An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID XI. Ilghnéitheach agus Ginearálta.) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL. Forálacha maidir le Faoiseamh ó Cháin Ioncaim (lena náirítear Forcháin) agus ó Cháin Bhrabús Corparáide trí Chreidmheas i leith Cánach Coigríche.)

25 1958

AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

AN CHEAD SCEIDEAL.

Blianachtaí Scoir (Coigeartuithe ar an Teorainn le Préimheanna Cáilitheacha).

Cuid I.

Sealbhóirí Oifige nó Fostaíochta Inphinsin.

Alt 41.

1. Faoi réir na míreanna seo a leanas, beidh, i gcás pearsan is sealbhóir oifige nó fostaíochta inphinsin, feidhm ag an gcoinníoll a ghabhann le fo-alt (1) d'alt 41 den Acht seo ach tagairtí do chúig céad punt lúide an deichiú cuid dá shochair inphinsin in aghaidh na bliana measúnachta a chur in ionad na tagairte do chúig céad punt.

2. I gcás gan pearsa a bheith ina shealbhóir oifige nó fostaíochta inphinsin ach ar feadh coda den bhliain mheasúnachta, ansin—

(a) ní bheidh feidhm ag mír 1 den Sceideal seo má bhíonn an coinníoll atá i mír (a) d'fho-alt (1) d'alt 40 den Acht seo gan comhlíonadh tráth ar bith i rith na coda sin den bhliain; ach

(b) má chomhlíontar an coinníoll tráth den tsórt sin agus go gcomhlíontar freisin é tráth i rith na coda eile den bhliain, beidh feidhm ag mír 1 den Sceideal seo ach go gcuirfear in ionad an deichiú cuid cibé cionúireacht is lú ná sin a bheidh cóir.

3. Chun críocha na Coda seo den Sceideal seo, glacfar gurb iad sochair inphinsin pearsan in aghaidh aon bhliana measúnachta áirithe, méid, arna mheas de réir na bhforálacha a bhaineann le Sceideal E, aon ioncaim leis in aghaidh na bliana (ach, más fear pósta é, gan ioncam a bhanchéile a ríomh)—

(a) ar ioncam é de bharr luach saothair ó aon oifig nó fostaíocht inphinsin, nó

(b) ar ioncam é ó aon mhaoin a ghabhann le sochair, nó ar cuid é de shochair, aon oifige nó fostaíochta inphinsin.

Cuid II.

Daoine a rugadh an bhliain 1917 nó roimhe sin.

4. Faoi réir míre 5 den Sceideal seo, beidh éifeacht, i gcás pearsan a rugadh am a shonraítear sa chéad cholún den Tábla atá leagtha amach thíos, ag an gcoinníoll a ghabhann le fo-alt (1) d'alt 41 den Acht seo agus ag Cuid I den Sceideal seo ach go gcuirfear in ionad na dtagairtí do chúig céad punt, agus don chodán an deichiú cuid, tagairtí faoi seach don tsuim sin agus don chéatadán sin a shonraítear dá chás sa dara colún agus sa tríú colún den Tábla.

AN TABLA.

Bhliain bhreithe.

An tsuim.

An céatadán.

1916 nó 1917

£550

11 faoin gcéad

1914 nó 1915

£600

12 faoin gcéad

1912 nó 1913

£650

13 faoin gcéad

1910 nó 1911

£700

14 faoin gcéad

1909 nó aon bhliain roimhe

£750

15 faoin gcéad

5. (1) Ní bheidh feidhm ag an gCuid seo den Sceideal seo maidir le haon bhliain mheasúnachta ina dtarlóidh, maidir lena sheirbhísí san am a caitheadh in aon oifig nó fostaíocht a bhí aige roimhe sin (nach ceann ar go páirt-aimsire amháin d'fhónaigh sé inti)—

(a) go bhfaighidh sé aon ioncam i leith pinsin is iníoctha faoi réim nó de bhun scéime aoisliúntais faoi choimirce nó a rinne duine eile a cheannach nó a sholáthar ar shlí eile dó, nó

(b) go mbeidh ceart aige faoi scéim aoisliúntais faoi choimirce chun pinsin nach iníoctha faoi láthair, cibé acu gur toisc é bheith ar fionraí é nó toisc gurb é amháin an tráth a thiocfaidh sé chun bheith iníoctha tráth san am le teacht nó ar theagmhas éigin do tharlachtaint (ach nach bhfolaíonn ceart a bhraitheann freisin ar sheirbhís in oifig nó i bhfostaíocht atá aige de thuras na huaire).

(2) Sa mhír seo, folaíonn “pinsean” aon aoisliúntas nó liúntas eile nó pá siarainn.