An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil IV Ginearálta) Ar Aghaidh (CUID V Leasuithe ar na hAchtanna um chúiteamh do lucht oibre, 1934 go 1955)

41 1961

AN tACHT UM DHLITEANAS SIBHIALTA, 1961

CUID IV

Díobhalacha Marfacha

Mínithe (Cuid IV).

1952, Uimh. 25 .

47. —(1) Sa Chuid seo—

ciallaíonn “cleithiúnaí”, maidir le duine ar gníomh éagórach is cúis lena bhás, aon duine de theaghlach an éagaigh a fhulaingeoidh díobháil nó anbhuain meabhrach;

ciallaíonn “duine den teaghlach” banchéile, fearehéile, athair, máthair, seanathair, seanmháthair, leasathair, leasmháthair, mac, iníon, ua, banua, leasmhac, leasiníon, deartháir, deirfiúr, deartháir leasghaolmhar, deirfúir leasghaolmhar;

folaíonn “gníomh éagórach” coir.

(2) Nuair a bheidh aon ghaol á ríomh chun críocha na Coda seo—

(a) measfar gur sliocht dlisteanach ar an uchtóir nó ar na huchtóirí duine a uchtaíodh faoin Acht Uchtála, 1952 ;

(b) faoi réir mhír (a) den fho-alt seo, measfar gur sliocht dlisteanach ar a mháthair agus ar a athair toimhdean duine mídhlisteanach;

(c) measfar gur tuismitheoir duine eile duine atá in loco parentis don duine eile sin.

Caingean i gcás bás a tharla trí ghníomh éagórach, faillí nó mainneachtain.

48. —(1) Más é is cúis le bás duine gníomh éagórach ag duine eile de shaghas a thabharfadh teideal don pháirtí a díobháladh, mura mbeadh a bhás, caingean a chothú agus damáistí a ghnóthú ina leith, beidh an duine a bheadh faoi dhliteanas amhlaidh faoi dhliteanas i leith caingne mar gheall ar dhamáistí chun tairbhe do chleithiúnaithe an éagaigh.

(2) Ní fhéadfar ach aon chaingean amháin mar gheall ar dhamáistí a thionscnamh i gcoinne an duine chéanna i leith an bháis.

(3) Féadfaidh ionadaí pearsanta an éagaigh an chaingean a chionscnamh nó, más rud é, ar bheith caite do shé mhí tar éis an bháis, nach mbeidh aon ionadaí pearsanta ann nó nach mbeidh aon chaingean tionscanta ag an ionadaí pearsanta, féadfaidh gach duine nó aon duine de na cleithiúnaithe an chaingean a thionscnamh.

(4) Cibé duine a thionscnóidh an chaingean, is caingean chun tairbhe do na cleithiúnaithe go léir a bheidh inti.

(5) Tabharfaidh an gearánaí don chosantóir sonraí ar an duine ar dó agus thar a cheann nó ar na daoine ar dóibh agus thar a gceann a bheidh an chaingean á tionscnamh agus ar an gcineál éilimh a bhfuiltear ag iarraidh damáistí a ghnóthú ina leith.

(6) Tionscnófar an chaingean laistigh de thrí bliana tar éis an bháis.

Damáistí.

49. —(1)  (a) Is é a bheidh sna damáistí faoi alt 48—

(i) iomlán na suimeanna (más aon suim é) a mheasfaidh an giúire nó an breitheamh, de réir mar a bheidh, a bheith i gcoibhneas leis an díobháil a bhain de dheasca an bháis do gach duine, faoi seach, de na cleithiúnaithe ar dó nó thar a cheann a tionscnaíodh an chaingean, agus

(ii) faoi réir mhír (b) den fho-alt seo, iomlán na suimeanna (más aon suim é) a mheasfaidh an breitheamh a bheidh ina gcúiteamh réasúnach in anbhuain meabhrach a bhain de dheasca an bháis do gach duine faoi leith de na cleithiúnaithe sin.

(b) Ní rachaidh iomlán aon suimeanna a dhámhfar de bhua fhomhír (ii) de mhír (a) den fho-alt seo thar míle punt.

(c) Luafar ar leithligh sa dámhachtain gach aon suim a dhámhfar de bhua mhír (a) den fho-alt seo.

(d) Ní bheidh éifeacht ag fomhír (ii) de mhír (a) den fho-alt seo ach amháin maidir le bás a tharlóidh laistigh de thrí bliana tar éis dáta an Achta seo a rith.

(2) Ina theannta sin, féadfar damáistí a dhámhadh i leith costais adhlactha agus costais eile a ndeachaigh an t-éagach, na cleithiúnaithe nó an t-ionadaí pearsanta fúthu iarbhír mar gheall ar an ngníomh éagórach.

(3) Is leor do chosantóir, agus é ag íoc airgid isteach sa chúirt sa chaingean, é a íoc in aon suim amháin mar dhamáistí le haghaidh na gcleithiúnaithe uile gan é a chionroinnt eatarthu.

(4) Déanfar an méid a ghnóthófar sa chaingean a roinnt, tar éis na costais nár gnóthaíodh ón gcosantóir a bhaint as, ar na daoine a bheidh ina theideal i cibé scaireanna a bheifear tar éis a chinneadh.

Suimeanna nach mbeidh le háireamh nuair a bheifear ag measúnú damáistí.

50. —Nuair a bheifear ag measúnú damáistí faoin gCuid seo ní chuirfear san áireamh—

(a) aon suim is iníoctha ar bhás an éagaigh faoi aon chonradh árachais,

(b) aon phinsean, aisce nó sochar eile dá leithéid is iníoctha faoi reacht nó ar shlí eile mar gheall ar bhás an éagaigh.

Tagairtí do na Fatal Accidents Acts, 1846 to 1908, a oiriúnú.

51. —Déanfar tagairt in aon achtachán do na Fatal Accidents Acts, 1846 to 1908, nó d'aon Acht díobh sin a fhorléiriú mar thagairt don Chuid seo.