An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Cáin Ioncaim.) Ar Aghaidh (CUID III. Cáin Bhrabús Corparáide.)

21 1953

AN tACHT AIRGEADAIS, 1953

CUID II.

Mál.

Dleacht shiamsa— rátaí i gcás taispeántas oinematografach.

4. —Ar an lú lá de Mheán Fómhair, 1953, agus dá éis, beidh éifeacht ag alt 10 den Acht Airgeadais, 1948 ( Uimh. 12 de 1948 ), amhail is dá gcuirtí na rátaí seo a leanas in ionad na rátaí a sonraítear i bhfo-alt (3) den alt sin, is é sin le rá:—

An Ráta Dleachta

Má tá an íocaíocht as dul isteach, gan dleacht d'áireamh,

níos mó ná

4d.

ach gan bheith níos mó ná

4½d.

..

½d.

,,     ,,     ,,

4½d.

,,     ,,     ,,     ,,     ,,     ,,

5d.

..

1d.

,,     ,,     ,,

5d.

,,     ,,     ,,     ,,     ,,     ,,

6½d.

..

1½d.

,,      ,,     ,,

6½d.

,,      ,,     ,,     ,,     ,,     ,,

8d.

..

2d.

,,     ,,     ,,

8d.

,,     ,,     ,,     ,,     ,,      ,,

9d.

..

3d.

,,     ,,     ,,

9d.

,,     ,,     ,,     ,,     ,,     ,,

10½d.

..

4½d.

,,     ,,     ,,

10½d.

,,     ,,     ,,     ,,     ,,     ,,

1s. 0d.

..

6d.

,,     ,,     ,,

1s. 0d.

,,     ,,     ,,     ,,     ,,     ,,

1s. 1d.

..

7d.

,,     ,,     ,,

1s. 1d.

,,     ,,     ,,     ,,     ,,     ,,

1s. 3d.

..

9d.

,,     ,,     ,,

1s. 3d.

,,     ,,     ,,     ,,     ,,     ,,

1s. 5d.

..

10d.

,,     ,,     ,,

1s. 5d.

,,     ,,     ,,     ,,     ,,     ,,

1s. 6d.

..

1s. 0d.

,,     ,,     ,,

1s. 6d.

     ..       ..     ..     ..

..

1s. 0d. ar an gcéad 1s. 6d. agus 3d. ar gach 3d. nó cuid de 3d. sa bhreis.

Dleacht shiamsadíolúine.

5. —Ní muirearófar ná ní toibheofar dleacht shiamsa do réir bhrí ailt 1 den Finance (New Duties) Act, 1916, arna leasú le hachtacháin ina dhiaidh sin, is inmhuirir faoin alt sin, ar íocaíochtaí as dul isteach go dtí aon tsiamsa a gcruthófar ina thaobh chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim—

(a) go bhfuil an siamsa á thionscnamh ag Cumann Peil Cise Báigheach na hÉireann nó ag club atá cleamhnaithe leis an gcumann sin nó faoina rialú go díreach agus nach bhfuil sa tsiamsa ach cluiche taispeántais peile cise, nó

(b) go bhfuil an siamsa á thionscnamh ag Cumann Rothaidheachta na hÉireann nó ag club atá cleamhnaithe leis an gcumann sin nó faoina rialú go díreach agus nach bhfuil sa tsiamsa ach taispeántas rásaíochta rothar rollóra agus nach mbronntar airgead ar dhuine ar bith, ná nach n-íoctar airgead le duine ar bith, a ghlacas páirt nó a dhéanas iomaíocht ann, pé acu mar dhuais nó luach saothair nó eile é.

Dleacht shiamsa-aisíoc i gcás taispeántas cinematografach áirithe.

6. —(1) I gcás—

(a) dleacht shiamsa do réir bhrí ailt 1 den Finance (New Duties) Act, 1916, arna leasú le hachtacháin ina dhiaidh sin, is inmhuirir faoin alt sin, a bheith íoctha i leith íocaíochtaí as dul isteach go dtí aon tsiamsa a bheas ar siúl an lú lá de Mheán Fómhair, 1953, nó dá éis, agus.

(b) go gcruthófar chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim gur siamsa é ar comhlíonadh ina leith na coinníollacha a sonraítear i bhfo-alt (2) den alt seo,

aisíocfaidh na Coimisinéirí Ioncaim le dílseánach an tsiamsa suim is ionann agus caoga faoin gcéad den dleacht a híocadh amhlaidh.

(2) Is iad na coinníollacha dá dtagartar i mír (b) d'fho-alt (1) den alt seo:

(a) nach bhfuil sa tsiamsa ach taispeántas cinematografach, agus

(b) go bhfuil fiúntas oideachais sa tsiamsa—

(i) toisc gur pictiúirí reatha a táirgtear trí mheán scannáin chinematografaigh, lena ngabhann fuaim-rian leanúnach trína dtáirgtear urlabhra i nGaeilge, tríocha is trí is trian faoin gcéad ar a laghad den tsiamsa, nó

(ii) toisc gur pictiúirí reatha a táirgtear trí mheán scannáin chinematografaigh, lena ngabhann fuaim-rian leanúnach trína dtáirgtear urlabhra i dteanga seachas teangacha oifigiúla an Stáit, caoga faoin gcéad ar a laghad den tsiamsa.

(3) Ní measfar an siamsa a bheith ina shiamsa oideachasúil ar fad, do réir bhrí míre (b) d'fho-alt (2) d'alt 10 den Acht Airgeadais, 1943 ( Uimh. 16 de 1943 ), de bhíthin amháin go gcomhlíonann sé an coinníoll a sonraítear i mír (b) d'fho-alt (2) den alt seo.

Dleacht shiamsa— leasú ar alt 13 den Acht Airgeadais, 1949 .

7. —(1) San alt seo ciallaíonn “an príomh-alt” alt 13 den Acht Airgeadais, 1949 ( Uimh. 13 de 1949 ).

(2) Beidh éifeacht ag an bpríomh-alt faoi réir an choinníll—

(a) má thaispeánann an daonáireamh is déanaí de thuras na huaire gur mó ná cúig chéad daonra baile áirithe, agus

(b) murar mhó ná cúig chéad daonra an bhaile sin do réir an daonáirimh dheiridh roimhe sin,

go measfar chun críocha an phríomh-ailt daonra an bhaile do réir an daonáirimh sin is déanaí a bheith laghdaithe chun nach mó é ná cúig chéad i leith na tréimhse dhá bhliain dár tosach lá foilsithe an daon- áirimh sin is déanaí (mar dheimhneos an tAire Airgeadais é le hordú chun críocha an choinníll seo).

(3) Forléireofar an tagairt i mír (b) d'fho-alt (2) den alt seo do dhaonra an bhaile do réir an daonáirimh dheiridh roimhe sin, i gcás ina raibh éifeacht maidir leis an daonra sin ag an gcoinníoll a chuir alt 10 den Acht Airgeadais, 1951 ( Uimh. 15 de 1951 ), leis an bpríomh-alt mar thagairt don daonra sin arna laghdú mar sonraítear sa choinníoll sin.

(4) Más é daonáireamh 1951 an daonáireamh is déanaí de thuras na huaire, beidh éifeacht ag an gcoinníoll a sonraítear i bhfo-alt (2) den alt seo ach tagairt don tréimhse dhá bhliain dár tosach an lú lá de Mheán Fómhair, 1953, a chur in ionad na tagairte don tréimhse dhá bhliain dár tosach lá foilsithe an daonáirimh mar deimhneofar é.

Leasú ar an Acht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952 .

8. —(1) Leasaítear leis seo mír (3) de Chuid II den Sceideal a ghabhas leis an Acht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952 (Uimh. 24 de 1952) , tríd an bhforáil seo a leanas a chur léi:

“Má tá feirm á seoladh mar chuid d'aon cheann díobh seo a leanas nó i ndáil leis—

(a) ospidéal, sanatorium, teach téarnaimh nó foras dá samhail sin,

(b) foras meabhair-ghalar do réir bhrí an Achta Chóireála Meabhair-Ghalar, 1945 ( Uimh. 19 de 1945 ),

(c) mainistir, coinbhint nó foras dá samhail sin, nó

(d) coláiste, scoil nó foras dá samhail sin,

measfar chun críocha na míre seo gur duine arb í an fheirmeoireacht is príomhghnó aige an duine atá ag seoladh na feirme.”

(2) Measfar fo-alt (1) den alt seo a theacht i ngníomh ar an Acht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952 , a rith.

(3) Déanfar na haisíocaíochtaí iomchuí ag féachaint do na forála roimhe seo den alt seo agus is do réir pé treoruithe a bhéarfas an tAire Rialtais Áitiúil a déanfar iad.