An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CHÉAD SCEIDEAL. Scálaí agus rátaí pinsean míthreora agus pinsean pósta d'oifigigh agus do shaighdiúirí agus scála pinsean míthreora do chomhaltaí Sheirbhís Altranais an Airm.)

39 1960

AN tACHT ARM-PHINSEAN (Uimh. 2), 1960

AN DARA SCEIDEAL.

Liúntais do chleithiúnaithe oifigeach agus saighdiúirí.

Alt 6.

Cuid I.

Oifigigh.

1. Baintreach dhara lefteanaint, lefteanaint nó chaptaein.

£117 10s. sa bhliain le linn baintreachais.

Baintreach mhaoir, lefteanantchornail nó cheannfoirt.

£172 sa bhliain le linn baintreachais.

Baintreach chornail nó oifigigh ar chéim níos airde

£214 10s. sa bhliain le linn baintreachais.

2. Baintreach oifigigh (aon chéim).

£188 d'aisce ar an gcéad athphósadh.

3. Leanaí atá, i gcás clann mhac, faoi bhun 18 mbliana d'aois, agus, i gcás clann iníon, gan phósadh agus faoi bhun 21 bliain d'aois.

(a) le beo na máthar, £35 10s. sa bhliain do gach leanbh.

(b) tar éis bás na máthar, £65 10s. sa bhliain do gach leanbh.

4. Leanaí os cionn 11 bhliain d'aois agus faoi bhun 18 mbliana d'aois.

Aisíoc na suime a chruthófar a caitheadh iarbhír, go riachtanach agus go cuí, ar tháillí oideachais ach gan dul thar £60 in aon bhliain chaileandair i leith aon linbh áirithe. Is liúntas é seo i dteannta an liúntais a luaitear i mír 3.

Cuid II.

Saighdiúirí.

1. Baintreach

..

..

..

24s. 6d. sa tseachtain le linn baintreachais.

2. Baintreach

..

..

..

£86 d'aisce ar an gcéad athphósadh.

3. Leanaí atá, i gcás clann mhac, faoi bhun 18 mbliana d'aois, agus, i gcás clann iníon, gan phósadh agus faoi bhun 18 mbliana d'aois.

(a) le beo na máthar, 9s. 3d. sa tseachtain do gach leanbh,

(b) tar éis bás na máthar, 18s. 3d. sa tseachtain do gach leanbh.

4. Leanaí os cionn 11 bhliain d'aois agus faoi bhun 18 mbliana d'aois.

Aisíoc na suime a chruthófar a caitheadh iar bhír, go riachtanach agus go cuí, ar tháillí oideachais ach gan dul thar £60 in aon bhliain chaileandair i leith aon linbh áirithe. Is liúntas é seo i dteannta an liúntais a luaitear i mír 3.

Cuid III.

Oifigigh.

1. Chun críocha na Coda seo den Sceideal seo measfar gach duine acu seo a leanas, agus ní mheasfar aon daoine eile, a bheith ina chleithiúnaí ar oifigeach marbh:—

(a) a mháthair,

(b) a athair, má bhíonn sé os cionn seasca bliain d'aois nó éagumasach de dheasca easláinte,

(c) a dheartháir buan-easlán,

(d) a dheirfiúr bhuan-easlán neamhphósta,

(e) a sheanathair,

(f) a sheanmháthair.

2. (1) Más dóigh leis an Aire go bhfuil cleithiúnaí amháin ann, agus nach bhfuil ann ach an cleithiúnaí amháin, a bhí i lán-chleithiúnas ar oifigeach marbh, beidh liúntas iníoctha leis an gcleithiúnaí sin.

(2) Más dóigh leis an Aire go bhfuil beirt chleithiúnaithe nó níos mó ann a bhí i lán-chleithiúnas ar oifigeach marbh, beidh liúntas iníoctha le gach cleithiúnaí acu sin.

3. (1) Más rud é—

(a) nach iníoctha aon liúntas faoi mhír 2 den Chuid seo, agus

(b) gur dóigh leis an Aire go bhfuil cleithiúnaí amháin ann, agus nach bhfuil ann ach an cleithiúnaí amháin, a bhí i gcleithiúnas go formhór ar oifigeach marbh,

beidh liúntas iníoctha leis an gcleithiúnaí sin.

(2) Más rud é—

(a) nach iníoctha aon liúntas faoi mhír 2 den Chuid seo, agus

(b) gur dóigh leis an Aire go bhfuil beirt chleithiúnaithe nó níos mó ann a bhí i gcleithiúnas go formhór ar oifigeach marbh,

beidh liúntas amháin, agus ní bheidh ach an liúntas amháin, iníoctha i leith an oifigigh mhairbh agus beidh an liúntas sin iníoctha le cibé cleithiúnaí acu sin a measann an tAire, ag féachaint do chúrsaí uile an cháis, gurb é an duine é lenar chóir é a íoc.

4. (1) Más rud é—

(a) nach iníoctha aon liúntas i leith oifigigh mhairbh faoi mhír 2 nó mír 3 den Chuid seo, agus

(b) go bhfuil cleithiúnaí amháin, agus nach bhfuil ach an cleithiúnaí amháin, ar an oifigeach marbh sin,

féadfar aisce a dheonú don chleithiúnaí sin.

(2) Más rud é—

(a) nach iníoctha aon liúntas i leith oifigigh mhairbh faoi mhír (2) nó mír (3) den Chuid seo, agus

(b) go bhfuil beirt chleithiúnaithe nó níos mó ar an oifigeach marbh sin,

féadfar aisce a íoc i leith an oifigigh mhairbh sin agus beidh an aisce sin iníoctha le cibé duine nó daoine, d'eisceadh na ndaoine eile nó an duine eile, de na cleithiúnaithe sin a cheapfaidh an tAire agus, má fheidhmítear an chumhacht sin i bhfabhar níos mó ná duine acu, i cibé cionúireachtaí a cheapfaidh an tAire.

5. (1) I gcás aon chleithiúnaí a bheith i gcleithiúnas ar fad nó go formhór ar níos mó ná duine marbh amháin, ní bhfaighidh an cleithiúnaí sin, i leith na ndaoine marbha sin, liúntais is mó san iomlán ná an liúntas uasta d'fhéadfaí a dheonú don chleithiúnaí sin faoin Sceideal seo i leith aon duine áirithe de na daoine marbha sin.

(2) Aon uair a bheidh duine ina chleithiúnaí ar níos mó ná duine marbh amháin, ní bhfaighidh an duine sin, i leith na ndaoine marbha sin, aiscí is mó san iomlán ná an aisce uasta d'fhéadfaí a dheonú don duine sin faoin Sceideal seo i leith aon duine áirithe de na daoine marbha sin.

(3) Sa mhír seo folaíonn an abairt “duine marbh” oifigeach marbh chomh maith le saighdiúir marbh.

6. Is é a bheidh i liúntas faoin gCuid seo den Sceideal seo suim bhliantúil £102 10s., agus is é a bheidh in aisce faoin gCuid seo den Sceideal seo cibé cnapshuim (nach mó ná £180) a chinnfidh an tAire.

Cuid IV.

Saighdiúirí.

1. Chun críocha na Coda seo den Sceideal seo measfar gach duine acu seo leanas, agus ní mheasfar aon daoine eile, a bheith ina chleithiúnaí ar shaighdiúir marbh—

(a) a mháthair,

(b) a athair, má bhíonn sé os cionn seasca bliain d'aois nó éagumasach de dheasca easláinte,

(c) a dheartháir buan-easlán,

(d) a dheirfiúr bhuan-easlán neamhphósta,

(e) a sheanathair,

(f) a sheanmháthair.

2. (1) Más dóigh leis an Aire go bhfuil cleithiúnaí amháin ann, agus nach bhfuil ann ach an cleithiúnaí amháin, a bhí i lánchleithiúnas ar shaighdiúir marbh, beidh liúntas iníoctha leis an gcleithiúnaí sin.

(2) Más dóigh leis an Aire go bhfuil beirt chleithiúnaithe nó níos mó ann a bhí i lán-chleithiúnas ar shaighdiúir marbh, beidh liúntas iníoctha le gach cleithiúnaí acu sin.

3. (1) Más rud é—

(a) nach iníoctha aon liúntas faoi mhír 2 den Chuid seo, agus

(b) gur dóigh leis an Aire go bhfuil cleithiúnaí amháin ann, agus nach bhfuil ann ach an cleithiúnaí amháin, a bhí i gcleithiúnas go formhór ar shaighdiúir marbh,

beidh liúntas iníoctha leis an gcleithiúnaí sin.

(2) Más rud é—

(a) nach iníoctha aon liúntas faoi mhír (2) den Chuid seo, agus

(b) gur dóigh leis an Aire go bhfuil beirt chleithiúnaithe nó níos mó ann a bhí i gcleithiúnas go formhór ar shaighdiúir marbh,

beidh liúntas amháin, agus ní bheidh ach liúntas amháin, iníoctha i leith an tsaighdiúra mhairbh agus beidh an liúntas sin iníoctha le cibé cleithiúnaí acu sin a measann an tAire, ag féachaint do chúrsaí uile an cháis, gurb é an duine é lenar chóir é a íoc.

4. (1) Más rud é—

(a) nach iníoctha aon liúntas i leith saighdiúra mhairbh faoi mhír 2 nó mír 3 den Chuid seo, agus

(b) go bhfuil cleithiúnaí amháin, agus nach bhfuil ach an cleithiúnaí amháin, ar an saighdiúir marbh sin,

féadfar aisce a dheonú don chleithiúnaí sin.

(2) Más rud é—

(a) nach iníoctha aon liúntas i leith saighdiúra mhairbh faoi mhír 2 nó mír 3 den Chuid seo, agus

(b) go bhfuil beirt chleithiúnaithe nó níos mó ar an saighdiúir marbh sin,

féadfar aisce a íoc i leith an tsaighdiúra mhairbh sin agus beidh an aisce sin iníoctha le cibé duine nó daoine, d'eisceadh na ndaoine eile nó an duine eile, de na cleithiúnaithe sin a cheapfaidh an tAire agus, má fheidhmítear an chumhacht sin i bhfabhar níos mó ná duine acu, i cibé cionúireachtaí a cheapfaidh an tAire.

5. (1) I gcás aon chleithiúnaí a bheith i gcleithiúnas ar fad nó go formhór ar níos mó ná duine marbh amháin, ní bhfaighidh an cleithiúnaí sin, i leith na ndaoine marbha sin, liúntais is mó san iomlán ná an liúntas uasta d'fhéadfaí a dheonú don chleithiúnaí sin faoin Sceideal seo i leith aon duine áirithe de na daoine marbha sin.

(2) Aon uair a bheidh duine ina chleithiúnaí ar níos mó ná duine marbh amháin, ní bhfaighidh an duine sin, i leith na ndaoine marbha sin, aiscí is mó san iomlán ná an aisce uasta d'fhéadfaí a dheonú don duine sin faoin Sceideal seo i leith aon duine áirithe de na daoine marbha sin.

(3) Sa mhír seo folaíonn an abairt “duine marbh” oifigeach marbh chomh maith le saighdiúir marbh.

6. Is é a bheidh i liúntas faoin gCuid seo den Sceideal seo suim bhliantúil £51, agus is é a bheidh in aisce faoin gCuid seo den Sceideal seo cibé cnapshuim (nach mó ná £180) a chinnfidh an tAire.