An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VII. Dleachtanna Stampaí.) Ar Aghaidh (AN CHEAD SCEIDEAL. Ceannach agus Díol Urrús: An Méid Iomchuí i Leith an Úis.)

18 1959

AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

CUID VIII.

Ilghnéitheach agus Ginearálta.

An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

1950, Uimh. 18 .

1958, Uimh. 25 .

77. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “an príomh-alt” alt 22 den Acht Airgeadais, 1950 ; ciallaíonn “alt leasaitheach 1958” alt 61 den Acht Airgeadais, 1958 ;

ciallaíonn “an naoú blianacht bhreise” an tsuim a mhuirearaítear

ar an bPríomhchiste faoi fho-alt (4) den alt seo;

tá le “an tAire”, “an Cuntas”, agus “seirbhísí caipitiúla” na bríonna céanna faoi seach atá leo sa phríomh-alt.

(2) Beidh éifeacht ag fo-alt (4) d'alt leasaitheach 1958, maidir leis an fiche a naoi bliain airgeadais comhleanúnach dar tosach an bhliain airgeadais dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1960, ach “£645,872” a chur in ionad “£717,012”.

(3) Beidh éifeacht ag fo-alt (6) d'alt leasaitheach 1958 ach “£409,742” a chur in ionad “£528,332”.

(4) Déanfar suim £780,192 le haghaidh fuascailte iasachtaí, maraon le hús ar an gcéanna, i leith seirbhísí caipitiúla a mhuirearu go bliantúil ar an bPríomhchiste nó a thoradh fáis sna tríocha bliain airgeadais comhleanúnach dar tosach an bhliain airgeadais dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1960.

(5) Íocfar an naoú blianacht bhreise isteach sa Chuntas i cibé slí, agus cibé tráthanna sa bhliain airgeadais iomchuí, a chinnfidh an tAire.

(6) Féadfar aon mhéid den naoú blianacht bhreise, nach mó ná £504,682 aon bhliain airgeadais, a úsáid chun an t-ús ar an bhfiach poiblí a íoc.

(7) Úsáidfear iarmhéid na naoú blianachta breise in aon slí nó slite a shonraítear i bhfo-alt (6) den phríomh-alt.

Alt 31 (3) den Acht Airgeadais 1940, a leasú.

1940, Uimh. 14 .

78. —Leasaítear leis seo fo-alt (3) d'alt 31 den Acht Airgeadais, 1940 , trí “trí faoi gcéad sa bhliain” a chur in ionad “dó go seacht n-ochtú per cent. per annum” i mír (d).

Alt 2 den Acht Airgeadais (Brabúis Mhianach Airithe) (Faoiseamh Sealadach ó Chánachas), 1956 , a leasú.

1956, Uimh 8.

79. —Leasaítear leis seo alt 2 den Acht Airgeadais (Brabúis Mhianach Airithe) (Faoiseamh Sealadach ó Chánachas), 1956 , trí “laistigh den tréimhse deich mblian” a chur in ionad “laistigh den tréimhse chúig mblian”.

Athghairm.

80. —(1) Déantar leis seo na hachtacháin a shonraítear sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a athghairm a mhéid a shonraítear sa tríú colún den Sceideal sin.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh—

(a) i gcás na n-achtachán a shonraítear i gCuid I den Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo an 1ú lá de Lúnasa, 1959,

(b) i gcás na n-achtachán a shonraítear i gCuid II den Sceideal sin, an 1ú lá de Lúnasa, 1959, agus ní bheidh éifeacht aige maidir le hionstraimí a forghníomhaíodh roimh an lá sin, agus

(c) i gcás na n-achtachán a shonraítear i gCuid III den Sceideal sin, an 1ú lá d'Aibreán, 1960.

Cúram agus bainistí cánach agus dleachtanna.

81. —Cuirtear faoi chúram agus bainistí na gCoimisinéirí Ioncaim leis seo na cánacha agus na dleachtanna uile a fhorchuirtear leis an Acht seo.

Gearrtheideal. forléiriú agus tosach feidhme.

1920, c. 18.

1891, c. 39.

82. —(1) Féadfar an tAcht Airgeadais, 1959 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar Codanna I agus IV den Acht seo agus an Chéad Sceideal a ghabhann leis a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Ioncaim.

(3) Déanfar Cuid II den Acht seo, a mhéid a bhaineann sí le dleachtanna custam, a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Custam agus déanfar, a mhéid a bhaineann sí le dleachtanna máil, í a fhorléiriú i dteannta na Reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna máil agus le bainistí na ndleachtanna sin.

(4) Déanfar Codanna V agus VI den Acht seo, a mhéid a bhaineann siad le cáin ioncaim (lena n-áirítear forcháin) a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Ioncaim agus déanfar, a mhéid a bhaineann siad le cáin bhrabús corparáide, iad a fhorléiriú i dteannta Coda V den Finance Act, 1920, agus na n-achtachán a leasaíonn nó a leathnaíonn an Chuid sin.

(5) Forléireofar Cuid VII den Acht seo i dteannta an Stamp Act, 1891, agus na n-achtachán a leasaíonn nó a leathnaíonn an tAcht sin.

(6) Measfar go dtáinig Codanna I agus IV den Acht seo agus an Chéad Sceideal agus an Dara Sceideal a ghabhann leis i bhfeidhm an 6ú lá d'Aibreán, 1959, agus beidh éifeacht acu amhail ar an agus ón lá sin.

(7) Tiocfaidh Cuid V den Acht seo i ngníomh an 6ú lá d'Aibreán, 1960.

(8) Acht amháin i gcás ina n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, forléireofar aon tagairt san Acht seo d'aon achtachán eile mar thagairt don achtachán sin arna leasú le haon achtachán eile, lena n-áirítear an tAcht seo, nó faoi.