An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III. Custuim agus Mal.) Ar Aghaidh (CUID V. Cain Phroifite Corpraide.)

25 1938

ACHT AIRGEADAIS, 1938

CUID IV.

Diuitethe Bais.

Diúité estáit ar leas teoranta i maoin shocruithe do dhul ar ceal tré dhuine d'éag.

26. —(1) Beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, chun crícheanna Coda I den Finance Act, 1894, maidir le bás duine éagfaidh tar éis an Achta so do rith agus go mbeidh, ar éag dó, leas in iarmhar estáit uachtóra no i gcuid d'iarmhar estáit uachtóra le dul ar ceal agus a éagfaidh roimh riarachán an estáit sin do bheith críochnuithe, sé sin le rá:—

(a) go dtí go mbeidh riarachán an estáit sin críochnuithe, tuigfear an leas san do bheith ina leas—

(i) in estát nea-riartha an uachtóra san, mar a bheidh ar seilbh de thurus na huaire ag á ionadaithe pearsanta, ach san fé réir muirearacha neamhíoctha ar iarmhar sa mhéid go mbeidh na muirearacha san iníoctha as an estát nea-riartha san agus fé réir aon choigeartuithe idir caipital agus ioncum a bheidh le déanamh i ngnáth-chúrsa an riaracháin, agus

(ii) sa mhaoin (más ann di) gurb í iarmhar fionnta an estáit sin í;

(b) tuigfear an leas san do theacht chun bheith ina leas ar seilbh ar an dáta o n-a mbeadh ioncum an iarmhair sin ionchurtha i leith an leasa san dá mba díreach tar éis bháis an uachtóra san do gheobhfaí amach an t-iarmhar san;

(c) mara mbeidh sa leas san ach leas i gcuid d'iarmhar estáit déanfar tagairtí sna míreanna san roimhe seo den fho-alt so d'estát nea-riartha, d'iarmhar, agus do mhuirearacha ar iarmhar do léiriú mar thagairtí ná baineann ach leis an gcuid den estát nea-riartha, den iarmhar, agus de sna muirearacha ar iarmhar fé seach le n-a mbaineann an leas san no oiriúnuíonn an cóthéacs ar shlí eile.

(2) San alt so—

cialluíonn an abairt “estát nea-riartha” an mhaoin uile bheidh ar seilbh de thurus na huaire ag ionadaithe pearsanta uachtóra mar ionadaithe pearsanta an uachtóra san ach gan áireamh do dhéanamh ar mhaoin a thuitfidh chun na n-ionadaithe pearsanta ar shlí seachas mar shócmhainní chun fiacha an uachtóra d'íoc ná ar mhaoin ar a ndearnadh sain-leithliú;

cialluíonn an abairt “iarmhar fionnta” maoin go mbeidh scurtha aici de bheith ar seilbh ag na hionadaithe pearsanta mar ionadaithe pearsanta agus a bheidh ar seilbh ansan mar chuid den iarmhar;

cialluíonn an abairt “ionadaithe pearsanta”, maidir le hestát dhuine mhairbh, seiceadúirí an duine mhairbh sin mar a mínítear san le mír (d) d'fho-alt (1) d'alt 22 den Finance Act, 1894, agus foluíonn daoine go mbíonn acu, fé dhlí tíre eile, aon fheidhm maidir le duine marbh atá ar có-réir le feidhm, chun crícheanna riaracháin, a bhíonn, fé dhlí na hÉireann, ag seiceadúirí mar a mínítear san amhlaidh;

cialluíonnn an focal “sain-leithliú” sain-tiomnú no saintabhairt ar n-a dhéanamh ag uachtóir agus foluíonn aon leithliú go mbíonn aige de bhuadh reachta no eile, fé dhlí na hÉireann no tíre eile, éifeacht den tsórt a bhíonn ag sain-tiomnú no saintabhairt fé dhlí na hÉireann.

(3) Estát réalta bheidh dílsithe in ionadaithe pearsanta uachtóra (pé'ca de bhuadh reachta no de bhuadh forála soiléire in uacht an uachtóra san é) agus a bheidh (fé shain-tuairisciú no fé thuairisciú ghenerálta) ina chuid de thabharthas iarmharach do fágadh leis an uacht san, tuigfear, chun crícheanna an ailt seo, gur cuid é d'iarmhar estáit an uachtóra san agus nach sainleithliú do rinneadh air.

Alt 2 den Finance Act, 1894, do leasú.

27. —I gcás duine ar bith éagfaidh tar éis an Achta so do rith, ní déanfar, maidir leis an maoin go dtuigfear de bhuadh míre (e) d'fho-alt (1) d'alt 2 den Finance Act, 1894, mar a leasuítear san le halt 32 den Acht Airgid, 1924 ( Uimh. 27 de 1924 ), í bheith ina maoin a thuiteann chun duine eile ar bhás an duine mhairbh, a áireamh gur cuid di sin maoin is abhar do leithlithe no do thabharthaisí—

(a) do rinneadh no do tugadh i gcomaoine pósta, no

(b) go gcruthófar chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncuim ina dtaobh gur chuid de ghnáth-chaiteachas an duine mhairbh iad agus go rabhadar réasúnta ag féachaint do mhéid a ioncuim no do chúrsaí an cháis, no

(c) nach mó ar fad a luach no a méid ná céad punt i gcás aon fháltóra áirithe.

Alt 5 den Finance Act, 1894, do leasú.

28. —An tsaoirse bronntar le fo-alt (3) d'alt 5 den Finance Act, 1894, maidir le maoin shocruithe i gcás leas aon duine fén socrú do thuitim ar lár no do scur toisc an duine sin d'fháil bháis sara ndeineann leas ar seilbh den leas agus teoranta fo-leantacha fén socrú do leanúint ar marthain, scuirfe sí, maidir le duine ar bith éagfaidh tar éis an Achta so do rith, i gcásanna ina dtuigfí, dá mba ná hachtófaí an fo-alt san, an mhaoin do thuitim chun duine eile ar an mbás san ar shlí seachas toisc an leasa do thuitim ar lár no do scur.