An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. Oifigi agus Fostaiochta fe Udarais Áitiúla.) Ar Aghaidh (Caibidil III. Forálacha bhaineann le mór-oifigí amháin.)

23 1941

ACHT RIALTAIS ÁITIÚIL, 1941

Caibidil II.

Forálacha bhaineann le mór-oifigí agus le hoifigí eile.

Rialacháin ghenerálta i dtaobh oifigí agus a sealbhóirí.

19. —(1) Féadfaidh an tAire, chun gach críche no aon chríce no crícheanna aca so leanas, rialacháin do dhéanamh i dtaobh na n-oifigí arb é is Aire oiriúnach maidir leo agus i dtaobh a sealbhóirí no i dtaobh pé oifigí aca san a bhaineann le haon aicme no saghas no grád áirithe agus i dtaobh a sealbhóirí sin, sé sin le rá:—

(a) ag ceapadh luach saothair,

(b) ag rialáil íoc agus méid costas taistil,

(c) ag ceapadh uaireanna diúité,

(d) ag socrú i dtaobh breacachán freastail,

(e) ag rialáil i dtaobh saoire bhreoiteachta agus eile do dheonadh agus luach saothair d'íoc le linn saoire,

(f) á cheangal ar shealbhóirí urrús do thabhairt ar a ndualgais do chólíonadh go cuibhe ceart agus ag rialáil i dtaobh cineál agus méid an urrúis sin,

(g) á ordú cadé an nós imeachta leanfaidh údaráis áitiúla ag déanamh ceapachán dóibh ar shlí seachas ar mholadh na gCoimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla agus ag lorg iarrthóirí dhóibh nuair a bheid chun ceapacháin do dhéanamh mar adubhradh,

(h) ag rialáil i dtaobh daoine do choimeád in oifig agus i dtaobh oifig do scur de bheith ann,

(i) ag ceapadh tréimhsí go scuirfidh sealbhóirí oifige ina ndeireadh de bheith i seilbh a n-oifigí fé seach mara mbeidh déanta ag na sealbhóirí sin go dtí san do réir cheanglaisí no coinníollacha luadhfar;

(j) ag déanamh socruithe chun go gcólíonfadh ionadaithe an méid de dhualgais sealbhóirí bhaineann le feidhmeanna údaráis áitiúil i gcás na sealbhóirí sin do bheith breoite no as láthair no fé éagcumas.

(2) Gan dochar d'fhorálacha an chéad fho-ailt eile den alt so beidh ag gach rialachán a déanfar fén alt so feidhm dlí do réir a théarmaí maidir le hoifigí agus sealbhóirí oifige le n-a mbainfidh an rialachán san.

(3) Féadfaidh an tAire oiriúnach, fé réir na gcoinníollacha san (más aon cheann é) a mheasfaidh is ceart, a údarú go dtréigfí aon rialachán airithe fén alt so in aon chás áirithe agus leis sin is dleathach, fé réir na gcoinníollacha san (mas aon cheann é) do chólíonadh, an tréigean a húdarófar amhlaidh do dhéanamh sa chás san.

Comhachta an Aire oiriúnaigh maidir le dualgais oifige.

20. —(1) Féadfaidh an tAire oiriúnach gach ní no aon ní no nithe aca so leanas do dhéanamh, le dearbhú, i dtaobh aon oifige áirithe arb é is Aire oiriúnach maidir léi no i dtaobh na n-oifigí sin, arb é is Aire oiriúnach maidir leo, a bhaineann le haicme no saghas no grád áirithe, sé sin le rá:—

(a) dualgais sealbhóirí na hoifige no na n-oifigí sin do leagadh amach,

(b) aon dualgas áirithe do cheapadh do shealbhóirí na hoifige no na n-oifigí sin,

(c) a shocrú cadiad na háiteanna no na teoranta gur laistigh díobh a cólíonfar gach dualgas no aon dualgas no dualgais a bheidh ar shealbhóirí na hoifige no na n-oifigí sin.

(2) Gach dearbhú déanfar fén alt so beidh feidhm dlí aige maidir leis an oifig no na hoifigí gur ina taobh no ina dtaobh a déanfar é agus maidir le sealbhóirí na hoifige no na n-oifigí sin.

Cáilíochta le haghaidh oifigí.

21. —(1) Féadfaidh an tAire oiriúnach a dhearbhú cáilíocht d'aon aicme no saghas aca so leanas do bheith ina cáilíocht le haghaidh aon oifige áirithe arb é is Aire oiriúnach maidir léi no le haghaidh na n-oifigí sin, arb é is Aire oiriúnach maidir leo, a bhaineann le haon aicme no saghas no grád áirithe, sé sin le rá:—

(a) cáilíochta bhaineann le caracntar,

(b) cáilíochta bhaineann le haois, sláinte, no airdheana cuirp,

(c) cáilíochta bhaineann le hoideachas, tréineáil, no taithighe,

(d) cáilíochta bhaineann le comhnaidhe,

(e) cáilíochta bhaineann le gnéas,

(f) an cháilíocht san, gur bean aonta no baintreach aon bhantsealbhóir ar an oifig a bheidh i gceist.

(2) Ní dhearbhóidh an tAire oiriúnach fén alt so aon cháilíocht a bhaineann le gnéas do bheith ina cáilíocht le haghaidh aon oifige áirithe maran dóich leis go n-iarrann dualgais na hoifige sin é.

(3) Sara ndearbhuighidh fén alt so aon cháilíocht áirithe do bheith ina cáilíocht le haghaidh aon oifige áirithe le n-a mbaineann Acht 1926, raghaidh an tAire oiriúnach i gcomhairle leis na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla.

(4) Scuirfidh fo-ailt (1) agus (2) d'alt 7 d'Acht 1926, d'éifeacht do bheith aca maidir le gach oifig fé údarás áitiúil, agus gach tagairt atá san Acht san do sna cáilíochta a hordófar fén Acht san léireofar í, maidir le gach oifig fé údarás áitiúil, mar thagairt do sna cáilíochta (más aon cheann é) go mbeidh dearbhuithe de thurus na huaire fén alt so iad do bheith ina gcáilíochta le haghaidh na hoifige sin.

(5) Chun crícheanna Achta 1926, ní tuigthe gur cáilíocht ghairme no cáilíocht teicniúil aon cháilíocht aca so leanas, sé sin le rá:—

(a) bheith deimhnithe mar mhnaoi chabhartha,

(b) bheith cláruithe mar bhanaltrain,

(c) aon cháilíocht a bhaineann le tréineáil no taithighe mar bhanaltrain no mar mhnaoi chabhartha,

(d) aon cháilíocht a bhaineann leis an eolas is gá do bhanaltrain no do mhnaoi chabhartha do bheith aici.

(6) Fé réir forálacha an chéad fho-ailt eile den alt so ní ceapfar éinne chun oifige ar bith, a mbeidh dearbhuithe de thurus na huaire fén alt so gurb aon cháilíochta áirithe is cáilíochta le n-a haghaidh, mara mbeidh na cáilíochta san ag an duine sin.

(7) Pé uair is gá aon oifig do líonadh láithreach a mbeidh dearbhuithe de thurus na huaire fén alt so gurb aon cháilíochta áirithe is cáilíochta le n-a haghaidh agus ná beidh aon duine oiriúnach gus na cáilíochta san ar fáil chun a cheaptha, féadfaidh an tAire oiriúnach, ar iarratas ón údarás áitiúil le n-a mbainfidh, a údarú duine do cheapadh chun na hoifige sin ar feadh tréimhse teoranta áirithe gan na cáilíochta san do bhac agus leis sin féadfar an ceapadh san do dhéanamh amhlaidh.

(8) Duine ceapfar chun oifige ar bith de bhun a údaruithe sin fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so scuirfidh de bheith i seilbh oifige (mara mbeidh san déanta cheana aige ar aon chúis) ar thárlachtaint pé ní aca so leanas is túisce thárlóidh, sé sin le rá:—

(a) an tréimhse bheidh luaidhte chuige sin san údarú san do dhul in éag,

(b) duine do cheapadh chun na hoifige sin agá mbeidh na cáilíochta go mbeidh dearbhuithe de thurus na huaire fén alt so gurb iad is cáilíochta le haghaidh na hoifige sin.

(9) Má mhol na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla duine chun a cheaptha chun aon oifige beidh san, chun crícheanna an ailt seo, ina fhianaise dho-chlaoite go raibh ag an duine sin, le linn an mholta san, na cáilíochta (más aon cheann é) go raibh dearbhuithe de thurus na huaire fén alt so gurbh iad ba cháilíochta le haghaidh na hoifige sin.

(10) Sara molaidh na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla duine d'údarás áitiúil chun a cheaptha chun aon oifige áirithe déanfaidh deimhin de an t-eolas agus an inniúlacht do bheith ag an duine sin is gá chun dualgais na hoifige sin do chólíonadh i gceart.

Luach saothair do bheith uileghabhálach.

22. —(1) Fé réir forálacha an chéad fho-ailt eile den alt so féadfaidh an tAire oiriúnach, i gcás an tAire oiriúnach do shocrú no d'atharú an luach saothair is iníoctha le sealbhóir aon oifige, a ordú go n-íocfaidh an sealbhóir sin leis an údarás áitiúil ar fútha a bheidh seilbh ar an oifig sin aon táillí no airgead eile (seachas an luach saothair sin ar n-a cheapadh no ar n-a atharú amhlaidh) is iníoctha leis an sealbhóir sin; agus do gheobhaidh sé. de bhuadh na hoifige sin no alos seirbhísí is gá do shealbhóir na hoifige sin, do réir aon achtacháin no fé, do chólíonadh.

(2) I gcás duine do bheith de thurus na huaire i seilbh aon oifige áirithe ní déanfar, ach amháin le toil an duine sin, aon ordachán do thabhairt i dtaobh an duine sin ina shealbhóir dó ar an oifig sin.

(3) Má bheirtear ordachán fén alt so á ordú go n-íocfadh sealbhóir oifige áirithe aon táillí no airgead eile le húdarás áitiúil beidh sé de dhualgas ar an sealbhóir sin cuntas do thabhairt don údarás áitiúil sin ar na táillí no ar an airgead san agus an céanna d'íoc leo.

(4) I gcás sealbhóir oifige go dtabharfar ordachán ina thaobh fén alt so do bheith i seilbh oifige fé Roinn Stáit freisin, is tuigthe chun crícheanna an ailt seo, i dtaobh aon táillí no airgid do gheobhaidh an sealbhóir sin de bhuadh na dara hoifige, gur de bhuadh na céad oifige do fuair sé iad.

Teora aoise.

23. —(1) Féadfaidh an tAire oiriúnach a dhearbhú aon aois áirithe do bheith ina teora aoise le haghaidh na n-oifigí uile arb é is Aire oiriúnach maidir leo no le haghaidh pé oifigí aca san a bhaineann le haicme, saghas, no grád áirithe no le haghaidh oifige no oifigí áirithe aca san.

(2) Tiocfaidh gach dearbhú déanfar fén alt so i bhfeidhm sé mhí tar éis lá a dhéanta.

(3) Má bhíonn dearbhú fén alt so i bhfeidhm de thurus na huaire i dtaobh aon oifige áirithe, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) má bhíonn duine i seilbh na hoifige sin an lá thiocfaidh an dearbhú san i bhfeidhm agus go mbeidh aige an lá san an aois, no níos mó ná an aois, a luadhfar sa dearbhú san mar theora aoise le haghaidh na hoifige sin, scuirfidh an duine sin de bheith i seilbh na hoifige sin an lá san a thiocfaidh an dearbhú san i bhfeidhm;

(b) má thárlann, lá tar éis an lae thiocfaidh an dearbhú san i bhfeidhm, éinne bheidh i seilbh na hoifige sin do shlánú na haoise luadhfar sa dearbhú san mar theora aoise le haghaidh na hoifige sin, scuirfidh an duine sin de bheith i seilbh na hoifige sin an lá san tar éis an lae thiocfaidh an dearbhú san i bhfeidhm.

(4) I gcás inar gá é chun crícheanna fo-ailt (1) d'alt 44 d'Acht 1925 no aon achtacháin eile bhaineann le hoifigigh d'údaráis áitiúla do chur ar aois-liúntas is tuigthe, i dtaobh éinne scuirfidh fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so de bheith i seilbh oifige, é do theacht chun bheith éagcumasach ar dhualgais na hoifige sin do chólíonadh go héifeachtúil mar gheall ar shean-aois agus is tuigthe, i gcás inar gá é chun crícheanna an Local Government (Ireland) Act, 1919, é d'eirghe as an oifig sin le toiliú an Aire.

A cheangal ar dhuine eirghe as oifig.

24. —(1) Más deimhin leis an Aire oiriúnach—

(a) sealbhóir oifige áirithe do bheith gan cáilíocht do dearbhuíodh, fén gCuid seo den Acht so, roimh an sealbhóir sin do cheapadh chun na hoifige sin do bheith ina cáilíocht le haghaidh na hoifige sin, no

(b) gurb é leas na puiblíochta, mar gheall ar aon atharú (pé aca bheidh sé déanta cheana no a beifear ag cuimhneamh ar é dhéanamh) ar na coinníollacha seirbhíse no ar chineál no méid na ndualgas ghabhann leis an oifig sin, sealbhóir na hoifige sin d'eirghe as an oifig sin,

féadfaidh an tAire oiriúnach a cheangal ar shealbhóir na hoifige sin eirghe as an oifig sin fé cheann tréimhse áirithe agus, má dhiúltann an sealbhóir sin eirghe as an oifig sin no mar n-eirghidh as an oifig sin fé cheann na tréimhse sin, féadfaidh an tAire oiriúnach, le hordú, an sealbhóir sin do chur as an oifig sin.

(2) Fé réir forálacha an chéad fho-ailt eile den alt so gach sealbhóir oifige ar a gceanglófar fén alt so eirghe as an oifig sin fé cheann tréimhse áirithe agus a dhéanfaidh amhlaidh sa tréimhse sin no cuirfear as an oifig sin fén alt so is tuigthe ina thaobh, chun crícheanna aon achtacháin a bhaineann le haoisliúntas no cúiteamh i gcailliúint oifige, é chur as an oifig sin ar chúis seachas mí-iompar no mí-chumas.

(3) Ní bheidh éifeacht in aon chás aca so leanas ag forálacha an fho-ailt deiridh roimhe seo den alt so, sé sin le rá:—

(a) i gcás ina gceanglófar fén alt so ar shealbhóir aon oifige áirithe eirghe as an oifig sin toisc é bheith gan cáilíocht do dearbhuíodh fén gCuid seo den Acht so, roimh é do cheapadh chun na hoifige sin, do bheith ina cáilíocht le haghaidh na hoifige sin;

(b) i gcás—

(i) ina gceanglófar fén alt so ar shealbhóir aon oifige áirithe (dá ngairmtear an chéad oifig sa mhír seo) eirghe as an oifig sin fé cheann tréimhse áirithe, agus

(ii) ina ndéanfaidh an sealbhóir sin do réir an cheanglais sin sa tréimhse sin no, d'eile, go gcuirfear as an gcéad oifig é fén alt so, agus

(iii) ina dtairgfidh an t-údarás áitiúil iomchuibhe, roimh an sealbhóir sin d'eirghe as an gcéad oifig no roimh é chur as an gcéad oifig (do réir mar a bheidh), an sealbhóir sin do cheapadh chun oifige eile nach lugha tuarastal agus sochar ná tuarastal agus sochar na céad oifige, agus

(iv) inar dhiúltuigh no inar fhailligh an sealbhóir sin, roimh é d'eirghe as an gcéad oifig no é chur as an gcéad oifig (do réir mar a bheidh), glacadh leis an gceapadh san, agus

(v) ina measfaidh an tAire ná déanfaí ró-dhochar do staid an tsealbhóra san dá n-aistrítí ón gcéad oifig go dtí an oifig eile sin é.

(4) Chun feidhm do thabhairt don alt so maidir le duine bheidh i seilbh oifige díreach roimh an alt so do theacht i bhfeidhm, is tuigthe gach cáilíocht (más aon cheann é) do horduíodh fé Acht 1926 le haghaidh na hoifige sin roimh an duine sin do cheapadh chúiche do bheith ina cáilíocht do dearbhuíodh fén gCuid seo den Acht so roimh an gceapadh san mar cháilíocht le haghaidh na hoifige sin.

An tAire oiriúnach do chur duine as oifig.

25. —(1) Chun crícheanna an ailt seo isiad so leanas na forais reachtúla chun sealbhóir aon oifige áirithe do chur as an oifig sin, sé sin le rá:—

(a) an sealbhóir sin do bheith neamh-oiriúnach don oifig sin,

(b) an sealbhóir sin do dhiúltadh d'aon ordú áirithe tugadh dó go dleathach mar shealbhóir ar an oifig sin do chólíonadh no do chur in éifeacht, no é dá mhí-iompar féin ar shlí eile san oifig sin,

agus, san alt so, léireofar dá réir sin an abairt “forais reachtúla chun duine do chur as oifig”.

(2) Más deimhin leis an Aire oiriúnach de thoradh aon fhiosrúcháin áitiúil aon fhoras de sna forais reachtúla chun duine do chur as oifig do bheith ann maidir le sealbhóir aon oifige áirithe, féadfaidh an tAire oiriúnach, le hordú, an sealbhóir sin do chur as an oifig sin.

(3) Másé tuairim an Aire oiriúnaigh aon fhoras de sna forais reachtúla chun duine do chur as oifig do bheith ann maidir le sealbhóir aon oifige áirithe, féadfaidh an tAire oiriúnach fógra i scríbhinn ag cur na tuairime sin in úil do chur tríd an bpost chun an tsealbhóra san ag príomh-oifig an údaráis áitiúil fé n-a mbeidh an sealbhóir sin i seilbh na hoifige sin, agus, má bhíonn an tuairim chéanna ag an Aire oiriúnach ar sheacht lá do bheith caithte o dháta an fhógra san do chur chun siúil agus tar éis dó aon chúis a phléidhfidh an sealbhóir sin leis (má phléidheann) do bhreithniú féadfaidh an sealbhóir sin do chur as an oifig sin le hordú.

(4) I gcás sealbhóir oifige do chiontú i gcionta do bheir, dar leis an Aire oiriúnach, é bheith neamh-oiriúnach don oifig sin. féadfaidh an tAire oiriúnach an sealbhóir sin do chur as an oifig sin le hordú.

Údarás áitiúil do chur duine as oifig.

26. —(1) Féadfaidh an tAire oiriúnach comhacht do thabhairt don údarás áitiúil iomchuibhe chun sealbhóir aon oifige áirithe do chur as oifig le toiliú an Aire agus féadfaidh a shocrú cadé an nós imeachta leanfar agus cadiad na coinníollacha cólíonfar maidir le feidhmiú na comhachta do bhéarfar amhlaidh.

(2) Na comhachta do bheirtear don Aire oiriúnach leis an alt so isé slí ina bhfeidhmeofar iad ná le rialacháin a bhainfidh leis na hoifigí uile arb é is Aire oiriúnach maidir leo no bhainfidh le pé oifigí aca san a bhaineann le haicme no saghas no grád áirithe.

(3) Gach údarás áitiúil le n-a mbainfidh aon rialacháin a déanfar fén alt so beidh aca, fé réir téarmaí na rialachán san, na comhachta luadhfar ionta maidir le daoine do chur as oifig.

Oifigigh do do chur ar fiunraoi.

27. —(1) Pé uair a mheasfaidh údarás áitiúil no an tAire oiriúnach, i dtaobh sealbhóra oifige fén údarás áitiúil sin, go bhfuil cúis chun a chreidiúint nár chólíon an sealbhóir sin dualgais na hoifige sin go sásúil no gur mhí-iompair sé é féin maidir leis an oifig sin no go bhfuil sé neamh-oiriúnach ar aon tslí eile chun bheith i seilbh na hoifige sin, féadfaidh an t-údarás áitiúil sin no an tAire oiriúnach (do réir mar a bheidh) an sealbhóir sin do chur ar fiunraoi o dhualgais na hoifige sin do chólíonadh faid a beifear ag fiosrú i dtaobh an nea-chólíonta no an mhí-iompair no na neamh-oiriúnachta san agus i dtaobh cadé an gníomh smachta (más aon cheann é) a déanfar ina thaobh.

(2) Féadfaidh an tAire oiriúnach fiunraíocht fén alt so d'fhoirceannadh agus mairfidh gach fiunraíocht den tsórt san go dtí n-a foirceannadh amhlaidh.

(3) Pé uair a cuirfear sealbhóir aon oifige áirithe fé údarás áitiúil ar fiunraoi fén alt so, bhéarfaidh suas don údarás áitiúil sin láithreach na leabhair, na dintiúirí, na connartha, na cuntais, na cruthúnachta, na mapaí, na pleananna agus na scríbhinní eile go léir a bheidh ina sheilbh, fé n-a choimeád no fé n-a urláimh agus a bhainfidh leis an oifig sin.

(4) Ní híocfar le sealbhóir oifige cuirfear ar fiunraoi fén alt so aon luach saothair alos na hoifige sin faid a mhairfidh a fhiunraíocht, agus an luach saothair do híocfaí leis i gcaitheamh na tréimhse fiunraíochta dá mba ná cuirfí ar fiunraoi é déanfar, ar a fhiunraíocht d'fhoirceannadh, é gheallbhruideadh i bpáirt no go hiomlán no é íoc leis no é chur de láimh ar shlí eile, fé mar ordóidh an tAire oiriúnach.

(5) Ní léireofar éinní atá san alt so mar ní a chealuíonn aon tsrian a bheidh curtha, fé aon achtachán a bheidh i bhfeidhm díreach roimh theacht i bhfeidhm don alt so no thiocfaidh i bhfeidhm ar aon-am leis an alt so, le feidhmiú na comhachta chun bainisteoir cathrach no bainisteoir contae do chur ar fiunraoi.

(6) Scuirfidh alt 11 d'Acht 1926 d'éifeacht do bheith aige maidir le hoifigigh agus seirbhísigh údarás áitiúil.