An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IX. Cánacha a Ghnóthú agus an tAcht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1956, a Leasú: Cáin Ioncaim, Forcháin, agus Cáin Bhrabús Corparáide.) Ar Aghaidh (CUID XI. Ilghnéitheach agus Ginearálta.)

25 1958

AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

CUID X.

Dleachtanna Stampa.

Comhaontuithe maidir le dleacht stampa ar ionstraimí áirithe.

57. —(1) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim comhaontú a dhéanamh le haon bhaincéir faoina n-imshocrófar, de réir na bhforálacha ina dhiaidh seo den alt seo, dleacht stampa is inmhuirir faoin mírcheann “Bill of Exchange payable on demand” sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Stamp Act, 1891, ar cibé ionstraimí—

(a) a bheidh tarraingte ar an mbaincéir ag a chustaiméirí ar fhoirmeacha a sholáthraigh seisean, nó

(b) a bheidh tarraingte ag an mbaincéir air féin nó ar bhaincéir eile,

agus a shonrófar sa chomhaontú.

(2) Gach aon chomhaontú den tsórt sin is i cibé foirm a bheidh sé agus beidh ann cibé téarmaí agus cibé coinníollacha is cuí leis na Coimisinéirí Ioncaim agus go sonrach, ceanglóidh an comhaontú, ar an mbaincéir cuntais thréimhsiúla a sheachadadh do na Coimisinéirí Ioncaim maidir le hionstraimí lena mbainfidh an comhaontú ina mbeidh sonraí—

(a) i dtaobh foirmeacha a sholáthraigh sé dá chustaiméirí lena gcomhlánú agus lena n-eisiúint ag na custaiméirí mar ionstraimí den tsórt sin, agus i dtaobh foirmeacha a soláthraíodh amhlaidh ach a cuireadh ar ais neamhúsáidte nó loite, agus

(b) i dtaobh ionstraimí den tsórt sin d'eisigh sé féin.

(3) An fhad a leanfaidh aon chomhaontú den tsórt sin i bhfeidhm, ní bheidh dleacht stampa inmhuirir ar aon admháil lena mbainfidh an comhaontú agus ar a mbeidh cibé comhartha a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim gur íocadh an dleacht stampa, ach, ina ionad sin agus mar imshocraíocht, íocfar leis na Coimisinéirí Ioncaim, ag an mbaincéir a rinne an comhaontú, ar aon chuntas a sheachadadh faoin gcomhaontú, cibé suimeanna dob inmhuirir, mura mbeadh forálacha an ailt seo, mar dhleacht stampa ar admhála lena mbainfidh an comhaontú agus a eisíodh i rith na tréimhse lena mbainfidh an comhaontú, agus glacfar chun na críche sin gur chomhionann an líon de na hionstraimí sin d'eisigh a chustaiméirí agus an líon foirmeacha a soláthraíodh lúide an líon foirmeacha a cuireadh ar ais mar luaitear i mír (a) d'fho-alt (2) den alt seo.

(4) Má mhainníonn baincéir aon chuntas a sheachadadh is gá a sheachadadh de réir aon chomhaontaithe den tsórt sin nó an dleacht a íoc is iníoctha ar aon chuntas den tsórt sin a sheachadadh, dlífidh sé fíneáil nach mó ná caoga punt a íoc in aghaidh gach lae a leanfaidh an mhainneachtain agus dlífidh sé freisin, i dteannta na dleachta, ús ar an dleacht a íoc, a bheidh inghnóthaithe amhail is dá mba chuid den dleacht é, de réir chúig faoin gcéad sa bhliain ón dáta a thosaigh an mhainneachtain.

Dleacht stampa ar fháltais áirithe a fhorceannadh.

58. —Ní bheidh dleacht stampa inmhuirir ar aon admháil i leith aon tsuime a íocfar le Coimisiún Talún na hÉireann faoi réim nó de dhroim ailt 2 den Irish Church Act Amendment Act, 1881.

Dleacht stampa ar ionstraimí áirithe a fhorceannadh.

59. —Ní bheidh dleacht stampa inmhuirir ar aon ionstraim (lena n-áirítear ionstraim a forgníomhaíodh ach nár stampáladh roimh an Acht seo a rith) i gcás inar amháin as airgead a sholáthraigh an tOireachtas dob iníoctha, mura mbeadh an t-alt seo, méid na dleachta stampa dob inmhuirir ar an gcéanna.

Dleacht stampa ar bhannaí áirithe a fhorceannadh.

60. —Ní mhuirearófar dleacht stampa ar aon bhanna dá dtagartar sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Stamp Act, 1891, faoin mírcheann dar tosach “Bond given pursuant to the directions of any Act”.