An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Cáin Ioncaim.) Ar Aghaidh (CUID III. Cáin Bhrabús Corparáide.)

18 1959

AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

CUID II.

Custaim agus Mál.

Tobac.

1932, Uimh. 20 .

1957, Uimh. 20 .

1934, Uimh. 31 .

11. —(1) Déanfar an dleacht chustam ar thobac a forchuireadh le halt 20 den Acht Airgid, 1932 , a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, maidir le tobac neamhmhonaraithe, amhail ar an lú lá de Bhealtaine, 1959, agus ón lá sin amach, de réir na rátaí ar leithligh a shonraítear i gCuid I den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo in ionad na rátaí ar leithligh ar dá réir is inmhuirir an dleacht sin anois ar thobac neamhmhonaraithe de bhua ailt 7 den Acht Airgeadais, 1957 .

(2) Déanfar an dleacht mháil ar thobac a forchuireadh le halt 19 den Acht Airgid, 1934 , a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, maidir le tobac neamhmhonaraithe, amhail ar an lú lá de Bhealtaine, 1959, agus ón lá sin amach, de réir na rátaí ar leithligh a shonraítear i gCuid II den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo in ionad na rátaí ar leithligh ar dá réir is inmhuirir an dleacht sin anois ar thobac neamhmhonaraithe de bhua ailt 7 den Acht Airgeadais, 1957 .

(3) Maidir le tobac neamhmhonaraithe ag a mbeadh, d'éagmais an fho-ailt seo, teideal, de bhua fo-ailt (7) d'alt 7 den Acht Airgeadais, 1957 , chun na rátaí fabhair dleacht custam a shonraítear i gCuid III den Sceideal a ghabhann leis an Acht sin, déanfar an dleacht chustam is inmhuirir air, ar é a sheachadadh as banna-stóras, a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an lú lá de Bhealtaine, 1959, agus ón lá sin amach, de réir na rátaí i leith tobac neamhmhonaraithe a shonraítear i gCuid III den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

(4) Maidir le tobac neamhmhonaraithe a sheachadfar as banna-stóras do mhonaróir ceadúnaithe tobac an lú lá de Bhealtaine, 1959, nó dá éis sin, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim faoi réir an monaróir do chomhlíonadh cibé coinníollacha is cuí leo a fhorchur chun a áirithiú go n-íocfar an dleacht, a cheadú don mhonaróir íoc na dleachta a muirearaíodh ar an tobac a chur siar go dtí lá nach déanaí ná—

(a) más i mí Márta in aon bhliain áirithe a sheachadfar an tobac amhlaidh, lá deiridh na míosa sin, nó

(b) in aon chás eile, lá deiridh na míosa i ndiaidh na míosa a sheachadfar an tobac amhlaidh.

(5) Maidir le tobac neamhmhonaraithe a sheachadfar as banna-stóras do mhonaróir ceadúnaithe tobac an lú lá de Bhealtaine, 1959, nó dá éis, agus nach ndéanfar aon chur siar ar íoc na dleachta ina leith de bhun fo-ailt (4) den alt seo, beidh an monaróir i dteideal lacáiste dleachta dhá phingin agus leathphingin a fháil i leith gach puint den tobac.

Alt 12 den Acht Airgid, 1932 , a leasú.

1932, Uimh. 20 .

12. —Leasaítear leis seo alt 12 den Acht Airgid, 1932 , trí “agus ná fuilid nó nách deallrathach go mbeid le fáil i Saorstát Éireann” a scriosadh agus trí “, agus go measfaidh an tAire Airgid sin, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Tionscail agus Tráchtála mar adúradh, gur cuí sin,” a chur isteach roimh “féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim”.

Díolúine ó dhleacht shiamsa.

13. —(1) San alt seo ciallaíonn “dleacht shiamsa” an dleacht mháil ar ar dtugtar “entertainments duty” in alt 1, agus is inmhuirir faoi alt 1, den Finance (New Duties) Act, 1916, arna leasú le achtacháin ina dhiaidh sin.

(2) An 16ú lá d'Aibreán, 1959, agus dá éis, ní dhéanfar dleacht shiamsa a mhuirearú ná a thobhach ar íocaíochtaí as dul isteach go dtí aon siamsa arb é amháin a bheidh ann rás nó rásaí cúnna.

(3) Ní dhéanfar, i gcaitheamh na tréimhse dar tosach an 16ú lá d'Aibreán, 1959, agus dar críoch an 31ú lá d'Iúil, 1959, dleacht shiamsa a mhuirearú ná a thobhach ar íocaíochtaí as dul isteach go dtí aon siamsa arb é amháin a bheidh ann taibhiú de chluichíocht na dornálaíochta.

(4) An lú lá de Lúnasa, 1959, agus dá éis, ní dhéanfar dleacht shiamsa a mhuirearú ná a thobach ar íocaíochtaí as dul isteach go dtí aon siamsa arb é amháin a bheidh ann taibhiú d'aon chluiche nó cluichíocht ina mbíonn imirt nó iomaíocht idir beirt daoine nó níos mó nó idir dhá fhoireann daoine nó níos mó.

Dleacht shiamsa —ildamhsa nó rince ar chun críocha oideachais, daoncharadais nó déirce an sochar uaidh.

1943, Uimh. 16 .

14. —Beidh éifeacht ag fo-alt (4) d'alt 10 den Acht Airgeadais, 1943 , maidir le haon siamsa is ildamhsa nó rince a bheidh ar siúl an lú lá de Lúnasa, 1959, nó dá éis, fé is dá gcuirfí “seasca faoin gcéad” is ionad “caoga faoin gcéad”.

Dleacht shiamsa —na rátaí i gcás ildamhsa nó rince.

1956, Uimh. 22 .

15. —An lú lá de Lúnasa, 1959, agus dá éis, beidh éifeacht ag fo-alt (2) d'alt 15 den Acht Airgeadais, 1956 , fé is dá ndéanfaí—

(a) na rataí seo a leanas a chur in ionad na rátaí a shonraítear i mír (i) den fho-alt sin:

An Ráta Dleachta.

I gcás an íocaíocht as dul isteach gan an dleacht a áireamh—

a dhul thar

2s.

6d.

ach gan dul thar

2s.

10½d.

...

1½d.

,,

2s.

10½d.

,,    ,,    ,,    ,,

3s.

3d.

...

3d.

,,

3s.

3d.

,,    ,,    ,,    ,,

3s.

5½d.

...

3½d.

,,

3s.

5½d.

,,    ,,    ,,    ,,

3s.

8d.

...

4d.

,,

3s.

8d.

,,    ,,    ,,    ,,

4s.

7d.

...

5d.

,,

4s.

7d.

     ...       ...     ...

...

...

5d. in aghaidh an chéad 4s. 7d. agus 2d. in aghaidh gach 1s. no coda de 1s. sa bhreis.

(b) na rátaí seo a leanas a chur in ionad na rátaí a shonraítear i mír (ii) den fho-alt sin:

An Ráta Dleachta.

I gcás an íocaíocht as dul isteach gan an dleacht a áireamh—

a dhul thar

2s.

6d.

ach gan dul thar

2s.

9d.

...

3d.

,,

2s.

9d.

,,    ,,    ,,    ,,

3s.

0d.

...

6d.

,,

3s.

0d.

,,    ,,    ,,    ,,

3s.

2d.

...

7d.

,,

3s.

2d.

,,    ,,    ,,    ,,

3s.

4d.

...

8d.

,,

3s.

4d.

,,    ,,    ,,    ,,

4s.

2d.

...

10d.

,,

4s.

2d.

     ...       ...     ...

...

...

10d. in aghaidh an chéad 4s. 2d. agus 3d. in aghaidh gach 1s. nó coda de 1s. sa bhreis.

Dleacht shiamsa —alt 10 (4) (c) den Acht Airgeadais, 1948 , a leasú.

1948, Uimh. 12 .

16. —Beidh éifeacht ag mír (c) d'fho-alt (4) d'alt 10 den Acht Airgeadais, 1948 , maidir le siamsaí a bheidh ar siúl an 1ú lá de Lúnasa, 1959, nó dá éis, fé is dá gcuirfí “seachtó a cúig faoin gcéad” in ionad “caoga faoin gcéad”.

Dleacht shiamsa —na rátaí i gcás taispeántas cinematagrafacha.

1948, Uimh. 12 .

17. —An lú lá de Lúnasa, 1959, agus dá éis, beidh éifeacht ag alt 10 den Acht Airgeadais, 1948 , amhail is dá gcuirfí na rátaí seo a leanas in ionad na rátaí a shonraítear i bhfo-alt (3) den chéanna:

An Ráta Dleachta.

Má bhíonn an íocaíocht as dul isteach, gan an dleacht a áireamh—

níos mó ná

8d.

gan  bheith  níos  mó  ná

8½d.

½d.

,,

8½d.

,,

,,     ,,

,,     ,,

9d.

1d.

,,

9d.

,,

,,     ,,

,,     ,,

9½d.

1½d.

,,

9½d.

,,

,,     ,,

,,     ,,

11d.

2d.

,,

11d.

,,

,,     ,,

,,     ,,

1s.

0½d.

3½d.

,,

1s.

0½d.

,,

,,     ,,

,,     ,,

1s.

2d.

5d.

,,

1s.

2d.

,,

,,     ,,

,,     ,,

1s.

3d.

6d.

,,

1s.

3d.

,,

,,     ,,

,,     ,,

1s.

5½d.

7½d.

,,

1s.

5½d.

,,

,,     ,,

,,     ,,

1s.

7d.

9d.

,,

1s.

7d.

,,

,,     ,,

,,     ,,

1s.

8½d.

10½d.

,,

1s.

8½d.

,,

,,     ,,

,,     ,,

1s.

10d.

11d.

,,

1s.

10d.

,,

,,     ,,

,,     ,,

1s.

11d.

1s. 1d.

,,

1s.

11d.

...

...

...

...

...

1s. 1d. ar an gcéad 1s. 11d. agus ½d. ar gach ½d. nó cuid de ½d. sa bhreis.

Dleacht shiamsa —límistéir tuatha.

1954, Uimh. 22 .

18. —Beidh éifeacht ag fo-ailt (5) agus (6) d'alt 16 den Acht Airgeadais, 1954 , fé is dá gcuirfí “ceithre bliana” in ionad “dhá bhliain” i ngach fo-alt díobh.

Ileacha udrocarbóin— forálacha ilghnéitheacha.

1931, Uimh. 43 .

1935, Uimh. 28 .

1935, Uimh. 7 .

19. —(1) Faoi réir cibé coinníollacha a chomhlíonadh is oiriúnach leis na Coimisinéirí Ioncaim a fhorchur, ní dhéanfar an dleacht chustam a forchuireadh le halt 1 den Acht Airgid (Diúitéthe Custam) (Uimh. 4), 1931, ná an dleacht chustam a forchuireadh le halt 21 den Acht Airgid, 1935 , a mhuirearú ná a thobhach ar aon íle udrocarbóin a aistríodh ar a allmhairiú go dtí, nó a seachadadh ó bhanna-stóras ag, áitreabh scagaire íle udrocarbóin chun go rachadh sé faoi phróis mhonaraíochta ann.

(2) Faoi réir cibé coinníollacha a chomhlíonadh is oiriúnach leis na Coimisinéirí Ioncaim a fhorchur, féadfar aon íle udrocarbóin ar a mbeidh dleacht mháil dlite a aistriú chun a onnmhairithe nó lena loingsiú mar stóras, ó áitreabh a mhonaróra gan dleacht a íoc.

(3) Aon uair is dóigh leis an Aire Airgeadais, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Tionscail agus Tráchtála, gur cuí sin, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, faoi réir cibé coinníollacha a chomhlíonadh is oiriúnach leo a fhorchur, dleacht ar bith a aisíoc le haon duine áirithe is dleacht a muirearaíodh agus a toibhíodh faoi alt 1 den Acht Airgid (Forálacha Ilghnéitheacha), 1935 , agus a íocadh ar aon earraí áirithe arna seachadadh as áitreabh scagaire íle udrocarbóin nó as banna-stóras.

(4) Aon uair is dóigh leis an Aire Airgeadais, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Tionscail agus Tráchtála gur cuí sin, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, faoi réir cibé coinníollacha a chomhlíonadh is oiriúnach leo a fhorchur, a údarú d'aon duine áirithe aon earra acu sin ar ar inmhuirir an dleacht a fhorchuirtear le halt 1 den Acht Airgid (Forálacha Ilghnéitheacha), 1935 , a ghlacadh arna seachadadh as áitreabh scagaire íle udrocarbóin nó as banna-stóras gan an dleacht sin a íoc.

(5) (a) Aon uair is deimhin leis na Coimisinéirí Ioncaim go ndearnadh aon íle udrocarbóin, seachas íle bhealaithe nár íocadh an dleacht chustam ná an dleacht mháil uirthi a forchuireadh le halt 21 den Acht Airgid, 1935 , a úsáid i dtáirgeadh nó i ndáil le táirgeadh earraí le haghaidh onnmhairithe ach nach ndearnadh í a úsáid lena dó in inneall feithicle inneallghluaiste, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, faoi réir cibé coinníollacha a chomhlíonadh is oiriúnach leo a fhorchur, aon dleacht den sórt sin a íocadh ar an íle, lúide aon lacáiste air sin a lamháladh faoin alt sin 21, a aisíoc leis an duine a tháirg na hearraí le haghaidh onnmhairithe.

(b) San alt seo folaíonn an briathar “táirgeadh” aon phróis nó oibríocht thionscail.

(6) Aon uair is deimhin leis na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuiltear chun aon íle udrocarbóin ar ar inmhuirir an dleacht mháil a fhorchuirtear le halt 21 den Acht Airgid, 1935 , a chur faoi phróis mhonaraíochta, nó go bhfuiltear chun í a chorprú le substaintí eile mar tháthchuid de tháirge monaraithe, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, faoi réir cibé coinníollacha a chomhlíonadh is oiriúnach leo a fhorchur, a cheadú an íle a sheachadadh as áitreabh scagaire íle udrocarbóin nó as banna-stóras gan an dleacht sin a íoc.

Ordú a dhaingniú.

20. —Daingnítear leis seo an tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 60) (Tobhaigh Speisialta Allmhairithe agus Dleachtanna Custam Ilghnéitheacha), 1959 (I.R. Uimh. 63 de 1959).