An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL, 1955) Ar Aghaidh (CUID II. Oifigí agus Fostaíochtaí agus Leasuithe ar Acht na nÚdarás nÁitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926.)

9 1955

AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL, 1955

CUID I.

Réamhráiteach agus Ginearálta.

Gearrtheideal, comhlua agus foirléiriú.

1. —(1) Féadfar An tAcht Rialtais Áitiúil, 1955 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchta Rialtais Áitiúil, 1925 go 1955, a ghairm de na hAchta Rialtais Áitiúil, 1925 go 1953, agus den Acht seo le chéile.

(3) Forléireofar le chéile mar aon Acht amháin na hAchta Rialtais Áitiúil, 1925 go 1953, agus an tAcht seo.

Mínithe.

2. —San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1925” an t Acht Rialtais Áitiúil, 1925 (Uimh. 5 de 1925) ;

ciallaíonn “Acht 1941” an t Acht Rialtais Áitiúil, 1941 (Uimh. 23 de 1941) ;

ciallaíonn “Acht 1946” an t Acht Rialtais Áitiúil, 1946 (Uimh. 24 de 1946) ;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Rialtais Áitiúil;

ciallaíonn an briathar “forordú” forordú ag an Aire le rialacháin faoin Acht seo.

Tosach feidhme.

3. —Tiocfaidh an tAcht seo (ach amháin alt 24 a bhforáltar dá theacht i ngníomh san alt sin) i ngníomh pé lá nó laetheanta a socrófar chuige sin le hordú nó le horduithe ón Aire go ginearálta nó maidir le haon chríoch nó foráil áirithe agus féadfar laethe éagsúla a shocrú amhlaidh do chríocha éagsúla agus d'fhorála éagsúla den Acht seo.

Rialacháin.

4. —(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh ag forordú aon ní nó ruda dá dtagartar san Acht seo mar ní nó rud atá forordaithe nó le forordú.

(2) Gach rialachán a déanfar faoin alt seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den lá agus fiche a shuífeas an Teach sin tar éis an rialachán a leagadh faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.

Athghairm.

5. —Athghairmtear leis seo na hachtacháin a luaitear sa Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo a mhéid a luaitear sa tríú colún den Sceideal sin.