An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III. Ceapacháin chun Postanna Áirithe sa Stát-Sheirbhís.) Ar Aghaidh (Caibidil III. Deimhnithe Cáiliúcháin.)

45 1956

ACHT CHOIMISINÉIRÍ NA STÁT-SHEIRBHÍSE, 1956

Caibidil II.

Ceapacháin Neamh-Chomórtais.

Cinneadh ceisteanna i dtaobh ceapacháin a beartaítear ar dhaoine d'ardú nó d'aistriú a bheith do réir an ghnáth-chúrsa.

18. —(1) Más rud é, i gcás ina mbeartófar duine a cheapadh chun poist ar é d'ardú nó d'aistriú ó phost eile, go dtarlóidh aon cheist faoin Acht seo i dtaobh an ceapadh sin a bheith, nó gan a bheith do réir an ghnáth-chúrsa arduithe nó aistrithe, pé acu é, is iad na Coimisinéirí a chinnfeas an cheist.

(2) Chun críocha fo-ailt (1) den alt seo, féadfaidh na Coimisinéirí ó am go ham a chinneadh maidir le harduithe nó aistrithe cad iad na haicmí dhíobh a bheas le háireamh mar chinn atá do réir an ghnáth-chúrsa arduithe nó aistrithe.

Cáilíochtaí le haghaidh ceapacháin lena mbaineann alt 20, 21, 22, 23 nó 24.

19. —Más rud é—

(a) go mbeartófar duine a cheapadh chun poist áirithe, agus

(b) go mbaineann alt 20, 21, 22, 23 nó 24 leis an gceapachán,

déanfar, chun críocha an ailt sin, an duine sin d'áireamh ina dhuine ar ghlac na Coimisinéirí leis mar dhuine atá cáilithe lena cheapadh chun an phoist sin i gcás (agus sa chás sin amháin) inar deimhin leis na Coimisinéirí go gcomhlíonann sé pé ceanglais maidir le pé nithe acu seo a leanas, eadhon, eolas, ábaltacht, aois, sláinte, airíona coirp, carachtar agus nithe iomchuí eile, a chinnfeas na Coimisinéirí.

Ceapadh duine ó phost bunaithe amháin chun poist bhunaithe eile ar é d'ardú nó d'aistriú taobh amuigh den ghnáth-chúrsa.

20. —(1) Más rud é—

(a) go mbeartófar duine a cheapadh chun poist bhunaithe (dá ngairmtear an post nua san alt seo) ar é d'ardú nó d'aistriú ó phost bunaithe eile, agus

(b) nach mbeidh an t-ardú nó an t-aistriú a beartófar do réir an ghnáth-chúrsa arduithe nó aistrithe, mar chinn na Coimisinéirí an cúrsa sin,

ní ceapfar é chun an phoist nua mura nglaca ná go dtí go nglacfaidh na Coimisinéirí leis mar dhuine atá cháilithe lena cheapadh chuige.

(2) Ní bhaineann fo-alt (1) den alt seo le hardú ná aistriú duine, nach ndéantar do réir an ghnáth-chúrsa arduithe nó aistrithe, ó phost bunaithe chun poist eile i gcáil ghníomhach.

Ceapadh baintrí chun poist bhunaithe faoi alt 11 den Acht Rialuithe.

21. —Má beartaítear baintreach a cheapadh, faoi alt 11 den Acht Rialuithe, chun poist bhunaithe, ní ceapfar chun an phoist sin í mura nglaca ná go dtí go nglacfaidh na Coimisinéirí léi mar dhuine atá cáilithe lena ceapadh chuige.

Ceapachán a heisiatar, le halt 13 (4), ó alt 13 (1) (post bunaithe).

22. —Más rud é—

(a) go mbeartófar duine a cheapadh chun poist bhunaithe, agus

(b) de bhuaidh fo-ailt (4) d'alt 13, gur ceapachán nach mbaineann fo-alt (1) d'alt 13 leis an ceapachán a beartófar,

ní ceapfar chun an phoist sin é mura nglaca ná go dtí go nglacfaidh na Coimisinéirí leis mar dhuine atá cáilithe lena cheapadh chuige.

Ceapadh duine ó phost neamhbhunaithe chun poist neamhbhunaithe eile ar é d'ardú nó d'aistriú taobh amuigh den ghnáth-chúrsa.

23. —Más rud é—

(a) go mbeartófar duine a cheapadh chun poist neamhbhunaithe (dá ngairmtear an post nua san alt seo) ar é d'ardú nó d'aistriú ó phost neamhbhunaithe eile, nach post i slí bheatha sceidealta ná post eisiata, agus

(b) nach mbeidh an t-ardú nó an t-aistriú a beartófar do réir an ghnáth-chúrsa arduithe nó aistrithe, mar chinn na Coimisinéirí an cúrsa sin,

ní ceapfar é chun an phoist nua mura nglaca ná go dtí go nglacfaidh na Coimisinéirí leis mar dhuine atá cáilithe lena cheapadh chuige.

Ceapadh baintrí chun poist neamhbhunaithe faoi alt 11 den Acht Rialuithe.

24. —Má beartaítear baintreach a cheapadh, faoi alt 11 den Acht Rialuithe, chun poist neamhbhunaithe, ní ceapfar chun an phoist sin í mura nglaca ná go dtí go nglacfaidh na Coimisinéirí léi mar dhuine atá cáilithe lena ceapadh chuige.

Caiteachais faoina raghaidh daoine a beartófar a cheapadh i ndáil le ceanglais na gCoimisinéirí faoi alt 19.

25. —Más rud é—

(a) go mbeartófar duine a cheapadh chun poist, agus

(b) gur ceapachán é lena mbaineann alt 20, 21, 22, 23 nó 24,

beidh ar an duine sin, mura gcinne na Coimisinéirí a mhalairt, le toiliú an Aire, aon chaiteachais d'íoc (lena n-áirítear táillí ar scrúdú dochtúra) faoina raghaidh sé i ndáil le ceanglais na gCoimisinéirí faoi alt 19 a chomhlíonadh.