An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CHEAD SCEIDEAL Actachain a hAthghairmtear.) Ar Aghaidh (AN TRIU SCEIDEAL. An Meid Maximum i Notai Bainc Codhluite is Cead do Bheith Amuich leis na Bainc Chophairteacha fe seach.)

22 1942

ACHT AN BHAINC CHEANNAIS, 1942

AN DARA SCEIDEAL

Rialacha i dtaobh Paineil do Thogha chun Stiurthoiri Bancaerachta do Cheapadh.

Ralacha bhaineann le gach cás.

1.—Sa Sceideal so cialluíonn an focal “ionadaidhe” ionadaidhe do Bhanc Chópháirteach agus é ar chruinniú chun painéal do thogha, agus cialluíonn an focal “cruinniú” cruinniú d'ionadaithe chun painéal do thogha.

2.—Toghfaidh na hionadaithe duine aca féin ina chathaoirleach ar an gcruinniú agus stiúrfaidh an cathaoirleach san na himeachta ag an gcruinniú ach ní bheidh aon dara vóta no vóta réitigh aige.

3.—Lasmuich de chás dá bhforáltar a mhalairt leis na Rialacha so, bhéarfar breith ar gach ceist eireoidh ag an gcruinniú le vóta móráireamh na n-ionadaithe.

4.—Féadfar an cruinniú do chur ar athló o am go ham ach ní cuirfear ar athló é go dtí am is déanaighe ná trí lá tar éis an ama ceapfar fén Acht so don chruinniú.

5.—Ar bheith críochnuithe don toghchán ullmhóidh an cathaoirleach ráiteas i scríbhinn ina mbeidh ainmneacha na n-ionadaithe agus ainmneacha na mBanc d'ionadaíodar fé seach agus ainmneacha, seolta, agus tuairiscí na ndaoine sa phainéal do toghadh ag an gcruinniú, agus ansan sighneoidh an cathaoir leach agus trian ar a laghad de na hionadaithe eile an ráiteas san agus cuirfidh an cathaoirleach chun an Aire é do réir an Achta so.

Rialacha bhaineann le togha an phainéil le haghaidh na gCéadstiúrthóirí bancaerachta.

6.—Féadfaidh gach ionadaidhe sé iarrthóir agus ní níos mó d'ainmniú chun iad do thogha.

7.—Is de chuarta déanfar an toghchán agus ar gach cuairt beidh sé vóta ag gach ionadaidhe ach ní fhéadfaidh níos mó ná vóta amháin do thabhairt d'aon iarrthóir áirithe ar aon chuairt áirithe.

8.—Ar an gcéad chuairt, vótálfar ar na hiarrthóirí uile agus, fé réir Rialacha 11 agus 12 de na Rialacha so, aon iarrthóir a gheobhaidh ar an gcuairt sin uimhir de vótaí is mó ná leath uimhir na n-ionadaithe bheidh i láthair beidh sé toghtha agus leigfear ar lár an sé iarrthóir (no pé uimhir féna bhun san a cheapfaidh an cathaoirleach) is lugha gheobhaidh de vótaí.

9.—Ar an dara cuairt, vótálfar ar na hiarrthóirí uile ach amháin an méid a toghadh no leigeadh ar lár ar an gcéad chuairt agus, fé réir Rialacha 11 agus 12 de na Rialacha so, aon iarrthóir a gheobhaidh ar an gcuairt sin uimhir de vótaí is mó ná leath uimhir na n-ionadaithe bheidh i láthair beidh sé toghtha agus leigfear ar lár an sé iarrthóir (no pé uimhir féna bhun san a cheapfaidh an cathaoirleach) is lugha gheobhaidh de vótaí.

10.—Déanfar an tríú cuairt agus gach cuairt ina dhiaidh ar an gcuma gcéanna.

11.—Má thárlann ar aon chuairt, toisc có-ionannas vótaí idir na hiarrthóirí is lugha gheobhaidh de vótaí, nach féidir sé dhuine (no an uimhir féna bhun san a bheidh ceaptha ag an gcathaoirleach) de na hiarrthóirí do leigean ar lár, cinnfidh an cathaoirleach cá mhéad agus cé aca de na híarrthóirí bheidh le leigean ar lár ár an gcuairt sin.

12.—Má thárlann ar aon chuairt go bhfuighidh níos mó iarrthóirí ná mar is gá do thogha uimhir de vótaí is mó ná leath uimhir na n-ionadaithe bheidh i láthair, cinnfidh an cathaoirleach cá mhéad iarrthóir, más ann, a bheidh toghtha ar an gcuairt sin.

13.—Leanfar den toghchán no go mbeidh an lán-phainéal de shé dhuine toghtha.

Rialacha bhaineann le togha an phainéil le haghaidh Stiúrthóirí bancaerachta seachas na Céad-stiúrthóirí bancaerachta.

14.—I gcás ina mbeidh painéal de thriúr le togha, beidh feidhm agus éifeacht ag na Rialacha san roimhe seo Uimh. 6 go 13 (go huile) fé is dá gcuirtí síos anso arís iad ach an uimhir “trí” do chur in ionad na huimhreach “sé” i ngach áit ina luaidhtear an uimhir dheiridh sin sna Rialacha san.

15.—I gcás ina mbeidh painéal de chuigear le togha, beidh feidhm agus éifeacht ag na Rialacha san roimhe seo Uimh. 6 go 13 (go huile) fé is dá gcuirtí síos anso arís iad ach an uimhir “cúig” do chur in ionad na huimhreach “sé” i ngach áit ina luaidhtear an uimhir dheiridh sin sna Rialacha san.

16.—I gcás ina mbeidh painéal dé sheisear le togha, beidh feidhm agus éifeacht ag na Rialacha san roimhe seo Uimh. 6 go 13 (go huile) fé is dá gcuirtí síos anso arís iad gan athrú ortha.