An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil III. Deimhnithe Cáiliúcháin.) Ar Aghaidh (AN CHEAD SCEIDEAL. Slite Beatha Sceidealta.)

45 1956

ACHT CHOIMISINÉIRÍ NA STÁT-SHEIRBHÍSE, 1956

CUID IV.

Forála Ilghnéitheacha.

Feidhm ailt 12 den Superannuation Act, 1834, maidir le duine a hardófar i gcáil ghníomhach i gcás an t-ardú a bheith taobh amuigh den ghnáth-chúrsa.

28. —Más rud é—

(a) go ndéanfar duine atá ag fónamh i bpost bunaithe d'ardú i gcáil ghníomhach chun poist eile, agus

(b) fur ardú é nach bhfuil do réir an ghnáth-chúrsa arduithe mar chinn na Coimisinéirí an cúrsa sin, agus

(c) go ndéanfar, le linn dó bheith ag fónamh sa cháil ghníomhach sin, é a cheapadh go substaintiúil chun an phoist eile sin, agus gur eisigh na Coimisinéirí deimhniú cáiliúcháin i leith an phoist eile sin,

beidh feidhm ag alt 12 den Superannuation Act, 1834, ina leith amhail is dá mbeadh sé ceaptha go substaintiúil chun an phoist eile sin é ó dháta a arduithe i gcáil ghníomhach.

Na Coimisinéirí do chur comórtas áirithe eile ar siúl, etc.

29. —(1) Cuirfidh na Coimisinéirí ar siúl—

(a) gach comórtas, scrúdú, agallamh agus triail ar gá do réir dlí de thuras na huaire a gcur ar siúl ag na Coimisinéirí,

(b) gach comórtas, scrúdú, agallamh agus triail eile a ordós an Rialtas nó an tAire ó am go ham.

(2) Féadfaidh na Coimisinéirí, le toiliú an Aire, rialacháin a dhéanamh maidir le haon chomórtas, scrúdú, agallamh nó triail a chuirfid ar siúl faoin alt seo, agus féadfaid leis na rialacháin sin an táille a shocrú a bheas le n-íoc as cead dul isteach ar aon chomórtas, scrúdú, agallamh nó triail den tsórt sin.

Rialacha i dtaobh iompair iarrthóirí ag comórtais, etc.

30. —(1) Féadfaidh na Coimisinéirí rialacha a dhéanamh a bhainfeas le hiompar iarrthóirí ag comórtais, scrúduithe, agallaimh nó trialacha a chuirfid ar siúl faoin Acht seo agus a dhéanfas foráil i dtaobh nithe eile maidir leis na comórtais, na scrúduithe, na hagallaimh nó na trialacha sin a chur ar siúl.

(2) Féadfaidh na Coimisinéirí, i rialacha faoin alt seo, foráil a dhéanamh chun iarrthóirí a dhícháiliú nó a phionósú, de rogha na gCoimisinéirí, mura gcomhlíonaid na rialacha faoin alt seo a bhaineas le hiompar iarrthóirí.

Pearsanú iarrthóra ag comórtais, scrúduithe, etc.

31. —Má dhéanann duine ar bith pearsanú ar iarrthóir i gcomórtas, scrúdú, agallamh nó triail a chuirfeas na Coimisinéirí ar siúl faoin Acht seo, nó ag aon scrúdú dochtúra faoin Acht seo, beidh an duine sin ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air nó, de rogha na Cúirte, príosúntacht ar feadh aon téarma nach sia ná trí mhí nó an fhíneáil sin agu san phríosúntacht sin le chéile.

Forála maidir le horduithe, rialacháin agus rialacha.

32. —(1) Chun críocha na n Acht Ionstraimí Reachtúla, 1947 agus 1955, measfar nach ionstraimí reachtúla lena mbaineann na hAchta sin go príomha orduithe, rialacháin agus rialacha a dhéanfas na Coimisinéirí faoin Acht seo.

(2) Aon uair a dhéanfas na Coimisinéirí rialacháin faoin Acht seo—

(a) foilseofar fógra a ndéanta san Iris Oifigiúil, agus

(b) inseofar sa bhfógra an tráth agus an áit a bhféadfar cóipeanna de na rialacháin d'fháil.

Usáid táillí.

33. —(1) Bainfidh na forála seo a leanas le táillí is iníoctha ag iarrthóirí faoin Acht seo—

(a) baileofar agus tógfar na táillí ar pé modh a ordós an tAire ó am go ham, agus íocfar isteach sa Stát-Chiste nó cuirfear chun tairbhe don Stát-Chiste iad mar ordós an tAire,

(b) ní bheidh feidhm ag an Public Offices Fees Act, 1879, maidir leis na táillí.

(2) Ní bhaineann mír (a) d'fho-alt (1) den alt seo le táillí i leith scrúduithe dochtúra is iníoctha ag iarrthóirí go díreach le dochtúirí a dhéanfas na scrúduithe sin.