An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV. Oifigigh agus Seirbhisigh Udarais Chuain.) Ar Aghaidh (Caibidil II. Cumhachta agus Dualgais an Mháistir Chuain ar Chuan.)

9 1946

AN tACHT CUANTA, 1946

CUID V.

Oibriu Cuain.

Caibidil I.

Cumhachta agus Dualgais Ghinerálta Údaráis Chuain.

Dualgais ghinearálta.

47. —(1) Déanfaidh údarás cuain gach ní is cuí chun a gcuan a bhainistí, a rialú agus a oibriú agus cuirfid ar fáil ann saoráidí réasúnacha agus cóiríocht réasúnach d'árthaí, earraí agus paisnéirí.

(2) Déanfaidh údarás cuain gach ní is cuí chun na hoibreacha, na déanmhais, na droichid, an trealamh agus na saoráidí uile faoina n-urlámhas a chothabháil agus a oibriú.

(3) Féadfaidh údarás cuain pé táillí is cuí leo a éileamh i leith úsáid aon tsaoráide nó cóiríochta a bheas curtha ar fáil acu faoin alt seo do phaisnéirí.

Cuan a ghlanadh, etc.

48. —Déanfaidh údarás cuain gach ní is cuí chun a gcuan agus na bealaí chuige a ghlanadh a sciúradh, a dhoimhniú, a fheasbhsú agus a dhreideadh agus, faoi réir aon ordachán a bhéarfas an tAire, déanfaid abhar dreidte a dhiúscairt trína chur i bhfarraige nó trína dhiúscairt i pé slí eile is cuí leo.

Báid freastail, etc., a chur ar fáil.

49. —(1) Féadfaidh údarás cuain pé báid freastail, dreidirí, báid tarrthála, lictéirí, báid tarraingthe, árthaí, crainn tógála, fearais meáchain agus tomhais, crainn tochrais, uirlísí, gléasra, sásra, goireas, trealamh, áiseanna, fearais agus nithe eile is cuí leo a chur ar fáil le haghaidh nó i leith a gcuain.

(2) Féadfaidh údarás cuain pé táillí a chinnfid ó am go ham le toiliú an Aire a éileamh i leith úsáide aon ní a bheas curtha ar fáil acu faoin alt seo.

(3) I gcás údarás cuain a bheith, díreach roimh an Acht seo a rith, ag éileamh táillí a húdaraíodh le dlí i leith úsáide aon ní dá luaitear i bhfo-alt (1) den alt seo is tuigthe, chun críocha fo-ailt (2) den alt seo, na táillí sin a bheith arna gcinneadh go cuí faoin bhfo-alt sin.

(4) Féadfaidh údarás cuain aon ní a bheas curtha ar fáil acu faoin alt seo a ligean amach ar formáil, ar feadh aon tréimhse nach mó ná trí bliana, ar pé téarmaí is cuí leo.

Siúntáin, etc., a chur ar fáil.

50. —Féadfaidh údarás cuain pé siúntáin, siúntáin eadarthurais, siúntáin tarloingsithe, sadhlanna, stórtha agus déanmhais eile is cuí leo a chur ar fáil le haghaidh nó i leith a gcuain.

Trealamh múchta tóiteán a chur ar fáil.

51. —Féadfaidh údarás cuain trealamh múchta tóiteán a chur ar fáil le haghaidh nó i leith a gcuain.

Balasta a chur ar fáil.

52. —Féadfaidh údarás cuain balasta a chur ar fáil agus féadfaid pé táillí is cuí leo a éileamh ina leith.

Lictéirí, peirí, etc.

53. —(1) Féadfaidh údarás cuain, as a gcomhairle féin, ceadúnas a thabhairt do dhuine is únaer ar lictéir, bád peire, nó bád beag eile, a bheartós an t-únaer sin a úsáid nó bheith ag iomlucht léi ar formáil go gnáthach i gcuan an údaráis chuain, á údarú í úsáid nó bheith ag iomlucht léi ar formáil amhlaidh.

(2) Féadfaidh údarás cuain pé táille is réasúnach leo a éileamh i leith ceadúnais faoin alt seo agus féadfaidh, tráth ar bith, an ceadúnas a chúlghairm.

(3) I gcás lictéir, bád peire nó bád beag eile a bheith á húsáid nó iomlucht a bheith á dhéanamh léi ar formáil go gnáthach i gcuan agus gan ceadúnas faoin alt seo a bheith i bhfeidhm de thuras na huaire ina leith, beidh a húnaer ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó ná cúig puint a chur air.

(4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (3) den alt seo maidir le peire a hoibrítear faoi reacht, cairt nó ceart rúraidh.

Stórasú.

54. —Féadfaidh údarás cuain a ghabháil orthu féin earraí a stórasú agus féadfaid gníomhú mar choimeádaithe stórais agus chun na gcríocha sin féadfaid stórais, stórtha, siúntáin agus déanmhais eile, agus aon trealamh, fearais, sásra agus áiseanna a bheas oiriúnach dóibh sin, a chur ar fáil.

Leithreasú aontoisce ar chuid de chuan

55. —(1) Féadfaidh údarás cuain aon chuid dá gcuan (ar a n-áirítear, go sonrach, aon cheann nó cinn acu seo a leanas nó aon chuid den chéanna, is é sin le rá, aon duga, piara, céibh, caladh, lamairne, fánán bád, oibreacha, gléasra nó trealamh) a leithreasú chun aon-úsáide aon duine nó aon trádála nó aon aicme árthach agus féadfaid aon leithreasú den tsórt sin a dhéanamh in aisce nó i gcomaoin pé táillí a íoc leo is dóigh leo is réasúnach.

(2) Má bhíonn aon chuid de chuan arna leithreasú, faoin alt seo nó ar shlí eile, ag an údarás cuain don chuan chun aon-úsáide aon duine nó aon trádála nó aon aicme árthach, féadfaidh duine ar bith ar cúis mhíshásaimh leis an leithreasu a iarraidh ar an Aire ordú a thabhairt an leithreasú a fhorceannadh agus féadfaidh an tAire, más cuí leis, tar éis é do bhreithniú an iarratais sin agus tosca an leithreasuithe, ordú a thabhairt an leithreasú a fhorceannadh.

(3) Aon uair a ordós an tAire go bhforceannfar leithreasú a bheas déanta ag údarás cuain ar chuid dá gcuan chun aonúsáide aon duine nó aon trádála nó aon aicme árthach, déanfaidh an t-údarás cuain an leithreasú a fhorceannadh láithreach,

Duganna a dhíoscadh agus leibhéal an uisce iontu a isliú.

56. —(1) Faoi réir iad do thabhairt fógra do réir an alt seo go bhfuil ar intinn acu sin a dhéanamh, féadfaidh údarás cuain tráth ar bith aon duga faoina n-urlámhas a dhíoscadh nó leibhéal an uisce ann a ísliú.

(2) Trí lá glan ar a laghad sar a ndéanfaidh údarás cuain aon duga a dhíoscadh nó leibhéal an uisce ann a ísliú, cuirfid fógra go bhfuil ar intinn acu sin a dhéanamh ar taispeáint in áit sofheisce i ngach áit acu seo a leanas, is é sin le rá, príomh-oifig an údaráis chuain agus cuan an údaráis chuain.

Bacainní a chur as an tslí.

57. —(1) Féadfaidh údarás cuain aon bhacainn laistigh de theoranta a gcuain a chur as an tslí.

(2) Na costais faoina raghaidh údarás cuain maidir le bacainn a chur as an tslí faoin alt seo, a mhéid ná beidh na costais sin arna n-aisghabháil faoi fho-alt (3) den alt seo, beidh ar únaer na bacainne nó, más rogha leis an údarás cuain, ar aon tsean-únaer ar an gcéanna, iad a íoc leis an údarás cuain.

(3) Aon earra is bacainn a chuir údarás cuain as an tslí faoin alt seo nó is cuid de bhacainn den tsórt sin, féadfaidh an t-údarás cuain í a dhíol faoi réir na bhforál seo a leanas:

(a) ní díolfar an earra chun a húsáidte sa Stát má bhíonn aon toirmeasc nó srian ar allmhuiriú i bhfeidhm ina leith nó má bhíonn an praghas a gheofaí uirthi níos lú ná méid aon dleachta custam nó máil is iníoctha i leith na hearra;

(b) i gcás an earra a dhíol chun a húsáidte sa Stát, úsaidfidh an t-údarás cuain toradh an díolacháin—

(i) sa chéad áit, chun aon dleachta den tsórt sin adúradh a íoc, agus

(ii) sa dara háit, chun na gcostas a íoc faoina ndeachthas—

(I) maidir leis an díolachán,

(II) maidir leis an mbacainn a chur as an tslí, agus

(III) más cuid de bhacainn an earra, maidir le haon díol nó díthiú ar aon chuid eile den bhacainn,

agus íocfaid an t-iarmhéid (más ann) le húnaer na bacainne ar é dá éileamh;

(c) i gcás an earra a dhíol chun críche seachas chun a húsáidte sa Stát, úsáidfidh an t-údarás cuain toradh an díolacháin chun aon rátaí agus costais mar adúradh a íoc, agus íocfaid an t-iarmhéid (más ann) le húnaer na bacainne ar é dá éileamh;

(d) na costais faoina raghaidh an t-údarás cuain maidir leis an díolachán, sa mhéid ná beidh na costais sin arna n-aisghabháil faoin bhfo-alt seo, beidh ar únaer na bacainne nó, más rogha leis an údarás cuain, ar aon tsean-únaer ar an gcéanna, iad a íoc leis an údarás cuain.

(4) Más dóigh leis an údarás cuain nach maith an chomhairle earra a thairiscint chun a díolta faoi fho-alt (3) den alt seo nó mura féidir, ag féachaint do mhír (a) den fho-alt sin, an earra a dhíol, féadfaidh an t-údarás cuain an earra a dhíthiú ach, i gcás aon dleachta custam nó máil a bheith iníoctha uirthi nó aon toirmeasc nó srian ar allmhuiriú a bheith i bhfeidhm maidir léi, go dtoileoidh na Coimisinéirí Ioncaim leis sin agus go gcomhlíonfar aon choinníollacha a fhorchuirfid.

(5) Má díthítear earra faoi fho-alt (4) den alt-seo, ansin, na costais faoina ndeachthas maidir lena díthiú, a mhéid ná beidh na costais sin arna n-aisghabháil faoi fho-alt (3) den alt seo, beidh ar únaer na bacainne nó, más rogha leis an údarás cuain, ar aon tsean-únaer ar an gcéanna, iad a íoc leis an údarás cuain.

(6) Aon tsuim is iníoctha le húdarás cuain faoin alt seo féadfar, cheal a híoctha, í a aisghabháil nar fhiach ghnáth-chonartha in aon chúirt dlínse inniúla.

(7) San alt seo—

ciallaíonn an focal “bacainn” aon bhacainn is—

(a) árthach atá leagtha suas mar gheall ar í a bheith neamhchumasach chun seirbhís farraige,

(b) árthach raiceálta nó árthach tréigthe,

(c) snámhán adhmaid,

(d) earra ar bith eile ach amháin aerárthach,

ciallaíonn an focal “sean-únaer” maidir le bacainn, sean-únaer ar an mbacainn ar féidir a chruthú ina thaobh gurbh é tráth a scair sé lena leas inti, nó d'aistrigh sé a leas inti, ná, i gcás árthaigh, tar éis an t-árthach a bheith leagtha suas nó raiceálta nó tréigthe nó, i gcás bacainne ar bith eile, tar éis é a bheith faighte amach go raibh sí laistigh de theoranta an chuain iomchuí.

Baoithe, etc.

58. —(1) Suífidh agus cothabhálfaidh údarás cuain baoithe agus soilse de pé saghsanna, agus ag pé pointí, a ordós an t-údarás ginearálta tithe solais ó am go ham maidir lena gcuan.

(2) Suífidh agus cothabhálfaidh údarás cuain baoithe sábhála agus línte de pé saghsanna, agus ag pé pointí, a ordós an tAire ó am go ham maidir lena gcuan.

(3) Má cheanglann an tAire orthu é, cuirfidh údarás cuain ar fáil agus cothabhálfaid, i pé áiteanna agus i pé slí a ordós an tAire, ionstraimí, a bheas déanta do réir sonraíocht arna gceadú ag an Aire, chun tomhais agus suntais a thógaint ar thaoideacha.

(4) Tógfaidh údarás cuain pé tomhais agus suntais le hionstraimí a chuirfid ar fáil faoi fho-alt (3) den alt seo, agus pé suntais eile ar thaoideacha, a ordós an tAire, agus bhéarfaid tuairisceáin ar na tomhais agus na suntais sin i pé foirm agus i pé slí agus pé trátha a ordós an tAire.

(5) Má cheanglann an tAire orthu é, cuirfidh údarás cuain ar fáil agus cothabhálfaid, i pé áiteanna agus i pé slí a ordós an tAire, ionstraimí, a bheas déanta do réir sonraíocht arna gceadú ag an Aire, chun tomhais agus suntais mheteoraíochta a thógaint.

(6) Tógfaidh údarás cuain pé tomhais agus suntais le hionstraimí a chuirfid ar fáil faoi fho-alt (5) den alt seo, agus pé suntais mheteoraíochta eile, a ordós an tAire, agus bhéarfaid tuairisceáin ar na tomhais agus na suntais sin i pé foirm agus i pé slí agus pé trátha a ordós an tAire.

(7) Má cheanglann an tAire orthu é, cuirfidh údarás cuain ar fáil agus cothabhálfaid agus oibreoid, i pé áit nó áiteanna agus i pé slí a ordós an tAire, trealamh, a bheas déanta do réir sonraíocht arna gceadú ag an Aire, chun rabhaidh ghála agus comharthaí agus fógraí eile aimsire a thaispeáint, agus déanfaid tuairisceáin maidir le taispeáint na gcomharthaí agus na bhfógraí sin a thabhairt i pé foirm agus i pé slí agus pé trátha a ordós an tAire.

Cóiríocht d'oifigigh chustam

59. —(1) Cuirfidh údarás cuain ar fáil agus cothabhálfaid pé cóiríocht (lena n-áirítear troscán agus riachtanais di sin). agus pé fearais meáchain agus tomhais a theastós ó am go ham i leith a gcuain ó na Coimisinéirí Ioncaim le haghaidh úsáide oifigeach custam agus máil, agus coimeádfaid gach cóiríocht den tsórt sin soilsithe, téite agus glanta mar is cuí.

(2) Ní dhéanfaidh údarás cuain aon éileamh i leith aon ní a cuirfear ar fáil nó a déanfar i gcomhlíonadh fo-ailt (1) den alt seo.

Fo dhlithe

60. —(1) Féadfaidh údarás cuain fo-dhlithe a dhéanamh chun a gcuan a dhea-stiúradh agus a dhea-rialú.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fo-ailt (1) den alt seo, féadfaidh údarás cuain fo-dhlithe a dhéanamh i leith a gcuain chun gach críche nó aon chríche dá luaitear sa Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo.

(3) Féadfaidh an tAire a cheangal ar údarás cuain fo-dhlithe a dhéanamh i leith a gcuain chun aon chríche sonraithe a n-údaraítear dóibh fo-dhlithe a dhéanamh chuici agus déanfaid do réir an cheanglais sin.

(4) Aon fho-dhlí a dhéanfas údarás cuain faoin alt seo, cuirfear faoi bhráid an Aire é chun a cheaduithe.

(5) Aon uair a dhéanfas údarás cuain fo-dhlí a chur faoi bhráid an Aire chun a cheaduithe, beidh éifeacht ag na forála seo a leanas:—

(a) déanfaidh an t-údarás cuain, a luaithe is caothúil tar éis an fo-dhlí a chur faoi bhráid an Aire, fógra á rá gur cuireadh faoina bhráid é a fhoilsiú uair amháin ar a laghad gach seachtain de dhá sheachtain as a chéile i dtrí nuachtáin (ar nuachtán laethúil maidne ceann amháin ar a laghad díobh) a léitear sa líomatáiste i gcomharsanacht a gcuain;

(b) luafar sa bhfógra na críocha ar chucu a rinneadh an fodhlí agus cuirfear in iúl ann go bhfuil cóip den fho-dhlí ar fáil chun a hiniúchta ag an bpobal i bpríomh-oifig an údaráis chuain agus go bhféadfaidh duine ar bith agóideacha i gcoinne ceadú an fho-dhlí a chur faoi bhráid an Aire tráth ar bith i rith na tréimhse de sheasca lá dar tosach dáta céad-fhoilsithe an fhógra;

(c) déanfaidh an t-údarás cuain, ar feadh na tréimhse sin de sheasca lá, cóip den fho-dhlí a choimeád ar fáil chun a hiniúchta ag an bpobal i rith gnáth-uaireanna oifige i bpríomh-oifig an údaráis chuain;

(d) duine ar bith a bheas ag cur i gcoinne ceadú an fho-dhlí féadfaidh sé a agóideacha a chur faoi bhráid an Aire i scríbhinn tráth ar bith i rith na tréimhse sin de sheasca lá;

(e) déanfaidh an tAire, do réir mar a mheasfaidh is cuí, ní acu seo a leanas, eadhon, diúltóidh sé an fo-dhlí a cheadú nó ceadóidh é gan modhnuithe nó déanfaidh pé modhnuithe ann is cuí leis agus ceadóidh an fo-dhlí arna mhodhnú amhlaidh ach, má cheadaíonn sé an fo-dhlí (fara modhnú nó gan modhnú), ní cheadóidh amhlaidh é go dtí deireadh na tréimhse sin de sheasca lá agus breithneoidh sé gach agóid a cuirfear faoina bhráid i rith na tréimhse sin i gcoinne ceadú an fho-dhlí;

(f) má cheadaíonn an tAire an fo-dhlí, tiocfaidh an fo-dhlí, arna cheadú amhlaidh, i bhfeidhm láithreach.

(6) Ní cheadóidh an tAire fo-dhlí arna dhéanamh faoin alt seo chun críche a luaitear i mír 4, 5 nó 28 den Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo ach amháin tar éis dul i gcomhairle leis na Coimisinéirí Ioncaim.

(7) Déanfar cóip de na fo-dhlithe a bheas i bhfeidhm de thuras na huaire faoin alt seo i leith cuain a choimeád ar taispeáint in áit sofheisce i ngach ceann de na háiteanna seo a leanas, is é sin le rá, an cuan agus príomh-oifig an údaráis chuain don chuan.

(8) Coimeádfaidh údarás cuain ag a bpríomh-oifig cóipeanna chun a ndíolta, ar phraghas nach mó ná sé pigne, de na fo-dhlithe a bheas i bhfeidhm de thuras na huaire faoin alt seo i leith a gcuain.

(9) Aon doiciméid a airbheartós a bheith ina cóip d'fho-dhlithe arna ndéanámh faoin alt seo agus a mbeidh formhuinithe uirthi deimhniú a airbheartós a bheith sínithe ag oifigeach don údarás cuain a rinne na fo-dhlithe sin á rá gur cóip dhílis de na fo-dhlithe an doiciméid agus go raibh na fo-dhlithe i bhfeidhm ar dháta sonraithe, beidh sí, gan cruthúnas ar shíniú an oifigigh sin ná gurbh é an t-oifigeach sin é iarbhír, ina fianaise (go dtí go gcruthaítear a mhalairt) i ngach cúirt agus i ngach imeacht dlí ar na fodhlithe agus ar iad a bheith i bhfeidhm ar an dáta sin.

(10) Aon fho-dhlí a bhí, díreach roimh an Acht seo a rith, i bhfeidhm i leith cuain, is tuigthe, ar an Acht seo a rith agus dá éis sin, é a bheith arna dhéanamh agus é a bheith i bhfeidhm i leith an chuain sin (agus beidh sé inleasuithe nó inchúlghairmthe dá réir sin) faoin alt seo.

(11) Beidh de dhualgas ar údarás cuain, laistigh de cheithre bliana tar éis an tAcht seo a rith nó de pé tréimhse is sia ná sin a lamhálfas an tAire, gach fo-dhlí a chúlghairm a coimeádtar i bhfeidhm i leith a gcuain trí fho-alt (10) den alt seo agus fodhlithe nua iomlána a dhéanamh faoin alt seo.

(12) Duine ar bith a shárós fo-dhlí a bheas i bhfeidhm faoin alt seo, beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann ar an slí achomair, dlífear fíneáil nach mó ná deich bpuint a chur air nó, má dhéanann an fo-dhlí sin a fhoráil, suim is lú ná sin.

(13) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo difir d'oblagáid údaráis chuain chun fo-dhlithe a dhéanamh faoi na Petroleum Acts, 1871 to 1881, ná ní bheidh feidhm aige maidir le haon fho-dhlithe arna ndéanamh faoi na hAchta sin.

Comhaontuithe idir údaráis chuain agus gnóthais iompair.

61. —Féadfaidh údarás cuain, le toiliú an Aire, pé comhaontuithe a dhéanamh agus a chur i ngníomh is dóigh leo ó am go ham is gá nó is inmhianuithe le haon ghnóthas iompair maidir le trácht idir a gcuan agus an córas iompair a bheas á oibriú ag an ngnóthas sin.

Coinníollacha oibrithe ócáideacha a fheabhsú.

62. —Féadfaidh údarás cuain, go haonarach nó i gcomhar le haon chomhlucht nó comhluchta eile, pé nithe a dhéanamh is cuí leo chun coinníollacha fostaíochta oibrithe ócáideacha ag a gcuan a fheabhsú agus, go sonrach, féadfaid córas a bhunú chun na hoibrithe sin a chlárú agus chun gan fostaíocht a thabhairt ach d'oibrithe cláraithe, ach ní fheidhmeoidh an t-údarás cuain aon chumhacht dá gcuid faoin alt seo má bhíonn aon chóras den tsórt sin bunaithe ag na hoibrithe sin agus a bhfostóirí iad féin.