Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta.)

9 1963


Uimhir 9 de 1963.


ACHT NA dTRÁDMHARCANNA, 1963.

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ NUA MAIDIR LE TRÁDMHARCANNA AGUS NITHE GAOLMHARA, IN IONAD FORÁLACHA CHUID IV AGUS (SA MHÉID GO mBAINEANN SÉ LE TRÁDMHARCANNA) CHUID V DEN ACHT MAOINE TIONNSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927 , AGUS ACHTACHÁN EILE INA LEITH, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [3 Aibreán, 1963.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—