An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV. Diuitethe Bais.) Ar Aghaidh (CUID VI. Diuitethe Stampa.)

14 1941

ACHT AIRGEADAIS, 1941

CUID V.

Cain Bhrabuis Chorparaide.

Mínithe sa Chuid seo den Acht so.

34. —Sa Chuid seo den Acht so—

nuair a húsáidtear an abairt “ráta socair” maidir le díbhinn, foluíonn sí ráta atharuíonn do réir mar atharuíonn an ráta caighdeánach cánach ioncuim;

léireofar tagairtí do stoc no scaireanna tosaíochta cuideachtan mar thagairtí don stoc no don scair-chaipital eisithe uile leis an gcuideachtain le n-a ngabhann ceart chun díbhinní do réir ráta shocair is iníoctha i dtosach ar na díbhinní uile ar chuid eile de chaipital na cuideachtan, pé aca ghabhann ceart léi chun páirtíochta breise i mbrabús na cuideachtan no ná gabhann;

léireofar tagairtí do ghnáth-stoc no do ghnáth-scaireanna cuideachtan mar thagairtí do chaipital eisithe uile na cuideachtan ach amháin stoc no scaireanna tosaíochta na cuideachtan;

léireofar tagairtí do bhintiúirí no do stoc bhintiúra cuideachtan mar thagairtí ná tagrann ach amháin do bhintiúirí no do stoc bhintiúra do heisíodh i gcomaoin airgead d'íoc;

cialluíonn an abairt “bliain trádála” tréimhse de dhá mhí dhéag dar chríoch an dáta is dáta iomchuibhe don chuideachtain gur maidir leo a húsáidtear an abairt no dáta tháinig dhá mhí dhéag no iolrú ar dhá mhí dhéag roimh an dáta san;

cialluíonn an abairt “dáta iomchuibhe” sa mhíniú dheiridh sin roimhe seo, maidir le cuideachtain ar bith, an dáta sa bhliain dar chríoch an 1adh lá de Lúnasa, 1939, gur chuige is déanaighe do hullmhuíodh cuntais na cuideachtan san no, marar hullmhuíodh cuntais na cuideachtan san chun aon dáta sa bhliain sin, an dáta san sa bhliain sin a chinnfidh na Coimisinéirí Ioncuim is dáta iomchuibhe don chuideachtain sin.

Leasuithe ar achtacháin a bhaineann le cáin bhrabúis chorparáide.

35. —(1) Ní bheidh feidhm ná éifeacht ag míreanna (c), (d), agus (e) d'fho-alt (1) d'alt 47 den Acht Airgid, 1932 ( Uimh. 20 de 1932 ), maidir le haon tréimhse chuntasaíochta do chríochnuigh an 1adh lá d'Eanar, 1941, no dá éis sin, agus ina n-ionad san beidh feidhm agus éifeacht (fé réir an chéad ailt eile) ag na forálacha so leanas maidir le gach tréimhse chuntasaíochta do chríochnuigh amhlaidh, sé sin le rá:—

(a) déanfar fo-alt (1) d'alt 52 den Finance Act, 1920, do léiriú agus beidh éifeacht aige fé is dá gcuirtí na focail “ten per cent.” in ionad na bhfocal “five per cent.” atá anois ann;

(b) déanfar alt 31 den Acht Airgid, 1928 ( Uimh. 11 de 1928 ), do léiriú agus beidh éifeacht aige fé is dá gcuirtí na focail “dó-dhéag go leith per cent.” in ionad na bhfocal “seacht go leith per cent.” atá anois ann;

(c) ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) d'alt 30 den Acht Airgid, 1926 ( Uimh. 35 de 1926 ), agus ina ionad san beidh feidhm ag fo-alt (2) d'alt 45 den Acht Airgid, 1925 Uimh. 28 de 1925 ), agus dá réir sin déanfar an províso ghabhann le fo-alt (1) d'alt 52 den Finance Act, 1920, do léiriú agus beidh éifeacht aige fé is dá gcuirtí na focail “two thousand five hundred pounds” in ionad na bhfocal “five hundred pounds” i ngach áit ina bhfuil na focail sin sa mhír sin.

(2) Beidh feidhm agus éifeacht ag na forálacha so leanas maidir le gach tréimhse chuntasaíochta do chríochnuigh an 1adh lá d'Eanar, 1941, no dá éis sin, sé sin le rá:—

(a) déanfar mír (b) den phrovíso ghabhann le fo-alt (1) d'alt 52 den Finance Act, 1920, do léiriú agus beidh éifeacht aici fé is dá gcuirtí na focail “fifteen per cent.” in ionad na bhfocal “ten per cent.” atá anois inti;

(b) déanfar fo-alt (4) d'alt 56 den Finance Act, 1920 (ar n-a oiriúnú le hachtacháin ina dhiaidh sin no fútha) do léiriú agus beidh éifeacht aige fé is dá gcuirtí na focail “six years after the end of the accounting period or part of an accounting period” in ionad na bhfocal “three years after the end of the accounting period” atá anois ann.

Forálacha maidir le tréimhsí cuntasaíochta áirithe.

36. —(1) Ní bheidh feidhm ná éifeacht ag mír (g) den phrovíso ghabhann le fo-alt (2) d'alt 53 den Finance Act, 1920, maidir le brabús d'eirigh i dtréimhse chuntasaíochta dar chríoch an 1adh lá d'Abrán, 1939, no dá éis sin, d'fhionnachtain.

(2) Beidh feidhm agus éifeacht ag na forálacha so leanas maidir le gach tréimhse chuntasaíochta (dá ngairmtear san alt so an tréimhse chuntasaíochta san) do thosnuigh roimh an 1adh lá d'Eanar, 1941, agus do chríochnuigh an lá san no dá éis, sé sin le rá:—

(a) déanfar an brabús d'eirigh sa tréimhse chuntasaíochta san do ranndáil idir an chuid (dá ngairmtear an chuid tosaigh sin sa bhfo-alt so) den tréimhse chuntasaíochta san do tháinig roimh an 1adh lá d'Eanar, 1941, agus an chuid (dá ngairmtear an chuid deiridh sin sa bhfo-alt so) den tréimhse chuntasaíochta san do tháinig tar éis an 31adh lá de Mhí na Nodlag, 1940, do réir faideanna fé seach na gcoda san;

(b) ní héileofar aon cháin ar an méid sin, den bhrabús san do ranndáileadh don chuid tosaigh sin den tréimhse chuntasaíochta san, a mbeidh idir é agus cúig mhíle punt an cothrom céanna bheidh idir an chuid tosaigh sin den tréimhse chuntasaíochta san agus dhá mhí dhéag;

(c) ní héileofar aon cháin ar an méid sin, den bhrabús san do ranndáileadh don chuid deiridh sin den tréimhse chuntasaíochta san, a mbeidh idir é agus dhá mhíle agus cúig céad punt an cothrom céanna bheidh idir an chuid deiridh sin den tréimhse chuntasaíochta san agus dhá mhí dhéag;

(d) i gcás cuideachtan do hionchorparuíodh le dlithe an Stáit no fútha agus i gcás cuideachtan coigríche do chuir ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim ceann de sna coinníollacha a horduítear le fo-alt (2) d'alt 31 den Acht Airgid, 1928 ( Uimh. 11 de 1928 ), do bheith cólíonta ina gcás, éileofar cáin do réir seacht go leith per cent. ar oiread agus a bheidh ionchurtha fé cháin den bhrabús san do ranndáileadh don chuid tosaigh sin den tréimhse chuntasaíochta san agus éileofar cáin do réir deich per cent ar oiread agus a bheidh ionchurtha fé cháin den bhrabús san do ranndáileadh don chuid deiridh sin den tréimhse chuntasaíochta san;

(e) i gcás cuideachtan coigríche nár chuir ina luighe ar na Coimisináirí Ioncuim ceann de sna coinníollacha a horduítear le fo-alt (2) d'alt 31 den Acht Airgid, 1928 ( Uimh. 11 de 1928 ), do bheith cólíonta ina gcás, éileofar cáin do réir deich per cent. ar oiread agus a bheidh ionchurtha fé cháin den bhrabús san do ranndáileadh don chuid tosaigh sin den tréimhse cuntasaíochta san agus éileofar cáin do réir dó-dhéag go leith per cent. ar oiread agus a bheidh ionchurtha fé cháin den bhrabús san do ranndáileadh don chuid deiridh sin den tréimhse chuntasaíochta san;

(f) an méid cánach is iníoctha alos an bhrabúis do rinneadh in aghaidh na tréimhse cuntasaíochta san ag cuideachtaín do hionchorparuíodh tré dhlithe an Stáit no fútha ní raghaidh, i gcás ar bith, thar suim na méideanna so leanas, sé sin le rá:—

(i) an méid is deich per cent. den iarmhéid, den bhrabús san do ranndáileadh don chuid tosaigh sin den tréimhse chuntasaíochta san, a bheidh fanta tar éis an cheana san, de sna has-bhaintí luaidhtear i mír (b) den phrovíso ghabhann le fo-alt (1) d'alt 52 den Finance Act, 1920, do lomháil do bheadh oiriúnach don chuid tosaigh sin den tréimhse chuntasaíochta san dá ranndáiltí na has-bhaintí sin sa tslí chéanna ina gceangailtear leis an bhfo-alt so an brabús san do ranndáil, agus

(ii) an méid is cúig déag per cent. den iarmhéid, den bhrabús san do ranndáileadh don chuid deiridh sin den tréimhse chuntasaíochta san, a bheidh fanta tar éis an cheana san de sna has-bhaintí sin do lomháil do bheadh oiriúnach don chuid deiridh sin den tréimhse chuntasaíochta san dá ranndáiltí na has-bhaintí sin mar adubhradh.

(3) Sa bhfo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so cialluíonn an focal “cáin” cáin bhrabúis chorparáide nach cáin bhrabúis chorparáide bhreise.

(4) Nuair a beifear, chun na gcrícheanna bhaineann le n-a chur fé cháin bhrabúis chorparáide (nach cáin bhrabúis chorparáide bhreise), á fháil amach cadé an brabús d'eirigh i dtréimhse chuntasaíochta tar éis an 31adh lá de Mhí na Nodlag, 1940, i gcás cuideachtan ina mbeidh leas urlámhach agá stiúrthóirí, ní déanfar as-bhaint is mó ná méid a háirmheofar do réir míle punt per annum do lomháil alos luach saothair stiúrthóra ar bith nach stiúrthóir ar a mbíonn a chuid aimsire uile, no geall leis dó, do thabhairt do sheirbhís na cuideachtan i bhfeadhmannas bainisteorreachta no teicniúil agus ná fuil ina únaer thairbheach no ná fuil urlámh aige (go díreach ná tré mheán cuideachtana eile ná ar aon tslí nea-dhíreach eile) ar níos mó ná cúig per cent. de ghnáth-stoc no de ghnáth-scaireanna na cuideachtan.

Cáin bhrabúis chorparáidc bhreise.

37. —(1) I dteanta na cánach brabúis chorparáide is inéilithe ar shlí eile do réir dlí, éileofar, gearrfar, agus íocfar ar an mbrabús a luaidhtear sa chéad fho-alt eile den alt so cáin bhrabúis chorparáide (dá ngairmtear cáin bhrabúis chorparáide bhreise sa Chuid seo den Acht so) do réir caoga per cent den bhrabús san.

(2) Isé brabús ar a mbeidh cáin bhrabúis chorparáide bhreise iníoctha de bharr an fho-ailt deiridh sin roimhe seo den alt so ná—

(a) an bhreis a bheidh ag an mbrabús (is brabús le n-a mbaineann Cuid V den Finance Act, 1920, ar n-a leasú le hachtacháin ina dhiaidh sin) eireoidh no d'eirigh in aon tréimhse chuntasaíochta thosnóidh no do thosnuigh an 1adh lá d'Eanar, 1941, no dá éis sin, ar an mbrabús caighdeánach ar n-a mhíniú sa Chuid seo den Acht so, agus

(b) an bhreis a bheidh ag an mbrabús (is brabús le n-a mbaineann Cuid V den Finance Act, 1920, ar n-a leasú le hachtacháin ina dhiaidh sin) d'eirigh sa chuid do tháinig i ndiaidh an 31adh lá de Mhí na Nodlag, 1940, d'aon tréimhse chuntasaíochta do thosnuigh roimh an 1adh lá d'Eanar, 1941, agus do chríochnuigh an lá san no dá éis, ar an mbrabús caighdeánach ar n-a mhíniú mar adubhradh.

(3) Beidh feidhm agus éifeacht ag na forálacha so leanas maidir le cáin bhrabúis chorparáide bhreise sé sin le rá:—

(a) déanfar an brabús d'eirigh, i dtréimhse chuntasaíochta do thosnuigh roimh an 1adh lá d'Eanar, 1941, agus do chríochnuigh an lá san no dá éis, do ranndáil idir an chuid den tréimhse chuntasaíochta san do tháinig roimh an 1adh lá d'Eanar, 1941, agus an chuid di tháinig tar éis an 31adh lá de Mhí na Nodlag, 1940, do réir faideanna fé seach na gcoda san;

(b) ní bheidh feidhm ná éifeacht ag an bprovíso ghabhann le fo-alt (1) d'alt 52 den Finance Act, 1920.

(4) Beidh cáin bhrabúis chorparáide bhreise ina cáin bhrabúis chorparáide agus dá réir sin, na hachtacháin uile bheidh i bhfeidhm de thurus na huaire maidir le cáin bhrabúis chorparáide, beidh feidhm agus éifeacht aca (lasmuich de chás dá bhforáltar a mhalairt go soiléir leis an gCuid seo den Acht so) maidir le cáin bhrabúis chorparáide bhreise.

Míniú ar bhrabús chaighdéanach.

38. —(1) Airmheofar brabús caighdeánach cuideachtan do réir na míre sin aca so leanas a bhaineann leis an gcuideachtain, sé sin le rá:—

(a) má bhí trí cinn no níos mó de bhlianta trádála as a chéile ann maidir leis an gcuideachtain agus gur chríochnuigh an ceann deiridh díobh sa bhliain dar chríoch an 31adh lá de Lúnasa, 1939, isé brabús caighdeánach na cuideachtan ná méid a mbrabúis in aghaidh aon bhliana amháin (a roghnóidh an chuideachta no (mara ndeinid amhlaidh) a roghnóidh na Coimisinéirí Ioncuim) de sna trí bliana deiridh de sna blianta trádála san no suim dhá mhíle agus cúig céad punt, pé aca is mó;

(b) má bhí dhá cheann, agus gan níos mó, de bhlianta trádála as a chéile ann maidir leis an gcuideachtain agus gur chríochnuigh an ceann deiridh díobh sa bhliain dar chríoch an 31adh lá de Lúnasa, 1939, isé brabús caighdeánach na cuideachtan ná méid a mbrabúis in aghaidh aon bhliana amháin (a roghnóidh an chuideachta no (mara ndeinid amhlaidh) a roghnóidh na Coimisinéirí Ioncuim) den dá bhliain trádála san no suim dhá mhíle agus cúig céad punt, pé aca is mó;

(c) má bhí aon bhliain amháin trádála ann maidir leis an gcuideachtain agus ná raibh a thuilleadh agus gur chríochnuigh an bhliain trádála san an 31adh lá de Lúnasa, 1939, isé brabús caighdeánach na cuideachtan ná méid a mbrabúis in aghaidh na bliana trádála san no suim dhá mhíle agus cúig céad punt, pé aca is mó;

(d) má bhaineann mír aca san roimhe seo den fho-alt so leis an gcuideachtain agus, nuair a bheidh cáin bhrabúis chorparáide bhreise á meas ar an gcuideachtain in aghaidh tréimhse cuntasaíochta áirithe no coda áirithe de thréimhse chuntasaíochta, go bhfuighfear brabús caighdeánach na cuideachtan, ar n-a áireamh do réir na míre sin, do bheith níos lugha ná an caighdeán ionaid, ar n-a mhíniú sa Chuid seo den Acht so, a bhaineann leis an gcuideachtain alos na tréimhse cuntasaíochta áirithe sin no na coda áirithe sin de thréimhse chuntasaíochta, is tuigthe chun críche an mheasta áirithe sin gurb é an caighdeán ionaid sin brabús caighdeánach na cuideachtan;

(e) mara raibh ann maidir leis an gcuideachtain aon bhliain trádála do chríochnuigh sa bhliain dar chríoch an 31adh lá de Lúnasa, 1939, is tuigthe, chun na críche bhaineann le cáin bhrabúis chorparáide bhreise do mheas ar an gcuideachtain in aghaidh aon tréimhse cuntasaíochta áirithe no coda áirithe de thréimhse chuntasaíochta, gurb é an méid is mó de sna méideanna so leanas brabús caighdeánach na cuideachtan, sé sin le rá:—

(i) an caighdeán ionaid, ar n-a mhíniú amhlaidh mar adubhradh, a bhaineann leis an gcuideachtain in aghaidh na tréimhse cuntasaíochta áirithe sin no na coda áirithe sin de thréimhse chuntasaíochta, no

(ii) suim dhá mhíle agus cúig céad punt no, i gcás an tréimhse chuntasaíochta áirithe sin no an chuid áirithe sin de thréimhse chuntasaíochta do bheith níos lugha ná dhá mhí dhéag, an tsuim go mbeidh idir í agus dhá mhíle agus cúig céad punt an cothrom céanna bheidh idir an tréimhse chuntasaíochta san, no an chuid sin de thréimhse chuntasaíochta, agus dhá mhí dhéag.

(2) Má meastar cáin bhrabúis chorparáide bhreise ar chuideachtain in aghaidh tréimhse cuntasaíochta no coda de thréimhse chuntasaíochta is lugha ná dhá mhí dhéag agus go n-áirmheofar brabús caighdeánach na cuideachtan ar shlí seachas fé cheann den dá mhír dheiridh den fho-alt deiridh sin roimhe seo den alt so, is tuigthe, chun críche an mheasta san, gurb ionann brabús caighdeánach na cuideachtan agus an tsuim a mbeidh idir í agus brabús caighdeánach na cuideachtan san, ar n-a áireamh fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so (ar shlí seachas mar adubhradh), an cothrom céanna bheidh idir an tréimhse chuntasaíochta san, no an chuid sin de thréimhse chuntasaíochta, agus dhá mhí dhéag.

(3) Nuair a bheidh brabús caighdeánach cuideachtan á áireamh isé slí ina ndéanfar amach an brabús leis an gcuideachtain sin nach foláir a chur i gcuntas chun críche an áirimh sin ná do réir na bprinsiobal gcéanna gur dá réir a deintear amach brabús cuideachtan chun a churtha fé cháin bhrabúis chorparáide agus beidh feidhm agus éifeacht dá réir sin ag na hachtacháin a bheidh i bhfeidhm de thurus na huaire maidir le brabús do dhéanamh amach chun a churtha fé cháin amhlaidh.

Míniú ar an gcaighdeán ionaid.

39. —(1) Isé an caighdeán ionaid a bhainfidh le cuideachtain maidir le haon tréimhse chuntasaíochta áirithe no cuid áirithe de thréimhse chuntasaíochta ná:—

(a) i gcás cuideachtan do hionchorparuíodh le dlithe an Stáit no fútha, íocaíochta caighdeánacha na cuideachtan san alos díbhinní agus úis (ar n-a míniú sa chéad fho-alt eile den alt so) in aghaidh na tréimhse cuntasaíochta san no na coda san de thréimhse chuntasaíochta, no

(b) i gcás cuideachtan coigríche, méid a mbeidh idir é agus íocaíochta caighdeánacha na cuideachtan alos díbhinní agus úis (ar n-a míniú mar adubhradh) in aghaidh na tréimhse cuntasaíochta san no na coda san de thréimhse chuntasaíochta an cothrom céanna bheidh idir lámhadas na trádála no an ghnótha bhí ar siúl ag an gcuideachtain sa Stát i rith na tréimhse cuntasaíochta san no na coda san de thréimhse chuntasaíochta agus lámhadas iomlán na trádála no an ghnótha uile bhí ar siúl ag an gcuideachtain in áit ar bith i rith na tréimhse cuntasaíochta san no na coda san de thréimhse chuntasaíochta.

(2) Is tuigthe chun crícheanna an ailt seo gurb é is íocaíochta caighdeánacha cuideachtan alos díbhinní agus úis in aghaidh aon tréimhse cuntasaíochta no coda de thréimhse chuntasaíochta ná an méid is gá chun suim iomlán na n-íocaíocht so leanas in aghaidh na tréimhse cuntasaíochta san no na coda san de thréimhse chuntasaíochta do sholáthar, sé sin le rá:—

(a) na díbhinní ar stoc no scaireanna tosaíochta íoctha na cuideachtan do réir an ráta shocair gur dá réir is iníoctha na díbhinní sin, agus

(b) díbhinní do réir 6 per cent per annum ar ghnáth-stoc no gnáth-scaireanna íoctha na cuideachtan, agus

(c) ús ar bhintiúirí no ar stoc bhintiúra na cuideachtan (seachas bintiúirí no stoc bintiúra ar n-a n-eisiúint mar urrús ar ró-tharraing bhainc) do réir an ráta shocair gur dá réir is iníoctha an t-ús san.

Faoiseamh alos caillteanais i gcásanna áirithe.

40. —(1) San alt so agus sa chéad alt eile cialluíonn an focal “eatramh”, maidir le haon chuideachtain, an tréimhse o chrích bhliana deiridh trádála no aon-bhliana trádála na cuideachtan san, do chríochnuigh sa bhliain dar chríoch an 31adh lá de Lúnasa, 1939, go dtí an 31adh lá de Mhí na Nodlag, 1940, agus an lá san d'áireamh.

(2) Má bhí trí cinn no níos mó de bhlianta trádála as a chéile ann maidir le cuideachtain agus gur chríochniugh an ceann deiridh díobh sa bhliain dar chríoch an 31adh lá de Lúnasa, 1939, agus gur caillteanas an tora glan do tháinig as an trádáil no as an ngnó do bhí ar siúl ag an gcuideachtain sin sa trí bhliaindeiridh de sna blianta trádála san, ansan agus sa chás san, chun cáin bhrabúis chorparáide bhreise do mheas ar an gcuideachtain sin, béarfar ar aghaidh an bhreis a bheidh ag an gcaillteanas san ar an mbrabús leis an gcuideachtain sin d'eirigh san eatramh agus, chó fada is ragha sí, déanfar í bhaint as brabús no í chur i gcoinnibh brabúis, leis an gcuideachtain sin, is ionchurtha fén gcáin sin.

(3) Má bhí dhá cheann, agus gan níos mó, de bhlianta trádála as a chéile ann maidir le cuideachtain agus gur chríochnuigh an bhliain deiridh díobh sa bhliain dar chríoch an 31adh lá de Lúnasa, 1939, agus gur caillteanas an tora glan do tháinig as an trádáil no as an ngnó bhí ar siúl ag an gcuideachtain sin sa dá bhliain trádála san, ansan agus sa chás san, chun cáin bhrabúis chorparáide bhreise do mheas ar an gcuideachtain sin, béarfar ar aghaidh an bhreis a bheidh ag an gcaillteanas san ar an mbrabús leis an gcuideachtain sin d'eirigh san eatramh agus, chó fada is ragha sí, déanfar í bhaint as brabús no í chur i gcoinnibh brabúis, leis an gcuideachtain sin, is ionchurtha fén gcáin sin.

(4) Má bhí aon bhliain amháin trádála ann maidir le cuideachtain agus ná raibh a thuilleadh agus gur chríochnuigh an bhliain trádála san sa bhliain dar chríoch an 31adh lá de Lúnasa, 1939, agus gur caillteanas an tora glan do tháinig as an trádáil no as an ngnó bhí ar siúl ag an gcuideachtain sin sa bhliain trádála san, ansan agus sa chás san, chun cáin bhrabúis chorparáide bhreise do mheas ar an gcuideachtain sin, béarfar ar aghaidh an bhreis a bheidh ag an gcaillteanas san ar an mbrabús leis an gcuideachtain sin d'eirigh san eatramh agus, chó fada is ragha sí, déanfar í bhaint as brabús no í chur i gcoinnibh brabúis, leis an gcuideachtain sin, is ionchurtha fén gcáin sin.

(5) Beidh feidhm agus éifeacht ag na forálacha so leanas maidir leis an bhfaoiseamh dá bhforáltar sna fo-ailt sin roimhe seo den alt so, sé sin le rá:—

(a) ní bheidh cuideachta i dteideal an fhaoisimh sin ach amháin i gcás inar tuigthe, de bhun na Coda so den Acht so agus chun cáin bhrabúis chorparáide bhreise do mheas, gurb ionann brabús caighdeánach na cuideachtan agus an caighdeán ionaid iomchuibhe no suim dhá mhíle agus cúig céad punt, pé aca is mó;

(b) i gcás cuideachta do bheith i dteideal an fhaoisimh sin, bhéarfar an faoiseamh san, sa mhéid gur féidir é, i meas na cánach brabúis chorparáide breise ar an gcuideachtain in aghaidh na céad tréimhse cuntasaíochta no choda de thréimhse chuntasaíochta gur maidir léi a bheidh an chuideachta san ionchurtha fén gcáin sin, agus sa mhéid nach féidir an faoiseamh san do thabhairt sa mheas san bhéarfar é i meas na cánach san ar an gcuideachtain sin in aghaidh na céad tréimhse cuntasaíochta eile, agus mar sin de go dtí go mbeidh an faoiseamh san tugtha go hiomlán;

(c) chun a fhiontachain a bhfuil agus cá mhéid atá an chuideachta san i dteideal an fhaoisimh sin, déanfar an brabús leis an gcuideachtain sin d'eirigh i dtréimhse chuntasaíochta go dtáinig cuid di roimh an 1adh lá d'Eanar, 1941, agus cuid di ar an lá san, no ar an lá san agus dá éis, do ranndáil do réir faideanna fé seach na gcoda san.

(6) Chun crícheanna an ailt seo—

(a) isé slí ina n-áirmheofar an caillteanas do thárla do chuid eachtain i mbliain trádála do chríochnuigh an 31adh lá de Lúnasa, 1939, no roimhe sin, d'áireamh ná sa tslí chéanna inar gá do réir dlí brabús d'áireamh chun na gcrícheanna bhaineann le cáin bhrabúis chorparáide d'éileamh, agus

(b) isé slí ina ndéanfar amach brabús cuideachtan in aghaidh an eatraimh ná do réir na bprinsiobal gcéanna gur dá réir a deintear amach brabús cuideachtan chun na gcrícheanna bhaineann le cáin bhrabúis chorparáide d'éileamh, agus beidh feidhm agus éifeacht dá réir sin ag na hachtacháin a bheidh i bhfeidhm de thurus na huaire maidir le brabús do dhéanamh amach agus le tréimhsí cuntasaíochta do shocrú chun críche aon éilimh den tsórt san.

Brábús d'áireamh i gcásanna áirithe.

41. —(1) I gcás—

(a) cáin bhrabúis chorporáide bhreise do mheas ar chuideachtain (seachas cuideachta le n-a mbaineann an chéad alt eile) in aghaidh aon tréimhse cuntasaíochta no coda de tréimhse chuntasaíochta, agus

(b) brabús caighdeánach na cuideachtan san d'áireamh, chun críche an mheasta san, ar shlí seachas fé threoir an chaighdeáin ionaid, agus

(c) an chuideachta san d'eisiúint stuic no scair-chaipitail no bintiúirí no stuic bhintiúra (dá ngairmtear san alt so an eisiúnt nua san) o dheireadh na bliana trádála do chríochnuigh sa bhliain dar chríoch an 31adh lá de Lúnasa, 1939, agus

(d) an eisiúint nua san do dhéanamh de bharr cuireadh do thabhairt don phuiblíocht suibscríobadh ina cóir no d'eile na Coimisinéirí Ioncuim do bheith deimhnitheach nár híocadh as aon chuid den eisiúint sin no nár sásuíodh an céanna tré úsáid do dhéanamh, go díreach no go nea-dhíreach, de shócmhainní do bhí i lámha na cuideachtan an lá deiridh (dá ngairmtear an lá san sa mhír seo) den bhliain trádála do chríochnuigh sa bhliain dar chríoch an 31adh lá de Lúnasa, 1939 (ach go bhfágfaí as na sócmhainní sin suim is có-ionann leis an méid (más aon mhéid é) do bhí sna díbhinní do roinneadh agus sa luach saothair do stiúrthóirí do híocadh laistigh de shé mhí tar éis an lae sin in aghaidh tréimhse do chríochnuigh an lá san no roimhe) no tré úsáid do dhéanamh, go díreach no go neadíreach, de bhrabús leis an gcuideachtain do rinneadh tar éis an lae sin (ach go bhfágfaí as an mbrabús san oiread de agus do húsáideadh chun díbhinní no luach saothair stiúrthóirí d'íoc chó fada le méid nach mó do réir ráta ná meán-mhéid na ndíbhinní do roinneadh no an luach saothair do stiúrthóirí do híocadh (pé aca é) lá nár dhéanaighe ná sé mhí tar éis an lae sin in aghaidh na dtrí mblian no an dá bhlian no na bliana gur fé threoir an bhrabúis i gceann aca a háirmheofar brabús caighdeánach na cuideachtan),

ansan agus i ngach cás den tsórt san, chun a fhionnachtain cadé an brabús ar a mbeidh an cháin sin le meas mar adubhradh, bainfear as an mbrabús ar a measfaí an cháin sin amhlaidh, mara mbeadh an t-alt so, méid is có-ionann leis na híocaíochta caighdeánacha (ar n-a míniú san alt so) alos na heisiúna nua san más cuideachta ar n-a hionchorparú le dlithe an Stáit no fútha an chuideachta san, no is có-ionann, más cuideachta choigríche an chuideachta san, leis an méid a mbeidh idir é agus na híocaíochta caighdeánacha (ar n-a míniú mar adubhradh) alos na heisiúna nua san an cothrom céanna bheidh idir méid lámhadais na trádála no an ghnótha do bhí ar siúl ag an gcuideachtain sa Stát i rith na tréimhse cuntasaíochta san no na coda san de thréimhse chuntasaíochta agus lámhadas iomlán na trádála no an ghnótha uile bhí ar siúl ag an gcuideachtain sin in áit ar bith i rith na tréimhse cuntasaíochta san no na coda san de thréimhse chuntasaíochta.

(2) Má thárla, i gcás cuideachtan le n-a mbaineann an fo-alt san roimhe seo den alt so, gur i rith an eatraimh ar n-a mhíniú san alt deiridh sin roimhe seo do rinneadh an eisiúint nua, beidh feidhm agus éifeacht ag forálacha an ailt sin roimhe seo adubhradh maidir le brabús na cuideachtan san san eatramh san fé is dá mba bhrabús dob ionchurtha fé cháin bhrabúis chorporáide bhreise an brabús san agus go mba thréimhse chuntasaíochta an t-eatramh san.

(3) Sa bhfo-alt san roimhe seo den alt so cialluíonn an abairt “íocaíochta caighdeánacha alos na heisiúna nua san” an méid is gá chun suim iomlán na n-íocaíochta so leanas in aghaidh na tréimhse cuntasaíochta san no na coda san de thréimhse chuntasaíochta do sholáthar, sé sin le rá:—

(a) na díbhinní ar an méid sin (más aon mhéid é) den stoc, no de sna scaireanna, tosaíochta íoctha sin do bhí san eisiúint nua do réir an ráta shocair gur dá réir atá na díbhinní sin iníoctha, agus

(b) díbhinní do réir sé per cent. per annum ar an méid sin (más aon mhéid é) den ghnáth-stoc, no de sna gnáthscaireanna, íoctha sin do bhí san eisiúint nua, agus

(c) ús ar an méid sin (más aon mhéid é) de sna bintiúirí no den stoc bhintiúra (seachas bintiúirí no stoc bintiúra do heisíodh le cur in ionad a gcó-mhéid sin de bhintiúirí no de stoc bhintiúra do heisíodh roimh dheireadh na bliana trádála do chríochnuigh sa bhliain dar chríoch an 31adh lá de Lúnasa, 1939) do bhí san eisiúint nua do réir an ráta shocair gur dá réir atá an t-ús san iníoctha.

Forálacha i dtaobh cuideachtan do tháinig i gcomharbas gnótha neamh-ionchorparuithe.

42. —Má tháinig cuideachta i gcomharbas trádála no gnótha do bhí, díreach roimh an gcomharbas san, ar siúl ag pearsain no ag dhá phearsain no níos mó i bpáirtnéireacht, agus go mbíonn ar siúl ag an gcuideachtain sin gnó no trádáil is ionann, geall leis, agus an trádáil no an gnó bhí ar siúl ag an bpearsain sin no ag na pearsana san, agus gur cuideachta go leas urlámhach agá stiúrthóirí inti an chuideachta san, agus ná raibh ag an gcuideachtain sin trí bliana trádála as a chéile ar chríochnuigh an bhliain deiridh díobh sa bhliain dar chríoch an 31adh lá de Lúnasa, 1939, ansan agus sa chás san, más stiúrthóir no stiúrthóirí ar an gcuideachtain sin an phearsa san no na pearsana san uile, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) ar iarratas ón gcuideachtain féadfar an brabús so leanas d'áireamh mar bhrabús leis an gcuideachtain d'fhonn brabús caighdeánach na cuideachtan d'áireamh, sé sin le rá, an brabús do rinneadh in aon bhliain trádála no blianta trádála agus fhéadfaí a thabhairt i gcuntas, d'fhonn brabús caighdeánach na pearsan no na bpearsan san d'fhionnachtain, dá mba ná tárlódh an comharbas san agus go mbeadh cáin bhrabúis chorparáide bhreise ionchurtha ar bhrabús na pearsan no na bpearsan san as an trádáil no as an ngnó do bhí ar siúl aige no aca;

(b) isé slí ina ndéanfar amach méid aon bhrabúis, leis an bpearsain no leis na pearsana san, a háirmheofar, fén mír sin roimhe seo den alt so, mar bhrabús leis an gcuideachtain ná do réir na bprinsiobal gcéanna gur dá réir is gá do réir dlí brabús do dhéanamh amach chun cáin bhrabúis chorparáide d'éileamh agus beidh feidhm agus éifeacht dá réir sin ag na hachtacháin a bheidh i bhfeidhm de thurus na huaire agus le n-a socruítear conus brabús do dhéanamh amach chun na críche sin;

(c) nuair a bheidh brabús na cuideachtan in aghaidh aon tréimhse cuntasaíochta no coda de thréimhse chuntasaíochta á fhionnachtain chun cáin bhrabúis chorparáide bhreise d'éileamh, ní lomhálfar aon as-bhaint alos suimeanna d'íoc an chuideachta leis an bpearsain no leis na pearsana san mar luach saothair.

Forálacha i dtaobh asbhaintí alos luach saothair stiúrthóirí.

43. —Beidh feidhm agus éifeacht ag na forálacha so leanas maidir le méid brabúis chuideachtan go leas urlámhach agá stiúrthóirí inti d'fhionnachtain chun cáin bhrabúis chorparáide bhreise d'éileamh, sé sin le rá:—

(a) i gcás cuideachtan a n-áirmheofar a mbrabús caighdeánach ar shlí seachas fé threoir an chaighdeáin ionaid ní lomhálfar aon as-bhaint alos luach saothair do híocadh le stiúrthóir de bhreis ar an gceann is mó de sna méideanna so leanas, sé sin le rá:—

(i) méid ar n-a áireamh do réir míle punt per annum, no

(ii) méid an luach saothair d'íoc an chuideachta leis an stiúrthóir sin in aghaidh na bliana trádála gur fé threoir an bhrabúis inti a háirmheofar brabús caighdeánach na cuideachtan no a háirmheofaí é dá mba nár lugha ná dhá mhíle agus cúig céad punt brabús san na cuideachtan;

(b) i gcás cuideachtan gur fé threoir an chaighdeáin ionaid a háirmheofar a mbrabús caighdeánach, ní lomhálfar aon as-bhaint alos luach saothair do híocadh le stiúrthóir de bhreis ar mhéid a háirmheofar do réir na forála san aca so leanas a bhainfidh leis an gcás, sé sin le rá:—

(i) má bhí trí cinn no níos mó de bhlianta trádála as a chéile ann maidir leis an gcuideachtain agus gur chríochnuigh an bhliain deiridh díobh sa bhliain dar chríoch an 31adh lá de Lúnasa, 1939, meánmhéid an luach saothair d'íoc an chuideachta leis an stiúrthóir sin in aghaidh na dtrí mblian deiridh de sna blianta trádála san no méid a háirmheofar do réir míle punt per annum, pé aca is mó, no

(ii) má bhí dhá cheann, agus gan níos mó, de bhlianta trádála as a chéile ann maidir leis an gcuideachtain agus gur chríochnuigh an bhliain deiridh díobh sa bhliain dar chríoch an 31adh lá de Lúnasa, 1939, méid is có-ionann le leath an luach saothair iomláin d'íoc an chuideachta leis an stiúrthóir sin in aghaidh an dá bhlian trádála san no méid a háirmheofar do réir míle punt per annum, pé aca is mó, no

(iii) má bhí aon bhliain amháin trádála ann maidir leis an gcuideachtain agus ná raibh a thuilleadh agus gur chríochnuigh an bhliain sin sa bhliain dar chríoch an 31adh lá de Lúnasa, 1939, méid an luach saothair d'íoc an chuideachta leis an stiúrthóir sin in aghaidh na bliana trádála san no méid a háirmeofar do réir míle punt per annum, pé aca is mó, no

(iv) mara raibh ann, maidir leis an gcuideachtain, aon bhliain trádála do chríochnuigh sa bhliain dar chríoch an 31adh lá de Lúnasa, 1939, méid a háirmheofar do réir míle punt per annum;

(c) in aon chás, ní lomhálfar alos luach saothair do híocadh le stiúrthóir do ceapadh tar éis deireadh na bliana trádála do chríochnuigh sa bhliain dar chríoch an 31adh lá de Lúnasa, 1939—

(i) más chun áit stiúrthóra eile do líonadh do ceapadh an stiúrthóir sin. aon as-bhaint de bhreis ar an méid maximum a ceadófaí d'as-bhaint fé sna forálacha san roimhe seo den alt so alos luach saothair an stiúrthóra eile sin dá leanadh sé in oifig, agus chuige sin, má ceapadh an stiúrthóir eile sin féin i rith na dtrí mblian trádála as a chéile ar chríochnuigh an bhliain deiridh díobh sa bhliain dar chríoch an 31adh lá de Lúnasa, 1939, chun áit réamhtheachtaidhe no sreath de réamhtheachtaithe do líonadh, is tuigthe gurb é an luach saothair do híoctaí leis an réamhtheachtaidhe sin no leis na réamhtheachtaithe sin fé seach ba luach saothair don tsean-stiúrthóir sin, no

(ii) in aon chás eile, as-bhaint de bhreis ar mhéid a háirmheofar do réir míle punt per annum;

(d) nuair a bheidh feidhm á tabhairt d'fhorálacha na míreanna san roimhe seo den alt so maidir le cáin bhrabúis chorparáide bhreise do mheas in aghaidh tréimhse cuntasaíochta no coda de thréimhse chuntasaíochta is giorra ná dhá mhí dhéag, déanfar an méid maximum is féidir a lomháil d'as-bhaint fé sna forálacha san alos luach saothair stiúrthóra do laigheadú go dtí suim a mbeidh idir í agus an méid maximum a luaidhtear sa bhforáil sin aca san a bhaineann leis an gcás an cothrom céanna bheidh idir an tréimhse chuntasaíochta san, no an chuid sin de thréimhse chuntasaíochta, agus dhá mhí dhéag;

(e) i gcás cuideachtan nár thosnuigh ar thrádáil no gnó do dhéanamh go dtí an 1adh lá de Mhéan Fhómhair, 1939, no dá éis sin, ní lomhálfar aon as-bhaint alos luach saothair stiúrthóra de bhreis ar mhéid a háirmheofar do réir míle punt per annum;

(f) ní bheidh feidhm ná éifeacht ag aon cheann de sna forálacha san roimhe seo den alt so maidir le luach saothair stiúrthóra ar a mbíonn a chuid aimsire uile, no geall leis dó, do thabhairt do sheirbhís na cuideachtan i bhfeadhmannas bainisteoireachta no teicniúil agus ná fuil ina únaer thairbheach agus ná fuil urlámh aige (go díreach ná tré mheán cuideachtana eile ná ar aon tslí nea-dhíreach eile) ar níos mó ná cúig per cent. de ghnáth-stoc no de ghnáth-scaireanna na cuideachtan.

Saoirsí áirithe do bhuanú.

44. —Na saoirsí o cháin bhrabúis chorparáide do bheirtear le halt 33 den Acht Airgid, 1929 ( Uimh. 32 de 1929 ), ar n-a leasú le halt 30 den Acht Airgid, 1931 ( Uimh. 31 de 1931 ), agus le mír (b) d'fho-alt (1) d'alt 47 den Acht Airgid, 1932 ( Uimh. 20 de 1932 ), agus do buanuíodh go dtí an 31adh lá de Mhí na Nodlag, 1940, le halt 29 den Acht Airgeadais, 1938 ( Uimh. 25 de 1938 ), deintear leis seo iad do bhuanú go dtí an 31adh lá de Mhí na Nodlag, 1943.

Comhacht chun cáin do mheas d'ainneoin a measta cheana.

45. —(1) Féadfar cáin bhrabúis chorparáide bhreise is iníoctha fé réim no de bhuadh na Coda so den Acht so alos brabúis d'eirigh i dtréimhse chuntasaíochta no i gcuid de thréimhse chuntasaíochta do mheas agus do bhaint amach d'ainneoin cáin bhrabúis chorparáide do bheith measta cheana alos an bhrabúis sin.

(2) Aon cháin bhrabúis chorparáide eile (nach cáin bhrabúis chorparáide bhreise) is iníoctha in aghaidh tréimhse cuntasaíochta no coda de thréimhse chuntasaíochta de bhuadh atharú ar an dlí a deintear leis an gCuid seo den Acht so agus a bhaineann leis an tréimhse chuntasaíochta san no leis an gcuid sin de thréimhse chuntasaíochta, féadfar í mheas agus í bhaint amach d'ainneoin cáin bhrabúis chorparáide do bheith measta cheana in aghaidh na tréimhse cuntasaíochta san no na coda san de thréimhse chuntasaíochta.

An Chuid seo den Acht so do leiriú.

46. —Léighfear agus léireofar le chéile an Chuid seo den Acht so agus Cuid V den Finance Act, 1920, ar n-a leasú no ar n-a leathnú le hachtacháin ina dhiaidh sin.