Ar Aghaidh (CUID I. Réamhráiteach agus Ginearálta.)

14 1959


Uimhir 14 de 1959.


AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO CHOMHDHLÚTHÚ NA nACHTANNA IASCAIGH, 1842 GO 1958, AGUS ACHTACHÁIN ÁIRITHE EILE A BHAINEANN LE hIASCACH. [8 Iúil, 1959.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—