Ar Aghaidh (CUID I. Réamhráiteach agus Ginearálta.)

2 1958


Uimhir 2 de 1958.


AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (LÉASANNA FRITHDHÍLSE), 1958.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEAS LE LÉASANNA FRITHDHÍLSE, DO DHÉANAMH SOCRUITHE I dTAOBH CÚITIMH I LEITH DÍSHOCRAÍOCHTA I gCÁSANNA ÁIRITHE AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEAS LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [19 Feabhra, 1958.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—