An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Réamhráiteach agus Ginearálta.) Ar Aghaidh (CUID III. Praghsanna Earraí agus Táillí i leith Seirbhísí.)

4 1958

AN tACHT PRAGHSANNA, 1958

CUID II.

Coistí Comhairlitheacha Praghsanna.

Comhdhéanamh Coistí Comhairlitheacha Praghsanna.

9. —(1) Féadfaidh an tAire ó am go ham le barántas faoina láimh pé comhlachtaí agus pé méid comhlachtaí daoine a chomhdhéanamh is oiriúnach leis, agus Coiste Comhairlitheach Praghsanna a tabharfar ar gach comhlacht díobh sin agus Coiste Comhairlitheach a gairmtear de san Acht seo.

(2) Luafar sa bharántas a chomhdhéanfaidh Coiste Comhairlitheach ainmneacha na ndaoine a bheidh ina gcomhaltaí de.

(3) Bainfidh forála an Dara Sceidil a ghabhann leis an Acht seo le gach Coiste Comhairlitheach.

Feidhmeanna Choiste Chomhairlithigh.

10. —(1) Is iad feidhmeanna Choiste Chomhairlithigh fiosrú a dhéanamh, agus tuarascáil a thabhairt don Aire, i dtaobh cibé ní acu seo a leanas a sonrófar i mbarántas a chomhdhéanta, eadhon—

(a) na praghsanna a héilítear ar an earra a sonraítear sa bharántas ag monaróirí a mhonaraíonn an t-earra,

(b) na modhanna ar a ndéanann monaróirí a mhonaraíonn an t-earra sin é a chur ar margadh,

(c) na táillí a héilítear as déanamh na seirbhíse a sonraítear sa bharántas ag daoine a dhéanann í,

(d) na modhanna ar a ndéantar an tseirbhís sin ag daoine a dhéanann í.

(2) Is é a bheidh i bhfiosrú a dhéanfaidh Coiste Comhairlitheach, mar sonrófar i mbarántas a chomhdhéanta—

(a) fiosrú ginearálta, nó

(b) fiosrú a bhainfidh le límistéar áirithe nó le praghsanna nó táillí a héilítear faoi choinníollacha áirithe, nó a bheidh teoranta ar shlí eile ina réim.

(3) Bhéarfaidh Coiste Comhairlitheach tuarascáil don Aire ar dháta nach déanaí ná an dáta a sonrófar chuige i mbarántas a chomhdhéanta agus má thugann sé tuarascáil go bhfuil na praghsanna nó na táillí a sonrófar ina bharántas ró-ard mar gheall ar chúiseanna a bhfuil neart orthu ag monaróirí nó ag daoine a dhéanann seirbhísí nó mar gheall ar ró-chostais oibreachais, déarfaidh sé arb é a thuairim gurb amhlaidh do na himthosca gur gá go ndéanfadh an tAire ordú faoi alt 14 den Acht seo ag socrú praghsanna nó táillí uasta.

Díscaoileadh Coistí Comhairlitheacha.

11. —(1) I gcás ina mbeidh sa bharántas a chomhdhéanfaidh Coiste Comhairlitheach foráil i dtaobh dáta a dhíscaoilte, beidh sé arna dhíscaoileadh ar an dáta sin mura mbeidh a thuarascáil tugtha aige roimhe sin don Aire, agus sa chás sin beidh sé arna dhíscaoileadh láithreach tar éis dó a thuarascáil a thabhairt.

(2) Mura mbeidh sa bharántas a chomhdhéanfaidh Coiste Comhairlitheach foráil i dtaobh dáta a dhíscaoilte, beidh sé arna dhíscaoileadh láithreach tar éis dó a thuarascáil a thabhairt don Aire.

Fógra i dtaobh Coiste Comhairlitheach a chomhdhéanamh.

12. —I gcás ina gcomhdhéanfaidh an tAire Coiste Comhairlitheach, cuirfidh sé faoi deara go bhfoilseofar, i pé slí is oiriúnach leis, fógra i dtaobh a chomhdhéanta agus i dtaobh na nithe faoina ndéanfaidh sé fiosrú.