An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Cain Ioncaim.) Ar Aghaidh (CUID III. Cain Bhrabus Corparaide.)

15 1947

AN tACHT AIRGEADAIS, 1947

CUID II.

Custaim agus Mal.

Na dleachta sa Chéad Sceideal a fhorchur.

5. —(1) Muirearófar, toibheofar agus íocfar ar gach earra dá luaitear sa dara colún den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo agus a hallmhuireofar an 8ú lá de Bhealtaine, 1947, nó dá éis sin, dleacht chustam do réir an ráta a luaitear sa tríú colún den Chéad Sceideal sin os coinne lua na hearra sa dara colún sin.

(2) I gcás ina bhfuil céatadán luaite sa tríú colún den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo os coinne lua aon earra sa dara colún den Chéad Sceideal sin, léireofar sin mar ní a chiallaíos ráta dleachta is comhionann leis an gcéatadán sin de luach na hearra sin.

(3) I ngach áit ina bhfuil sé ráite, gan coinníoll, sa cheathrú colún den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo go mbaineann forála ailt 8 den Finance Act, 1919, le dleacht a luaitear sa Chéad Sceideal sin, bainfidh forála an ailt sin 8 leis an dleacht sin ach an abairt “the area of application of the Acts of the Oireachtas” a chur in ionad na habairte “Great Britain and Ireland” agus amhail is dá mbeadh na hearraí is inchurtha faoin dleacht sin luaite sa Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht sin sa liost d'earraí a gcuirtear dhá dtrian den lán-ráta i mbaint leo mar ráta fábhair.

(4) Gach áit ina bhfuil sé ráite sa cheathrú colún den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo go mbaineann an fhoráil cheadúnúcháin le dleacht áirithe a luaitear sa Chéad Sceideal sin, beidh feidhm agus éifeacht ag an bhforáil seo a leanas maidir leis an dleacht sin, is é sin le rá:—aon uair is dóigh leis an Aire Airgeadais, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Tionscail agus Tráchtála, gur ceart sin a dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, faoi réir comhlíonadh pé coinníoll is oiriúnach leo a fhorchur, aon earraí is inchurtha faoin dleacht sin a allmhuiriú gan an dleacht sin a íoc orthu nó, i gcás aon earraí den tsórt sin a bheas allmhuirithe cheana féin, a seachadadh a ghlacadh gan an dleacht sin a íoc orthu, agus sin, do réir mar is cuí leis na Coimisinéirí Ioncaim, gan teora maidir le ham ná le méid nó maidir le ceachtar acu nó laistigh de thréimhse shonraithe nó i gcainníocht shonraithe, ach i slí ná beidh aon cheadúnas den tsórt sin saor ó fhorála ailt 15 den Acht Airgeadais (Comhaontú leis an Ríocht Aontaithe), 1938 (Uimh. 12 de 1938) .

(5) Na forála atá leagtha amach sa cheathrú colún den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo ag aon uimhir thagartha sa Chéad Sceideal sin, beidh éifeacht acu, faoi réir forál fo-alt (3) agus (4) den alt seo, maidir leis an dleacht a luaitear ag an uimhir thagartha sin.

Na rátaí dleachta ar thobac a athrú.

6. —(1) Déanfar, amhail ar an 8ú lá de Bhealtaine, 1947, agus uaidh sin amach, an dleacht chustam ar thobac a forchuirtear le halt 20 den Acht Airgeadais, 1932 (Uimh. 20 de 1932) , a mhuirearú, a thobhach, agus a íoc do réir na rátaí uile agus faoi seach a sonraítear i gCuid I den Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo in ionad na rátaí ar dá réir atá an dleacht sin inmhuirir anois de bhuaidh ailt 12 den Acht Airgeadais, 1941 (Uimh. 14 de 1941) .

(2) Déanfar, amhail ar an 8ú lá de Bhealtaine, 1947, agus uaidh sin amach, an dleacht mháil ar thobac a forchuirtear le halt 19 den Acht Airgeadais, 1934 (Uimh. 31 de 1934) , a mhuirearú, a thobhach, agus a íoc do réir na rátaí uile agus faoi seach a sonraítear i gCuid II den Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo in ionad na rátaí ar dá réir atá an dleacht sin inmhuirir anois de bhuaidh ailt 12 den Acht Airgeadais, 1941 (Uimh. 14 de 1941) .

(3) Beidh feidhm ag fo-ailt (3) go (5) den alt sin 19 den Acht Airgeadais, 1934, maidir le tobac is inchurtha faoin dleacht mháil a forchuirtear le fo-alt (1) den alt sin do réir ráta a sonraítear i gCuid II den Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo, agus chun críche na feidhme sin déanfar tagairtí sna fo-ailt sin (3) go (5) den alt sin 19 do Chuid I den Séú Sceideal a ghabhas leis an Acht Airgeadais, 1934, adúradh, a léiriú, agus beidh éifeacht acu, mar thagairtí do Chuid II den Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo.

(4) An lacáiste ar thobac cruaidh-fháiscthe a luaitear i bho-alt (2) d'alt 17 den Acht Airgeadais, 1940 ( Uimh. 14 de 1940 ), is lacáiste do réir dhá scilling agus ocht bpingne an punt a bheas ann maidir le haon tobac den tsórt sin a dhéanfas aon mhonaróir ceadúnaithe, an 8ú lá de Bhealtaine, 1947, nó dá éis, a dhíol agus a chur amach chun é á úsáid sa Stát.

Achta Airgeadais áirithe a leasú.

7. —(1) Déanfar gach Acht a luaitear ag ceann Coda den Tríú Sceideal a ghabhas leis an Acht seo a leasú mar leanas, is é sin le rá, déanfar gach alt, sceideal, nó uimhir thagartha den Acht sin, nó ann, a luaitear sa dara colún den Chuid sin den Tríú Sceideal sin a leasú sa tslí a luaitear sa tríú colún den Chuid sin den Tríú Sceideal sin os coinne lua an ailt, an sceidil nó na huimhreach tagartha sin (do réir mar atá) sa dara colún sin.

(2) Gach leasú a luaitear sa tríú colún de Chuid den Tríú Sceideal a ghabhas leis an Acht seo, beidh éifeacht aige amhail ar an dáta agus ón dáta a sonraítear sa chúigiú colún den Chuid sin den Tríú Sceideal sin os coinne lua an leasuithe sin sa tríú colún sin.

(3) Na sonraí a luaitear sa cheathrú colún den Tríú Sceideal a ghabhas leis an Acht seo is chuige amháin a cuireadh sa Tríú Sceideal sin iad chun go mb' usaide na dleachta faoi seach a aithint a ndéanann na leasuithe uile agus faoi seach a luaitear sa Tríú Sceideal sin difir dóibh, agus dá réir sin ní dhéanfaidh aon ní sa cheathrú colún sin difir do léiriú an ailt seo nó an Tríú-Sceidil sin ná ní oibreoidh sé chun réim nó éifeacht aon leasuithe dá luaitear sa Tríú Sceideal sin a leathnú, a theorannú, ná á rialú.

Dleachta custam áirithe a fhorceannadh.

8. —(1) Ní déanfar an dleacht a luaitear sa tríú colún den Cheathrú Sceideal a ghabhas leis an Acht seo ag aon uimhir thagartha sa Cheathrú Sceideal sin agus a forchuirtear leis na hachtacháin a luaitear sa Dara colún den Cheathrú Sceideal sin ag an uimhir thagartha sin a mhuirearú ná a thobhach ar aon earraí a hallmhuireofar ar an dáta nó i ndiaidh an dáta a sonraítear sa chúigiú colún den Cheathrú Sceideal sin ag an uimhir thagartha sin.

(2) Na sonraí a luaitear sa cheathrú colún den Cheathrú Sceideal a ghabhas leis an Acht seo is chuige amháin a cuireadh sa Cheathrú Sceideal sin iad chun go mb' usaide na dleachta uile agus faoi seach a luaitear sa tríú colún den Cheathrú Sceideal sin a aithint, agus dá réir sin ní dhéanfaidh aon ní sa cheathrú colún sin difir do léiriú, ná teorannú ná rialú ar oibriú, an ailt seo agus an dara agus an tríú colúin den Cheathrú Sceideal sin.

Ceadúnais chun allmhuiriú a dhéanamh gan dleachta custam a íoc.

9. —Más rud é, de bhuaidh forála in aon reacht nó ordú reachtúil (a ritheadh nó a rinneadh roimh an Acht seo a rith), go bhféadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, trí cheadúnas, a údarú do dhuine earraí is inchurtha faoin dleacht lena mbaineann na fhoráil sin a allmhuiriú gan an dleacht sin a íoc, nó ar an dleacht sin a íoc do réir ráta is lú ná an ráta is inmhuirir de ghnáth, déanfar, in aon chás ina mbeidh na hearraí sin allmhuirithe cheana féin, an tagairt sa bhforáil sin d'allmhuiriú na n-earraí sin a léiriú mar thagairt do sheachadadh a ghlacadh ar na hearraí sin.

An dleacht a shiamsa leasú.

10. —(1) Ar an 15ú lá de Lúnasa, 1947, agus dá éis sin, beidh éifeacht ag fo-alt (5) d'alt 25 den Acht Airgeadais, 1932 (Uimh. 20 de 1932), amhail is dá ndéantaí na rátaí seo a leanas a chur in ionad na rátaí a sonraítear sa bhfo-alt sin (5) is é sin le rá:—

Ráta na Dleachta

Má bhíonn an íocaíocht as dul isteach, gan an dleacht a áireamh,

s.

d.

s.

d.

s.

d.

níos mó ná

0

4

gan bheith níos mó ná

0

...

...

0

,,

0

,,      ,,      ,,    

0

6

...

...

0

2

,,

0

6

,,      ,,      ,,    

0

8

...

...

0

3

,,

0

8

,,      ,,      ,,    

0

11½

...

...

0

,,

0

11½

,,      ,,      ,,    

1

...

...

0

,,

1

,,      ,,      ,,    

1

9

...

...

0

9

,,

1

9

,,      ,,      ,,    

2

...

...

1

,,

2

,,      ,,      ,,    

3

0

...

...

1

6

,,

3

0

,,      ,,      ,,    

4

0

...

...

2

0

,,

4

0

...      ...      ...

...

...

...

2

0 ar an

gcéad 4s. agus 2s. ar gach 4s. nó cuid de 4s. sa bhreis.

(2) Ar an 15ú lá de Lúnasa, 1947, agus dá éis sin, beidh éifeacht ag fo-alt (2) d'alt 11 den Acht Airgeadais, 1936 (Uimh. 31 de 1936) , amhail is dá ndéantaí na rátaí seo a leanas a chur in ionad na rátaí a sonraítear sa bhfo-alt sin (2), is é sin le rá:—

Ráta na Dleachta

Má bhíonn an íocaíocht as dul isteach, gan an dleacht a áireamh,

s.

d.

s.

d.

s.

d.

níos mó ná

0

4

gan bheith níos mó ná

0

...

...

0

,,

0

,,      ,,      ,,    

0

6

...

...

0

2

,,

0

6

,,      ,,      ,,    

0

7

...

...

0

3

,,

0

7

,,      ,,      ,,    

0

8

...

...

0

4

,,

0

8

,,      ,,      ,,    

0

10

...

...

0

5

,,

0

10

,,      ,,      ,,    

1

...

...

0

,,

1

,,      ,,      ,,    

1

4

...

...

0

10

,,

1

4

,,      ,,      ,,    

1

6

...

...

1

0

,,

1

6

,,      ,,      ,,    

1

9

...

...

1

3

,,

1

9

,,      ,,      ,,    

2

0

...

...

1

6

,,

2

0

,,      ,,      ,,    

2

10½

...

...

2

,,

2

10½

,,      ,,      ,,    

4

0

...

...

3

0

,,

4

0

...    ...    ...

...

...

...

3

0 ar an

gcéad 4s. agus 3s. ar gach 4s. nó cuid de 4s. sa bhreis.

(3) Beidh éifeacht ag mír (c) d'fho-alt (3) d'alt 11 den Acht Airgeadais, 1936 (Uimh. 31 de 1936) , maidir le dleacht shiamsa (do réir bhrí an ailt sin 11) a híocfar ar íocaíochta, a déanfar an 15ú lá de Lúnasa, 1947, nó dá éis sin, as dul isteach go dtí siamsa in aon amharclainn den tsórt a luaitear sa bhfo-alt sin (3), amhail is dá ndéantaí na focail “tríocha faoin gcéad den diúité sin” a chur in ionad na bhfocal “leath an diúité sin”.

Dleacht ar cheadúnais cheantálaithe.

11. —Muirearófar, toibheofar, agus íocfar dleacht mháil deich bpunt ar gach ceadúnas ceantálaí a deonfar faoi alt 8 den Acht um Cheantálaithe agus Gníomhairí Tithe, 1947 ( Uimh. 10 de 1947 ).

Dleacht ar cheada ceantála.

12. —Muirearófar, toibheofar, agus íocfar dleacht mháil deich bpunt ar gach cead ceantála a deonfar faoi alt 9 den Acht um Cheantálaithe agus Gníomhairí Tithe, 1947 ( Uimh. 10 de 1947 ).

Dleacht ar choadúnais ghníomhairí tithe.

13. —Muirearófar, toibheofar, agus íocfar dleacht mháil dhá phunt ar gach cead gníomhaire thithe a deonfar faoi alt 10 den Acht um Cheantálaithe agus Gníomhairí Tithe, 1947 ( Uimh. 10 de 1947 ).