réir na bhforálacha so leanas a déanfar na hainmnithe uile dhéanfaidh cólucht ainmniúcháin chun ainmliosta, sé sin le rá:—

(a) is i scríbhinn agus ar pháipéar ainmniúcháin sa bhfuirm orduithe déanfar na hainmnithe sin;

(b) is leis an aon pháipéar ainmniúcháin amháin ainmneoidh gach cólucht ainmniúcháin fé leith na daoine uile bheid i dteideal d'ainmniú;

(c) beidh i ngach páipéar ainmniúcháin na mion-innste is gá, do réir fuirm orduithe an pháipéir ainmniúcháin, do luadh ann (agus ortha san ráiteas ar cháilíochta gach duine fé leith a hainmneofar leis i gcóir an ainmliosta chun a n-ainmneofar é) agus caithfe sé bheith sighnithe ag an gcólucht ainmniúcháin a bheidh ag déanamh ainmnithe leis;

(d) más cólucht corpruithe an cólucht ainmniúcháin isé slí ina sighneoidh an cólucht san an páipéar ainmniúcháin ná tré shéala an chóluchta san do chur ar an bpáipéar san sa tslí agus maille leis na contra-shighnithe is gá do réir chóirithe, airteagal comhlachais no rialachán eile an chóluchta san;

(e) maran cólucht corpruithe an cólucht ainmniúcháin déanfaidh duine éigin go n-údarás aige chuige an páipéar ainmniúcháin do shighniú in ainm an chóluchta.

(3) I gcás Comhairle Ghenerálta Chomhairlí Contae na hÉireann agus i gcás Comhlachas Udarásanna Cathardha na hÉireann isiad a roghnóidh na daoine bheidh le hainmniú chun an ainmliosta riaracháin ag na coluchtaí sin fé seach ná comhaltaí an chóluchta san agus iad ag vótáil do réir na hionadaíochta cionmhaire agus ar mhodh an aon-vóta ionaistrithe.

(4) Gach páipéar ainmniúcháin do bhéarfaidh le tuisgint é bheith séaluithe le séala cóluchta chorpruithe is cólucht ainmniúcháin agus é bheith contra-shighnithe tuigfear, go dtí go gcruthófar a mhalairt, é bheith séaluithe amhlaidh sa tslí, agus maille leis na contrashighnithe, is gá do réir chóirithe, airteagal comhlachais no rialachán eile an chóluchta san.

(5) Gach páipéar ainmniúcháin do bhéarfaidh le tuisgint é bheith sighnithe in ainm chóluchta neamh-ionchorpruithe is cólucht ainmniúcháin tuigfear, go dtí go gcruthófar a mhalairt, é bheith sighnithe amhlaidh ag duine go n-údarás aige chun a shighnithe in ainm an chóluchta san.

(6) Má bheireann cólucht ainmniúcháin le tuisgint níos mó no níos lugha daoine do bheith á n-ainmniú acu le páipéar ainmniúcháin chun ainmliosta ná mar a bheidh an cólucht ainmniúcháin sin i dteideal d'ainmniú amhlaidh beidh an páipéar ainmniúcháin sin gan brí ar bith.

(7) Ar n-a iarraidh sin air bhéarfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid saor in aisce do gach cólucht ainmniúcháin an méid sin d'fhuirmeacha de pháipéar ainmniúcháin (de bhreis ar an bhfuirm is gá dhó do réir an chéad fho-ailt den alt so do chur chun an chóluchta san) a theastóidh ón gcólucht san do réir réasúin.

Ainmliostai sealadacha d'ullamhú.

24. —(1) Déanfar páipéirí ainmniúcháin le n-a mbeidh daoine á n-ainmniú chun ainmliosta ag cólucht ainmniúcháin do sheachadadh don cheann chóimhrimh Seanaid no do chur chuige tríd an bpost.

(2) Láithreach tar éis an chinn aimsire d'ainmnithe generálta chun na n-ainmliost ullamhóidh an ceann cóimhrimh Seanaid, maidir le gach ainmliost fé leith, ainmliost sealadach ar a mbeidh ainmneacha na ndaoine uile go bhfuair sé ina dtaobh roimh an gceann aimsire sin, ainmnithe do rinne cóluchtaí ainmniúcháin chun an ainmliosta san.

(3) Beidh gach ainmliost sealadach sa bhfuirm chéanna (agus é roinnte ina dhá fho-ainmliost ar an gcuma gcéanna) agus beidh na mion-innste céanna ann a horduítear leis an Acht so no a hordófar fé alos na n-ainmliost deiridh.

(4) Chó luath agus a bheidh caoi ann chuige sin tar éis an chinn aimsire d'ainmnithe generálta chun na n-ainmliost cuirfidh an ceann cóimhrimh Seanaid go dtí Cléireach Dháil Éireann cóip de gach ainmliost sealadach maraon leis an méid sin d'fhuirmeacha de pháipéar ainmniúcháin, do chomhaltaí de Dháil Éireann, a theastóidh o Chléireach Dháil Éireann do réir réasúin.

An modh ar a ndéanfaidh comhaltaí de Dháil Éireann ainmniú

25. —(1) Gach uair a dhéanfaidh comhaltaí de Dháil Éireann duine d'ainmniú chun ainmliosta is do réir na bhforálacha so leanas a déanfar é, sé sin le rá:—

(a) is i scríbhinn agus ar pháipéar ainmniúcháin sa bhfuirm orduithe déanfar an t-ainmniú san;

(b) beidh i ngach páipéar ainmniúcháin den tsórt san na mioninnste is gá, do réir fuirme orduithe an pháipéir ainmniúcháin, do luadh ann agus go sonnrách ráiteas ar cháilíochta an duine a hainmneofar leis i gcóir an ainmliosta chun a n-ainmneofar amhlaidh é;

(c) caithfidh gach páipéar ainmniúcháin den tsórt san bheith sighnithe ag gach duine de sna comhaltaí de Dháil Éireann a bheidh ag déanamh ainmnithe leis;

(d) seachadfar gach páipéar ainmniúcháin den tsórt san don cheann chóimhrimh Seanaid no cuirfear chuige tríd an bpost é.

(2) Má dheineann comhalta de Dháil Éireann dhá pháipéar ainmniúcháin no níos mó do shighniú mar ainmnitheoir beidh gach ceann de sna páipéirí ainmniúcháin sin gan brí ar bith.

(3) Díreach tar éis an chinn aimsire d'ainmnithe o chomhaltaí Dála chun na n-ainmliost cuirfidh an ceann cóimhrimh Seanaid isteach sna háiteanna oiriúnacha i ngach ainmliost sealadach fé leith ainmneacha agus seolta agus tuairiscí na ndaoine (más ann dóibh) a bheidh ainmnithe ag comhaltaí de Dháil Éireann roimh an gceann aimsire sin chun an ainmliosta le n-a mbainfidh an t-ainmliost sealadach san.

Ainmnithe ex-officio chun an ainmliosta riaracháin.

26. —(1) I ngach toghachán Seanaid—

(a) beidh an Taoiseach i dteideal an méid sin daoine, nach mó ná beirt, is oiriúnach leis d'ainmniú chun an ainmliosta riaracháin, agus

(b) beidh duine ar bith (seachas an té is Taoiseach de thurus na huaire) do bhí tráth i seilbh oifige mar Thaoiseach no mar Uachtarán ar Ard-Chomhairle Shaorstáit Éireann no i seilbh an dá oifig sin i dteideal an méid sin daoine, nach mó ná beirt, is oiriúnach leis d'ainmniú chun an ainmliosta riaracháin.

(2) Gach ainmniú déanfar fén alt so is do réir na bhforálacha so leanas a déanfar é, sé sin le rá:—

(a) is i scríbhinn agus ar pháipéar ainmniúcháin sa bhfuirm orduithe déanfar an t-ainmniú san;

(b) duine ar bith ainmneoidh beirt fén alt so is leis an aon pháipéar ainmniúcháin amháin ainmneoidh sé an bheirt sin;

(c) beidh i ngach páipéar ainmniúcháin na mion-innste is gá, do réir fuirm orduithe an pháipéir ainmniúcháin, do luadh ann (agus ortha san ráiteas ar cháilíochta gach duine fé leith a hainmneofar leis i gcóir an ainmliosta chun a n-ainmneofar amhlaidh é) agus caithfe sé bheith sighnithe ag an té bheidh ag déanamh ainmnithe leis;

(d) seachadfar an páipéar ainmniúcháin don cheann chóimhrimh Seanaid no cuirfear chuige tríd an bpost é.

(3) Má bheireann duine le tuisgint níos mó ná beirt do bheith á n-ainmniú aige le páipéar ainmniúcháin fén alt so beidh an páipéar ainmniúcháin sin gan brí ar bith.

(4) Díreach tar éis an chinn aimsire d'ainmnithe ex-officio cuirfidh an ceann cóimhrimh Seanaid isteach san ainmliost sealadach a bhainfidh leis an ainmliost riaracháin ainmneacha agus seolta agus tuairiscí na ndaoine (más ann dóibh) a bheidh ainmnithe fén alt so chun an ainmliosta san roimh an gceann aimsire sin.

(5) Duine ar bith a bheidh i dteideal ainmniú do dhéanamh fén alt so chun an ainmliosta riaracháin beidh sé i dteideal gach ceann no aon cheann de sna hainmliostaí sealadacha d'iniúchadh tráth ar bith tar éis an chinn aimsire d'ainmnithe o chomhaltaí Dála chun na n-ainmliost agus roimh an gceann aimsire d'ainmnithe ex-officio.

(6) Ainmnithe ex-officio do bheirtear san Acht so ar ainmnithe fén alt so chun an ainmliosta riaracháin.

An ceann cóimhrimh Seanaid d'fholllsiú páipéirí ainmniúcháin.

27. —Pé uair do gheobhaidh an ceann cóimhrimh Seanaid páipéar ainmniúcháin (seachas páipéar ainmniúcháin a dearbhuítear leis an Acht so do bheith gan brí ar bith no páipéar ainmniúcháin do gheobhaidh tar éis na haimsire ceaptar leis an Acht so chun é ghlacadh) cuirfidh suas láithreach, san áit phuiblí sin i gcontaebhuirg Bhaile Atha Cliath is dóich leis is oiriúnaighe, fógra á rá go bhfuair sé an páipéar ainmniúcháin sin agus ag tabhairt ainm agus seoladh agus tuairisc an duine bheirtear le tuisgint do bheith á ainmniú leis an bpáipéar ainmniúcháin sin (fé mar a bheid curtha síos sa pháipéar ainmniúcháin sin) agus ag luadh an ainmliosta go dtugtar le tuisgint an duine sin do bheith á ainmniú chuige.

Na hainmliostaí do chríochnú.

28. —(1) Ar a dó dhéag a chlog meán lac an lá chun na n-ainmliostaí do chríochnú beidh an ceann cóimhrimh Seanaid san áit cheaptha agus comórfaidh suidhe ann (dá ngairmtear críochnú na n-ainmliost san Acht so) agus déanfaidh sa tsuidhe sin gach ní is gá dhó, do réir na bhforálacha ina dhiaidh seo den Acht so, do dhéanamh ann.

(2) Nuair a bheidh na hainmliostaí sealadacha á n-ullamhú aige do réir na bhforálacha san roimhe seo den Acht so ní chuirfidh an ceann cóimhrimh Seanaid ar aon ainmliost sealadach ainm aon duine do bheirtear le tuisgint do bheith á ainmniú le páipéar ainmniúcháin a dearbhuítear leis an Acht so do bheith gan brí ar bith ná do gheobha sé tar éis na haimsire bheidh ceaptha sa chás chun ainmnithe do ghlacadh, ach, lasmuich de sna heisceachtaí sin, ullamhóidh an ceann cóimhrimh Seanaid na hainmliostaí sealadacha gan breithniú ná fiosrú do dhéanamh i dtaobh dleathachta aon pháipéir ainmniúcháin ná an ainmnithe do bheirtear le tuisgint do bheith á dhéanamh leis agus gan áird do thabhairt ar aon ath-iontrálanna thárlóidh de chionn duine d'ainmniú le níos mó ná aon pháipéar ainmniúcháin amháin pe'ca chun an aon ainmliosta amháin no chun ainmliostaí deifriúla é.

(3) Le linn críochnú na n-ainmliost dó geobhaidh an ceann cóimhrimh Seanaid chuige na hainmliostaí sealadacha uile agus fé seach i ndiaidh a chéile agus ina gceann agus ina gceann agus, maidir le gach ainmliost sealadach fé leith—

(a) scrúdóidh gach páipéar ainmniúcháin gur hiontráladh duine ar an ainmliost sealadach san dá réir agus bhéarfaidh breith i dtaobh dleathachta no nea-dhleathachta gach páipéir ainmniúcháin fé leith acu san agus i dtaobh dleathachta no nea-dhleathachta an ainmnithe bheirtear le tuisgint do bheith á dhéanamh leis agus scriosfaidh den ainmliost sealadach san gach iontráil do rinneadh ann do réir pháipéir ainmniúcháin no do réir ainmnithe chinnfe sé do bheith nea-dhleathach, agus

(b) scrúdóidh ansan cáilíochta gach duine fé leith go mbeidh a ainm fós ar an ainmliost sealadach san tar éis an scriosadh amach san do bheith déanta agus scriosfaidh den ainmliost sealadach san ainm gach duine den tsórt san nach deimhin leis do bheith cáilithe fé fho-alt 1° d'alt 7 d'Airteagal 18 den Bhunreacht chun bheith ar an ainmliost le n-a mbaineann an t-ainmliost sealadach san, agus

(c) iontrálfaidh san ainmliost sealadach a bhaineann leis an ainmliost san, maidir le gach duine chinnfe sé do bheith cáilithe chun bheith ar an ainmliost san, ráiteas sa bhfuirm sin is dóich leis is ceart ar na cáilíochta go gcinnfidh gurb iad na cáilíochta iad atá ag an duine sin chun bheith ar an ainmliost san, agus

(d) scriosfaidh amach ansan gach ath-iontráil a bheidh fós ar an ainmliost sealadach san agus chuige sin bhéarfaidh tosach d'ainmniú o chólucht ainmniúcháin ar aon ainmniú eile agus, i gcás an ainmliosta riaracháin, bhéarfaidh tosach d'ainmniú o chomhaltaí de Dháil Éireann ar ainmniú ex-officio.

(4) Má gheibhtear, nuair a bheidh forálacha an fho-ailt deiridh sin roimhe seo den alt so cólíonta maidir leis na hainmliostaí sealadacha uile, go bhfuil duine ar bith iontrálta i dhá n-ainmliost shealadacha no níos mó beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) fágfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid ainm an duine sin ar an gceann san de sna hainmliostaí sealadacha san is rogha leis an duine sin no le n-a ghníomhaire;

(b) má dhiúltann no má fhaillíonn an duine sin no a ghníomhaire (do réir mar a bheidh) an rogha san do dhéanamh no mara mbeidh an duine sin ná a ghníomhaire i láthair ná ar fáil go saoráideach fágfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid ainm an duine sin ar an gceann san de sna hainmliostaí sealadacha san ar a gcinnfidh an ceann cóimhrimh Seanaid le crannchur;

(c) scriosfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid ainm an duine sin de sna hainmliostaí sealadacha san uile ach amháin an t-ainmliost sealadach gur gá dhó, do réir pé míre de sna míreanna san roimhe seo den fho-alt so bhaineann leis an gcás, ainm an duine sin d'fhágaint air.

(5) Nuair a bheidh an ceann cóimhrimh Seanaid ag cólíonadh na bhforálacha den Acht so bhaineann leis na himeachta le linn críochnú na n-ainmlíost, féachfaidh go cuibhe do gach breith ón réiteoir breithiúntais ar cheisteanna do chuir an ceann cóimhrimh Seanaid fé n-a bhráid fén Acht so.

(6) Ní bheidh dul thar aon bhreith dá dtabharfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid le linn críochnú na n-ainmliost, ach amháin go bhféadfar ceisteanna do chur fé bhráid an réiteora bhreichiúntais mar a foráltar leis an Acht so.

Ainmnithe ón Taoiseach chun na bhfo-ainmliost do chríochnú.

29. —(1) Má thárlann, nuair a bheidh forálacha an ailt deiridh sin roimhe seo cólíonta, ná beidh iontrálta in aon fho-ainmliost áirithe d'ainmliost sealadach beirt ar a laighead de bhreis ar an méid comhaltaí de Sheanad Éireann is gá, do réir an Achta so, do thogha as an bhfo-ainmliost san, cuirfidh an ceann cóimhrimh Seanaid ar athló, go dtí lá agus uair a bheidh caothúil, an chuid eile de sna himeachta bhaineann le críochnú na n-ainmliost agus tuairisceoidh don Taoiseach an t-casnamh san do bheith ar an bhfo-ainmliost san agus bhéarfaidh don Taoiseach cóip de sna hainmliostaí sealadacha mar a bheid socair díreach roimh an gcuid sin de sna himeachta do chur ar athló.

(2) Nuair do gheobhaidh an Taoiseach tuairisc den tsórt a luaidhtear sa bhfo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so ainmneoidh sé chun gach fo-ainmliosta go bhfuighe sé tuairisc den tsórt san ina thaobh an méid sin daoine is leor chun go mbeidh ar an bhfo-ainmliost san beirt (ach ní níos mó ná san) de bhreis ar an méid comhaltaí de Sheanad Éireann is gá, do réir an Achta so, do thogha as an bhfo-ainmliost san.

(3) Pé uair is gá don Taoiseach, do réir an fho-ailt deiridh sin roimhe seo den alt so, daoine d'ainmniú chun fo-ainmliosta beidh sé dleathach dó daoine d'ainmniú chun an fho-ainmliosta san de bhreis ar an méid daoine is gá, do réir an fho-ailt sin, d'ainmniú, ach ní bheidh sna hainmnithe breise sin ach ainmnithe malartacha agus ní bheidh feidhm acu ach amháin más gá san agus sa mhéid gur gá san de dheascaibh ceann amháin no níos mó de sna hainmnithe eile bheidh déanta ag an Taoiseach fén alt so chun an ainmliosta san do bheith nea-dhleathach.

(4) Is do réir na bhforálacha so leanas a déanfar gach ainmniú dhéanfaidh an Taoiseach fén alt so, sé sin le rá:—

(a) is i scríbhinn agus ar pháipéar ainmniúcháin sa bhfuirm (agus í atharuithe mar is gá) a bheidh orduithe le haghaidh ainmnithe ex-officio déanfar an t-ainmniú san;

(b) is le páipéar ainmniúcháin fé leith a déanfar gach ainmniú fé leith den tsórt san;

(c) luadhfar i ngach páipéar ainmniúcháin fé leith an fo-ainmliost gur ina thaobh a bheidh an t-ainmniú á dhéanamh agus beidh ann freisin na mion-innste is gá, do réir fuirm orduithe sin an pháipéir ainmniúcháin, do luadh ann (agus ortha san ráiteas ar cháilíochta an duine a hainmneofar leis i gcóir an ainmliosta chun a n-ainmneofar amhlaidh é) agus caithfe sé bheith sighnithe ag an Taoiseach;

(d) seachadfar gach páipéar ainmniúcháin don cheann chóimhrimh Seanaid no cuirfear chuige é, agus seachadfar dó no cuirfear chuige é i slí go bhfuighidh an ceann cóimhrimh Seanaid é roimh an am chun ar cuireadh críochnú na n-ainmliost ar athló fén gcéad fho-alt den alt so.

(5) Nuair a hath-chromfar ar chríochnú na n-ainmliost tar éis é chur ar athló fén gcéad fho-alt den alt so breithneoidh an ceann cóimhrimh Seanaid na hainmnithe bheidh déanta ag an Taoiseach fén alt so agus bhéarfaidh breith ortha (ar a n-áirmhítear scrúdú do dhéanamh agus breith do thabhairt ar cháilíochta gach duine fé leith a bheidh ainmnithe amhlaidh i gcóir an ainmliosta chun a mbeidh sé ainmnithe amhlaidh) agus iontrálfaidh ina n-ionad ceart ar an ainmliost sealadach ceart ainm agus seoladh agus tuairisc gach duine fé leith a gheobha sé bheith ainmnithe amhlaidh go dleathach maraon le ráiteas, sa bhfuirm sin is dóich leis is ceart, ar na cáilíochta go gcinnfidh gurb iad na cáilíochta iad atá ag an duine sin chun bheith ar an ainmliost san.

An réiteoir breithiúntais.

30. —(1) Beidh Uachtarán na hArd-Chúirte, no breitheamh éigin eile den Ard-Chúirt ainmneoidh seisean, i láthair le linn críochnú na n-ainmliost agus suidhfidh agus gníomhóidh ansan ina réiteoir bhreithiúntais chun na gcrícheanna luaidhtear san Acht so.

(2) Féadfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid uaidh féin agus déanfaidh, ar iarratas o aon duine go mbeidh a ainm ar an ainmliost sealadach a bheidh á bhreithniú de thurus na huaire no o ghníomhaire aon duine den tsórt san, aon cheist do chur fé bhráid an réiteora bhreithiúntais a eireoidh le linn críochnú na n-ainmliost maidir le haon pháipéar ainmniúcháin, le hainmniú aon duine chun ainmliosta, le cáilíochta aon duine i gcóir ainmliosta, le ráiteas an chinn chóimhrimh Seanaid ar na cáilíochta san no le héinní eile bhainfidh leis na hainmliostaí sealadacha.

(3) San áit agus san am san cinnfidh agus craolfaidh an réiteoir breithiúntais a bhreith ar gach ceist a chuirfidh an ceann cóimhrimh Seanaid fé n-a bhráid fén alt so.

(4) Ní bheidh dul thar breith an réiteora bhreithiúntais ar aon cheist a chuirfidh an ceann cóimhrimh Seanaid fé n-a bhráid fén alt so agus ní bheidh sí ion-athscrúduithe ag cúirt ar bith.

(5) Féadfar ceist do chur fé bhráid an réiteora bhreithiúntais fén alt so pe'ca bheidh breith tugtha uirthi ag an gceann cóimhrimh Seanaid féin no ná beidh.

Ceisteanna féadfar a tharrac anuas le linn críochnú na n-ainmliost.

31. —(1) Le linn críochnú na n-ainmliost féadfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid no duine ar bith go mbeidh a ainm ar an ainmliost sealadach a bheidh á bhreithniú de thurus na huaire no gníomhaire aon duine den tsórt san ceist ar bith do tharrac anuas a bhaineann le duine d'ainmniú chun ainmliosta, agus leis sin áirmhítear dleathacht pháipéirí ainmniúcháin, dóthanacht no cruinneas aon ráitis i bpáipéar ainmniúcháin, dleathacht aon ainmnithe, agus cáilíochta aon duine i gcóir aon ainmliosta áirithe.

(2) Mara mbeidh amhras ar bith i dtaobh cé hé an duine do bheirtear le tuisgint do bheith á ainmniú le páipéar ainmniúcháin ní diúltófar don pháipéar ainmniúcháin sin, ná ní dearbhófar é bheith nea-dhleathach, de bhíthin ainm no seoladh no tuairisc an duine sin do bheith curtha síos ann go nea-chruinn no go neamh-iomlán agus dá bhíthin sin amháin.

(3) Chun breith do thabhairt ar aon cheist a bheidh ann le linn críochnú na n-ainmliost féadfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid agus an réiteoir breithiúntais, gach duine ar leith acu, fianaise, o bhéal no i scríbhinn, a tairgfear dó ag aon duine no thar ceann aon duine le n-a mbainfidh an cheist sin do ghlacadh agus gníomhú dá réir agus féadfaidh, más ceart san dar leis, a chur de cheangal an fhianaise sin do thabhairt fé mhionn agus féadfaidh chuige sin daoine do chur fé mhionn.

Na daoine dar ceaduithe bheith i láthair le linn críochnú na n-ainmliost.

32. —Beidh na daoine seo leanas agus ní bheidh éinne eile i láthair le linn críochnú na n-ainmliost, sé sin le rá:—

(a) an ceann cóimhrimh Seanaid agus a chongantóirí;

(b) an réiteoir breithiúntais agus duine amháin do bhéarfaidh leis chun freastal air;

(c) duine ar bith go mbeidh a ainm ar ainmliost sealadach;

(d) gníomhaire amháin do gach duine fé leith go mbeidh a ainm ar ainmliost sealadach;

(e) fínnithe ag tabhairt fianaise o bhéal, ach ní bheidh siad san i láthair ach faid a bheid ag tabhairt na fianaise sin;

(f) pé daoine eile is dóich leis an gceann cóimhrimh Seanaid is ceart do leigint isteach.

Na himeachta bhaineann le críochnú na n-ainmliost do bheith leanúnach.

33. —(1) Sa mhéid gur féidir é raghfar ar aghaidh go leanúnach leis na himeachta bhainfidh le críochnú na n-ainmliost ach féadfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid iad do chur ar fiunraoi tráth ar bith le toiliú an réiteora bhreithiúntais go ceann pé tréimhse is dóich leis an gceann cóimhrimh Seanaid is ceart chun bia no deoch do chaitheamh no mar gheall ar an oíche no ar aon chúis eile chífear dó is leor.

(2) Pé uair a cuirfear ar fiunraoi fén alt so na himeachta bhaineann le críochnú na n-ainmliost déanfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid gach ní is gá chun na bpáipéirí ainmniúcháin, na n-ainmliostaí sealadacha, agus na scríbhinní eile bhainfidh leis an scéal do choimeád sábhálta.

Iarrthóir d'fháil bháis no do theacht fé dhí-cháilíocht.

34. —(1) Má chuireann cólucht ainmniúcháin ina luighe ar an gceann cóimhrimh Seanaid, roimh an gceann aimsire d'ainmnithe generálta chun na n-ainmliost, go bhfuil duine d'ainmnigh an cólucht ainmniúcháin sin chun ainmliosta tar éis bháis no tar éis teacht chun bheith dí-cháilithe chun bheith ina chomhalta de Sheanad Éireann cealóidh an ceann cóimhrimh Seanaid ainmniú an duine sin láithreach agus leis sin tuigfear, chun crícheanna an Achta so, gan an ceann cóimhrimh Seanaid d'fháil an ainmnithe sin riamh agus beidh sé dleathach don chólucht ainmniúcháin sin duine d'ainmniú chun an ainmliosta san do réir an Achta so in ionad an duine do fuair bás no do tháinig chun bheith dí-cháilithe amhlaidh.

(2) Más deimhin leis an gceann cóimhrimh Seanaid, roimh an gceann aimsire d'ainmnithe o chomhaltaí Dála chun na n-ainmliost, duine d'ainmnigh comhaltaí de Dháil Éireann chun ainmliosta do bheith tar éis bháis no tar éis teacht chun bheith dí-cháilithe chun bheith ina chomhalta de Sheanad Éireann cealóidh an ceann cóimhrimh Seanaid an t-ainmniú san láithreach agus leis sin tuigfear ná dearnadh an t-ainmniú san riamh.

(3) Nuair a beifear ag cóimhreamh na vótanna tugadh i dtoghachán Seanaid ní tabharfar áird ar aon rogha dar breacadh d'iarrthóir go mbeidh a ainm ar ainmliost agus gur deimhin leis an gceann cóimhrimh Seanaid, roimh chríochnú na vótaíochta, do bheith marbh (pe'ca roimh chríochnú an ainmliosta san d'éag sé no dá éis sin) agus ina ionad san féachfar do sna céad roghna eile bheidh ar fáil.

(4) Fé réir na bhforálacha san roimhe seo den alt so, má gheibheann iarrthóir go mbeidh a ainm ar ainmliost bás no má thagann chun bheith dí-cháilithe chun bheith ina chomhalta de Sheanad Éireann (pe'ca roimh chríochnú an ainmliosta san no dá éis sin é no roimh chríochnú na vótaíochta no dá éis sin é) ní thiocfaidh de sin an t-ainmliost san no ainmniú an iarrthóra san chuige no aon roghna breacfar dó do bheith nea-dhleathach ná dochar do dhéanamh don chéanna, agus má toghtar é ní bheidh a thogha nea-dhleathach de bhíthin é d'fháil bháis no é theacht chun bheith dí-cháilithe amhlaidh ach tuigfear é d'eirge as bheith ina chomhalta de Sheanad Éireann díreach tar éis é thogha chuige.

Na hainmliostaí d'ullamhú agus d'fhoillsiú.

35. —(1) Nuair a déanfar, le linn críochnú na n-ainmliost, na himeachta dá bhforáltar sna hailt sin roimhe seo den Acht so do chríochnú ullamhóidh an ceann cóimhrimh Seanaid an cúig ainmliost agus isé bheidh i ngach ceann fé leith acu ná liost (agus é socair do réir na bhforálacha ina dhiaidh seo den alt so) de sna daoine gheobhfar do bheith ainmnithe go dleathach chuige.

(2) Beidh gach ceann fé leith de sna hanmliostaí ina dhá roinn (dá ngairmtear fo-ainmliostaí san Acht so), agus isé bheidh i roinn acu san (dá ngairmtear san Acht so fo-ainmliost na gcólucht ainmniúcháin) ná liost de sna daoine bheidh ainmnithe chúichi ag cóluchtaí ainmniúcháin agus isé bheidh sa roinn eile (dá ngairmtear san Acht so fo-ainmliost na Dála) ná liost de sna daoine bheidh ainmnithe chúichi ag comhaltaí de Dháil Éireann no, i gcás an ainmliosta riaracháin, ag comhaltaí den tsórt san no tré ainmnithe ex-officio.

(3) Isé tuairisc do bhéarfar in ainmliost ar na daoine bheidh luaidhte san ainmliost san ná a n-ainm, a seoladh agus a dtuairisc mar a bheid ar a bpáipéirí ainmniúcháin fé seach agus cuirfear le tuairisc gach duine acu san ráiteas ar na cáilíochta atá aige i gcóir an ainmliosta san mar a bheid iontrálta ar an ainmliost sealadach oiriúnach do réir na bhforálacha san roimhe seo den Acht so.

(4) Déanfar na daoine bheidh luaidhte i roinn d'ainmliost do shocrú sa roinn sin in ord aibítre a sloinnte agus, más mar a chéile aon dá shloinne no níos mó, in ord aibítre a n-ainmneacha eile.

(5) Nuair a bheidh an cúig ainmliost ullamh ag an gceann cóimhrimh Seanaid foillseoidh sé iad san Iris Oifigiúil.

(6) Na hainmliostaí uile agus fé seach mar ullamhóidh agus mar fhoillseoidh an ceann cóimhrimh Seanaid iad do réir an ailt seo ní bheidh aon dul thársa ná ní bheid ion-athscrúduithe ag Cúirt ar bith.