An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VII. Cuiteamh.) Ar Aghaidh (SCEIDEAL. Liost de Mhianrai.)

31 1940

ACHT FORBAIRTE MINEARÁL, 1940

CUID VIII.

Ilghneitheach agus Generalta.

Toirmeasc ar mhianraí d'oibriú gan údarás dleathach.

74. —(1) Gach duine gan údarás dleathach a dhéanfaidh no a thriailfidh aon mhianraí d'oibriú no a dhéanfaidh éinní chun a n-oibrithe, beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar céad punt do chur air agus ina theannta san, i gcás cionta leanúnaigh, fíneáil eile ná raghaidh thar céad punt in aghaidh gach lae leanfar den chionta san no, más rogha leis an gCúirt é, príosúntacht ar feadh téarma nach sia ná sé mhí no an fhíneáil sin agus an phríosúntacht san le chéile.

(2) I gcúiseamh i gcionta fén alt so—

(a) beidh dlighinse ag an gCúirt Dúithche chun an chionta san do thriail d'ainneoin go dtabharfaí anuas ceist teidil, agus

(b) is ar an gcosantóir a bheidh a chruthú go raibh údarás dleathach aige.

Fógra do thabhairt don Aire i dtaobh seaftaí agus tolltán.

75. —(1) Má bhíonn duine chun seafta no tolltán do dhéanamh a bheidh le dul níos sia síos ná fiche troigh ón uachtar, déanfaidh, sara dtosnóidh ar an obair sin, fógra i scríbhinn do thabhairt don Aire go bhfuil sé chun na hoibre sin do dhéanamh.

(2) Gach duine dhéanfaidh seafta no tolltán bheidh le dul níos sia síos ná fiche troigh ón uachtar, coimeádfaidh irisleabhar ina thaobh agus coinneoidh go ceann tréimhse nach giorra ná sé mhí, no go ceann pé tréimhse is sia ná san ordóidh an tAire, na somplaí sin, pé aca mealltracha no blodhtracha iad, de sna strata tré n-a raghfar, a gheobhfar le linn an seafta no an tolltán do dhéanamh.

(3) Beidh teideal ag cigire gach ní no aon ní no nithe acu so leanas do dhéanamh gach tráth réasúnta, sé sin le rá:—

(a) dul gan cosc go dtí aon tseafta, tolltán no meall den tsórt san;

(b) irisleabhair na seaftaí no na dtolltán san d'iniúchadh agus cóipeanna do dhéanamh díobh;

(c) gach sompla gheobhfar agus a coinneofar amhlaidh d'iniúchadh;

(d) somplaí meánacha d'aon tsomplaí den tsórt san do thógaint.

(4) Má dheineann éinne bheidh ag déanamh aon tseafta no tolltáin den tsórt san roimhráite fógra i scríbhinn do thabhairt don Aire á iarraidh air aon chóipeanna d'irisleabhar no somplaí de strata no de mhealltracha thógfaidh cigire fén bhfo-alt san roimhe seo do choimeád fé rún, ní dhéanfaidh an tAire, maran dóich leis an t-iarratas san do bheith mí-réasúnta, a cheadú na cóipeanna no na somplaí sin do thaisbeáint d'éinne nách oifigeach don Aire ach amháin le toiliú an chéad duine sin a luaidhtear.

(5) Má thárlann d'éinne bheidh ag déanamh aon tseafta no tolltáin—

(a) go dteipfidh air na hoblagáidí forchuirtear leis an alt so do chólíonadh, no

(b) go gcuirfidh bac no cosc le cigire agus é sin ag feidhmiú aon chomhachta dá dtugtar dó leis an alt so,

beidh an duine sin ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar caoga púnt do chur air.

(6) San alt so agus sa chéad alt eile cialluíonn an focal “cigire” duine cheapfaidh an tAire i scríbhinn (go generálta no le haghaidh ócáide áirithe) chun bheith ina chigire chun crícheanna na n-alt san.

Comhachta cigirí.

76. —(1) Leigfidh gach únaer, gníomhaire no bainisteoir mianaigh do chigire ar bith dul síos gan cosc go dtí gach oibriú fé thalamh no oibriú eile gach tráth réasúnta agus taisbeánfaidh irisleabhar na dtolluithe do chigire ar bith agus bhéarfaidh dó pé eolas agus pé somplaí, d'uamanna no de strata tré n-ar tolladh no do hoscladh ag an mianach, a héileofar air do réir réasúin.

(2) Má fhágann aon únaer, gníomhaire, no bainisteoir den tsórt san an t-alt so gan cólíonadh, beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar caoga punt do chur air.

Tuarasgabhála leath-bhliantúla do leagadh fé bhráid an Oireachtais.

77. —Chó luath agus is féidir é tar éis gach 30adh lá de Mheitheamh agus gach 31adh lá de Mhí na Nodlag bhéarfaidh an tAire go leagfar fé bhráid gach Tighe den Oireachtas tuarasgabháil leathbhliantúil ina mbeidh, in aghaidh na tréimhse de shé mhí dar críoch an 30adh lá san de Mheitheamh no an 31adh lá san de Mhí na Nodlag, na nithe uile seo leanas, sé sin le rá:—

(a) mion-innste ar gach léas mianadóireachta Stáit, gach cead mianadóireachta Stáit, gach ceadúnas lorgaireachta, gach ceadúnas mianraí Stát-tógtha, agus gach ceadúnas mianraí neamh-oibrithe do rinne no do dheon fén Acht so agus a bheidh ag rith de thurus na huaire;

(b) méid iomlán an airgid uile do bhailigh an tAire, i bhfuirm fíneála no íocaíochta cnap-shuime no cíosa, fé réim no de bhuadh aon léasa no ceada no ceadúnais den tsórt san;

(c) mion-innste ar gach ordú tógtha mianraí do rinneadh fén Acht so agus a bheidh i bhfeidhm de thurus na huaire agus mion-innste ar na mianraí Stát-tógtha uile do tógadh leis;

(d) éinní eile, i dtaobh mianraí no forbairt agus oibriú mianraí, is dóich leis an Aire is ceart do chur sa tuarasgabháil sin.

An t-airgead do gheobhfar mar chomaoin do chur de láimh.

78. —An t-airgead uile gheobhaidh an tAire (i bhfuirm fíneála no cnap-shuime, no i bhfuirm cíosa no íocaíochta tréimhsiúla eile) i gcomaoin aon léasa no ceadúnais no ceada do dheon fén Acht so, déanfar, nuair agus mar a gheobhfar é, é d'íoc isteach sa Stát-Chiste no do chur chun tairbhe don Stát-Chiste sa tslí ordóidh an tAire Airgeadais.

Táillí do bhailiú agus do chur de láimh.

79. —(1) Na táillí uile is iníoctha fén Acht so leis an Aire no leis an mBord, baileofar agus tógfar iad sa tslí ordóidh an tAire Airgeadais o am go ham agus déanfar iad d'íoc isteach sa Stát-Chiste no do chur chun tairbhe don Stát-Chiste do réir mar ordóidh an tAire Airgeadais.

(2) Ní bheidh feidhm ag an Public Offices Fees Act, 1879, maidir le haon táillí is iníoctha fén Acht so.

Rialacháin.

80. —(1) Féadfaidh an tAire rialacháin do dhéanamh i dtaobh aon ní no ruda dá dtagartar san Acht so mar ní no mar rud atá orduithe no le hordú, ach ní déanfar aon rialacháin den tsórt san i dtaobh méid no bailiú aon táillí gan an tAire Airgeadais do thoiliú chuige.

(2) Gach rialacháin a dhéanfaidh an tAire fén Acht so leagfar é fé bhráid gach Tighe den Oireachtais chó luath agus is féidir é tar éis a dhéanta agus má dheineann ceachtar Tigh aca, fé cheann an lá is fiche shuidhfidh an Tigh sin tar éis an rialacháin sin do chur fé n-a bhráid, rún do rith ag cur an rialacháin sin ar neambrí beidh an rialacháin san curtha ar nea-mbrí dá réir sin ach beidh san gan dochar do bhailíocht éinní do rinneadh roimhe sin fén rialachán san.

Costais.

81. —Sa mhéid go gceadóidh an tAire Airgeadais é is as airgead a sholáthróidh an tOireachtas a híocfar na costais fé n-a raghaidh an tAire chun an Achta so do riaradh.

An tAcht Imeall Trágha, 1933 , do leasú.

82. —Déanfar an tAcht Imeall Trágha, 1933 (Uimh. 12 de 1933) do léiriú, agus beidh éifeacht aige, amhail is go bhfolódh an focal “minearáil”, i ngach áit ina bhfuil sé i bhfo-alt (7) d'alt 2 agus i bhfo-alt (1) d'alt 3 den Acht san, gach mianra do réir bhrí an Achta so ach amháin mianraí sceidealta, cumaisc mhianrúla agus substaintí mianrúla.

Acht 1931 d'athghairm.

83. —Athghairmtear leis seo Acht na Mianach agus na Minearál, 1931 (Uimh. 54 de 1931) .