Ar Aghaidh (CUID I. Reamhraiteach agus Ginearalta.)

8 1954


Uimhir 8 de 1954.


AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (LUACHÁIL A LAGHDÚ GO SEALADACH), 1954.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRUITHE CHUN LUACHÁIL A LAGHDÚ GO SEALADACH I gCÁSANNA ÁIRITHE AGUS DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN ACHTA RIALTAIS ÁITIÚIL (RÁTAÍ A MHAITHEAMH), 1940, LE hÉIFEACHT CHÚLGHABHÁLACH. [10ú Márta, 1954.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—