An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. Coistí Comhairlitheacha Praghsanna.) Ar Aghaidh (CUID IV. Forála Ilghnéitheacha.)

4 1958

AN tACHT PRAGHSANNA, 1958

CUID III.

Praghsanna Earraí agus Táillí i leith Seirbhísí.

Praghsanna uasta earraí agus taillí uasta i leith seirbhísí a shocrú de dhroim tuarascála ón gCoimisiún Cóir-Thrádála.

13. —(1) Más dóigh leis an Aire, tar éis dó tuarascáil ón gCoimisiún Cóir-Thrádála faoi Acht 1953 a bhreithniú—

(a) go bhfuil cleachtais srianta ann maidir le soláthar nó imdháil aon earra, agus

(b) de dheasca na gcleachtas srianta sin a bheith ann, go bhfuil praghsanna iomarcacha á n-éileamh, nó go bhféadfaí iad a éileamh, ar na earra sin,

féadfaidh an tAire, le hordú, an praghas uasta a shocrú ar a bhféadfar an t-earra sin a dhíol.

(2) Más dóigh leis an Aire, tar éis dó tuarascáil ón gCoimisiún Cóir-Thrádála faoi Acht 1953 a bhreithniú—

(a) go bhfuil cleachtais srianta ann maidir le déanamh aon tseirbhíse, agus

(b) de dheasca na gcleachtas srianta sin a bheith ann, go bhfuil táillí iomarcacha á n-éileamh, nó go bhféadfaí iad a éileamh, i leith na seirbhíse sin a dhéanamh,

féadfaidh an tAire, le hordú, an táille uasta a shocrú a féadfar a éileamh i leith na seirbhíse sin a dhéanamh.

Praghsanna uasta earraí agus táillí uasta i leith seirbhísí a shocrú de dhroim tuarascála ó Choiste Comhairlitheach.

14. —(1) Más dóigh leis an Aire, tar éis dó tuarascáil ó Choiste Chomhairlitheach a bhreithniú, go bhfuil na praghsanna atá á n-éileamh ar earra ag monaróirí a mhonaraíonn an t-earra iomarcach, mar gheall ar chúiseanna a bhfuil neart orthu ag monaróirí nó mar gheall ar ró-chostais oibreachais, féadfaidh an tAire, le hordú, an praghas uasta a shocrú ar a bhféadfar an t-earra sin a dhíol.

(2) Más dóigh leis an Aire, tar éis dó tuarascáil ó Choiste Comhairlitheach a bhreithniú, go bhfuil na táillí atá á n-éileamh, i leith aon tseirbhíse a dhéanamh, ag daoine a dhéanann í iomarcach mar gheall ar chúiseanna a bhfuil neart orthu ag na daoine sin nó mar gheall ar ró-chostais oibreachais, féadfaidh an tAire le hordú, an táille uasta a shocrú a féadfar a éileamh i leith na seirbhíse sin a dhéanamh.

Dearbhú ón Rialtas go bhfuil staid éigeandála ann maidir le soláthar earraí.

15. —(1) Aon uair agus a mhinicí is dóigh leis an Rialtas imthosca neamhghnáthacha a bheith ann nó gur dóigh dhóibh a bheith ann maidir le soláthar aon earra, féadfaidh an Rialtas, le hordú, a dhearbhú go bhfuil staid éigeandála ann maidir le soláthar an earra sin.

(2) Féadfaidh ordú faoi fho-alt (1) den alt seo earra a mhíniú i pé slí is oiriúnach leis an Rialtas.

(3) Féadfaidh ordú faoi fho-alt (1) den alt seo baint le earra amháin nó níos mó.

(4) Fanfaidh ordú faoi fho-alt (1) den alt seo i bhfeidhm go ceann pé tréimhse (nach sia ná sé mhí ó dháta an ordaithe sin a dhéanamh) is cuí leis an Rialtas agus a shonróidh san ordú agus éagfaidh sé ansin, mura gcoimeádfar i bhfeidhm é le hordú arna dhéanamh faoi fho-alt (5) den alt seo.

(5) I gcás—

(a) ina mbeidh ordú i bhfeidhm de thuras na huaire (dá ngairmtear an príomh-ordú sa bhfo-alt seo) faoi fho-alt (1) den alt seo á dhearbhú go bhfuil staid éigeandála ann maidir le soláthar earra, agus

(b) gur dóigh leis an Rialtas imthosca neamhghnáthacha a bheith fós ann maidir le soláthar an earra sin, beidh éifeacht ag na forála seo a leanas—

(i) féadfaidh an Rialtas le hordú (dá ngairmtear ordú buanaithe sa bhfo-alt seo), a déanfar sara n-éaga an príomh-ordú, an príomh-ordú a choimeád i bhfeidhm go ceann pé tréimhse (nach sia na sé mhí ón dáta d'éagfadh an príomh-ordú mura mbeadh an t-ordú buanaithe) is cuí leis an Rialtas agus a shonróidh san ordú buanaithe, agus féadfaidh ina dhiaidh sin ó am go ham le hordú (dá ngairmtear ordú buanaithe freisin sa bhfo-alt seo), a déanfar sara n éaga an príomhordú faoin ordú buanaithe deiridh roimhe sin, an príomh-ordú a choimeád i bhfeidhm go ceann pé tréimhse (nach sia ná sé mhí ón dáta d'éagfadh an príomh-ordú faoin ordú buanaithe deiridh roimhe sin) is cuí leis an Rialtas agus a shonróidh san ordú buanaithe,

(ii) mura ndéantar ach ordú buanaithe amháin, leanfaidh an príomh-ordú i bhfeidhm go dtí deireadh na tréimhse a gcoimeádtar i bhfeidhm é ar a feadh leis an ordú buanaithe sin, agus éagfaidh sé ansin,

(iii) má déantar dhá ordú buanaithe nó níos mó, leanfaidh an príomh-ordú i bhfeidhm go dtí deireadh na tréimhse a gcoimeádtar i bhfeidhm é ar a feadh leis an gceann deiridh de na horduithe buanaithe, agus éagfaidh sé ansin.

(6) Déanfar gach ordú faoin alt seo a fhoilsiú san Iris Oifigiúil a luaithe is féidir tar éis a dhéanta.

Praghas uasta earra agus táille uasta i leith seirbhíse a shocrú le linn ré feidhme ordaithe faoi alt 15 (1).

16. —(1) I gcás ina mbeidh ordú i bhfeidhm de thuras na huaire faoi fho-alt (1) d'alt 15 den Acht seo á dhearbhú go bhfuil staid éigeandála ann maidir le soláthar earra, féadfaidh an tAire, le hordú, ceachtar den dá ní seo nó an dá ní seo a leanas a dhéanamh—

(a) an praghas uasta a shocrú ar a bhféadfar an t-earra sin a dhíol,

(b) an táille uasta a shocrú a féadfar a éileamh i leith aon tseirbhís, a bhainfidh le soláthar nó imdháil an earra sin, a dhéanamh i gcúrsa aon trádáil nó gnó a sheoladh.

(2) Más rud é, le linn ordú (dá ngairmtear an t-ordú éigeandála sa bhfo-alt seo) a bheith i bhfeidhm faoi fho-alt (1) d'alt 15 den Acht seo á dhearbhú go bhfuil staid éigeandála ann maidir le soláthar earra, go ndéanfaidh an tAire ordú (dá ngairmtear an t-ordú ón Aire sa bhfo-alt seo) faoi fho-alt (1) den alt seo ag socrú an phraghais uasta ar a bhféadfar an t-earra sin a dhíol nó ag socrú na táille uasta a féadfar a éileamh i leith aon tseirbhís, a bhainfidh le soláthar nó imdháil an earra sin, a dhéanamh i gcúrsa aon trádáil nó gnó a sheoladh, ansin, mura mbeidh an t-ordú ón Aire cúlghairmthe roimhe sin, éagfaidh sé ar éag don ordú éigeandála.

Praghsanna uasta mór-reaca agus mionreaca aráin agus siúcra agus praghsanna uasta mionreaca ime agus bainne a shocrú.

17. —(1) Féadfaidh an tAire ó am go ham, le hordú, praghsanna uasta mór-reaca agus mionreaca aráin agus siúcra a shocrú.

(2) Féadfaidh an tAire ó am go ham le hordú, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Talmhaíochta, praghsanna mionreaca uasta na n-earraí seo a leanas a shocrú—

(a) im,

(b) bainne nuair a díolfar é i límistéar a ndearbhófar le hordú a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire faoi alt 6 d'Acht an Bhainne (Soláthar agus Praghas a Rialáil), 1936 (Uimh. 43 de 1936) , gur ceantar díola é chun críocha Coda II den Acht sin.

Forála maidir le hordaithe.

18. —Aon ordú a dhéanfaidh an tAire faoi aon cheann de na forála roimhe seo den Chuid seo—

(a) féadfaidh sé earra nó seirbhís a mhíniú i pé slí is oiriúnach leis an Aire,

(b) féadfaidh sé na coinníollacha a leagadh amach ar faoina dtreoir a socrófar praghas nó táille uasta, agus praghsanna nó táillí uasta éagsúla a shocrú i ndáil le coinníollacha éagsúla,

(c) féadfaidh sé baint leis an Stát go léir nó le límistéar áirithe sa Stát,

(d) féadfaidh sé praghas nó táille uasta a shocrú trína shonrú nó trí fhorála a leagadh amach a bhféadfar an praghas nó an táille sin a fhionnadh faoina dtreoir,

(e) féadfaidh gach foráil, teagmhasach nó fo-ghabhálach (lena n-áirítear ceanglas nach ndéanfar an t-earra lena mbaineann an t-ordú a dhíol ach amháin in aonaid shonraithe meáchain nó tomhais) a bheith ann is dóigh leis an Aire is gá nó is fóirstineach chun lán-éifeacht a thabhairt d'aon fhoráil a cuireadh san ordú faoi na cumhachta a bheirtear dó leis an Acht seo nó chun go ndéanfaí do réir an ordaithe.

Orduithe á cheangal an praghas mionreaca a thaispeáint.

19. —Féadfaidh an tAire ó am go ham, le hordú, a cheangal ar gach duine a sheolann gnó i límistéar sonraithe ag díol aon earra ar mionreic a sonraítear sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo an praghas mionreaca a bheidh á éileamh aige ar an earra sin a thaispeáint ar shlí shonraithe.

Orduithe faoi Chuid III a chúlghairm agus a leasú.

20. —(1) Féadfaidh an tAire, le hordú, aon ordú a dhéanfaidh sé faoin gCuid seo a chúlghairm.

(2) Féadfaidh an tAire, le hordú, aon ordú a dhéanfaidh sé faoin gCuid seo a leasú.

An éifeacht a bheidh ar chonartha ag ordaithe a rialú praghsanna agus táillí.

21. —(1) Ní dhéanfaidh ordú faoin gCuid seo ag rialú praghais earra nó na táille i leith seirbhíse difir do dhlíthiúlacht chonartha a bheidh déanta roimh an dáta a thiocfaidh an t-ordú i ngníomh, ná d'aon ní a bheidh déanta faoin gconradh.

(2) Ní dhéanfaidh aon ordú faoin gCuid seo ag rialú praghais earra nó na táille i leith seirbhíse difir do dhlíthiúlacht chonartha a déanfar an dáta a thiocfaidh an t-ordú i ngníomh nó dá éis sin, ná d'aon ní a déanfar faoin gconradh más rud é—

(a) go ndéanfar an conradh de bhun oblagáide dlíthiúla ó chonradh i dtosaíocht air a rinneadh roimh an dáta sin, nó

(b) gur údarás áitiúil a dhéanfaidh an conradh le conraitheoir oifigiúil arna cheapadh faoi alt 3 d'Acht na nÚdarás nÁitiúil (Comhcheannach), 1925 (Uimh. 20 de 1925) , nó faoi alt 6 d'Acht na nÚdarás nÁitiúil (Comhcheannach), 1939 (Uimh. 14 de 1939) , de thoradh iarratais uaidh roimh an dáta sin,

Cionta faoi Chuid III.

22. —Má dhéanann duine ar bith—

(a) sárú, trí ghníomh nó neamhghníomh, ar fhoráil aon ordaithe faoin gCuid seo, nó

(b) earra a dhíol ar phraghas mionreaca is mó ná an praghas a bheidh ar aon liosta a ceanglaítear air le hordú faoi alt 19 den Acht seo a thaispeáint,

beidh an duine sin ciontach i gcion faoin alt seo.