An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID V. Ilghnéitheach.) Ar Aghaidh (Caibidil II. Leasuithe ar Achta na bPinsean Sean-Aoise, 1908 go 1951.)

11 1952

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1952

CUID VI.

Forála Breise.

Caibidil I.

Ginearálta.

Acht 1948.

73. —Sa Chuid seo den Acht seo, ciallaíonn “Acht 1948” an t Acht Leasa Shóisialaigh, 1948 (Uimh. 17 de 1948) .

Comhlua.

74. —(1) Féadfar Achta na bPinsean Sean-Aoise, 1908 go 1952, a ghairm d'Achta na bPinsean Sean-Aoise, 1908 go 1951, agus de Chaibidil II den Chuid seo den Acht seo le chéile.

(2) Féadfar na hAcht um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1952, a ghairm de na hAchta um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1950, agus de Chaibidil III den Chuid seo den Acht seo le chéile.

(3) Féadfar na hAchta Arachais Dífhostaíochta, 1920 go 1952, a ghairm de na hAchta um Arachais Dífhostaíochta, 1920 go 1948, agus de Chaibidil IV den Chuid seo den Acht seo le chéile.

(4) Féadfar na hAchta um Chúnamh Dífhostaíochta, 1933 go 1952, a ghairm de na hAchta um Chúnamh Dífhostaíochta, 1933 go 1948, agus de Chaibidil V den Chuid seo den Acht seo le chéile.

(5) Féadfar na hAchta um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaí, 1935 go 1952, a ghairm de na hAchta um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe 1935 go 1948, agus de Chaibidil VI den Chuid seo den Acht seo le chéile.

Pinsin forluiteacha, etc.

75. —(1) Féadfar, maidir le cásanna ina mbeidh dhá cheann nó níos mó acu seo a leanas iníoctha le duine, is é sin lé rá, aon tsochar, pinsean, liúntas nó cúnamh faoi Achta na bPinsean Sean-Aoise, 1908 go 1952, na hAchta um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1952, na hAchta Arachais Dífhostaíochta, 1920 go 1952, na hAchta um Chúnamh Dífhostaíochta, 1933 go 1952, na hAchta um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaí, 1935 go 1952, nó na hAchta Liúntas Leanaí 1944 agus 1946, a fhoráil le rialacháin go gcoigeartófar aon tsochar, pinsean, liúntas nó cúnamh den tsórt adúradh (lena n-áirítear a íoc a dhícheadú go hiomlán nó go páirteach) is iníoctha leis an duine sin.

Chun críocha an fho-ailt seo—

(i) féadfar méadú sochair d'áireamh mar shochar ar leithligh, agus

(ii) féadfar aon tsochar, pinsean, liúntas nó cúnamh is iníochta i leith duine d'áireamh mar shochar, pinsean, liúntas nó cúnamh is iníoctha leis an duine sin.

(2) Féadfar a fhoráil le rialacháin go gcúiteofar, as airgead a sholáthrós an tOireachtas, le húdarás cúnaimh phoiblí suimeanna (nó pé cuid díobh a hordófar) a híocadh mar chúnamh teaghlaigh in aghaidh tréimhsí nach bhfuarthas aon phinsean, liúntas ná cúnamh faoi Achta na bPinsean Sean-Aoise, 1908 go 1952, na hAchta um Chúnamh Dífhostaíochta, 1933 go 1952, ná na hAchta Liúntas Leanaí, 1944 agus 1946.