An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT AIRGEADAIS, 1959) Ar Aghaidh (CUID II. Custaim agus Mál.)

18 1959

AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

CUID I.

Cáin Ioncaim.

Cáin ioncaim agus forcháin don bhliain 1959-60.

1952, Uimh. 14 .

1. —(1) Déanfar cáin ioncaim don bhliain dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1959, a mhuirearú de réir seacht scilling sa phunt.

(2) Leasaítear leis seo alt 4 den Acht Airgeadais, 1952 , trí “eleven twenty-eights” a chur in ionad “two-fifths” agus “eleven fourteenths” a chur in ionad “four-fifths” i bhfo-alt (1) den alt sin agus trí “aondéag fiche ochtuithe” a chur in ionad “dhá chúigiú” agus “aondéag ceathairdéaguithe” a chur in ionad “cheithre chúigiú” i bhfo-alt (2) den alt sin.

(3) Déanfar forcháin don bhliain dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1959, a mhuirearú i leith ioncaim aon phearsan ar mó ná dhá mhíle punt iomlán a ioncaim ó gach bunadh agus muirearófar amhlaidh é de réir na rátaí seo a leanas, is é sin le rá:

I leith an chéad dá mhíle punt den ioncam                      Nil

I leith na breise ar dhá mhíle punt,

ar gach punt den chéad mhíle punt

den bhreis

...

...

...

...

Scilling agus sé phingin.

ar gach punt den chéad mhíle punt

ina dhiaidh sin den bhreis

...

...

Trí scilling.

ar gach punt den chéad mhíle punt

ina dhiaidh sin den bhreis

...

Ceithre scilling.

ar gach punt den chéad mhíle punt

ina dhiaidh sin den bhreis

...

Cúig scilling.

ar gach punt den chéad dá mhíle punt

ina dhiaidh sin den bhreis

...

Sé scilling.

ar gach punt den chéad dá mhíle punt

ina dhiaidh sin den bhreis

...

Seacht scilling agus sé phingin.

ar gach punt den chéad deich míle

punt ina dhiaidh sin den bhreis

...

Ocht scilling.

ar gach punt d'fhuílleach na breise

...

Ocht scilling agus sé phingin.

(4) Faoi réir forálacha an Achta seo beidh éifeacht, maidir leis an gcáin ioncaim agus leis an bhforcháin a mhuirearófar mar adúradh don bhliain dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1959, ag na forálacha ar leithligh, reachtúil agus eile, a bhí i bhfeidhm an 5ú lá d'Aibreán, 1959, maidir le cáin ioncaim agus forcháin agus fós ag aon fhorálacha den sórt sin maidir leis an gcéanna a tháinig i ngníomh an 6ú lá d'Aibreán, 1959.

Forcháin don bhliain 1958-59.

1958, Uimh. 25 .

1928, Uimh. 11 .

2. —(1) D'ainneoin aon ní contrártha dó sin in Alt 1 den Acht Airgeadais, 1958 , ní dhéanfar forcháin a mhuirearú don bhliain dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1958, i leith ioncaim aon phearsan nach mó ná dhá mhíle punt iomlán a ioncaim ó gach bunadh agus déanfar forcháin don bhliain dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1958, a mhuirearú i leith ioncaim aon phearsan ar mó ná dhá mhíle punt iomlán a ioncaim ó gach bunadh de réir na rátaí seo a leanas, is é sin le rá:—

I leith an chéad dá mhíle punt den ioncam                      Nil

I leith na breise ar dhá mhíle punt,

ar gach punt den chéad mhíle punt

den bhreis

...

...

...

...

Scilling agus sé phingin.

ar gach punt den chéad mhíle punt

ina dhiaidh sin den bhreis

...

Trí scilling.

ar gach punt den chéad mhíle punt

ina dhiaidh sin den bhreis

...

Ceithre scilling.

ar gach punt den chéad mhíle punt

ina dhiaidh sin den bhreis

...

Cúig scilling.

ar gach punt den chéad dá mhíle punt

ina dhiaidh sin den bhreis

...

Sé scilling.

ar gach punt den chéad dá mhíle punt

ina dhiaidh sin den bhreis

...

Seacht scilling agus sé phingin.

ar gach punt den chéad deich míle

punt ina dhiaidh sin den bhreis

...

Ocht scilling.

ar gach punt d'fhuílleach na breise

...

Ocht scilling agus sé phingin.

(2) Faoi réir forálacha an ailt seo, beidh éifeacht ag alt 3 den Acht Airgid, 1928 , maidir leis an bhforcháin don bhliain dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1958.

Asbhaint agus forcháin á muirearú.

1920, c. 18.

1954, Uimh. 22 .

1935, Uimh. 28 .

8 & 9 Geo. 5, c. 40.

3. —(1) Chun forcháin a mhuirearú don bhliain mheasúnachta dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1958, nó d'aon bhliain mheasúnachta ina dhiaidh sin, déanfar méid is comhionann leis na hasbhaintí a mbeidh teideal aige iad a lamháil dó faoi na forálacha seo a leanas a asbhaint ó iomlán ioncaim aon phearsan le linn méid an ioncaim a muirearófar cáin ioncaim air ina leith don bhliain mheasúnachta sin a bheith á ríomh:

(a) fo-alt (1) d'alt 18 den Finance Act, 1920,

(b) ailt 19 go 22 den Finance Act, 1920, agus

(c) fo-alt (2) d'alt 2 den Acht Airgeadais, 1954 .

(2) I gcás teideal a bheith ag pearsa nach gcónaíonn sa Stát chun asbhainte in aghaidh aon bhliana áirithe faoin alt seo, laghdófar an asbhaint de réir an choibhnis a laghdaíonn fo-alt (2) d'alt 8 den Acht Airgid, 1935 , aon fhaoiseamh a thabharfar dó in aghaidh na bliana sin faoi na forálacha a shonraítear i míreanna (a), (b) agus (c) d'fho-alt (1) den alt seo.

(3) I gcás fearchéile agus banchéile a mheasúnófar ar leithligh i leith cánach in aghaidh aon bhliana measúnachta áirithe de bhua iarratais faoi Riail 17 de na Rialacha Ginearálta nó faoi alt 8 den Income Tax Act, 1918, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas maidir le haon asbhaint a bheidh le déanamh faoi fho-alt (1) den alt seo don bhliain sin:

(a) cibé acu a dhéanfar nó nach ndéanfar iad a mheasúnú ar leithligh i leith forchánach, is é asbhaint a bheidh le baint as a n-ioncam iomlán an asbhaint a dhéanfaí dá mba nach ndearnadh aon mheasúnacht ar leithligh;

(b) má mheasúnaítear iad ar leithligh i leith forchánach, déanfar an faoiseamh ó fhorcháin a gheofar de sin a roinnt eatarthu trína ghlacadh go bhfuil a n-ioncaim faoi seach arna laghdú mar leanas:

(i) an méid (más aon mhéid é) a bheidh ar áireamh san asbhaint i leith faoisimh faoi fho-alt (2) d'alt 21 nó faoi alt 22 den Finance Act, 1920, glacfar leis mar ní a laghdaíonn ioncam an fhearchéile nó an bhanchéile de réir mar is eisean nó ise a chothabhálann an leanbh, an gaol, an mac nó an iníon, ar ina leith a thabharfar an faoiseamh sin,

(ii) faoi réir na fo-mhíre sin roimhe seo, glacfar go ndéanann an asbhaint a n-ioncaim faoi seach a laghdú de réir ar ráta chéanna,

ach sin i slí, má tharlaíonn gur mó an méid a bheidh ioncam cheachtar acu le laghdú faoi fho-mhíreanna (i) agus (ii) den mhír seo ná méid an ioncaim sin, go nglacfar go bhfuil ioncam an duine eile arna laghdú de mhéid na breise.

Alt 21 den Finance Act, 1920, a leasú.

1920, c. 18.

4. —Leasaítear leis seo alt 21 den Finance Act, 1920, tríd an bhfo-alt seo leanas a chur isteach i ndiaidh fo-ailt (2):—

“(2A) The references in the preceding provisions of this section to a child receiving full-time instruction at an educational establishment shall include references to a child undergoing training by any person (hereafter in this subsection referred to as the employer) for any trade, profession or vocation in such circumstances that the child is required to devote the whole of his time to the training for a period of not less than two years.

For the purpose of a claim in respect of a child undergoing training the inspector of taxes may require the employer to furnish particulars with respect to the training of the child in such form as may be prescribed by the Revenue Commisioners.”

Ranníoca faoi chúnant le haghaidh eolaíochtaí aiceanta a mhúineadh.

12 & 13 Geo. 5, c. 17.

1957, Uimh. 20 .

5. —(1) Beidh éifeacht ag alt 20 den Finance Act, 1922, amhail is dá mbeadh tagairtí d'ioncam is iníoctha—

(a) le haon ollscoil, coláiste nó scoil, is ollscoil coláiste nó scoil sa Stát d'fhonn cabhrú leis an ollscoil, an coláiste nó an scoil sin chun na heolaíochtaí aiceanta nó aon cheann díobh a mhúineadh, nó

(b) le ciste, is ciste de réir bhrí an ailt seo,

sa tagairt, atá in alt 20 den Finance Act, 1922, de bhua fo-mhír (1a) a chur isteach i mír (b) d'fho-alt (1) de, le halt 3 den Acht Airgeadais, 1957 , d'ioncam is iníoctha le haon ollscoil nó coláiste, is ollscoil nó coláiste sa Stát, chun a chumasú don ollscoil nó don choláiste sin taighde a dhéanamh.

(2) Chun críocha an ailt seo ciallaíonn “ciste” ciste—

(i) atá á theachtadh ar iontaobhais neamhinaisghairmthe faoi dhlí an Stáit,

(ii) atá á riaradh sa Stát, agus

(iii) arb é a aon-chuspóir cúnamh airgid nó cúnamh eile a dheonú d'ollscoileanna, coláistí nó scoileanna sa Stát chun cabhrú leis na hollscoileanna, na coláistí nó na scoileanna sin na heolaíochtaí aiceanta nó aon cheann díobh a mhúineadh.

Ceannach agus díol urrús: feidhm alt 7 go 9.

6. —(1) Faoi réir mar a fhoráltar anseo ina dhiaidh seo, bainfidh an chéad trí alt eile ina dhiaidh seo le cásanna ina ndéanfaidh duine (dá ngairtear an chéad cheannaitheoir sna hailt sin) aon urrúis a cheannach tar éis an 22ú lá d'Aibreán, 1959, agus iad a dhíol dá éis sin, agus gurb é toradh an idirbhirt go mbeidh ús a thiocfaidh chun bheith iníoctha i leith na n-urrús (dá ngairtear an t-ús sna hailt sin) le fáil ag an gcéad cheannaitheoir.

(2) Ní bhainfidh na hailt sin le cásanna—

(a) inar shia ná sé mhí an tréimhse idir ceannach na n-urrús ag an gcéad cheannaitheoir agus é do dhéanamh beatr chun iad a dhiúscairt, nó

(b) inar shia ná mí an tréimhse sin agus gurb é tuairim na gCoimisinéirí Ioncaim gur de réir an mhargadhphraghais reatha a rinneadh an díol agus an ceannach agus nach de bhun comhaontaithe nó comhshocraíochta a rinneadh tráth an cheannaigh nó roimhe a rinneadh an díol.

(3) Luífidh achomharc chun na gCoimisinéirí Speisialta maidir le haon tuairim de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim faoi mhír (b) d'fho-alt (2) den alt seo sa tslí chéanna ina luífeadh achomharc i gcoinne measúnachta i leith cánach ioncaim, agus beidh feidhm agus éifeacht dá réir sin ag na forálacha de na hAchtanna Cánach Ioncaim a bhaineann le hachomhairc.

(4) Déanfar an tagairt i bhfo-alt (2) den alt seo don chéad cheannaitheoir do dhéanamh beart chun na hurrúis a dhiúcsairt a fhorléiriú—

(a) más i bhfeidhmiú rogha a bhí faighte aige a dhíol sé iad, mar thagairt d'fháil na rogha aige,

(b) in aon chás eile, mar thagairt dá ndíol aige.

(5) Chun críocha an ailt seo agus an chéad trí alt eile ina dhiaidh sin, is comhionann urrúis a dhíol, is urrúis cosúil le, agus ar cóimhéid ainmniúil le, hurrúis a ceannaíodh roimhe sin (dá ngairtear na hurrúis bhunaidh anseo ina dhiaidh seo), agus na hurrúis bhunaidh a dhíol, agus beidh feidhm dá réir sin ag fo-alt (4) den alt seo; agus i gcás inar cheannaigh an chéad cheannaitheoir dáileachtaí urrús cosúil le chéile tráthanna éagsúla, agus gur díoladh aon chuid de na hurrúis ina dhiaidh sin déanfar, a mhéid is féidir, an díol sin a chur i mbaint leis an dáileacht is deireannaí a ceannaíodh, agus ansin leis an gcéad cheann eile roimhe sin is deireannaí, agus mar sin de:

Ar choinníoll nach mbeidh duine faoi dhliteanas níos mó i leith cánach de bhua an fho-ailt seo ná mar bheadh dá mba rud é gurb iad na hurrúis bhunaidh a dhíol sé agus nach iad na hurrúis a bhí cosúil le chéile.

(6) I gcás, aon tráth a bheidh trádáil, nó measfar trádáil a bheith, arna bunú agus arna tosú, inar cuid de stoc trádála na trádála aon urrúis, áireofar, chun críocha an ailt seo, gur díoladh na hurrúis sin an tráth sin ar an margadh oscailte ag an duine ar leis iad díreach roimh an tráth sin agus gur ceannaíodh iad an tráth sin ar an margadh oscailte ag an duine a bhí ag seoladh na trádála ina dhiaidh sin; agus, faoi réir na bhforálacha sin roimhe seo den fho-alt seo, i gcás atharach daoine do dhul ag seoladh trádála nach athrú a measfar deireadh a bheith leis an trádáil dá bhíthin, beidh feidhm ag forálacha an ailt seo maidir leis an duine a bhí ag seoladh na trádála amhlaidh tar éis an athraithe amhail is dá mb'eisean a rinne nó leis-sean a rinneadh aon ní a rinneadh ag nó lena réamhtheachtaí.

(7) Chun críocha an ailt seo agus an chéad trí alt eile ina dhiaidh seo:

(a) folaíonn “ús” díbhinn;

(b) folaíonn “duine” aon chomhlacht daoine, agus folaíonn tagairtí do dhuine ag a bhfuil teideal chun aon díolúine ó cháin ioncaim, i gcás díolúine a ndeirtear go bhfuil feidhm aici maidir le hioncam iontaobhais nó chiste, tagairtí do na daoine ag a bhfuil teideal a éileamh go ndeonfaí an díolúine sin;

(c) folaíonn “urrúis” stoic agus scaireanna;

(d) measfar urrúis a bheith cosúil le chéile má thugann siad teideal dá sealbhóirí chun na gcearta céanna in aghaidh na ndaoine céanna maidir le caipiteal agus ús agus chun na leigheas céanna maidir leis na cearta sin a chur i bhfeidhm d'ainneoin aon difríocht i méideanna ainmniúla iomlána na n-urrús faoi seach nó sa bhfoirm ina mbeidh siad ar teachtadh nó sa tslí ina bhféadfar iad a aistriú.

Ceannach agus díol urrús: déileálaithe in urrúis.

1958, Uimh. 25 .

7. —(1) Faoi réir forálacha an ailt seo, má bhíonn an chéad cheannaitheoir ag gabháil do thrádáil arb éard í nó cuid di déileáil in urrúis, ansin, nuair a bheifear, chun críocha na nAchtanna Cánach Ioncaim, ag ríomh brabús nó caillteanas na trádála, déanfar an praghas a d'íoc sé ar na hurrúis a laghdú an méid iomchuí i leith an úis, arna chinneadh de réir an Chéad Sceidil a ghabhann leis an Acht seo.

(2) I gcás ina bhfuil, dar leis na Coimisinéirí Ioncaim, gnó tí lascaine sa Stát á sheoladh bona fide ag an gcéad cheannaitheoir, nó i gcás inar comhalta de stocmhargadh sa Stát an chéad cheannaitheoir agus go bhfuil sé aitheanta ag coiste an stocmhargaidh sin mar dhuine a sheolann gnó déileálaí, ní bheidh éifeacht ag fo-alt (1) den alt seo maidir le hurrúis a ceannaíodh i ngnáth-chúrsa an ghnó sin aige.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) den alt seo más rud é gur gá aon mhéid den ús a chur i gcuntas faoi alt 51 den Acht Airgeadais, 1958 , fé is dá mb'fháltas trádála é nár íocadh cáin ina leith nó nárbh fholáir aon chuid de a chur i gcuntas amhlaidh mura mbeadh forálacha míre 2 den Tríú Sceideal a ghabann leis an Acht sin.

Ceannach agus diol urrús: daoine a bheidh i dteideal díolúintí.

8. —(1) Má bhíonn teideal ag an gcéad cheannaitheoir faoi aon achtachán chun díolúine ó cháin ioncaim a bhainfeadh, mura mbeadh an fo-alt seo, leis an ús, ansin, faoi réir forálacha an ailt seo, ní bhainfidh an díolúine le méid is comhionann leis an méid iomchuí i leith an úis, arna chinneadh de réir an Chéad Sceidil a ghabhann leis an Acht seo:

Ar choinníoll go measfar, má bhíonn teideal mar adúradh ag an gcéad cheannaitheoir agus go mbeidh aon íocaíocht bhliantúil iníoctha aige as an ús, an íocaíocht bhliantúil go léir a bheith arna híoc as brabúis nó gnóchan nár cuireadh faoi mhuirear cánach, agus beidh feidhm dá réir sin ag Riail 21 de na Rialacha Ginearálta.

(2) Ní bheidh feidhm ag an alt seo i gcás an díolúine a theacht ó chónaí a bheith ar an gcéad cheannaitheoir sa Bhreatain Mhóir nó i dTuaisceart Éireann.

Ceannach agus díol urrús: trádálaithe seachas déileálaithe urrús.

1958 Uimh. 25.

9. —(1) Má bhíonn an chéad cheannaitheoir ag seoladh trádála nach dtagann faoi réim ailt 7 den Acht seo, ansin, nuair a bheifear á dhéanamh amach an bhfuil nó nach bhfuil aon aisíoc cánach, agus, má tá, cé mhéid aisíoc cánach atá, le déanamh leis, faoi alt 34 den Income Tax Act, 1918, faoi threoir aon chaillteanais a bhain leis an trádáil agus méide comhiomláine a ioncaim don bhliain mheasúnachta a n-áirítear an t-ús mar chuid dá ioncam ina haghaidh, fágfar as cuntas—

(a) an méid iomchuí i leith an úis, arna chinneadh de réir an Chéad Sceidil a ghabhann leis an Acht seo, agus

(b) aon cháin a íocadh ar an méid sin.

(2) Más cuideachta an chéad cheannaitheoir agus go seolann sí gnó nach dtagann faoi réim ailt 7 den Acht seo nó gnó arb é atá ann go formhór infheistíochtaí a dhéanamh, ansin, más as an ús atá méid ar bith d'aon íocaíocht bhliantúil is iníoctha ag an gcuideachta le híoc, measfar nach as brabúis nó gnóchan a tugadh faoi mhuirear cánach is iníoctha an méid sin den íocaíocht bhliantúil, agus beidh feidhm dá réir sin ag Riail 21 de na Rialacha Ginearálta.

(3) I bhfo-mhír (3) de mhír 5 den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1958 , scriosfar “agus” i ndeireadh clásail (c), agus cuirfear isteach an méid seo a leanas i ndiaidh clásail (d):

“agus

(e) mura mbeidh trádáil den sórt a luaitear roimhe seo ar siúl ag an gcuideachta, ach, dá mbeadh trádáil ar siúl aici amhlaidh, go mbeadh aon laghdú faoi alt 7 den Acht Airgeadais, 1959 , le déanamh, nó go mbeadh sé, mura mbeadh fo-alt (3) den alt sin, le déanamh, maidir leis an bpraghas d'íoc an chuideachta ar urrúis (de réir bhrí an ailt sin) a cheannaigh sí bliain mheasúnachta sa tréimhse, cibé méid ba chomhionann, tar éis cáin ioncaim a asbhaint de réir an ráta is infheidhme i gcás na híocaíochta, le méid na hasbhainte, ach sin i slí gurb ioncam an méid agus méid na hasbhainte i gcás inar urrúis iad den sórt a shonraítear i mír 4 den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin,”

agus cuirfear “nó (e)” isteach i bhfo-mhír (3) de mhír 4 den Sceideal sin i ndiaidh “faoi chlásal (d)”.

(4) San alt seo folaíonn “cuideachta” aon chomhlacht corporaithe.

Comhaontú i dtaobh cánachais dhúbailte a dhaingniú.

1926, Uimh. 35 .

1928, Uimh. 11 .

1948, Uimh. 12 .

10. —Daingnítear leis seo an comhaontú, atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus a rinneadh an 4ú lá d'Aibreán, 1959, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir leis an gcomhaontú atá leagtha amach i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid, 1926 (arna leasú leis na comhaontuithe atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid, 1928 , agus leis an gCéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1948 ), agus, faoi réir a dhaingnithe ag Parlaimint na Ríochta Aontaithe, beidh éifeacht aige dá réir sin.