An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. Ceadunais agus Ceada Ceantala.) Ar Aghaidh (CUID IV. Earlaisi.)

10 1947

AN tACHT UM CHEANTÁLAITHE AGUS GNÍOMHAIRÍ TITHE, 1947

CUID III.

Deimhnithe Cailiuchain chun ceadunas Ceantalai no Ceadunas Gniomhaire Thithe a Shealbhu.

Deimhniú cáiliúcháin a iarraidh.

11. —(1) Duine a bheas ar intinn deimhniú cáiliúcháin a iarraidh i leith gnótha áirithe—

(a) bhéarfaidh sé go bhfoilseofar, ocht lá fichead ar a laghad sar a ndéana sé an t-iarratas a bheas sé ar intinn a dhéanamh, i nuachtán a léitear sa cheantar cúirte dúiche a mbeidh beartaithe aige a phríomh-áit ghnótha sa Stát a bheith aige ann, fógra go bhfuil sé ar intinn an t-iarratas a dhéanamh,

(b) déanfaidh sé fógra ocht lá fichead ar a laghad, á rá go bhfuil sé ar intinn an t-iarratas a dhéanamh, a thabhairt i scríbhinn don Cheannphort Gharda Shíochána ar ina cheantar a bheas beartaithe aige a phríomh-áit ghnótha sa Stát a bheith aige.

(2) Sonrófar i bhfógra faoi fho-alt (1) den alt seo—

(a) ainm an iarratasóra agus, más comhlucht neamh-chorpraithe an t-iarratasóir, ainmneacha a chomhaltaí,

(b) an t-ainm a mbeidh beartaithe ag an iarratasóir gnó a dhéanamh faoi agus an seoladh a mbeidh beartaithe aige a phríomh-áit ghnótha sa Stát a bheith aige ann,

(c) an t-am agus an áit a mbeidh beartaithe aige an t-iarratas a dhéanamh.

(3) Gach iarratas ar dheimhniú cáiliúcháin i leith gnótha áirithe déanfar é chun breithimh dhúiche ag a mbeidh dlínse—

(i) más san aon cheantar cúirte dúiche amháin a bheas beartaithe ag an iarratasóir an gnó a sheoladh—sa cheantar cúirte dúiche sin,

(ii) má bhíonn beartaithe ag an iarratasóir an gnó a sheoladh i níos mó ná aon cheantar cúirte dúiche amháin—sa cheantar cúirte dúiche a mbeidh beartaithe aige a phríomh-áit ghnótha a bheith aige ann.

(4) Ar iarratas ar dheimhniú cáiliúcháin a bheith á éisteacht féadfaidh aon chomhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná Cigire, agus aon duine a measfaidh an breitheamh dúiche a bheas ag éisteacht an iarratais leas a bheith aige ann, láithriú agus éisteacht a fháil maidir leis an iarratas agus féadfaidh fianaise a thabhairt ar aird mar thaca leis na cúis-aithristí a chuirfeas sé faoi bhráid na Cúirte.

(5) Ní thabharfaidh an Chúirt aird ar agóid in aghaidh iarratais ar dheimhniú cáiliúcháin mura mbeidh an té a bheas ar intinn an agóid a dhéanamh tar éis fógra i scríbhinn, ina mbeidh forais a agóide, a thabhairt, seacht lá ar a laghad roimh an iarratas a éisteacht, don iarratasóir agus don chléireach cúirte dúiche.

Deimhnithe cáiliúcháin a dheonadh.

12. —(1) Aon uair a déanfar iarratas go cuí chun breithimh dhúiche ag iarraidh deimhniú cáiliúcháin chun gnó ceantálaí a sheoladh nó ag iarraidh deimhniú cáiliúcháin chun gnó gníomhaire thithe a sheoladh, déanfaidh an breitheamh, faoi réir ailt 13 den Acht seo, an deimhniú a dheonadh don iarratasóir.

(2) Sonrófar i ndeimhniú cáiliúcháin an t-ainm a mbeidh ceadúnaithe don tsealbhóir gnó a sheoladh faoi.

Forais chun deimhniú cáiliúcháin a dhiúltú.

13. —Féadfar diúltú d'iarratas ar dheimhniú cáiliúcháin ar aon fhoras acu seo a leanas:—

(a) nach duine cuí oiriúnach an t-iarratasóir chun deimhniú a bheith aige,

(b) gur féimhí neamhurscaoilte nó féichiúnaí comhshocraitheach an t-iarratasóir,

(c) go bhfuil an t-iarratasóir faoi bhun bliana is fiche d'aois,

(d) go bhfuil an t-iarratasóir dícháilithe faoi alt 18 den Acht seo chun ceadúnas ceantálaí nó ceadúnas gníomhaire thithe a bheith aige,

(e) gur fionraíodh nó gur cealaíodh faoi alt 18 den Acht seo ceadúnas ceantálaí nó ceadúnas gníomhaire thithe a bhí roimhe sin ag an iarratasóir,

(f) gur duine a bhféadfaí diúltú faoin alt seo dá iarratas, dá n-iarradh sé féin deimhniú cáiliúcháin, pearsa atá freagarthach nó a mbeidh beartaithe é a bheith freagar thach i mbainistí ghnótha an iarratasóra agus fós, i gcás comhluchta neamh-chorpraithe, gur pearsa den tsórt sin aon chomhalta áirithe den chomhlucht.