An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT ATURNAETHA (LEASÚ), 1960) Ar Aghaidh (CUID II Forálacha Araíonachta Maidir le hAturnaetha)

37 1960

AN tACHT ATURNAETHA (LEASÚ), 1960

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal agus comhlua.

1. —(1) Féadfar an tAcht Aturnaetha (Leasú), 1960 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Aturnaetha, 1954 agus 1960, a ghairm den Phríomh-Acht agus den Acht seo le chéile.

Tosach feidhme.

2. —Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh mar a leanas:

(a) tiocfaidh alt 31 i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire Dlí agus Cirt, le hordú, ar an gCumann á iarraidh sin,

(b) tiocfaidh an chuid eile den Acht seo i ngníomh ar an Acht seo a rith.

Léiriú.

1954, Uimh. 36 .

3. —(1) San Acht seo—

ciallaíonn “an Ciste Cúitimh” an Ciste Cúitimh a bunaíodh faoi alt 69 (a aisghairtear leis an Acht seo) den Phríomh-Acht;

tá le “an Coiste Araíonachta” an bhrí a thugtar dó le halt 6 den Acht seo;

folaíonn “doiciméid” gníomhais, uachtanna, páipéir, leabhair chuntais, taifid, deimhnithe agus comhfhreagras;

ciallaíonn “an Sean-Choiste Araíonachta” an coiste a bunaíodh le halt 13 (a aisghairtear leis an Acht seo) den Phríomh-Acht;

folaíonn “mí-iompar”—

(a) tréas nó feileonacht nó oilghníomh a dhéanamh,

(b) coir nó cion a dhéanamh lasmuigh den Stát ba feileonacht nó oilghníomh dá mba sa Stát a rinneadh é,

(c) sárú ar fhoráil den Phríomh-Acht nó den Acht seo nó d'aon ordú nó rialachán a rinneadh faoin bPríomh-Acht nó faoin Acht seo,

(d) iompar a tharraingeodh táirmheas ar ghairm na n-aturnaetha;

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Aturnaethe, 1954 ;

ciallaíonn “na Rialacháin um Chuntais Aturnaetha” na rialacháin i ndáil le cuntais a rinne an Cumann chun críocha alt 66 den Phríomh-Acht.

(2) San Acht seo, déanfar tagairtí don Phríomh-Acht a fhorléiriú, mar a gceanglaíonn nó a gceadaíonn an coimhthéacs é, mar thagairtí don Phríomh-Acht arna leasú leis an Acht seo.

(3) Forléireofar an tAcht seo agus an Phríomh-Acht mar aon ní amháin.

An bhrí atá le “aturnae” sa Phríomh-Acht agus san Acht seo.

4. —Sa Phríomh-Acht agus san Acht seo, folaíonn “aturnae”, mar a gceadaíonn nó a gceanglaíonn an comhthéacs é, iar-aturnae nó aturnae éagtha.

Aisghairm.

5. —(1) Déantar leis seo na forálacha den Phríomh-Acht atá leagtha amach i gcolún (1) de Chuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (2) den Chuid sin I.

(2) Déantar leis seo na forálacha den Phríomh-Acht atá leagtha amach i gcolún (1) de Chuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (2) den Chuid sin II, ach leanfaidh siad d'fheidhm a bheith acu maidir le haon chás a measfaidh an Cumann gur roimh an Acht seo a rith a tharla an caillteanas.