Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

39 1961


Uimhir 39 of 1961


ACHT NA gCÚIRTEANNA (FORÁLACHA FORLÍONTACHA), 1961

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ, MAIDIR LEIS NA CÚIRTEANNA ATÁ LE BUNÚ LE hACHT NA gCÚIRTEANNA (BUNÚ AGUS COMHDHÉANAMH), 1961 , AGUS LE BREITHIÚNA AGUS OIFIGIGH NA gCÚIRTEANNA SIN, I dTAOBH NITHE ÁIRITHE IS GÁ CHUN AN tACHT SIN A FHORLÍONADH, DO THABHAIRT DLÍNSE I gCÁSANNA AIMIRÉALACHTA AGUS I bhFÉIMHEACHT DON BHREITHEAMH DEN CHÚIRT CHUARDA A BHEIDH SANNTA DO CHUAIRD CHORCAÍ, D'AISGHAIRM ACHTACHÁN ÁIRITHE, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE ÁIRITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [16 Lúnasa, 1961.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—