An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN TRIU SCEIDEAL. An Ráta nó an Méid Sochair.) Ar Aghaidh (AN CUIGIU SCEIDEAL. Achtacháin a hAthghairmtear.)

11 1952

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1952

AN CEATHRU SCEIDEAL.

Coinníollacha Ranníoca.

Ailt 14 .

1. Sochar míchumais nó sochar dífhostaíochta.

Is iad na coinníollacha ranníoca i gcás sochair mhíchumais nó sochair dífhostaíochta:—

(a) go mbeidh ar a laghad fiche agus sé ranníoc fostaíochta íoctha i leith an éilitheora in aghaidh na tréimhse ó theacht faoi árachas don éilitheoir go dtí an lá a bhfuil an sochar á éileamh ina aghaidh, agus

(b) go mbeidh ar a laghad caoga ranníoc fostaíochta íoctha nó creidiúnaithe i leith an éilitheora in aghaidh na bliana ranníoca iomláine deiridh roimh thosach na bliana sochair ina bhfuil an lá a bhfuil an sochar á éileamh ina aghaidh,

ach, maidir le sochar dífhostaíochta, déanfar ranníoca fostaíochta, faoi mhír (3) den Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo, a híocadh i leith an éilitheora, d'fhágaint as an áireamh nuair a beifear á chinneadh, chun críocha gach coinníoll acu sin roimhe seo, cad é an méid ranníoc fostaíochta a híocadh i leith an éilitheora.

2. Sochar Pósta.

Is iad na coinníollacha ranníoca i gcás sochair phósta—

(a) go mbeidh ar a laghad céad caoga agus sé ranníoc fostaíochta íoctha i leith an éilitheora in aghaidh na tréimhse a thosnaigh ar í a theacht faoi árachas agus á chríochnaigh díreach roimh dháta a pósta, agus

(b) go mbeidh ar a laghad caoga ranníoc fostaíochta íoctha nó creidiúnaithe i leith an éilitheora in aghaidh na bliana ranníoca iomláine deiridh roimh dháta a pósta.

3. Sochar Máithreachais.

(a) Deontas Máithreachais.

Is iad na coinníollacha ranníoca i gcás deontais mháithreachais:—

(i) go mbeidh ar a laghad fiche agus sé ranníoc fostaíochta íoctha i leith an duine iomchuí in aghaidh na tréimhse a thosnaigh ar an duine sin a theacht faoi árachas agus a chríochnaigh díreach roimh an dáta luí seoil, agus

(ii) go mbeidh ar a laghad fiche agus sé ranníoc fostaíochta íoctha nó creidiúnaithe i leith an duine sin in aghaidh na bliana ranníoca iomláine deiridh roimh thosach na bliana sochair ina bhfuil an t-am iomchuí nó in aghaidh bliana ranníoca iomláine dá éis sin roimh an am iomchuí.

Sa bhfo-mhír seo, ciallaíonn “duine iomchuí” an duine a dhlíos na coinníollacha a chomhlíonadh agus ciallaíonn “am iomchuí” an dáta luí seoil nó, más é an fear céile an duine iomchuí agus go raibh seisean tar éis bháis nó os cionn aoise inphinsin ar an dáta sin, an dáta a shlánaigh sé aois inphinsin nó a fuair sé bás faoin aois sin.

(b) Liúntas Máithreachais.

Is iad na coinníollacha ranníoca i gcás liúntais mháithreachais—

(i) go mbeidh ar a laghad fiche agus sé ranníoc fostaíochta íoctha i leith an éilitheora roimh an am iomchuí, agus

(ii) go mbeidh ar a laghad fiche agus sé ranníoc fostaíochta íoctha nó creidiúnaithe i leith an éilitheora in aghaidh na bliana ranníoca iomláine deiridh roimh an am iomchuí.

Sa bhfo-mhír seo, ciallaíonn “am iomchuí” dáta tosnuithe na séú seachtaine roimh dheireadh na seachtaine tuartha luí seoil.

4. Pinsean (ranníocach) baintrí.

Is iad na coinníollacha ranníoca i gcás pinsin (ranníocach) bhaintrí—

(a) go mbeidh ar a laghad céad, caoga agus sé ranníoc fostaíoctha íoctha i leith an fhir chéile in aghaidh na tréimhse a thosnaigh ar a theacht faoi árachas agus a chríochnaigh díreach roimh an am iomchuí agus

(b) má bhíonn, ag an am iomchuí, ceithre bliana nó tréimhse is sia ná sin caite ó theacht faoi árachas don fhear céile, nach lú ná tríocha agus a naoi meán-uimhir na ranníoc a bheas íoctha nó creidiúnaithe ina leith in aghaidh gach ceann de na trí bliana ranníoca, nó (más cuí é do réir a thaifid árachais) de na cúig bliana ranníoca, a chríochnaigh i ndeireadh na bliana ranníoca iomláine deiridh roimh an am iomchuí,

ach, mura mbeidh na coinníollacha sin roimhe seo comhlíonta do réir taifid árachais an fhir chéile, is cead a gcomhlíonadh do réir taifid árachais na baintrí d'áireamh mar chomhlíonadh cuí (agus neamhaird a thabhairt ar thaifead árachais an fhir chéile).

Sa mhír seo ciallaíonn “am iomchuí” an dáta a shlánaigh an fear céile aois inphinsin nó a fuair sé bás faoin aois sin nó, más do réir taifid árachais na baintrí a comhlíontar na coinníollacha, an dáta a fuair an fear céile bás.

5. Liúntas (Ranníocach) dílleachta.

Is é an coinníoll ranníoca i gcás liúntais (ranníocach) dílleachta, go mbeidh ar a laghad fiche agus sé ranníoc fostaíochta íoctha i leith duine acu seo a leanas:—

(a) athair nó máthair an dílleachta,

(b) leas-athair nó leas-mháthair an dílleachta.