An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID X. Ilghnéitheach.) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL. Tuairisc ar Earrai (Cáin Láimhdeachais).)

23 1963

AN tACHT AIRGEADAIS, 1963

AN CHEAD SCEIDEAL

Gníomhaíochtaí Díolmhaithe (Cáin Láimhdeachais).

Ailt 46, 48, 52.

Díol earraí lena seachadadh lasmuigh den Stát.

Díol a dtoradh féin ag feirmeoirí agus iascairí ar shlí seachas i ndáil le gnó siopa nó gnó mionreaca dá shamhail a sheoladh.

Díol ainmhithe beo ar shlí seachas i ndáil le gnó siopa nó gnó mionreaca dá shamhail a sheoladh.

Díol (faoi réir cibé teorainneacha, más ann, a shonrófar le rialacháin faoi alt 52 den Acht seo) cré, clocha, gairbhéil, gainimhe agus stroighne.

Díol (faoi réir cibé teorainneacha, más ann, a shonrófar le rialacháin faoi alt 52 den Acht seo) síolta, leasachán, ábhair beatha ainmhithe agus ábhair agus substaintí eile de chineál a úsáidtear ina mór-chainníochtaí ag feirmeoirí agus iascairí le haghaidh a slí bheatha (seachas olaí hiodracarbóin le haghaidh úsáid tís nó iompar ar bhóithre).

Díol (faoi réir cibé teorainneacha, más ann, a shonrófar le rialacháin faoi alt 52 den Acht seo) trealaimh, innealra agus gléasra a úsáidtear go coitianta ag feirmeoirí agus iascairí (seachas mótar-fheithiclí atá deartha chun daoine a iompar ar bhóithre).

Díol (faoi réir cibé teorainneacha, más ann, a shonrófar le rialacháin faoi alt 52 den Acht seo) olaí hiodracarbóin seachas olaí hiodracarbóin le haghaidh úsáid tís nó iompar ar bhóithre.

Soláthar seirbhísí baincéireachta agus árachais.

Soláthar seirbhísí a thugtar ar phá agus tuarastail a thagann faoi réim Sceideal E den Income Tax Act, 1918.

Soláthar seirbhísí a sholáthraítear chun críocha talmhaíochta, tionscail nó tráchtála seachas seirbhísí a sholáthraítear i gcúrsa gnó a sheoladh arb é atá ann go hiomlán nó go páirteach díol earraí ar mionreic.

Soláthar seirbhísí de chineál gairmiúil nó oideachais seachas seirbhísí a sholáthraítear i gcúrsa gnó a sheoladh arb é atá ann go hiomlán nó go páirteach earraí a dhíol ar mionreic.

Soláthar seirbhísí a sholáthraíonn an Stát agus údaráis áitiúla.

Soláthar seirbhísí a sholáthraíonn ospidéil, tithe altranais agus forais dá samhail.

Foirgníocht, agus daingneáin agus feistis téacháin, soilsiúcháin, pluiméireachta agus sláintíochta a chur isteach, agus foirgnimh agus daingneáin atá feistithe ar fhoirgnimh a dheisiú, a phéinteáil agus a mhaisiú.

Soláthair iompair.

Tithe agus cóiríocht a ligeann ar cíos agus soláthar iostais agus lóistín ar shlí seachas ag dílseánaigh ostán.

Airgead a thabhairt ar iasacht ar shlí seachas i ndáil le hidirbheartanna fruilcheannaigh nó díola chreidmheasa.

Fógraíocht.